Domov / Hlavná strana / Zahraničie / Gender ideológia a EU

Gender ideológia a EU

Európske úradníčky majú v úmysle zničiť „genderový stereotyp“ a prepísať detskú svetovú literatúru.

V EU vážne diskutujú o možnosti obmedzovať deti v čítaní kníh, kde je zobrazená tradičná rodina a miesto nich ponúkajú literatúru, ktorá nevytvára tento „nesprávny“ genderový stereotyp. V správe, ktorú pripravil Výbor Európskej komisie pre práva žien, je jasne uvedené: knihy, ktoré Európania čítajú svojim deťom, formujú nesprávny prístup k životu. V poviedkach a povestiach, ktoré tvoria zlatý fond detskej literatúry, často figurujú dospelí, ktorých povinnosti sú jasne špecifikované: otec pracuje, matka sedí doma a vychovává deti. A to je zlé, hovoria členovia Výboru Európskej komisie.

V mladých čitateľoch se po prečítaní takejto knihy vytvára predstava, že miesto ženy je v kuchyni a nie v kancelárii a túto myšlienku prenášajú na všetky oblasti reálneho života. Vytvára sa tzv. genderový stereotyp. Ako alternatívu úradníčky-feministky z Bruselu navrhujú zaviesť v školách špeciálne kurzy, kde se deťom bude vysvetľovať, že všetci – chlapci aj diečatá – majú rovnaké práva a môžu budovať kariéru bez ohľadu na pohlavie. Na takýchto kurzoch ponúkajú študentov, aby čítali „správne“ knihy a „nesprávne“ aby odložili dozadu na policu. V Británii podobná iniciatíva vyvolala ostrý odpor.

Tim Aker, jeden z členov hnutia tzv. euroskeptikov prehlásil, že v dobe, keď v Európe vzrastá nezamestnanosť a sociálne napätie v spoločnosti, Európska komisia se zaoberá sociálnym inžinierstvom dospievajúcej mládeže.

Briti hovoria, že sa chystajú brániť svoje právo čítať vlastným deťom príbehy o „Petrovi Panovi“, a to aj napriek skutočnosti, že ženy v tejto knihe nepracujú v kanceláriách a nerobia kariéru.

Zdroj: 3rm.info

Feministky vedia, ako ľahko možno u detí zdeformovať obraz o skutočnom živote a úplne degradovať ich psychiku. Keď vyrastú, nebudú chcieť mať deti a ani ich vychovávať, čo znamená zasa ďalší krok vpred v plánovanej redukcii ľudstva.

O ::prop

Leave a Reply