Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / História THE CHURCH OF THE CREATOR

História THE CHURCH OF THE CREATOR

[Založená veľmi voľne na správe The Southern Poverty Law Center, Montgomery, Alabama, z novembra 2002, s dodatkami ku Klassenovmu životopisu a sekcii ranných rokov COTC poskytnutých Slimom Deardorffom, Mattom Haleom, Mattom Hayhowom, Garym Gallom, Georgeom Burdim, Carlom Messickom a dnes už nebohým Harrym Kellym, ako i mnohými bývalými členmi COTC, ktorí si želajú zostať v anonymite]

ZAČIATOK:

Muž, rôzne nazývaný ako

A) Bernhardt Klassen
B) Benyamin Avroham Klass
C) „Ben“ Klassen

sa narodil v roku:

A) 1914
B) 1917
C) 1918
D) 1919

vo

A) Vilne, Lotyšsko;
B) niekde na Ukrajine;
C) Bratislave, Rakúsko-Uhorsko;
D) odľahlej oblasti poľského Haliča;
E) odľahlej oblasti Podkarpatskej Rusi.

Objaviť pravdivé fakty o rannom živote Bennyho Klassena je prakticky nemožné. Klassen počas svojho života učinil protirečivé vyhlásenia, udávajúc všetky horeuvedené dátumy a miesta ako rok a miesto svojho narodenia. Nikdy sa verejne neprezentovali žiadne dokumenty, nie sú dostupné ani z iných zdrojov. Klassen raz ukázal nekvalitné kópie údajných kanadských imigračných dokumentov z roku cca 1926. Klassenove americké imigračné záznamy nie sú dostupné, zjavne „odložené“ INS (imigračnou a naturalizačnou službou).

Aby sme boli čestní, s ohľadom na dobu a miesto jeho údajného narodenia (a predpokladajúc, že v Klassenových rôznych vyhláseniach je čo-to pravdy), bolo by ťažké získať nejakú dokumentáciu v tom čase, kedy sa v tej časti sveta viedli bitky 1. svetovej vojny a boľševickej revolúcie medzi piatimi armádami.

V 20. rokoch 20. storočia Klasen podľa svojich tvrdení emigroval z

A) Ruska
B) Nemecka
C) Kanady
D) Brazílie
E) Rumunska
F) Lotyšska

do

A) Kanady
B) U. S. A.
C) údajnej menonitskej kolónie v Mexiku

Počas svojho života Klassen vydal tieto predchádzajúce protirečivé vyjadrenia, ústne i písomnou formou. Nie sú dostupné žiadne dokumenty. Vyhľadávanie v záznamoch United States Immigration and Naturalization Service nanachádza žiadne záznamy pre Bernhardta Klassena, Benyamina Avrohama Klassa či „Bena“ Klassena. Je absolútne nemožné určiť krajinu narodenia, národnosť či rasu, náboženské vyznanie či dátum vstupu do U. S. A. muža, ktorý sám seba nazýval Bennym Klassenom.

1948 – V novembri sú pre poštový podvod, podvodný bankrot a krádež federálnou porotou v New Orleans obžalovaní Benny Klassen, Howard Katz, Esther Pollak Katz a Martin Weissman. Podrobnosti sú neúplné, no zjavne šlo o nejaký falošný patent alebo jeho zneužitie. Katz a Weissman si odsedeli 20 mesiacov vo väzení, Klassen a Esther Katz sú pokutovaní a obdržia podmienku. Tento prípad je známy, pretože Klassenovi museli byť obnovené občianske práva, než sa mohol uchádzať vo voľbách o úrad. K tomu došlo špeciálnym povolením prezidenta Lyndona Bainesa Johnsona v roku 1965. Nie je to tak nezvyklé, ako sa to zdá: prezidentské pardony ako bol tento, sa dejú po celý čas. Išlo zrejme o čin podnietený súkromnou petíciou člena Kongresu, a nedá sa predpokladať, že by sa Klassen a Lyndon Baines Johnson poznali.

1966 – Klassen je zvolený na jedno volebné obdobie za zákonodarcu štátu Florida. Toto je prvý zaznamenaný prípad použitia jeho mena ako „Ben“ Klassen. Jeho náboženské vyznanie je v publikácii Kto je kto? vlády štátu Florida uvedené ako židovské.

1966 (?) – V tom čase dochádza k bližšie neurčeným právnym problémom ohľadom vyšetrovania podvodného bankrotu zo strany FBI, úradu prokurátora a floridskej štátnej bankovej komisie, v súvislosti s likvidáciou SKW Realty, Inc. v Palm Beach. SKW sú počiatočné písmená spoločníkov – Arthur Shapiro, Benny Klassen a Joseph Weinleben. Je zaujímavé, že toto je jedna z mála vecí v Klassenovej zahmlenej minulosti, ktorú bol nútený diskutovať alebo priznať. Keď bol konfrontovaný sériou novinových výstrižkov ohľadom aféry SKW nebohým Dr. Orenom Fentonom Potitom, Klassen v liste Williamovi Grimstadovi z NSWPP (National Socialist White People’s Party) uviedol, že: „táto skúsenosť ma poučila o vierolomnosti a nepoctivosti Židov“, resp. niečo v tom duchu. Odkaz na škandál SKW bol neskôr z „The Klassen Letters“ odstránený.

1968 – Klassenova kariéra v konzervatívnej a pravicovej politike začína jeho angažovaním sa v miestnom výbore politickej akcie American Party, zvanej „Židia za Wallaceho“. Jeho zapojenie sa do pravicovej politiky má za následok stratu pomoci mocnej floridskej židovskej komunity a následne prichádza o svoje legislatívne miesto. Týmto začína jeho odcudzovanie sa judaizmu a jeho rasovému dedičstvu, odcudzenie, ktoré následne prerastá do nenávisti.

1973 – Benny Klassen, niekdajší zákonodarca štátu Florida a štátny predseda kampane „Židia za Wallaceho“ počas prezidentskej kampane menovaného v roku 1968, oznamuje v Lighthouse Point, štát Florida, založenie Church of the Creator (COTC). Doktríny Klassenovho rasovo založeného „náboženstva, zvaného „Kreativita“, sú uvedené v jeho knihe Nature’s Eternal Religion. Medzi jeho „16 prikázaniami“: „Je naším posvätným cieľom zaľudniť krajiny tejto zeme výlučne bielymi ľuďmi.“ Bojovým pokrikom skupiny je „RaHoWa“, čo je skratka pre „Racial Holy War“, rasovú svätú vojnu.

Cca 1973 – Niekedy v tomto období je Klassen za niečo zatknutý, no nikto si nie je istý, za čo. Šíria sa chýry od finančných machinácií až po zatknutie za homosexuálne zvádzanie na verejnom záchode, ale je známe, že tento incident nakoniec zahŕňal súdom nariadené psychiatrické vyšetrenie a nejaký druh podmienečného trestu. Vieme o tom, pretože Klassen potreboval na opustenie štátu v roku 1978 povolenie súdu – ako uvádzal pomstychtivý Oren Fenton Potito, ktorý strávil celý život sledovaním Klassena ako Žida v Hnutí. Harry Kelly sa o tomto zatknutí dozvedel pri prehliadke Klassenovej súkromnej kancelárie v Otto a debatoval o tom s Haroldom Covingtonom a taktiež s ďalšími členmi COTC, tvrdiac, že Klassen bol zatknutý za zvádzanie tajného agenta na verejnom záchode v Pompano Beach a údajne sa na súde objavil so svojím židovským psychiatrom po boku a nosiac jarmulku. Tieto údajné dokumenty sa od tej doby neobjavili a môžu byť jedným z dôvodov pre zavraždenie Harryho Kellyho v roku 1989.

1978 – Klassenov obchodný manažér Barry Edwards je zavraždený v štýle „gangsterskej popravy“. Edwardsovo telo sa našlo 12. júna 1978 v kufri auta zaparkovaného na verejnej pláži vo West Palm Beach. Edwards bol hrozne zbitý, mal podrezané hrdlo a prsty a tvár znetvorené kyselinou sírovou, ktorá mala zabrániť identifikácii. Klassen je vypočúvaný policajnými detektívmi, no kvôli nedostatku dôkazov nebol nikto obvinený. S ohľadom na Edwardsovu vraždu nebol nikto nikdy zatknutý či obvinený.

1978 – V marci Klassen presúva ústredie COTC z Floridy na 22 akrov zeme, ktorú zakúpil v meste Otto, štát North Carolina, vybudujúc osobnú rezidenciu, trojposchodový chrám, malý sklad a „Školu pre nadaných chlapcov“. Neskôr v tom istom roku je COTC priznan daňová výnimka, kvôli jej cirkevnému statusu. Táto výnimka je neskôr, okolo roku 1990, odobraná štátom a spustené vyšetrovanie týkajúce sa poštového podvodu a podvodného získavania financií. Tieto vyšetrovania sú nakoniec ukončené bez vznesenia obvinení a ani [Southern Poverty Law] Center, ani nikto iný nebol schopný získať informácie, z akéhosi dôvodu.

1980 – Klassen inscenuje kvázi-rímske rituály kozích tancov, ktoré vyúsťujú do sťažností jeho kresťanských susedov, pre ktorých sú tieto rituály viditeľné z cesty i z ich domovov. Kozí tanec je zrejme pokus vyvolávať grécko-rímskeho bôžika Priapa, v mytológii taktiež známeho ako Pan. Rituál zahŕňa Klassena oblečeného v tóge podobnom oblečení s vencom zelene na hlave, a niekoľko mladých mužov či chlapcov, tancujúcich okolo vatry prevažne nahí, s výnimkou bedrového pásu, návlekov či športových pásov. Prítomný je taktiež i cap, pravdepodobne kvôli spojeniu tohto zvieraťa v mytológii s Panom atď. Šerif Homer Holbrooks z Macon County navštevuje Klassena a informuje ho o sťažnostiach, Kozí tanec nepokračuje, prinajmenšom nie na verejnosti.

1981 – Klassen vydáva svoju druhú knihu, The White Man’s Bible, ktorú propaguje ako „program pre prežitie, rozširovanie a rozvoj Bielej rasy“.

1983 – v júni Klassen začína vydávať mesačný informátor Racial Loyalty.

1979- ranné 80. roky – Klassen zamestnáva ako svojho prvého „Hasta Primus“ (viceprezidenta) muža z Greenville, štát North Carolina, menom Richard Becker. Becker je tulákom medzi pravicovými a rasovo orientovanými skupinami a je známy ako aktívny homosexuál. Becker bol vyhodený z National Socialist Party of America Harolda Covingtona v roku 1979, keď Covington dostal tip od miestneho kontaktu, že Becker udržiava homosexuálne styky v miestnej YMCA. Covington prezrel Beckerovu izbu v „barakoch“ na adrese 1217 Pierce Street v Raleigh a objavil homosexuálnu pornografiu, na čo Covington a pár jeho spoločníkov vyniesli Beckerov majetok z budovy a čakali na jeho príchod, kedy mu oznámili, že v NSPA nie je viac vítaný. Po krátkom pobyte so svojimi rodičmi v Greenville, Becker sa objavuje v Otto ako „The Reverend Richard Becker“. To je prvé otvorené puto medzi Klassenovou organizáciou a homosexualitou, hoci sa šírili rôzne chýry, predovšetkým kvôli Koziemu tancu.

1986 – The COTC sa prvýkrát potýka s kriminalitou v júni, kedy šéf bezpečnosti Carl Messick strieľa 19 rán na automobil zo štátu Georgia, ktorý zablúdil na pozemok COTC. „Reverend“ je neskôr odsúdený na sedem rokov väzenia.

1988 – Klassen cestuje do Kalifornie, aby požiadal Johna Metzgera, syna zakladateľa neonacistickej organizácie White Aryan Resistance Toma Metzgera, o prevzatie COTC. Metzger, oznámiac, že „nechce byť spájaný s cirkvou“, odmieta. Klassen začína dlhodobú ohováračskú kampaň voči obom Metzgerom.

1989 – V júli je vo svojom byte v New York City nájdený mŕtvy „Reverend“ Harry Kelly, predávkovaný heroínom. Kelly, bývalý narkoman, bol nejaký čas považovaný za čistého. Posledná osoba videná s Kellym počas jeho života bol neznámy beloch, ktorého fyzický opis pripomína známeho homosexuálneho „Reverenda“ a údajného vládneho informátora Jerryho Michaela Pacea. Zaujímavosťou je, že svedkami Paceho prítomnosti, poslední nezávislí svedkovia, ktorí Kellyho videli nažive, sú Jeff a Gina Krauseovi, ktorí sa o mnoho rokov neskôr zapájajú do bizarnej internetovej „virtuálnej nacistickej strany“ Knights of Freedom Andrewa Greenbauma.

1989 – Vodca KKK z Alabamy, Roger Handley, je počas nočného prepadu zatknutý alabamskou štátnou políciou kvôli obvineniu z trestného činu s použitím zbrane. Nájdený je v posteli so 17-ročným „Reverendom“ COTC Willom Satterwhiteom, thus adding to the general air of homo eroticism surrounding the original Klassen COTC.

1989 – Posudok daňových úradníkov v Macon County dochádza k záveru, že majetok COTC v North Caroline nie je oprávnený k náboženskej daňovej výnimke. V máji sú počas bitky s anti-rasistickými aktivistami zatknutí dvaja členovia COTC z Milwaukee.

1990 – 12. októbra je nájdená mŕtvola 20-ročného bývalého skinheada Dennisa Witherspoona v oblasti Dade County, štát Florida. Bol spútaný hrubou páskou a strelený niekoľkými ranami do hlavy revolverom kalibru .22. Witherspoon bol známy ako niekdajší „Reverend“ COTC, ktorý tvrdil, že v lete 1989, rok predtým, prišiel do strediska v Otto, štát North Carolina, a bol pozvaný do Klassenovej pivničnej nahrávacej miestnosti na súkromné premietanie filmu Leni Riefenstahl „Triumph of the Will“. Bol mu podaný omamujúci likér a on upadol do bezvedomia. Witherspoon tvrdí, že sa prebral na podlahe, navyše nahý na matracoch z gauča, zatiaľčo Klassen s ním vykonával pohlavný homosexuálny styk pri stále bežiacom filme. Witherspoon vyskočil a zaútočil na Klassena, brutálne ho zbijúc a vynútiac si prísľub peňazí. Witherspoon tvrdí, že na druhý deň dostal 10 tisíc dolárov a ojazdené auto, s ktorým odcestoval na Floridu. Jediná poznámka, ktorú Klassen o tomto incidente vôbec uvedie, je to, že sa ho Witherspoon snažil vydierať. Floridská polícia odpísala Witherspoonovu smrť ako zabitie v súvislosti s drogami, čo môže byť pravda.

1990 – Vyhlásiac, že sa vedenie cirkvi bude meniť „každé desaťročie, za začiatku desaťročia“, Klassen oznamuje, že Rudy „Butch“ Stanko – vtedy vo väzení na 6 rokov kvôli predaju pokazeného mäsa- po svojom prepustení prevezme vedenie cirkvi. V auguste je po vylúpení dvoch bánk zatknutý vodca COTC z Ohia Matthew Hayhow (23), a odsúdený na 25 rokov väzenia. (O deväť rokov neskôr Hayhow píše články pre The Struggle, noviny následníckej organizácie COTC.)

1991 – „Reverend“ COTC George Loeb je zatknutý a obvinený z vraždy Harolda Mansfielda mladšieho, černošského veterána z vojny v Zálive, na parkovisku na Floride. Loeb, ktorého predtým Klassen označil za „Stvoriteľa mesiaca“, je nakoniec z tejto vraždy usvedčený. Člen COTC Steve Thomas, ktorý sa neskôr stane editorom novín Racial Loyalty, je obvinený z napomáhania Loebovmu úteku z Floridy. Thomas si už predtým odsedel osem rokov za znásilnenie vietnamskej ženy, na základe čoho bol natočený film „Obete vojny“. V novembri úradníci z Macon County, štát North Carolina, rušia daňové oslobodenie pre COTC.

[poznámka od KF – Steve Thomas sa stal vládnym svedkom a svedčil proti Loebovi počas jeho procesu v roku 1992, čo sa dá iba ťažko poprieť, keďže to prenášala naživo Court TV. Počas obdobia, kedy Loeb čakal na súd, Klassen poskytoval ubytovanie a živil hlavného svedka proti nemu, poskytujúc Steve Thomasovi bezplatné ubytovanie v stredisku v Otto a plat 1000 dolárov mesačne ako redaktorovi Racial Loyalty. Loeb sedí vo väzení dodnes, pretože muž, ktorého uctieval ako boha na zemi, ho zradil zo strachu pred zo zatiahnutia do trestno-právneho prípadu.]

1991 – Skinhead Steve Martell pácha samovraždu, zanechajúc list na rozlúčku, v ktorom popisuje homosexuálny pomer s „reverendom“ COTC Jerrym Michaelom Paceom. Martellov brat Dave prisahá krvnú pomstu proti Paceovi. Ten zmizne, a niektorí sa domnievajú, že sa v Hnutí neskôr vynoril pod niekoľkými rozličnými pseudonymami.

1991 – Britský vodca COTC, Tim Hepple, je v londýnskych novinách odhalený ako dlhoročný informátor britskej polície a „anti-fašistického“ magazínu Searchlight. Hepple nebol nikdy úprimným racialistom, ale zjavne profesionálnym špehúňom a agentom-provokatérom, ktorý celú britskú „cirkev“ postavil ako pre prospech redaktora Searchlight-u Gerryho Gablea.

1992 – v januári zomiera na rakovinu Klassenova dlhodobo chorá žena Henrietta. O dva mesiace neskôr Klassen ruší Stankovu plánovanú inauguráciu do role Pontifex Maximus („zvrchovaný vodca“) COTC, zdanlivo kvôli Stankovým plánom presunúť ústredie z North Caroliny do svojho domovského štátu v Colorade, a menuje Charlesa Altvatera, roznášača pizzy v Baltimore, za svojho nástupcu. Stanko prišiel po svojom prepustení do ústredia v Otto, prezrel si to tam a po dvoch dňoch odišiel, dištancujúc sa od „Cirkvi“ a jej zakladateľa. Stanko je známy ako úprimný veriaci v „náboženstvo“ COTC a jeho správanie sa nikdy nevysvetlilo. Aj keď sa nikdy verejne nevyjadril, čo v Otto zistil, verí sa, že Stanko bol konfrontovaný s niečím, čo mu morálne zabránilo pokračovať ďalej.

1992 – V júni Klassen opäť mení názor (náhodný krok: v novembri je Altvater zatknutý za pokus vyhodiť do vzduchu dom policajta, ktorý nechal odtiahnuť jeho auto), menujúc šéfa COTC z Milwaukee, Marka Wilsona (25), za ďalšieho vodcu COTC. Skinhead Wilson, taktiež známy ako „Brandon O’Rourke“, si prenajíma sklad v Milwaukee, ktorý platí Klassen, „O’Rourke“ a jeho priatelia na to doslova prechlastajú za menej ako rok 50 tisíc dolárov, ktoré im Klassen venoval. To je skutočne veľa pív.

1992 – V júli, v obave pred občianskym sporom v súvislosti s Mansfieldovou vraždou, Klassen predáva väčšinu svojho pozemku v Otto Williamovi Pierceovi z neo-nacistickej National Alliance. Pierce si „požičiava“ peniaze od finančného podporovateľa z North Caroliny Herba Hortona, a tak nehnuteľnosť Pierceho v skutočnosti nič nestojí. (Nie je známe, prečo Pierce odkúpil Klassenovu nehnuteľnost, v North Caroline nezaložil žiadne ústredie National Alliance, a okramžite sa pokúsil predať pozemok na miestnom trhu s realitami, takže sa zdá, že celá táto záležitosť bola iba obyčajným obchodom). Klassen uníka z Otto neznámo kam, aby sa vyhol doručeniu súdnej obsielky. V decembri, stále v úkryte, Klassen publikuje svoju poslednú, autobiografickú knihu.

1993 – Unavený „Brandonom O’Rourkeom“ a jeho smädnej bandy skinheads, ktorí doslova celý čas ležali ožratí vo svojom sklade v Milwaukee, nevydajúc ani jedno číslo Racial Loyalty z peňazí, ktoré im dal, Klassen menuje iného následníka: Richarda „Ricka“ McCartyho z Niceville, štát Florida. McCarty je novým hráčom na scéne, nikto nevie, kto to je a ako sa stal Klassenovým nástupcom, ale Klassen sa v tom čase zúfalo snaží prerušiť všetky kontakty s „Cirkvou“, ktorú sám založil. Šíril sa chýr (a JE to iba chýr), že George David Loeb hrozí prezradením okolností vraždy Dennisa Witherspoona z roku 1990 a zahrnúť v nich Klassena. Jedno je jasné: v posledných mesiacoch svojho života bol Benny Klassen zúfalým a vystrašeným človekom.

1993 – SMRŤ BENNYHO KLASSENA. Počiatkom augusta sa Klassen potajomky vracia do domu v Otto, čo je jediná nehnuteľnosť, ktorú ešte vlastní. 7. augusta Klassen pácha samovraždu, zanechajúc po sebe tlejúcu kopu roztrhaných dokumentov a list, opisujúci samovraždu ako „čestný“ spôsob smrti. Klassen sa predávkováva práškami na spanie, no po ich požití zjavne mení názor na samovraždu a plazí sa do kúpeľne, kde sa pokúša vyvolať zvracanie. Dokumenty z úradu šerifa v Macon County uvádzajú, že sa Klassen našiel mŕtvy s hlavou v toalete.

1993 – Ako prvý zo svojich činov ako vodcu skupiny, Rick McCarty v januári premiestňuje ústredie COTC na Floridu. V apríli je McCarty zatknutý pre drogový delikt a jeho fotografie v nadrogovanom stave sú uverejnené po celých USA.

1993 – v júli washingtonský vodca COTC Jeremiah Knesal (19) a dvaja ďalší členovia COTC uskutočňujú bombový útok na halu NAACP v Tacome, štát Washington. O dva dni neskôr Knesal kladie bombu do gay baru v Seattli. Vo svojom priznaní Knesal uvádza, že skupina taktiež plánovala útoky na černochov a Židov. V tom istom mesiaci sú v Californii zatknutí Geremy von Rineman a jeho priateľka Jill Scarborough za prípravu bombového atentátu na najväčší černošský chrám v Los Angeles. Koncom tohto roku vodca COTC v Toronte a vedúca osobnosť skupiny Rahowa, George Burdi, pomáha založiť Resistance Records, sídliacu v Detroite, určenú na nahrávanie a šírenie rasistickej rockovej hudby.

1994 – Zastupujúc rodinu Harolda Mansfielda, Southern Poverty Law Center vznáša v marci žalobu voči COTC, udávajúc, že táto skupina je zodpovedná za jeho vraždu. [Poznámka od KF – nikdy nebolo vysvetlené, prečo Morris Dees čakal, až kým Klassen zomrie, aby túto žalobu podal. Šepkalo sa, že Deesovi bolo niekým vplyvným nariadené „dať od Klassena ruky preč“.] McCarty sa stráca, zanechajúc za sebou pretrvávajúce tajomstvo: miesto a skutočné právne vlastníctvo skladísk Klassenových súkromne tlačených „svätých kníh“, o ktorých sa ľudia domnievajú, že sú uložené v rôznych prenajatých skladoch po celej krajine. Miesto stratených Klassenových kníh sa tak povediac stalo akýmsi „svätým grálom“ Hnutia.

1995 – Mansfieldovej rodine je priznaná kompenzácia 1 milión dolárov po tom, ako sa McCarty neobjavil na súde. Dees sa snažil hľadať stratené Klassenove knihy, aby ich verejne pred médiami spálil, no nedokázal ich nájsť a túto snahu zanechal. Southern Poverty Law Center sa neskôr pokúsi žalovať Dr. Williama Piercea za účasť v Klassenovom pláne zabrániť Mansfieldovým dedičom v získaní ústredia COTC. Center nakoniec získava 85 tisíc dolárov – Pierceov zisk za predaj pozemku COTC. Pierce sa neodvolal, iba vypísal Deesovi šek a vyplatil ho, pravdepodobne rád, že sa zbavil prekliateho Klassenovho bremena raz a navždy.

1995 – Rozhodnutý viesť „náboženskú, nie politickú, skupinu, 20-ročný Matthew Hale rozpúšťa v júli svoju National Socialist White Americans Party (Národnosocialistická strana bielych Američanov) a oživuje COTC ako „New“ Church of the Creator v East Peoria, štát Illinois, kde žije so svojím otcom. Hale starým členom COTC tvrdí, že je „veľkým nástupcom“, ktorého Klassen hľadal. Hale v jeseni začína štúdium práva. V decembri premenuváva skupinu na The World Church of the Creator. John McLaughlin, muž, ktorý sa stane Haleovým blízkym človekom, je odsúdený na 2 ½-ročný podmienečný trest po tom, čo úrady objavia sklad zbraní určených na „konečnú rasovú vojnu“.

1996 – Po stretnutí s dvoma starými oddanými členmi COTC, Mattom Hayhowom a Guyom Lombardim, Hale usporadúva májové zhromaždenie na ranči v Montane, vlastnenom lídrom COTC Slimom Deardorffom. Hale je zvolený ako Pontifex Maximus a Jonathan Viktor, Klassenov oddaný stúpenec, vzdelávaní vo jeho „Škole pre nadaných chlapcov“, je zvolený za Hastus Primus, čiže viceprezidenta, oživenej skupiny.

1996-97 – znovu sa objavuje Rudy Stanko, predávajúc množstvo Klassenových kníh prostredníctvom inzerátov v rôznych publikáciách Hnutia. Možno sa dostal k niektorému skladu stratených Klassenových kníh, mohlo ísť i o knihy, ku ktorým sa dostal počas pobytu v Otto v roku 1992. To nikto nevie. O pár mesiacov neskôr sa inzeráty i Stanko strácajú.

1997 – Viktor predsedá májovému sobášu Halea a členky WCOTC Terry Herron (16). Keď sa pár o tri mesiace nskôr rozvádza, mnoho Haleových stúpencov, vrátane Viktora, skupinu opúšťa. V tom istom roku WCOTC prezentuje webstránku, vedenú Julesom Fettu na Floride. V auguste sú Fettu a členovia WCOTC Donald Hansard a Raymond Leone obvinení z útoku na černocha a jeho syna na ceste z koncertu v Sunrise, štát Florida (Hansard a Leone sa neskôr priznali a Fettu, štátny vodca WCOTC na Floride, je za tento útok odsúdený). V novembri je zatknutý William Johnson, 18-ročný člen WCOTC z Kalifornie, za pokus o vraždu po bodnutí osoby, ktorá urážala skupinu.

1998 – Štyria ozbrojení členovia floridskej WCOTC members, všetci vo veku pod 25 rokov, v marci lúpia v obchode s videokazetami Broward Country, údajne plánujúc použiť tieto financie na rozvoj skupiny. (Traja z nich sa neskôr priznali k federálnemu sprisahaniu). O tri mesiace neskôr je Guy Lombardi, v tom čase regionálny riaditeľ juhovýchodnej WCOTC a veliteľ militantných „Bielych baretov“, obvinený zo zastrašovania svedka v prípade zo Sunrise (neskôr sa k činu prizáva). Hale na to vylučuje Lombardiho kvôli „nedisciplinovanosti“, uisťujúc svojich stúpencov, že tot vylúčenie nemá nič spoločné s Lombardiho zatknutím, ktoré Hale označuje za „čestné vyznamenanie“. V máji Hale dokončuje svoje právnické štúdium, v lete úspešne absolvujúc záverečné skúšky. Neskôr, v tom istom roku, štátne úrady zamietajú Haleovu žiadosť na vykonávanie advokátskej činnosti kvôli jeho „charakteru a spôsobilosti“.

1999 – počas prejednávania v apríli sa State Bar Association (štátne advokátske združenie) v Illinois venuje Haleovmu odvolaniu kvôli zamietnutej advokátskej licencii. V prospech Halea medzi inými svedčí i člen WCOTC Benjamin Nathaniel Smith, ktorý tvrdí, že ho Hale zachránil pred páchaním násilia. O dva mesiace neskôr prežili tri synagógy v Sacramente podpaľačské útoky a behom pár dní policajné orgány oznamujú, že kvôli možnému spojeniu s týmito útokmi vyšetrujú Haleovu skupinu. 2. júla novinové titulky oznamujú, že predstavitelia advokátskej komory zamietajú Haleovo odvolanie. Behom pár hodín sa Smith, Haleov dôverník – ktorého koncom roka 1998 jeho vodca uctil ako „Stvoriteľa mesiaca“ a v januári 1999 ako „Stvoriteľa roka“ – púšťa na trojdňový zúrivý útok, zastreliac dvoch ľudí a zraniac deviatich ďalších.

Zdroj: internet

Poznámka redakcie:
Toto je dokument s tvrdeniami o Klassenovi. Nasledujúci text, ktorý bude zverejnený zajtra, sa bude zaoberať pravdivosťou týchto tvrdení.

O ::prop

Leave a Reply