Domov / Hlavná strana / História / Falošná legenda o židovských predkoch Hitlera – I.

Falošná legenda o židovských predkoch Hitlera – I.

Zdá sa, že povesti o Hitlerovom pôvode a jeho Rotschildovských predkoch, vznikli v mysliach kryptožidovských propagandistov pracujúcich v prvej špionážnej agentúre USA – Úrade pre strategické služby (Office of Strategic Services – OSS). Zanedlho bývalý vysoký nacistický pohlavár čakajúci na popravu „priznal“ existenciu „židovského starého otca“ v Hitlerovom rodokmeni. Tieto výmysly boli jednoznačne vyvrátené a skutočný pôvod Hitlerovej rodiny je popísaný v nasledujúcom texte.

Walter Langer a OSS – pozadie

OSS vzniklo na žiadosť prezidenta Franklina D. Roosevelta na základe rady kanadského/britského šéfa špionáže Williama Stephensona, ktorý mal na starosti britskú špionážnu sieť na západnej pologuli od roku 1939. Roosevelt požiadal Williama J. Donovana o vypracovanie plánov na vytvorenie spravodajskej služby. Donoven už pracoval ako neformálny emisár Roosevelta v Británii počas rokov 1940 – 41. Mal za úlohu odhadnúť britskú schopnosť uspieť proti Nemecku. V tejto úlohe sa stretával s riaditeľmi britských spravodajských služieb a dokonca aj s Winstonom Churchillom. Donovan bol menovaný v júli 1941 za „koordinátora informácií“. V júni 1942 bol založený OSS na základe vojenského rozkazu prezidenta. Úlohou OSS bolo zhromažďovať a analyzovať strategické informácie požadované vrchným velením a vykonávať špeciálne operácie, ktoré nespadajú pod iné agentúry. Vzhľadom k tomu, že FBI, armáda a námorníctvo si žiarlivo strážili svoje sféry zodpovednosti, dosah OSS bol limitovaný na zatiaľ nepokrytú oblasť špionáže.

William L. Langer bol naverbovaný pre prácu v OSS počas vojny. Po odchode z pozície vedúceho oddelenia histórie na Harvardskej univerzite sa stal vedúcim Sekcie výskumu a analýzy OSS. Musel mať niečo do činenia s príchodom jeho brata Waltera do tejto sekcie, pretože Walterovou hlavnou úlohou bola psychologická analýza Adolfa Hitlera.

Walter Langer bol psychoanalytik s PhD, ale nie Dr; bol prvým človekom prijatým do Americkej asociácie psychiatrov bez medicínskeho vzdelania. Bratia boli synmi nemeckých prisťahovalcov do USA. Neuvádzali žiadne náboženstvo.

Na konci vojny bol William menovaný zvláštnym asistentom pre spravodajské analýzy ministra zahraničia USA Jamesa F. Byrnesa. V roku 1950 William Langer zostavoval Úrad pre národné odhady v novo zriadenej CIA, ktorá bola nástupcom OSS. Vrátil sa na Hravard v 50-tych rokoch, ale v rokoch 1961 – 1977 pôsobil v prezidentskom poradnom zbore pre zahraničné spravodajstvo (od Kennedyho až po Forda). Vo svojej knihe Diplomacia imperializmu [1956] argumentoval proti „genocíde“ Arménov na základe toho, že ich revoluční vodcovia k nej Turkov vyprovokovali.

william_langerwalter_langer
Vľavo William Langer, vpravo Walter Langer

Langerov „Psychologický profil Adolfa Hitlera“

Walter dostal v roku 1943 od Donovana za úlohu pripraviť krátky psychologický a psychoanalytický profil Hitlera. Ale Langer chcel urobiť niečo monumentálnejšie. Keďže nebolo možné stretnúť sa a hovoriť s Hitlerom osobne, Langer sa obrátil na bývalých nespokojných národných socialistov a ďalších, ktorí sa s Hitlerom nepohodli. Vo svojom predslove potom napísal:

Dostupný materiál pre takúto analýzu je veľmi kusý a útržkovitý. Našťastie máme k dispozícii rad informátorov, ktorí dobre poznali Hitlera a ktorí boli ochotní spolupracovať podľa svojich najlepších schopností.

Pri čítaní tohto profilu je zrejmá nenávisť, výsmech a predpojatosť. Donovan musel byť sklamaný a označil správu za neužitočnú, plnú nepresností a očividných lží … dielo fantázie a Freudovského psycho-speaku, voľne poprekladané zjavnými sexuálnymi metaforami a špekuláciami.

Bez akýchkoľvek dôkazov Langer píše:

… Niekoľko zdrojov spomenulo [Hitlerovo] potešenie v sledovaní striptízu a nahých tanečníc. Pri takýchto príležitostiach sa nikdy nemôže nabažiť pohľadu, aj keď používa kukátko, aby lepšie videl. Striptízové tanečnice sú často pozývané do Hnedého domu v Mníchove, aby tancovali v súkromí a existujú dôkazy o tom, že sú často pozývané aj do Berchtesgadenu. Na stenách má mnoho obrázkov obscénnych aktov, ktoré nič neskrývajú a má zvláštne potešenie v prezeraní zbierky pornografických snímok, ktoré preňho nafotil Hoffmann. … Pre jeho zrak je obzvlášť sexuálnou oblasťou anál a má sexuálnu záľubu vo fekáliách a zadkoch. Vzhľadom k skorému naučeniu na nočník vznikli isté zábrany, ktoré bránia priamemu vyjadreniu. … Môžeme teda hľadieť na Hitlerovu zvrátenosť ako na kompromis medzi psychotickými tendenciami k jedeniu fekálií a pitiu moču na jednej strane a normálnym sociálnym životom na strane druhej. Kompromis však nevedie k uspokojeniu na žiadnej strane a boj medzi týmito rôznorodými tendenciami vedie k nevedomému hnevu.

To nie je vtip! A čo je horšie – všetko pochádza z rozprávania, historiek a vlastnej chorej Langerovej mysle. Spomína pornografiu na takmer polovici strán správy. Akú hodnotu môže mať takáto správa pre OSS?

Langer šiel ďaleko za hranicu úlohy, ktorou bol poverený. Nasledujúca pasáž pripomína niektoré iné diela tej doby (napríklad „Nemecko musí zahynúť!“ amerického Žida Theodora Kaufmana), ktoré sa snažili o odsúdenie celého nemeckého národa ako masového zla a spolu s ním aj celého „civilizovaného sveta“.

To nebol šialenec Hitler, ktorý vytvoril nemecké šialenstvo, ale nemecké šialenstvo, ktoré vytvorilo Hitlera. Po tom, ako bol dosadený ako hovorca a vodca, pohyboval sa vlastnou silou, možno ďaleko za hranice, ktoré boli pôvodne určené. Avšak neprestávajú ho nasledovať napriek skutočnosti, že všetkým inteligentným ľuďom musí byť jasné, že táto cesta vedie do nevyhnutnej záhuby. Z vedeckého hľadiska musím nazerať na Hitlera, Vodcu, nie ako na zosobneného diabla, akokoľvek môžu byť jeho činy a filozofia odporné, ale ako výraz stavu mysle miliónov ľudí nielen v Nemecku, ale v menšej miere aj vo všetkých civilizovaných krajinách. Odstránenie Hitlera môže byť nevyhnutným prvým krokom, ale nie liekom. Je to analógia vyliečenia vredu bez liečenia základnej choroby. Pokiaľ máme zabrániť takýmto výbuchom v budúcnosti, nemôžeme sa uspokojiť s jednoduchým odstránením zjavných prejavov ochorenia. Naopak, musíme vysledovať a snažiť sa napraviť základné faktory, ktoré vyprodukovali tento nevítaný jav. Musíme objaviť psychologické prúdy, ktoré vyživujú tento deštruktívny stav mysle, aby sme ich mohli presmerovať do kanálov, ktoré nám umožnia ďalší rozvoj našej formy civilizácie.

„Našej formy civilizácie“? Tým je myslená židovsko-americká forma civilizácie? V tejto správe OSS nebola žiadna zmienka o Hitlerovom židovskom starom otcovi. Ale myšlienka sa už musela Langerovi formovať v hlave, pretože ku koncu sekcie „psychologickej analýzy“ si náhle vymýšľa pre Hitlera „židovských krstných rodičov“. Jeho tendencia fabulovať o obľúbenej teórii pracuje naplno, keď píše:

Vieme, že mal málo peňazí, keď odišiel z Linzu. Rozhodne to nestačilo na celý rok, ktorý trávil maľovaním. Pretože dátum úmrtia jeho matky bol všeobecne skeslený (? Neviem, čo je tým myslené, dátum bol vždy december 1907 – pozn. autorky), zdá sa, že bola snaha skryť niečo, čo sa udialo počas tohto roka. Usudzujem, že žil so svojimi židovskými krstnými rodičmi, ktorí ho podporovali zatiaľ čo sa pripravoval na Akadémiu. Keď neprešiel prijímacími skúškami, vyhodili ho a kázali mu pracovať. Pre túto hypotézu je jeden malý dôkaz. Hanisch vo svojej knihe mimochodom spomína, že keď boli vo zlášť zlej situácii, šiel s Hitlerom na návštevu zámožného Žida, o ktorom Hitler povedal, že je to jeho otec. Bohatý žid s ním nič nechcel mať a poslal ho jeho cestou. Je sotva možné, že Hitlerov otec bol Žid, ale Hanisch ľahko mohol prepočuť otec miesto krstný otec. To by dávalo väčší zmysel a naznačovalo, že Hitler mal kontakty s krstnými rodičmi ešte pred návštevou, pomáhali mu a viac s ním nechceli nič mať.

Pokračovanie…

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Autor: Carolyn Yeager

O ::prop

4 komentáre

 1. tak ci onak som toho nazoru, ze Ady bola babka alebo zombie, vytrenovana clenmi Thule na presne urcene ulohy

  • Organizácia Thule mala na vývoj politického diania v Nemecku po prvej svetovej vojne vo všeobecnosti, a na myslenie Adolfa Hitlera špecificky, asi taký vplyv, ako má dnes Zväz chovateľov anduliek v Lučenci na dlhovú krízu v Grécku.
   Už preto, že svojim významom sú na tom obe organizácie približne rovnako.
   Samozrejme, keď opomenieme doteraz neutichajúcu, pritom umelo vytvorenú, atraktívnosť „Thule“ pre vyznavačov každého druhu tajomného nonsensu.
   V skutočnosti takéto nezmysly šíria tí, ktorí nechcú pripustiť realitu Hitlerovej geniality a charizmy.
   To je zas môj názor.

 2. Materiálov o tom (Thule), je mnoho a väčšina písaná podľa toho, či autorom je žid, pro-žid, alebo seriózny autor. hababube si možno prečítal niečo , čo sa nazýva “Thule, Nazis& The Occult”, “Conspiranoia” (Devin Jackson), alebo
  “The Hitler Book” (Helga Zepp Larouche, zaladateľka “Schiller Institute), alebo inné – výber je veľký – a zrejme si utvoril svoj názor, trochu ‘mimo reality’.

  Čo sa týka Hitlera a jeho pôvodu, je azda nuekomu divné, že píšu, že náboženstvo Langerov sa neudáva? Keby sa udalo, že sú židia, celá táto propaganda by sa dokázala byť obyčajným nenávistným židovským svinstvom. Odkiaľ vieme, že Langer je ich skutočé pôvodné meno?
  Niet takého Nemca, ani v Amerike, ktorý by napísal také svinstvo. Pre istotu však nie je ani udané, kedy sa z toho Nemecka “presídlili” do Ameriky. Poznal som na Slovensku Langera, samozrejme žid! Ale poznal som aj inú rodinu Langer, krsťanskú. Ktorí boli praví Langerovci? Tí kresťanskí samozrejme nemali dôvod si meno zmeniť!

Leave a Reply