Domov / Čo píšu iní / Extra plus

Extra plus

Revolúcia v roku 1989 takisto so sebou priniesla isté vzkriesenie kultu T. G. M., aj keď už nikdy nedosiahol intenzitu spred roku 1938. Na Slovensku sa aj napriek snahám niekoľkých angažovaných čechoslovakistov nikdy neujal a pôsobil skôr cudzo, komicky a umelo ako vierohodne a úprimne. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky je obnovovanie jeho kultu a s ním spojené stavanie jeho sôch skôr prejavom chaosu v hlavách politických reprezentantov na všetkých úrovniach. Tak sú do jedného vreca nahádzaní Masaryk, Svätopluk, Jánošík, neznámy vojak, Hviezdoslav, Hurban, Štúr a Hodža, lev držiaci v pazúroch ďalšieho leva (malý znak ČSR) nad Štefánikom, partizán so samopalom a najnovšie i cisárovná a kráľovná Mária Terézia, ktorá by bola prekvapená, že jej – predstaviteľke absolutistickej monarchie, chcú v republikánskom zriadení opäť postaviť sochu. Absencia historickej pamäti politickej reprezentácie však priamo súvisí s ich výberom a chýbajúcou štátnou doktrínou. Politika sa akoby zredukovala len na prostriedok osobného obohatenia. Ideály a idey sú takmer mŕtve, prípadne označené za extrémistické a nebezpečné, pretože narušujú „idylku“ premeny národa na konzumné stádo zdierané a ovládané hŕstkou polokriminálnych zbohatlíckych kreatúr. Čítať viac >>>

O ::prop

Jeden komentár

  1. O Masarykovi sa vyjadril Stephan S. Wise newyorský rabín takto: Nestal sa veľkým tým, že hájil nejakého žida, ale preto, že slúžil židovskému etniku v rozhodujúcej hodine. :

Leave a Reply