Domov / Čo píšu iní / Hlavné Správy

Hlavné Správy

Poprední experti z medicínskej, akademickej a vedeckej obce informovali riaditeľov škôl o téme rodovej ideológie. Poukázali na riziká, ktoré predstavuje pre duševný a psychosexuálny vývin detí a mládeže. „… ide o sociálny experiment metódou “pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl tragický. Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné,“ uvádzajú odborníci.
„Spochybnenie sexuálnej identity detí predstavuje nezanedbateľné riziko vyvolania poruchy rodovej identity, ktorá je vlastne duševnou poruchou a je v medzinárodnej klasifikácii chorôb,“ uviedla lekárka a vysokoškolská pedagogička Eva Grey.
Čítať viac >>>

O ::prop

Leave a Reply