Domov / Hlavná strana / História / Falošná legenda o židovských predkoch Hitlera – II. Rothschild na scéne

Falošná legenda o židovských predkoch Hitlera – II. Rothschild na scéne

Rothschildov príbeh na scéne

V roku 1972 Langer publikoval dlhšiu a revidovanú verziu Hitlerovho profilu v knižnej podobe pod názvom „Myseľ Adolfa Hitlera: Tajná vojenská správa“. Predhovor v knihe napísal jeho brat William a doslov „psychoanalytický historik“ Robert G. L. Waite. V knihe Langer vyslovuje nové narážky na židovský pôvod Adolfovho otca:

Aloisova inteligencia a chovanie bola nad rámec toho, čo je možné očakávať od roľníckej rakúskej rodiny a skôr vykazuje znaky vysoko vzdelaných Židov.

Toto je úvod k jeho teórii o Rothschildovskom pôvode, aj keď pripúšťa, že nie je dôveryhodne podložená.

Existujú ľudia, ktorí vážne pochybujú o tom, že Johann Georg Hiedler bol otcom Aloisa. Thyssen a Koehler napríklad tvrdia, že [rakúsky] kancelár Dollfuss nariadil rakúskej polícii vykonať dôkladné prešetrenie Hitlerovej rodiny. Výsledkom šetrenia bol tajný dokument, ktorý potvrdzoval, že Maria Anna Schicklgruber žila vo Viedni v dobe, keď počala. V tom čase bola zamestnaná ako slúžka v dome baróna Rothschilda. Akonáhle rodina zistila, že je tehotná, bola poslaná späť do svojho domu v Spital, kde sa narodil Alois. Ak je pravdou, že jeden z Rothschildovcov je skutočným otcom Aloisa Hitlera, bol by Adolf z jednej štvrtiny Žid. Podľa týchto zdrojov Adolf Hitler vedel o existencii tohto dokumentu a aj o jeho obsahu. S cieľom tento dokument získať, urýchlil udalosti v Rakúsku a inicioval atentát na Dollfussa. Podľa tohto príbehu sa mu nepodarilo správu získať, pretože Dollfuss ho ukryl a prezradil miesto úkrytu Schuschniggovi, aby v prípade jeho smrti ostala nezávislosť Rakúska zachovaná. Podľa tejto osnovy koluje niekoľko príbehov.

Po prvé: Tento „tajný dokument“ nikto nevidel a nepochybne nikdy neexistoval. Najlepšia teória na protihitlerovských konšpiračných weboch hovorí, že dokument je v súčasnosti „v rukách britskej tajnej služby“. A tá ho samozrejme nechce uvoľniť.

Po druhé: Pokus o politický puč rakúskych národných socialistov, ktorý prebehol vo Viedni v roku 1934, nebol v žiadnom prípade pod Hitlerovou kontrolou ani na popud Hitlera. V skutočnosti vyslovil nespokojnosť s týmto pokusom a zlým dojmom, ktorý sa tak vytvoril.

Po tretie: Dollfuss možno preveroval Hitlerovu rodinnú líniu, ale časť o barónovi Rothschildovi je totálne neuveriteľná. Neexistujú žiadne záznamy o tom, že Maria Anna Schickelgruber bola registrovaná ako domáca slúžka vo Viedni, čo v tej dobe bolo vyžadované. Langer pripúšťa, že je to iba jeden z mnohých „príbehov“, t.j. fám, ktoré sú v obehu. Dochádza k záveru, že „je lepšie nestavať svoje teórie na tak chabých základoch, ale hľadať základy pevnejšie“. Napriek tomu tieto neopodstatnené fámy opakuje, aby ich uchoval pri živote.

Robert G. L. Waite, ktorý napísal doslov k Langerovej knihe, bol samozvaný kanadský „psychohistorik“, ktorý sa špecializoval na Adolfa Hitlera a sám napísal psycho biografiu „Adolf Hitler: Psychopatický Boh“, ktorá vyšla v roku 1977. Waite, ktorý získal svoj psychiatrický „vhľad“ vďaka dlhodobej liečbe depresie, ktorou trpel od dôb štúdia na univerzite a bol známy svojou tvrdohlavosťou a citovým predvádzaním na verejnosti, pokladal Langerove teórie za provokatívne, aj keď chybné. Napísal: „Ale aj ak sa Langer mýli a jeho predpoklady sa ukážu ako nesprávne, často je na správnej ceste“.

Nie je žiaden dôvod veriť nepravdepodobnému príbehu Langerovho informátora, že Hitlerova babička Anna Maria Schicklgruberová, roľnícka žena po štyridsiatke z Waldvietral na rakúskom vidieku, mala intímny pomer s barónom Rothschildom vo Viedni.

Hitler not a Jew
Rodinná podoba? Ani trocha, ale poniektorí si ju dokážu predstaviť. Táto fotografia sa dá nájsť na internete ako dôkaz Hitlerovej rodinnej línie s Rothschildom!

Frankenbergerov príbeh

Namiesto Langerových nepodložených fám Waite predkladá iný falošný príbeh o „židovskom starom otcovi“, ktorý taktiež „obieha“ roky. Podľa neho Hitlerova stará mama pracovala ako kuchárka v židovskej domácnosti u Leopolda Frankenbergera pred tým, ako porodila nemanželského Hitlerovho otca.

Ale Hitler sa obával, že by mohol byť vydierateľný vďaka svojmu židovskému starému otcovi a nariadil svojmu súkromnému právnikovi Hansovi Frankovi, aby prešetril jeho predkov po otcovej strane. Frank povedal Vodcovi, že jeho babička otehotnela v dobe, keď pracovala ako domáca slúžka v židovskej domácnosti v Grazi.

Fakty v tejto záležitosti sú na dlhú diskusiu – a dlhá diskusia to aj bola. Prvoradým bodom psychologického a historického významu nebolo to, či Hitler mal alebo nemal židovského predka, ale či veril tomu, že je to pravda.

Waite potom klame, keď píše: „Veril tomu a táto skutočnosť formovala jeho osobnosť a jeho verejnú politiku.“

Nie, Hitler tomu neveril a v skutočnosti je celý príbeh Hansa Franka falošný, výmysel v hlave odsúdenca vynútený pod tlakom, aby si „očistil svedomie“. Nebol žiaden vydieračský list Hitlerovho synovca Patricka a žiadna rodina Frankenbergerová v Linzi nežila.

Americký židovský psychológ G. M. Gilbert bol vyslaný do Európy ako vojenský spravodajský dôstojník a bol vymenovaný za väzenského psychológa pre nemeckých zajatcov. Neskôr vo svojej knihe „Norimberské denníky“ na strane 19 napísal: „On [Hans Frank] a Albert Speer boli jediní obžalovaní, ktorí prejavili skutočnú ľútosť za svoje vojnové zločiny…“. Treba uviesť, že z retrospektívy len títo dvaja ľudia hovorili zle o Adolfovi Hitlerovi. Najprv v nádeji očistiť sa pred Bohom, neskôr v snahe očistiť svoje meno pred novými pánmi.

Skutočná Hitlerova genealógia

Toto sú hlavní Hitlerovi príbuzní:

Maria Schicklgruber, stará mama z otcovej strany
Johann Georg Hiedler, pravdepodobne oficiálny starý otec z otcovej strany
Johann Nepomuk Hüttler, skutočný starý otec z otcovej strany a prastarý otec z matkinej strany
Johann Baptist Pölzl, starý otec z matkinej strany
Klara Hitler, matka
Alois Hitler, otec
Paula Hitler, sestra
Alois Hitler ml., nevlastný brat (od otcovej 2. manželky)
Angela Hitler Raubal, nevlastná sestra (od otcovej 2. manželky)
Geli Raubal, neter (od jeho nevlastnej sestry Angely)
Leo Raubal ml., synovec (od jeho nevlastnej sestry Angely)
William Patrick Hitler, synovec (od jeho nevlastného brata Aloisa ml.)

Na familypedii nájdeme celý rodostrom.

Werner Maser bol nemecký historik a autor niekoľkých serióznych kníh o Hitlerovi. V nekrológu v Londýnskych Timesov bol označený ako „jeden z prvých nemeckých historikov, ktorý pristupoval k nacistickému obdobiu ako ku oblasti akademického výskumu.“

Toto sa potvrdzuje v jeho mimoriadne dôkladnej práci pri pátraní po rodine Adolfa Hitlera a jeho rodokmeni v knihe „Hitler: Legenda, mýtus a realita“. Dospel v nej k záveru, že Hitlerov starý otec po otcovej strane bol Johann Nepomuk Hüttler, nemecký farmár žijúci v Spital, v regióne Waldviertel v Rakúsko-Uhorskej monarchii.

Táto kniha a informácie v nej obsiahnuté sú k dispozícii už viac ako 40 rokov (vyšla v roku 1971). Napriek tomu ich „konšpirační teoretici“, ktorí chcú veriť, že Hitler bol Rothschild alebo aspoň čiastočný Žid, ignorujú. Maserovo šetrenie zahŕňalo osobné cesty k prehliadnutiu cirkevných a krstných záznamov, rozhovory s príbuznými, dedičmi, spolužiakmi a priateľmi z detstva. Na povale domu jedného z Hitlerových bratrancov objavil materiál, ktorý životopisci hľadali polovicu storočia, vrátane veľkého počtu listov a poznámok písaných vlastnoručne Hitlerom.

Závery Wernera Masera

1. Je nepochybné, že Adolf Hitler bol potomkom Aloisa Hitlera a Klary Pölzl. Alois sa však narodil ako Schicklgruber, pretože jeho matka Maria Anna Schicklgruberová bola slobodná (čo nie je nič neobvyklého v rakúskych dedinách tej doby).

2. Maria Anna Schicklgruberová nebola chudobnou slúžkou, ktorá pracovala pre bohatú židovskú rodinu. Dcéra Johanna Schicklgrubera, prosperujúceho sedliaka na dobrej usadlosti v dedine Strones a Theresie Pfseisingerovej, sa narodila v roku 1795 a je Maserom opísaná ako šetrná, rezervovaná a mimoriadne bystrá sedliačka. Každému pripadala ako cieľavedomá osoba – vlastnosť, ktorá prešla cez jej syna Aloisa až na Adolfa.

3. Brat Marie Anny Schicklgruberovej, Jakob, kúpil rodinnú farmu od svojho otca za 3 tisíc zlatých, keď mal otec len 53 rokov. Máriina matka Theresia vtedy zdedila 210 zlatých z majetku otca, takže rodičia sa cítili dostatočne zabezpečení, aby mohli odísť do dôchodku. Aby sme videli hodnotu 3 tisíc zlatých v perspektíve tej doby: krava v tej dobe stála 10 – 12 zlatých, prasnica 4 zlaté, posteľ s bielizňou 2 zlaté, hostinec so stajňami 450 – 500 zlatých. Ako je vidieť, 3 tisíc zlatých bola značná suma.

4. Maria Anna zdedila vo veku 26 rokov 74,25 zlatých po smrti svojej matky v roku 1821. Túto sumu vložila do sirotského fondu až do roku 1838 na úrok 5 %, čo jej vynieslo 165 zlatých. Syn sa jej narodil v júni 1837, keď mala 42 rokov.

5. Odmietla prezradiť meno otca svojho dieťaťa, aj keď na ňu kňaz naliehal. Tak mohlo byť dieťaťu dané iba jej meno. Päť rokov po narodení syna sa vydala za Johanna Georga Hiedlera z obce Spital. Ak by bol otcom Aloisa, Maria Anna by syna určite po svadbe legitimizovala, ale nestalo sa tak. Záznam bol zmenený v krstnom registri v Döllersheime, kde sa sobášila, ale až 10 rokov po jej smrti! Zodpovedný za to bol mladší brat Hiedlera, Johann Nepomuk Hüttler, v ktorého dome mladý Alois vyrastal od veku piatich rokov – po svadbe matky s Hiedlerom.

6. Takže, máme nemanželského syna Marie Anny Schicklgruberovej, ktorý po svadbe svojej matky ide žiť do domu brata svojho nevlastného otca – strýka. Maser to vysvetľuje takto: Hiedler mal v tom čase 50 rokov a nebol predtým ženatý, možno neznášal malé dieťa, alebo bol podráždený jeho prítomnosťou, keď naviac nebolo jeho. Ale je pravdepodobnejšie, že jeho oveľa mladší brat (35 rokov), ktorý bol ženatý v dobe, keď bol Alois počatý, prijal svojho syna ako „synovca“ do svojej rodiny bez toho, aby to bolo manželke podozrivé.

7. Podľa Masera všetky správy nasvedčujú, že Alois bol spokojný v dome svojho „strýka“, kde mal „bratrancov“ a živší rodinný život, ako so svojou 47 ročnou matkou a jej manželom.

8. Maria Anna Hiedler zomrela v roku 1847 vo veku 52 rokov. Alois z vlastného podnetu nehľadal právnu legitimitu. Jeho stav pri narodení nebránil pri postupe v jeho kariére colného úradníka, čo bolo považované za veľmi slušné postavenie. Zdá sa, že s tým nemal ani osobné problémy. Bol známy ako tolerantný, moderný mysliteľ, bez zvláštneho náboženského cítenia. Jeho druhá manželka Franziska Matzelsbergerová mala nemanželského syna, keď si ju bral a tohto syna prijal do domácnosti. Tak to bolo až niekedy do rokov 1874 – 1876, kedy si zmenil meno na Hitler, čo je zvukovo veľmi podobné Hüttler.

9. V roku 1876 Franz Schicklgruber, správca majetku jeho sestry Marie Anny, vyplatil svojmu synovcovi Aloisovi 230 zlatých. Bolo to za to, že si Alois zmenil meno na Hitler, čo sa hláskuje len trocha inak ako Hüttler. Maser poznamenáva, že rodina Schicklgruberových bola nepochybne pyšná na to, ako dobre Alois urobil a dohliadli na to, aby dostal väčšinu dedičstva po matke.

10. Otcovstvo Rothschilda alebo Frankenbergera je vylúčené, pretože neexistuje žiaden dôkaz, že Maria Anna Schicklgruberová niekedy pracovala pre židovskú rodinu v Grazi alebo vo Viedni.

11. Príbeh žida Frankenbergera: Hans Frank, ktorý bol generálnym správcom Poľska v rokoch 1939 – 45 je zodpovedný za falošný príbeh za pomoci amerického armádneho kaplána Sixtusa O’Connera. Vymyslel si príbeh, v ktorom Maria Anna Schicklgruberová pracovala ako kuchárka v domácnosti židovskej rodiny v rakúskom Grazi a v tom čase porodila syna. Podľa jeho „správy“ mala rodina 19. ročného syna (pamätajme, že MAS mala vtedy 42 rokov, čo je fakt, o ktorom Hans Frank pravdepodobne nevedel). Ďalej uviedol, že rodina menom Frankerberger vyplatila výslužné za 14 rokov. Celý príbeh je falošný od začiatku do konca.

12. Rothschild vo Viedenskom príbehu: Je podvodom z rovnakých dôvodov. Maria Anna Schicklgruberová nenavštívila Viedeň, ani tam nežila. Neexistuje žiaden záznam o tom, kto títo Rothschildovci boli, ich adresy, alebo ďalšie potrebné informácie.

Predošlá časť…

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Autor: Carolyn Yeager

O ::prop

42 komentárov

 1. Je nám samozrejme jasné, že Adolf bol árijský bohatier s čistokrvnou líniou. Veď mohol by nejaký miešanec s podielom semitskej krvi vygenerovať také veľkolepé myšlienky a dohnať 70 miliónový národ k heroickému zápasu, vďaka ktorému prišiel o 8 mil obyvateľov, na 46 rokov bol rozdelený na 2 vazalské štáty a zničil 2/3 Európy? Práve vďaka jeho jasnozrivej genialite je dnes Európa vazalom anglos.onistickej ríše, príveskom USA. A ako sa tento génius dostal k moci? Určite s jeho nástupom k moci nemá s.onistic ká oligarchia nič spoločné.
  A propos, je v podstate jedno, či tento polovyšinutý hysterik bol alebo nebol čiastočným príbuzným Rothschildovcov. Že splnil úlohu užitočného idiota, zaženúc do vražedného boja najväčšie národy Európy a najväčších rivalov .idovskej svetovlády…

  • ..a toto všetko si sa dozvedel na HISTORY channel? 🙂

  • Uplne suhlasim s Vasim poslednym odsekom. Je uplne jedno co si myslel, co hovoril a co chcel. Podstatne je jedine DOSLEDOK JEHO CINOV. O nom, ako odosledku hovori posledna veta. S Tymto spravne povedane konstatovanim, SA DA LEN SUHLASIT. AH zdiskreditoval vsetko dobre v nemeckej renesancii , znicil najlepsiu arijsku krv, podrobil Nemecko jeho nepriatelom, urychlil svetovladu.

   Znama ironia: chceli znicit Nemecko ale ich predbehol. Je pravdiva, ci to davali na His Story, neviem ale je to tak. A je uplne jedno, ake trenirky nosil v detstve, ci maloval krasne , ci bol vegetarian, nemusime skumat je sexualnu orientaciu ani pocet atentatov. AH na zakladnu otazku odpovedal sam. Vystrelom z pistole na seba a svoju manzelku.

   • Svarga, ako by ste situaciu Nemecka pred 2.sv.vojnou riesil Vy, v pozicii AH? Viem, ze je to len keby, ale objasnite nam to…mozno ste o tom uz aj pisal niekde, ale skuste tu…

    • Skusim. V prvom rade, situacia nie je linearna. Inak povedane, otazka je ci skoncila vobec 1. Svetova alebo aj nazyvana Velka vojna. Ja si myslim, ze nie. Bolo len kratke primerie. Primerie by som vyuzil na jeho upevnenie. Upevnenie znamena zlepsenie vlastneho postavenia a zaroven oslabenie nepriatela. Nepriatel je dvojaky. Vnutorny a vonkajsi. Vnutorny boli chazari a umely chazari-slobodny hantlageri. Takze musia von. Vsetci do nohy. Odobrat obcianstvo, odsunut. Bez vynimky. V zahranicnej politike siroka kooperacia so ZSSR, CSR, vyuzivat kazdu moznu skulinku na rozostvavanie jednoty sionistov obzvlast vo FR., Vyhybat sa vojenskej konfrontacii. Za kazdu cenu. Viest dosledne mierovu politiku a vyvijat zbrane, predvsetkym tie zazrazne, vratane atomovych. Ked by sa vyvinula vojna predsa. Znicit Anglicko, rychlo akymikolvek prostriedkami. A nenapadnut ZSSR.

    • Uvedomte si, ze AH a JVS mali rovnakeho nepriatela. A rovnaky nepriatel ich zavrazdil. JVS bol vitazstvu blizsie. Takze ak mali rovnakeho nepriatela, preco sa nespojili??? Nebola to chyba?? Jasne ze bola! AH rozmyslal linearne. ZSSR zalozil sion, jeho uhlavny nepriatel, tak ho vnimal ako nepriatela. Lenze ZSSR v roku 1939 bol iny ako v roku 1919. A to bola zakladna chyba jeho uvazovania. Lenze Anglicko roku 1939 bolo rovnake ako v roku 1914 a to on nerespektoval. Ten sion nelezal v roku 1941 v ZSSR ale v GB. To akosi nepochopil. V tom bol jeho zakladny omyl.

     • Stalin, primitívny židoboľševcký vodca, do konca ovládaný Kaganovičom, Malenkovom a ktovie akými inými pankhartami, určite nemal pozitívny program.
      Vyhnúť vojne v Európe sa očividne nedalo, anglosionisti chceli nemecko zničiť, proste ju Francúzi a Briti vyhlásili a bolo. Ak by nebol jeden dôvod, našli by si desať iných. Naivita a opakovanie sionistických klamstiev o tom, ako bola príčina 2.sv.vojny nacistické Nemecko, nesvedčí o intelektuálnej hlbke.
      V skutočnsti sa na zlú stranu nedal Hitler, ale Stalinské Rusko. To je predsa fakt. Dnes, keď sa v Rusku začína chápať realita anglosionistického sveta, chú Rusi obísť a ospravedlniť tento svoj historický omyl, nechcú si priznať svoj omyl ale hádžu ho na Hitlera.
      Chcú mať-uznať germánsku renesanciu, ale bez Hitlera a jeho ľudí. To je absurdné 🙂 (ináč som rád, Svarga, že používaš moj termín, len nie „nemeckáô, ale ôgermánskaô renesancia).

      Rusi už raz Stalina zavrhli a po čase nájdu vnútornú silu, aby zavrhli aj svoje spojenectvo s anglosionistami. Bol to príznak krízy, ktorým Rusko vtedy prechádzalo, podobne ako celý boľševizmus, nie je dôvod, aby si nemohli priznať aj túto pravdu.
      Duplom ju môžu pochopiť a priznať si rusofilovia a prestať s naivnou „antinacistickou“ debilitou.

     • Tiez by som medzivojnove obdobie nazval v sportovej terminologii len polcasovou prestavkou….co sa tyka GB, tak AH podla mna chapal ich zlo, ale akosi vnutorne stale dufal, ze to tak nie je ako mu vravi rozum…v zahranicnej politike by mal realnu spolupracu s kazdym tazku…preco mal spolupracovat s CSR, tiez vytvorom tych druhych?

     • Norman, akykolvek „fil“, nielen rusofil, to pochopí až vtedy, keď mu nejaky druhý „všeobjímajúci tolerantista“ šlapnie na jeho názorové kurie oko…a aj vtedy mu to len prebleskne hlavou a na druhy den sa navzajom potlapkaju po pleci, ospravedlnia sa za sposobene krivdy, poutieraju si slzy, najdu spolocnu temu, utuzia „kamaratstvo“, postazuju sa na nackov, fasistov, konspiratorov a ine „zlá ich dobrého sveta“, napíšu o tom zopár dalsich blogov, alebo nejaky ten vestnik, co rozsiria za „tvrdo vybojovane“ peniaze medzi siroke stada pritakavacov.

     • Chlapi ste smiesny, skutocne, rozmyslate sami naivne a schematicky. JVS nebola ziadna babka, preto ho zavrazdili. Znamy je jeho vyrok, gruzinsky kocur, vychyta xxx mysi. Skoro sa mu to podarilo. A ja som nikde netvrdil , ze Nemecko zavinilo vojnu. Tak laskavo si prestan vymyslat . Ja tvrdim, nieco uplne ine, ze sa mohlo VYHNUT vojne, alebo ju aspon odialit. Ze bolo CSR dielo hantlagerov je jasne kazdemu studentovi historie. Ale nebolo homogenne to vie takisto kazdy student. Nie len v narodnom zmysle. Hantlageri boli velmi slaby na Slovensku a Morave. Ani v Cechach neboli tak silny. AH mal citat Clausewitza, tam je odpoved. NACO DOBYJAT, NACO OKUPOVAT?? TO JE PRILIS DRAHE☺☺☺☺ nepriatela treba rozkladat, postupne. Cas, cas, cas. Cas hral pre Nemecko.

     • A ja nie som rusofil. JVS a AH spolupracovali a mohli dalej. Nie je vina len na JVS ale ja na AH. RUSI SI NEMUSIA NIC PRIZNAVAT, ONI VEDELI ZE SPOJENECTVO S GB A USA, bolo docasne.
      Este raz a naposledy. To ze DR bojovalo so ZSSR bol najvacsi uspech Sionizmu.
      A najvacsia prehra ZSSR a DR!,!
      A teda, ak chceme uvazovat o vyhre DR, musime uvazovat ako to malo byt a nie ako to uz zbabrali. V roku 2015 je rovnaka situacia ako v roku 1914 a v roku 1939. USA chce vojnu Ruska a Nemecka. Ked bol AH genius, preco zopakoval chyby Wilhelma II, z este horsimi nasledkami?? VY TVRDITE, ZE TO BOLO NEODVRATNE!!!! Ja tvrdim, ze nebolo, v tom, je medzi nami rozpor. A nie rusofilstvo a ine vymyslene izmi.

     • Oslovenie rusofil urcite nepatrilo Tebe, Svarga.
      Rozkladat mozes lego, alebo nanajvys krajinu s poctom obyvatelov do velkosti hlavneho mesta Gronska. Ak to chces mat napevno, tak tam ti ani cas nepomoze, lebo nepriatel nikdy nespi a to, co ty rozkladas, on zasa sklada..ale to tu nemusim nikomu pisat, to je zbytocne dranie klavesnice.

     • Aha, tak prepac. Plati pravidlo, velke rise padaju zvnutra, nie zvonka. Tak to bolo aj v DR. Nemyslim teraz chyby AH ale hantlagerov. Ty neboli eliminovany. Pocnuc Canarisom a konciac Stauffenbergom. Meskanie dodavok na front, sabotaze. ….. tazko bojovat, ked nemas naboje, potraviny a je Ti zima. Tazko uverit, ze Nemci , ktori vsetko planuju sa dali zaskocit zimou a ze planovali vojnu skoncit v lete. Taki hlupy neboli, kde bol ich pedantny duch? Samozrejme, ze situacia bola naplanovana. Staci zadrzat dodavku zimneho vystroja a vsetko je inak.

     • termín „rusofil“ nepoužívam a nepovažujem za nadávku – je to proste vyjadrenie faktu. V tom ponímaní ťa, Svarga, považujem za rusofila ärejme najvä
      čšieho z tu prítomných diskutérov). Nemusíš sa za to hanbiť, aj ja držím Rusom palce, ale deformuje to tvoje (politické) názory.

      Najvňčšií úspech sionizmu bola VOSR a vojna Nemecko – Rusko 1941 bola len jej následok. Príčinou vojny nie je ten, kto prvý vystrelí, ale zásadný svetonázorový protiklad. A ten bol spôsobený už pri vzniku židoboľševického ZSSR.
      Ale zas samotná ta vojna nie je svetova a večná tragédia – takých vojen medzi Ruskom a Západom predsa bolo, jedna v 20. storočí nie je koniec sveta, nech bola akokoľvek krvavá. Takisto neznamená večné nepriateľstvo.

      Hej, v roku 2015 je situácia podobná, ako konieckoncov vždy. Európska rasa sedí na preľudnenom kontinente, kde sa jej napriek tomu darí robiť veci, ktorej jej bratranci Američania a Rusi, napriek svojím zdrojom, len závidia. A v tom všetkom behajú potkani s hviezdou. A vlastne všetci chcú Európsku bielu rasu zničiť.

      Aha, a ešte k vojne. Nejde o to, či bol AH genius, podstatné je iné. Keď máš prejsť sto metrov, musíš raz vyraziť. Možno sa ti to na prvý raz nepodarí a po desiatich krokoch ťa zrazia, ale urobil si prvé kroky, naznačil si smer, vytrhol si korene a všetko je oveľa ľahšie. Niektoré veci treba spraviť a je dobré ich spraviť, aj ak na konci utrpíš porážku.
      To je jeden druh nazerania na veci.

     • Rusi su Slovania a nechcu Europu znicit. Sam potvrdzujes to co vravim. Vojna DR-ZSSR bol uspech sionizmu. A tomu uspechu sa malo zabranit. Preco by sme mali vrazdit na pokyn samovyvoleca vlastnych bratov? Ja si nemyslim, ze mam nieco deformovane. Skor si myslim, ze si malo pruzny v mysleni. Ak chces zvitazit, musis hladat skulinku na prienik. V istej chvili aj nepriatel nepriatela moze byt spojencom. Mozem JVS pohrdat ale musim uznat realitu. JVS islo od roku 1924 o zivot a zmakol to vynikajuco. Mali s AH rovnakeho nepriatela, z toho dovodu mali spolupracovat a nie bojovat. Tak ako do 1938. Vidis, najprv JVS odkragloval AH a potom odkraglovali JVS. Takto sa to robi. Najprv postves spojencov proti sebe a potom, toho co prezije zlikvidujes.
      A ked si to neuvedomujes, nie je to prave priklad brilantneho myslenia . Co myslis ,maju s tym moje politicke nazory nieco spolocne? Nie je spravna odpoved. A ani u Teba by nemali mat. Apropo, ako som pisal, JVS bol Gruzinec. Nemam voci nemu ziadne sympatie. Okrem jedinej, asi vies akej.

     • Svarga, žiješ v spleti mýtov. Nechcú zničiť Európu zbraňami, ale jej bielu rasu, jej schopnosti – aj Rusi by sa radi pozerali, ako sa Európa ponorí do bahna chaosu. Co s tým má tá detinskosť, či sú a že sú Rusi Slovania, to nám naozaj musiš vysvetliš 🙂

      Znova zopakujem podstatné:
      Rusi si chcú ospravedlniť svoj hstorický omyl, a riešia to zatiaľ po starom – nadávaním na nemecký „fašizmus“. Ty si len interpretátor týchto myšlienok.
      Rusi porebujú ešte jeden XX zjazd strany, heh, ešte jednu perestrojku a glasnosť.

      A ak JVS a AH mali rovnakého nepriateľa, prečo tvoj JSV nezdvihol na toho nepriatela ani jednu pušku? Kto evidentne bojoval na nesprávnej strane?
      Aha, chápem, to bola len taká rafinovaná taktika. No drbem na takú podlu taktiku , na toho podliaka, čo ju robil, ale aj na tých, čo sa takej podlosti zastávajú 🙂

     • S cim suhlasim, ze Rusi maju hokej v hlave, co sa tyka nadavanim na Fasizmus. Ale to ma svoju pricinu. Velku vlastenecku. Nakoniec Dolfi zautocil ,aj sa navystrajali Nemcuri v Zvaze. Tak co cakas ? Hm. A uz sme znava pri koreni. Nemal Dolfi zautocit, o tom je debata. Rusi chcu mat pokoj. Nakoniec teraz je znova Nemec chazarsky pes co steka na Rusa. Uz treba skoncit a utvorit Nemecko Ruske spojenectvo. O to ide sionu, toho sa boja. To by bol koniec ich imperia.
      preto teraz vytiahli TTIP.

     • Nemecko-Ruské spojenectvo je podstata a v tom sa my dvaja zhodneme.
      Uvidíme, či sa podarí. Je to bezpochyby na Nemcoch, aby si spravili dom poriadok. Ale treba ich podporiť.
      (i keď aj Rusi, doma na Malorusku, ale to je ich detail)

     • Veru,ze ich treba podporit lebo toto co tam maju je jedna velka katastrofa https://www.youtube.com/watch?v=riQh4Qpvxm4

    • Norman, co u Vas este stale neprsalo ? A Rusi su co, zeleny muzickovia ? Rusi su prave taky Arijci ako Ty ! Zil som tam a Rusky su nadherne mnamky. Vsetci Nemcuri co tam prisli, zapudili tie Nemecke Brumhildy a pozenili sa so Slovanskymi zenami. Co myslis preco asi? Hmm? Asi boli skarede a odporne. Ked som videl tie nadherne nemecke ropuchy ani som sa tym Hansom , Frickom nedivil! Kto by vyliezol na simpanza, ked moze mat Evu? :}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
     Vies tazko dodrziavat moralku, ked maly mozog zaveli velkemu. A este aj ten ich feminizmus. Z rozbehom ich kopali doprdele. A ja som sa ani nedivil. Vylepsovali si genofond. To bol Lebensborn v realite, nik ho nemusel vymyslat. Bolo to natural.
     No a ze by JVS nedvihol ani jednu pusku ????? A preco ho teda zavrazdili, preco ONI o tom sami vydavaju knihy ? Norman, Norman, viem, ze je teplo. ALe fakt uz netaraj, netaraj. Ved bol s nimi bol v permanentnej vojne. O com boli procesi v 1936? A co tak Trockij, Zinoviev, Kamenev atd.atd. V roku 1953, sa chystalo posledne finale. Najprv spustil propagandu o sprisahani lekarov. Boze Ty si . Vies dobre ze tu nemozem pisat ako to bolo. Dostuduj si, potom sa bav.

     • Presne tak, Svarga, „žil si tam a rusky sú nádherne mnamky“. Veď ti to hovorím, že vidno, že si rusofil a ovplyvňuje to tvoje politické myslenie. Aspoňmáš sympatický dôvod – dúfam teda, že aj tie rusky boli spokojné 🙂
      Ty si ináč naozaj odrastený na povrchnej antinacistickej propagande, napríklad máš predstavu, že základom germánskej renesancie je slepý obdiv voči blonďavým a modorookým. Ale ono je to trocha vážnejšie.

      Viem, Svarga, že je teplo a že to zle znášaš, ale aj tak musím zopakovať, že mám pravdu. Ale aby ťa nedrblo, tak ti už dám aj tvojmu Stalinovi pokoj.

     • Taras hluposti ale tu nie je mozny prienik. Svoje znalosti na Teba neprenesiem. Ja na ziadnej propagande opakujem ziadnej nie som odkojeny. Ja mam rad Nemcov aj Rusov. Spolupracujem s oboma naciami vyborne. Stalin nie je moj oblubenec. Jedine co presadzujem, je , kazdemu co jeho je a kazdemu po zasluhe. Stari Rimania, si davali ryt do kamena na prsten: Memini Tvi, memini et amo, amo Te merito. Je to krasne moto: Spominam na Teba, Spominam a milujem, Milujem Ta ako si zasluzis.
      Skus to aj Ty.☺

     • A tie mnamki som myslel ako estet a nie konzument☺. Pac zenu mam , mozem sa iba divat. Rovnako viem ocenit aj uslachtilost a krasu muza, to neznamena ,ze som buzerant. V Rusku som videl nadhernych ludi, muzov a zien. Vies , my Slovaci sme maly narod, nasa predstava je, ze za Humennym je velky kôl a tam sa otacaju muchy naspat do Bratislavy. Ale ja Ti musim povedat, bez urazky a snahy sa vytahovat na Sibiri a pod Sibirou, je vela takych miest, ze Bratislava, alebo aj Budapest, je oproti nim len vidiecke okresne ospale mestecko.
      A toto nase neustale nadrapovanie na Rusov je iba malomestiacke nadrapovanie v lepsom pripade a v tom horsom obycajna gadzovina. Bolo by načim zanechat to.☺

     • Čo sa schovávaš za Rusov, Svarga? Nik sa tu a nich „nenadrapuje“, spomínaný bol len primitív Stalin, jeho šéf Kaganovič (či ako to tam mali) a jeho úbohý zločinný režim, jeho antiruská genocída vo frankelovských táboroch smrti.
      Ako píšeš, „kazdemu co jeho je“.

      A ako ďaleko môže zájsť estét? Kľudne napíš, veď tvoja žena to tu nečíta a pán boh aj tak vie všetko, veď vieš.

      PS. už je to lepšie, ešte stále kurvíš detaily.
      Memini Tvi, memini et amo, amo Te merito.
      Do kameňa? Iba ak do kameňa nad dverami 🙂

     • Nic nekurvim, gemma intaglio, je po slovensky povedane do kamena vyrite. To su tie kamienky=gemmy, ktore nosili Rimania v prstenoch. Ale mozes si to dat vytesat aj na šambránu , ak chces. Ja uprednostnujem ten prsten radsej.☺

     • Nuž, Svarga, daj si na prst trebárs aj celú Iliadu, vlastne Bibliu, len neviem, či potom ten kameň nebude priťažký 🙂 zrejme uvažuješ podľa zásady – čím viac slov, tým lepšie to pôsobí. Také katolícke. To bola pointa.

     • ☺☺pako, ved to nie je vobec katolicke, ale pohanske, Ty pointa.☺ na Tebe Norman ma rusi jedna vec, furt a furt mi dookola mentorujes a memorujes, aky som rusofil a obdivovatel Stalina. Na druhej strane, hovoris o nestrannom hladani pravdy. Tak do prkinka, kde je tu konzistentnost, ked raz Stalin, chcel vytrieskat Chazarov, oni sami to priznavaju, nakoniec stopy vrazdy idu k nim, tak skonstatovanim tohto faktu , nie je ziaden obdiv ani nic citoveho. Bud sa budeme bavit nad vecou, alebo to bude take, vykrikovanie do tmy. Ze kto je coho zastanca a obdivovatel. Laskavo Ta prosim, zostanme na poziciach faktov a bude to fajn.

     • bože, ten nápis je „pohanský“, ale obkecávanie je katolícke. i keď … to „amo“ a ômerito“ a podobné veci sú sice predkresťanské, a kresťania na ne len navliekli ježiša, ale aj tak je to emočný južanský blábol.

      Som rád, že si pochopil, že problém je v Stalinovi, ktorého nemožno považovať za pozitívneho (napriek niektorým jeho vydareným akciám). Dôvody si prečítaj vyššie. Nemá zmysel. aby sme sa opakovali – ale budem (ti) to pripomínať vždy, keď s tým začneš ty, alebo ktokoľvek.

      A čo mi tu podsúvaš… ? Ja nehovorím, že máš jeho fotku nad postelou, ale si ôobdivovatel“ – to je terminus technikus. Bavím sa s tebou relatívne vecne a v dobrom – ovorím ti, že tu so obhajovaním Stalina neprejdeš a vôbec je to nešťastná myšlienka.

      Podobne, ako sa ty snažíš obhajovať Stalina, sa tu na portáli v určitom zmysle slova ôobhajuje“ Hitler. Vysvetlujú sa jeho motívy a jeho reálna osobnosť, psychológia. Lenže Hitler si to zaslúži, pozitívnejší pohľad, Stalin nie – v tom je ten základný rozdiel. Chápeš? 🙂

     • Chapem. Ale protirecim, pretoze ako som uz povedal, kazdemu podla zasluh. A to sa tyka kazdeho cloveka aj Stalina aj Hitlera. Posudzovat by sme mali chladne a bez emocii. Tak ako je symbol Justicie, Vahy, zaviazane oci a mec. Zbytocne sa vzrusovat nad Gruzincom. Osobne mi je JVS odporny, ako vrah a surovec. Lenze tu debatujeme o inych meritkach a inych javoch.Osobne pohrdam Marxom ako bezcharakternym clovekom, ale nemozem ignorovat jeho vplyv v dejinach. Rad by som, ale nemozem. A podobne je to aj so Stalinom. Sympatie tu nemaju miesto. Inak to nema vyznam. A ten kto tak robi, robi obrovsku chybu. Nic sa nema precenovat ani podcenovat, ale spravne ocenit. O tom by sme mali debatovat, bez ideologickych plkov. Chapes?☺

     • A naposledy k JVS. Lutujem jedine, ze gruzinsky kocur nesplnil co sluboval. To som Ti chcel povedat. Dnes by sme nezili tutu poondiatu demokraturu. Snad si ma pochopil, lebo Ti to naznacujem rukami nohami.

  • Hitler sa dopustil niekoľko extrémne chybných rozhodnutí. Prvou chybou bolo zrušenie operácie Morský Vlk, druhou realizácia plánu Barbarosa. Lebensrau by za oveľa menších výdajov našiel smerom na juh. Ak by obsadil Afriku mal by surovín oveľa viac ako by dokázal použiť. Získal by aj trasu na presťahovanie všetkých s židovským pôvodom na Madagaskar čo bol pôvodný plán na riešenie židovskej otázky. Získal by urán v Koncu. USA by vôbec nevstúpili do vojny proti Nemecku. Nikdy by v Štátoch tých rokov nenašli u ľudí ochotu bojovať za práva Černochov, v tomto čase boli v tejto otázke obyvatelia USA dosť rasistický. V dôsledku toho by ZSSSR mohol Japonsko zásobovať ropou lebo by nebolo ohrozené zo strany Nemecka. Japonsko by na Základné USA v pacifiku zaútočili oveľa neskôr. Úplné by ti zmenili vývoj sveta .

   • Už to tu opakujem ako pokazený gramofón, ale ešte raz, aj s opravami.

    Neviem o zrušení nejakej operácie „Morský vlk“, asi ste mali na mysli plán invázie do Británie, teda Sea Lion, ktorá bola pri prevahe britského námorníctva a letectva nemožná a celkom správne založená ad acta. Navyše, kto by stál o ostrov so 60 miliónmi nepriateľsky naladených obyvateľov, ktorých by musel živiť. Obzvlášť ak Hitler nemal žiaden záujem o vojnu s Britániou.

    Čo sa týka plánu Barbarossa predpokladáte, že Hitler mal na výber, ktorým smerom sa vydá. Háčik je v tom, že on sa nechcel vydať nikam. Ku všetkému bol donútený okolnosťami. Myslíte si, že Nórsko obsadil preto, že túžil po skalnatých pobrežiach? A Grécko preto, lebo tam sa chcel chodiť opaľovať? Alebo ZSSR, pretože túžil po pustých stepiach a močariskách? Ak by nezahájil preventívny útok na ZSSR, o pár týždňov, možno iba dní, by sa prevalili červené hordy Európou a ešte len to by sme videli, čo znamená genocída.

    Obsadenie Afriky. Opäť veríte nejakým výmyslom. Nemecko nechcelo Afriku ani náhodou. V Afrike chceli len svoje kolónie, ktoré im boli odobraté po Veľkej vojne. Dokonca im stačilo právo s nimi obchodovať.

    Získal by urán. Pokiaľ viem Hitler po uráne nijak extra netúžil a rozhodne odmietal i myšlienky na nejakú jadrovú zbraň z humánnych dôvodov. Slávna západná demokracia takéto škrupule nemala. A ak by sa vojna pretiahla o pár mesiacov, som presvedčený, že z Berlína by zostala iba rádioaktívna ruina.

    USA by v každom prípade vstúpilo do vojny, ono bolo prakticky vo vojne od prvého výstrelu na poľskej hranici, aj keď neoficiálne. Proste, možnosť ziskov nepustí. 🙂

    ZSSR by Japonsko ropou nemohlo zásobovať, pretože Japonsko bolo potenciálnym súperom na východe (už len historicky mali medzi sebou konfliktov viac než dosť), navyše Rusko má ešte aj dnes problémy dodávať dostatok ropy Číne, nie to ešte Japonsku.

    Japonsko, rovnako ako Nemecko, netúžilo po vojne s USA a ponúkalo USA rôzne ústupky a dohody, ktoré boli zanovito odmietané. Japonsko bolo do vojny dotlačené – práve preto, že USA potrebovalo vstúpiť do vojny s Nemeckom, ktoré bolo spojencom Japonska. Hneď po útoku Japoncov sa Roosevelt vyjadril, že prvoradá je vojna s Nemeckom, Japonsko ide zatiaľ bokom. https://www.protiprudu.org/vyprovokoval-roosevelt-umyselne-pearl-harbor/

    • Hitler mal smolu, ze sa nemohol spojit s Peeteerom a opytat sa ho „was soll ich jetzt machen, Peeteer?“
     Tieto uvahy o Lebensraume (nie Lebensrau), o Afrike (to by mu Angliania, pre ktorch bol Lebensraum cel svet) aj dovolili), atd.
     Peeteer si to prdstavuje ako maly Moric Ameriku.

 2. Arantes máš pravdu, veľa pochytil od anglosaských kreatívnych vykladačov histórie.

  • Nielen anglosaských, aj ked hovorit o vykladacoch historie ako o anglosaskych, nasich, ci inych, je zbytocne…. bohuzial, mnoho privrzencov alternativy pouziva najma v historii, zazite, naucene veci.. tam na „alternativne myslenie“ zabudaju, aj ked vzorce odrbavania su rovnake.

 3. Neviem, prečo sa obchádza fakt, že Hitler je židovské meno.

 4. Zrovna k JVS mě napadá jedna věc. Obětoval několik milionů aby zachránil desítky milionů. Protože chazaři plánovali Rusko kompletně vyhladit (a stále plánují). Kdyby neposlal ty vagony obilí do Československa (na úkor Ukrajinců) a nezajistil strategicky silnou západní hranici, tak by chazaři vyhladili kromě Rusů taky nás, Němce a kdoví jestli ne celou naši civilizaci. Po smrti AH byl JVS jediný, kdo stál v cestě americkým chazarům. Takže nakonec zachránil stovky milionů lidí (možná nevědomky), protože on měl jako cíl prosperující zalidněnou zemi. Zatímco chazaři mají za cíl totální genocidu lidstva a na živu nechají jen pár set milionů otroků.

 5. Úžasné koľko to rôznorodých a renomovaných analytikov a historikov cíti potrebu omráčovať verejnosť svojími duchaplnými úvahami. Z početnosti tých istých nickov mám dojem, že ich majitelia sa nutne potrebujú niekde vykecať a doma tak s najväčšou pravdepodobnosťou robiť nemôžu, no zrejme by bolo lepšie ak by si svoje múdrosti vymieňali prostredníctvom mailov.

Leave a Reply to svarga Cancel reply