Domov / Hlavná strana / Zahraničie / Friedrich ohlásil veto voči rozširovaniu Schengenu

Friedrich ohlásil veto voči rozširovaniu Schengenu

BULGARIA-EU-BORDER-FILESRumunsko a Bulharsko by chceli pristúpiť k bezhraničnej Schengenskej dohode, avšak Spolková vláda tomu chce zamedziť. Minister vnútra Friedrich sa obáva korupcie a prisťahovalectva chudoby – a ohlásil v SPIEGEL-i svoje veto.

Berlin – Hans-Peter Friedrich je pevne rozhodnutý, zabrániť Bulharsku a Rumunsku vstup do Schengenu. „Ak Rumunsko a Bulharsko trvajú na hlasovaní, stroskotá tento pokus na nemeckom vete“, povedal spolkový minister v interview so SPIEGEL-om.

Budúci štvrtok by mohlo pri hlasovaní počas stretnutia európskych ministrov spravodlivosti a vnútra dôjsť k slávnostnému sľubu, keď bude chcieť toto kolo rozhodovať o už viackrát odsunutom prijatí Bulharska a Rumunska do Schengenského priestoru bez hraničných kontrol. „Aj úvahy, uvoľniť čiastkové oblasti, ako vstup cez letiská, alebo prístavy, je vec zo stola“, vyhlásil Friedrich. „Rozšírenie Schengenského priestoru bude našimi občanmi len vtedy akceptované, ak budú zabezpečené základné predpoklady. To ale nie je v súčasnosti tento prípad“, povedal politik CSU.

Ako dôvod pre jeho uvažované veto uviedol minister vnútra korupciu v oboch krajinách. „Kto si svoje vízum obstará úplatkom – by mohol bez ďalších kontrol – cestovať až do Nemecka.“

Friedrich chce na viac siahnuť aj k dodatočným opatreniam voči prisťahovalectvu chudoby z Bulharska a Rumunska. Pravidlá EÚ o voľnom pohybe síce umožňujú, že každý občan EÚ sa môže zdržovať v každom členskom štáte, ak tam pracuje, alebo študuje. „Kto ale len prichádza, aby mohol konzumovať sociálne výhody a právo na voľný pohyb zneužíva, toho musíme účinne od toho odradiť.“

Väčšina Nemcov chce prisťahovalectvo ohraničiť

Ako príklad pre takéto opatrenia menuje Friedrich zákaz opätovného vstupu pre tých, ktorí už raz boli poslaní späť do svojej domovskej krajiny. „Pre toto sa chcem v Bruseli zasadiť. Nemôže predsa byť, že sa niekedy ľudia z celej Európy dajú na cestu podľa motta: v Nemecku sú najvyššie sociálne výhody.“

Friedrichov nekompromisný postoj nachádza v Nemecku súhlas. Podľa prieskumu Emnid chcú dve tretiny spolkových občanov vidieť imigráciu z krajín EÚ obmedzenú. V ťažisku debaty stoja Sintiovia a Rómovia.

Aj prezident Hospodárskeho inštitútu Ifo, Hans-Werner Sinn, žiada prísne ohraničenia pre prisťahovalectvo. V jednom príspevku pre „Wirtschaftswoche“ požadoval vedec novelizáciu smernice EÚ o slobode pohybu. Za určitých podmienok ležia sociálne vymoženosti v Nemecku „pri cca dvoj- až trojnásobku priemernej mzdy v Rumunsku, alebo Bulharsku“. Týmto motivovaná migrácia bude „viesť nevyhnutne k erózii nemeckého sociálneho štátu“.

Migračný výskumník Klaus Bade varoval naproti tomu pred hysterickými reakciami. Zároveň odmietol dojem, že Nemecko zažíva v súčasnosti masové prisťahovalectvo chudoby. „To je znovu apel, vytvoriť negatívnu koalíciu obrany, namiesto pozitívnej koalície budovania“, povedal Bade.

Podnecuje sa obranný postoj

Bade vyslovoval aj kritiku na Friedrichov požiadavok, mestá a obce by mali zostriť svoju kontrolu. „Táto podnecuje v obyvateľstve ľahkovážne obranný postoj proti prisťahovalectvu, ktoré sa ale nedá jednoducho zakázať.“ Naviac sa nezohľadnilo, že cca 80 percent Bulharov a Rumunov, ktorí sa prisťahovali medzi 2007 a 2010 a sú zamestnaní na prvom pracovnom trhu a sú záväzne sociálne poistení, povedal expert.

Zväz nemeckých Sintiov a Rómov sa sťažuje medzi tým na trvajúcu predpojatosť v Nemecku. „Vždy, keď sa o nás hovorí v súvislosti s chudobou, kriminalitou, alebo prostitúciou, vidia nás ako jednotnú skupinu“, povedal predseda v Porýní-Falcku, Jacques Delfeld. „Že väčšina Sintiov a Rómov v krajine sú nemeckí štátni občania a vôbec nie sú chudobní, nehrá žiadnu úlohu.“ (3. marec 2013)

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: SPIEGEL

O ::prop

Leave a Reply