Domov / Hlavná strana / Zahraničie / História Ruska – liberálny variant

História Ruska – liberálny variant

ussr-national-emblemMotto:
„Počas dlhých takmer 70 rokov vytvoril (Stalin) najbarbarskejší teroristický politický režim v dejinách. Komunistický režim vyvraždil, počnúc celou rodinou ruského cára a nespočetných členov vyšších spoločenských vrstiev, desiatky miliónov vlastných občanov. A po druhej svetovej vojne sa rozšíril na značnú časť strednej Európy, vrátane našej slovenskej vlasti. Celé národy a štáty pozbavil najzákladnejších slobôd a veľkej časti ľudských práv. Obete na životoch tohto režimu od samej revolúcie, cez masovú „likvidáciu kulakov“ a vzdelanej vrstvy Ukrajincov a Bielorusov (1929 – 1930) a nasledujúci hladomor 1932 – 1933 sa odhadujú na vyše sto miliónov zotročených, týraných a pozbavených života.“

Prof. Milan S. Ďurica: Prispôsobované dejiny a účelové mýty okolo nás; (Slovenské národné noviny č. 19, 19.05.2012, str. 8.)

Jeden z čitateľov ruskej stránky Nikolaja Starikova poslal odkaz na tento zaujímavý materiál. Je to základná línia historiografie ZSSR očami súčasného liberála. Jedná sa o súbornú zbierku fráz, mýtov a nezmyslov, ktoré s obľubou opakujú ochrancovia ľudských práv a zástancovia „univerzálnych hodnôt“. Exotov, nie iba z nutne liberálneho prostredia, ale aj z radov konzervatívcov narábajúcich však s faktami a historickou pravdou naozaj nezvyčajne „liberálne“ a vykladajúcich históriu Ruska podobným spôsobom, máme aj u nás na Slovensku. Preto hádam nezaškodí oboznámiť sa s týmto „Malým katechizmom liberálnej historiografie Ruska“:

Na začiatku bolo obrovské Ruské Impérium. Jemu vládol spravodlivý cár a všetci obyvatelia verili v Boha. Všetkým sa tam vtedy žilo dobre, bohato a veselo. Ruské Impérium malo najlepšie továrne na svete a produkovalo veľmi mnoho pšenice, tiež najviac na svete.

Potom niekedy v roku 1917 komunistická svoloč na čele s „nemeckým špiónom“ Leninom a „nedoštudovaným seminaristom“ Stalinom toto všetko zničili. Zabili cára, jeho rodinu a všetkých dobrých statkárov. Zničili všetky kostoly. Spôsobili to, že na Ukrajine sa odohral hladomor a veľmi veľa Ukrajincov zomrelo. Potom predali všetko zrno, všetky výrobky a všetky kultúrne cennosti a umelecké diela do zahraničia, čím nastal veľký hlad a všetci začali strádať a umierať od hladu.

Potom Lenin zomrel a ostal iba Stalin. Stalin bol krvavé monštrum. Zabil všetkých tých, ktorí mu pomáhali zvrhnúť cára. Usmrcujúc ich, všetkých ich dlho mučil v kobkách NKVD. Potom začali všeobecné represie, likvidácie zastrelením či odsuny do gulagov na Sibíri, alebo na stavbu kanálov. No, samozrejme, na začiatok ľudí mučili v celách NKVD na Ľubľanke. Mučili ich Ježov, Berija i Dzeržinskij. Prichádzajúc za ľuďmi počas noci v čiernych automobiloch, zatýkali celé rodiny. Na základe anonymného udania zatýkali aj úplne nevinných ľudí. Všetci sa veľmi báli. Milióny ľudí bolo poslaných na Sibír. V ZSSR nebolo ani jednej rodiny, v ktorej by niekto nebol vystavený represáliám.

A ešte bolo zakázané aj zožínať obilné klasy na poli, toto sa nazývalo „Zákon o klasoch“. Ak chytili niekoho zožínať klasy, buď dotyčného uväznili na 10 rokov alebo ho zastrelili. Klasy potom nechali hniť na poli. Všade panoval strach. Vysídľovali celé národy. A tie národy, ktoré sa vyhli presídleniu, boli držané v otroctve a všemožne utláčané.

Potom ZSSR napadlo Fínsko, no Fíni sa statočne bránili a pozabíjali mnoho Rusov. Potom sa začala Druhá svetová vojna. Bol by ju začal sám Stalin, ktorý chcel obsadiť celú Európu a vyvolať tam svetovú revolúciu, no predbehol ho Hitler. Aj Hitler bol krvavým monštrom. No, samozrejme, nie až takým strašným ako Stalin. Ale najprv, na začiatku, Stalin s Hitlerom podpísali pakt Molotov – Ribbentrop, po podpísaní ktorého ZSSR obsadil slobodné pobaltské štáty. ZSSR ich začal okamžite okupovať a tak sa ocitli v otrockom postavení v rámci Sovietskeho zväzu. Vojna sa vyvíjala veľmi zle, pretože Stalin bol blázon a pozabíjal všetkých dobrých generálov a dôstojníkov. Vyľakaný Stalin potom utiekol na svoju daču, kde sa triasol od strachu. No ruský národ sa tak ľahko nepoddal, začal bojovať s nacistami napriek tomu, že ho veľmi oslabovala činnosť NKVD, SMERŠ a zabezpečovacie oddiely, ktoré stáli za chrbtami vojakov každého pluku a strieľali na nich z guľometov v prípade, ak vojaci slabo útočili. Armádu v tom čase tvorili vpodstate trestné oddiely, do ktorých posielali ľudí prakticky pre nič za nič. Zbrane sa v trestných oddieloch nefasovali. Bolo nutné si ich ukoristiť u nacistov. Trestné oddiely boli potom prerieďované zložkami NKVD.

Bojovať dôstojníci Červenej armády nevedeli (okrem tých, ktorých prestrašený Stalin vrátil z vyhnanstva) preto, lebo boli komunistami a iba napĺňali početné stavy vojsk. Komunisti to robili takto: zavaľovali telami našich mŕtvych vojakov nemecké vojská a takto víťazili. Straty sa nepočítali. Mínové polia sa odmínovali takto: posielala sa na nich pechota, tá aktivovala všetky míny a do takto odmínovaného priestoru bolo potom možné poslať tanky. Tento spôsob vymyslel Žukov. A ešte NKVD postrieľala 20 000 poľských dôstojníkov v Katyni. O tomto čine by sme sa ani neboli nikdy dozvedeli, no našťastie fašisti vykopali ich telá, ukázali ich verejnosti a čestne a pravdivo vyrozprávali príbeh o tom, ako NKVD týchto poľských dôstojníkov postrieľala.

Ešte bojovali aj vlasovci, banderovci a pobaltskí esesáci. Oni, napriek tomu, že bojovali proti Sovietskym vojskám, neboli na hitlerovej strane. Vlasovci bojovali za svoju vlasť, chceli návrat starého Ruska vedeného cárom, v ktorom by nebolo komunistov a kde by sa každému žilo tak dobre. Oni oklamali Hitlera, nahovorili mu, že bojujú na jeho strane, no naozaj tomu tak nebolo, oni v skutočnosti bojovali za Boha a vlasť. Banderovci bojovali proti nacistom a proti komisárom, pretože chceli slobodu pre rodnú Ukrajinu. A pobaltskí esesáci vlastne ani žiadnymi esesákmi neboli ale tiež bojovali za svoju vlasť.

Potom prišla zima, takže Nemcom sa začalo ťažšie bojovať, no sovietskym vojskám sa bojovalo stále rovnako ľahko. Osobitne je potrebné pripomenúť spojencov. Oni bezplatne dodávali do ZSSR všetky pre vojnu potrebné veci, pretože v ZSSR takéto veci vyrábať nedokázali. Volalo sa to Lend-Lease. Potom sa spojenci vylodili vo Francúzsku a takto porazili Hitlera. No dovtedy dokázali Sovietske vojská preniknúť do Rakúska a Nemecka, kde všetkých znásilňovali a odkiaľ odniesli všetky cennosti. A všade, kde prišli Sovietske vojská, tam boli všetci znásilňovaní a všetko cenné sa odtiaľ vyviezlo. Potom začalo delenie Európy. Časť Európy zabral ZSSR a časť dobrovoľne prešla pod spojencov. V časti, ktorá pripadla ZSSR – tam sa okamžite začala okupácia, stavali sa múry, vošli tam sovietske tanky a všetkých strieľali. No územie, ktoré spravovali spojenci, prekvitalo a všetkým sa žilo dobre.

Potom zomrel Stalin a zastrelili Beriju. Všetci sa radovali pretože už sa báli o čosi menej. Potom ZSSR ukradol Spojeným štátom americkým plán atómovej bomby a rozpútal Karibskú krízu. Vtedajším najvyšším predstaviteľom ZSSR bol Chruščov, ktorý trieskal topánkou po pulte v budove Organizácie spojených národov a vyhrážal sa, že všetkým ukáže. A ešte nariadil všade pestovať kukuricu. Potom prišiel Brežnev. Mal husté obočie, nezrozumiteľne rozprával a pravidelne vyznamenával medailami sám seba. Potom ZSSR poslal svoje vojska do Afganistanu. Nikto nevie, prečo to urobil, no zahynulo tam zbytočne mnoho tisícov našich vojakov.

V tej dobe nebolo skoro žiadneho jedla, bol deficit všetkého, takže pri nákupe bolo treba čakať v dlhých radoch. Ak si rozprával vtip o Brežnevovi, mohli ťa zavrieť do väzenia alebo na psychiatriu. Všetky továrne produkovali všetko veľmi nekvalitné. Zlé televízory, oblečenie, autá, chladničky a podobne. (N-a-š-ť-a-s-t-i-e, že potom ich všetky zatvorili a my viac nevyrábame také nekvalitné veci!) Vtedy všetkých, ktorí slobodne rozmýšľali či rozprávali, posadili do basy alebo na psychiatriu, niektorých vyhnali za hranice. Túto dobu nazývame „stagnácia“.

A potom sa začala glasnosť a perestrojka. Národ bol unavený zo ZSSR a preto ho povalil. A VŠETKÝM SA ZAČALO ŽIŤ VEĽMI DOBRE!!! Pretože sa začala SLOBODA a bolo možné hovoriť a myslieť, ako sa ti zažiada. A takto blahobytne si my žijeme až do dnešných čias…

Nikolaj Starikov: Všetko by to bolo smiešne, keby to nebolo v skutočnosti také smutné. Veď tieto nezmysly liberáli reálne dávajú do učebníc histórie, odkiaľ sa dostávajú do hláv našej mládeže. Problém je v tom, že prakticky VŠETKY historické knihy v súčasnom Rusku sú vydávané na základe zahraničných grantov. Tomu samozrejme zodpovedá aj ich obsah. A naši liberáli sa nerozpakujú hovoriť nám: „Pozrite, na Západe už dávno vyrozprávali pravdu o histórii. Rusko by si v tomto smere malo zobrať príklad“.

Poznámka prekladateľa: Z autentických spomienok pamätníka návštevy jednej zahraničnej delegácie na Slovensku:
„Keď svojho času začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia prišla na Slovensko zo Západu zahraničná delegácia zložená z vedcov a príslušníkov ich inteligencie, slovenská strana ich v rámci programu autobusom trocha previezla po Slovensku v snahe ukázať im našu vlasť. Počas jazdy, keď autobus prechádzal okolo prvého lesa, požiadali hostia zo Západu o zastavenie. Potom niekoľko z nich vystúpilo, no nevykonali predpokladanú a očakávanú telesnú potrebu, ale olamovali konáriky na stromoch. Keď potom autobus prechádzal okolo ďalšej hory, situácia sa opakovala: znova bolo požiadané o zastavenie autobusu a skončilo to znova olamovaním vetvičiek na stromoch. Zvedavosť našich vyústila do otázky, čo to robia? Odpoveď západných priateľov bola značne prekvapujúca: oni skúšali, či les, okolo ktorého prechádzajú je naozajstný, či to nie sú len makety, ako oni predpokladali. U nich, na Západe, sa totiž z médií dozvedeli, že Československo je mesačná krajina, kde priemysel založený výlučne na neekologickom základe už tak zasiahol do prírodného prostredia, že zničil všetky stromy. A to je potrebné pripomenúť, že v prípade týchto hostí sa jednalo o intelektuálnu elitu národa.“

Hľa, čo dokáže propaganda…

Preklad: Tibor Korečko, www.protiprudu.org
Zdroj: Nikolaj Starikov

O ::prop

25 komentárov

 1. To tomuto aj niekto veri? Taku znosku polopravd a nezmyslov som uz davno necital. To este dnes niekto bude tvrdit, ze Dzugasvili (mimochodom, v gruzincine to znamena „syn zida“ – len na zamyslenie) nestudoval na knazskom seminari a ze nebol banditom? A ta Katyn ta to uplne dorazila. Aj samo Rusko sa k tomu priznalo, ale samozrejme, neboli to rusi Medvedev a Putin, ale zapadni liberalni neonacisti, ktori „donutili“ rusku dumu aby to priznala… Uz to vidim, ako Nemci tahali ku Smolensku 20 tisic mrtvol polskych dostojnikov, aby ich tam zahrabali a mohli to hodit na bolsevika. :-). Ukrajinsky hladomor sa samozrejme nestal, ziadne gulagy neexistovali, vsetci zili stastne a spokojne… To, ze v takom Novorossijsku este v roku 1961 (alebo 1962?) sa strielalo z tankov do ludi – proletariatu, ktory nemal co jest, ze sa zostrelovali deti zo stromov, to su iste iba vymysly… Tfuj, je mi zle z tohto bolsevika…

 2. The Parallax View

  No a toto chcelo byť čo? Protiprúdom protiprúdu? Vôbec som nepochopil, čo robí tento „zaujímavý materiál“ zaujímavým materiálom. Je to len primitívne boľševické ironizovanie kolosálnej genocídy Slovanov. Takýchto „zaujímavých materiálov“ je na kvadrát. Zrejme si zas nejaký člen skupiny priateľov sionizmu potreboval kopnúť do Ďuricu a napľuť do tváre Slovanom.

 3. to je clanok na zamyslenie pre chytrakov ktorí stale veria v to, co im zapadno zidovska propaganda natlacila do hlav a NAJVIAC SA MI PACI ze dzugasvili je v preklade syn zida no vacsi kamenaaaaaak som v zivote nepocul, ani sa netreba divit ze tento narod je taky aky je , nic ine si asi ani nezasluzi 😀

  • Oficiálně se tvrdí, že Josef Stalin byl Gruzínec. Do jisté míry je to pravda. Narodil se jako Josif Vissarionovič Džugašvili v gruzínském městě Gori. Jeho matka byla Osetijanka z chazarského regionu. V gruzínštině znamená konec jména “švili” přibližně tolik, co “dítě” s následným druhým 2. pádem, jak je třeba například obvyklé i u severských jmen. Kupříkladu “Holgerson” (z němčiny Sohn des Holger = syn Holgera/Holgerův syn, pozn. ZV). A “džuga” (djuga) znamená gruzínsky “Žid” nebo “židovský” (ებრაელი). Stalinovo jméno v překladu tedy znamená “Syn Žida”.

   http://zvidavyvincenc.wordpress.com/2012/05/08/strycka-stalina-nema-nikdo-rad/

   • zvidavy vicenc je zdroj asi taky ako prd z ciganskej rite treba sa ho spytat kto ho plati

    • Vam ziaden zdroj nie je dobry… Co takto napriklad pouzit anglicko – gruzinsky prekladovy slovnik (slovensky som na internete nenasiel) a zadat tam slovo „jew“. Hm? Ale to je tiez urcite zmanipulovane liberalnymi kapitalistami, ze? Iste naschval preklada „jew“ ako „dzug“ (alebo ako to tam presne je), aby pospinil Stalina… 😀 Hlavne ze je to pre vas KAMENAAAAK, na ktorom sa smejete az ste urcite aj zo stolicky spadol. Len dufam, ze nie na hlavu.

     Veru. Ani ja sa nedivim, ze tento narod je taky ako je. Len na rozdiel od vas ja si myslim, ze si to zasluzi. Pretoze miesto sledovania Farmara a Buckovcov treba viac knihy citat.

     • 😀 len co citat? propagandu zidobolsevickej zbierky literatury? treba veru treba Vam vela citat ale najprv sa treba zamysliet preco a koli comu sa od cias chruscova stale kydaaa len a len na stalina ale nikdy nie na lenina. trockeho, chruscova, brezneva, cernenka, gorbacova, jelcina? 😀

     • Vam by mozno stacilo precitat si aspon preklad v slovniku jedneho slova a nie odvadzat od temy. O Chruscovovi, Leninovi, Trockom, Breznevovi a dalsich by som este vedel napisat, tu sme sa ale bavili o preklade mena Dzugasvili, na ktorom ste sa nenormaaaalne nasmiali, samozrejme bez jedineho dokazu. Najprv si vyrieste toto a potom sa mozeme venovat inym veciam, kludne sem napiste vas nazor, a ja vam nan zareagujem. Ale od temy odbiehat, ked vidite ze nemate pravdu, to teda nie. Pretoze to iste sa stane, ak by sme preberali cokolvek a mali by sme na to rozny nazor. Len tak na zaver – porovnavat Chruscova, Stalina, Lenina a dalsich a hadat sa kto je horsi, to je ako rozhodovat aky je rozdiel medzi certom a diablom.

     • 😀 preklad najdi si rusko gruzinsky slovnik nemam chut ani cas zapodievat sa degenerovanou strankou zvedavy vincenc a toboz nie ich clankami to ako keby som si robil nazor na svet a dejepis zo slovenskych ucebnic alebo spravami na aktualitach ci zozname atd. mozme sa bavit o dejinach ale len rusky nie po slovensky

 4. len dodam ze vacsia pliaga ako zidobolsevik dnes zidodemokrat ci zdegenerovany hisTORik sa v tomto svete este nevyskytla 😀

 5. Uvedomte si kolko tychto lzi o Rusku a Rusoch
  je rozsirovane sionistami aj u nas
  staci sa pozriet na SME alebo Tyzden.
  Pisu ich dokonca aj do nasich ucebnic.

  • To mate pravdu, ze sa v mediach klame o Rusku. Ale o DNESNOM Rusku. O bolsevickom ZSSR a jeho zlocinoch nevieme ani desatinu pravdy. Preto nekladte rovnitko medzi Rusko a bolsevicke ZSSR – pretoze to sa zacalo k ruskym tradiciam hlasit az vtedy, ked bolsevikom tieklo poriadne do topanok… A nemyslim si, ze napravat lzi inymi lzami, ktore su navyse tak okate, ze sa to ani neda nazvat naivitou, ale iba neobolsevickym fanatizmom. Nechapem, ako niekto moze obdivovat toto zlo prisle z Judei…

 6. The Parallax View

  Milý Igor K., úplne s vami súhlasím. V SME, v bodkaTÝŽDNI alebo učebniciach sa určite nedočítate o tom, že bez chazarského hrobára Slovanov, Stalina by nikdy nebol vznikol štát Izrael, prvorodené dieťa sionistického hnutia. Nepíše sa tam ani o tom, ako boľševický ZSSR (nie RUSKO!!!) materiálne podporoval vznikajúcu izraelskú armádu. O obnovenom ČSR, ktoré v súčinnosti so ZSSR dodávalo zbrane „židovskej Palestíne“ už od januára 1948 ani nehovorím. A rovnako sa tam nedočítate, prečo „protisovietsky“ Západ neurobil nič, keď umierali milióny ukrajinských roľníkov. Alebo prečo „protisovietsky“ Západ nepovažuje genocídu Slovanov za zločin.
  http://www.sullivan-county.com/islam/israel1948.htm

  • Vy ste bud plateny dezinformator alebo totalny degenerat nic ine k vasmu prispevku nie je co dodat nie to este odpovedat

   • The Parallax View

    Áno priznávam sa, som prudkoplatený imperialistický agent-dezinformátor, toho času vo výslužbe. Tomu hovorím prenikavý intelekt. A totálny degenerant mohol byť tak akurát váš otec. Samozrejme, že niet čo dodať. Úplne postačí, keď za sebou zavriete poklop od smradľavého boľševického kanála.

 7. Igor K. nič si z toho nerobte, tento web je plne zasmradený komentármi prostitútov platenými Sorosovými alias Rothschildovými špinavými prachmi zaťaženými krvou a utrpením bezpočtu nevinných obetí. A nielen komentátorov, ale zaradením článkov zrejme aj samotných adminov, ktorím to buď dostatočne nekapčí, alebo sú sami poberatelia zmienených judášskych strieborniakov. Je mi ľúto, ale speje to k tomu, že na jednej strane Rothschildov bočák pankhart Schiklgruber alias Hitler bude rehabilitovaný (aj vďaka protiprudu.org) tento kat jednoduchých prostých židov za peniaze Rothschildovcov, na druhej strane Stalin, ktorý sa zbavoval práve židovskej elity, čo mu sionisti nikdy nezabudnú a vďaka vlastníctvu mainstreamu v takmer celom svete sa snažili snežia a budú snažiť lživo vykresľovať Stalina v čo možno v najčernejších farbách. Nenávisť je bezhraničná. Len by ma zaujímalo, či sú admini propu blbečkovia, alebo to robia pre peniaze.

  • Kagan a jeho Bek. To je to čítanie, čo potrebujete. Možno by mohol pomôcť aj Soženicyn. Ale to by ten Váš jeden rozvinutý mozgový závit musel byť mäkkší, aby bolo možné vyrobiť zárez. Do tvrdého gitu to ide hodne ťažko…

  • Ak by ste sa predsa len rozhodol pokusne si ublížiť zárezom do mozgového závitu, tu je link
   http://uloz.to/xX7ehAt/z-dejin-ruska-stalin-rar

  • The Parallax View

   No ak niečo sionisti Stalinovi nikdy nezabudnú, tak nepochybne je to jeho zásluha na vytvorení štátu Izrael po 2. sv. vojne. ČO VIAC MOHOL PRE NICH UROBIŤ? ČO? Nerozumiete tomu? Chrúmete orechy so šupkami?

  • Axis, myslim, ze mate v niecom pravdu. Admini musia byt minimalne dusevne nevyrovnani, ked dopustili, aby takyto komancsky fanaticky text vobec uyrel svetlo sveta. Ak uz dostavaju peniaze, asi by som pozrel na extremnu lavu stranu – komunistov. Doteraz tu boli texty relativne kvalitne, ponukajuce ine pohlady na veci, ktore nam nie su zname. Ale toto – to je ako z „Poucenia z krizoveho obdobia“. Ziadne fakty, ziadne dokazy, same pocity a fantazirovanie, popieranie dokonca aj vseobecne znamych faktov bez akehokolvek podkladu… No, som z tohto clanku sklamany…

   • Zdravím vás. Som rád, že sledujete náš web. Predmetný článok prišiel mailom a bol zverejnený s ohľadom na pluralitu názorov. A taktiež, aby si každý mohol urobiť názor na isté skupiny ľudí, ktorí tento článok považujú snáď za viac než pravdivý, priam za nespochybniteľný. Neváhal som ani sekundu, či tento článok mám zverejniť. Má tu svoje miesto – pre poučenie.

  • Nakoľko naše zatajenie ako platených prostitútok vďaka ose prasklo, týmto by som sa rád vyzval adminov, aby mi ako antikomunistovi poslali Sorosove miliardy na účet, nakoľko transakcia mešká a ja potrebujem novú jachtu.

Leave a Reply