idnes

Ke vzniku CWS významně přispěla i skupina intelektuálů a aktivistů kolem časopisu Race Traitor (zrádce rasy), kterou vede židovský neomarxista a univerzitní profesor Noel Ignatiev. Tato skupina fanatiků psala o nutnosti vyhlazení bílé identity, jako jediné možnosti k vyřešení sociální nerovnosti.
Race Traitor definuje bílou rasu jako „historicky zkonstruovanou sociální formaci, která se skládá ze všech, kteří se podílí na privilegované společnosti lidí s bílou barvou kůže“.
Race Traitor vyzývá ke zradě bílé rasy – oslavuje bělochy, kteří se postavili na stranu barevných imigrantů a menšin proti svým vlastním lidem.
Toto silně marxistické pojetí vnímá bílé lidi jako třídu vykořisťovatelů. Běloši mají možnost vystoupit z této třídy ( opustit bílou rasu ) tím způsobem, že se postaví do opozice proti bílé rase, přidají se k barevným a stanou se tak součástí utlačované třídy barevných menšin bojujících proti bílé nadvládě – jakéhosi multi-kulturního proletariátu.
Čítať viac >>>

O ::prop

Leave a Reply