Domov / Hlavná strana / Nezaradené / Dva otvorené dopisy predsedovy vlády ČR

Dva otvorené dopisy predsedovy vlády ČR

Občanská sdružení Romodrom, ROMEA, Slovo 21 a Čačipen zveřejnily v souvislosti s několika vymyšlenými případy napadení Romy otevřený dopis premiérovi vlády ČR Petru Nečasovi a členům vlády, ve kterém žádají o větší pozornost těmto případům a zároveň požadují, aby Vláda ČR vypracovala a navrhla zákon, podle něhož by takové osočování bylo možné trestně stíhat. „Rádi bychom vás také požádali, abyste se jako členové vlády mnohem více veřejně vyjadřovali ke škodlivosti vymyšlených nebo přehnaných kauz, protože ty nebezpečně vyhrocují společenskou atmosféru a zesilují averzi vůči Romům až na samu hranici snesitelnosti. Kdo jiný než společenské autority by měl uvádět věci na pravou míru? “ ptají se zástupci sdružení v otevřeném dopise, který server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.

Dopis č.1

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

obracíme se na vás kvůli tomu, že společenská atmosféra se vůči Romům nebezpečně vyhrocuje, především v důsledku vymyšlených případů přepadení.

Naši reakci bezprostředně vyvolaly dva poslední případy: v Liberci se mladá dívka pořezala a svedla to na Romy, poté se sama přiznala, že jde o lež. V Břeclavi patnáctiletý chlapec oznámil, že jej přepadli Romové, protože jim nedal cigaretu. Vyšetřování následně zjistilo, že si to celé vymyslel. Romské organizace evidují již minimálně devět případů, kdy si údajně napadení vymysleli, že je přepadli Romové. Každý z těchto případů přitom vyvolal silné negativní emoce vůči Romům. Tyto případy se množí hlavně v poslední době, takže hrozí, že jejich počet bude i nadále narůstat.

To staví Romy do nebezpečné situace. Protiromských demonstrací se nezúčastňují jen místní lidé, ale i extremističtí násilníci, kteří se snaží Romy napadnout v místech jejich bydliště. Romové se pochopitelně v atmosféře vyvolané každým z těchto výmyslů bojí, nepouštějí své děti ven, často je kvůli tomu ani neposílají do školy, jsou z takových situací velmi frustrovaní. A s nimi i ostatní Romové žijící v České republice i jinde.

Z toho plynou další společenské konsekvence. Zhoršuje se vzájemné soužití a rozpadá se společenská soudržnost. Je tak pravděpodobnější než dříve, že příště se Romové budou bránit sami, protože žádnou podporu od státu necítí. A že bude více než nyní docházet k pokusům o zastrašování Romů či k jejich přímému napadání druhými.

Jsou s tím i spojeny otázky, které by českou vládu mohly a měly zajímat. Například:
Je správné, aby zesílení policejních hlídek, výjezdy těžkooděnců či použití vrtulníků v době demonstrací, které probíhají kvůli výmyslům, hradila policie?
A kdo se bude věnovat romským dětem, které utrpěly psychickou újmu kvůli zhoršení atmosféry v místě a následné demonstraci?

  • Chceme vás proto požádat, abyste začali těmto a podobným případům a s tím spjatou situací Romů věnovat zvýšenou pozornost.
  • Podle vyjádření některých odborníků nelze výše popsaný výmysl, který vzbudí ohrožení druhých a přivodí negativní emoce vůči nim, trestně stíhat. Chceme vás proto požádat, aby Vláda ČR vypracovala a navrhla zákon, podle něhož by takové osočování bylo možné trestně stíhat.
  • Rádi bychom vás také požádali, abyste se jako členové vlády mnohem více veřejně vyjadřovali ke škodlivosti vymyšlených nebo přehnaných kauz, protože ty nebezpečně vyhrocují společenskou atmosféru a zesilují averzi vůči Romům až na samu hranici snesitelnosti. Kdo jiný než společenské autority by měl uvádět věci na pravou míru?
  • A chtěli bychom vás také požádat, jestli byste se mohli zamyslet nad obnovením funkce ministra pro lidská práva a menšiny. Problematika lidských práv i problematika národnostní zrušením tohoto postu dost utrpěly. Máme dojem, že vaše vláda nevěnuje lidským právům dostatečnou pozornost. A že pro nápravu situace a zlepšení obrazu Romů v očích veřejnosti mnoho nedělá, což by odborník z pozice ministra dělat mohl.

S pozdravem

Romodrom, o. s. – objem štátnych dotácií – 76 265 280,76 Kč
ROMEA, o. s. – objem štátnych dotácií – 20 319 659,49 Kč
Romské sdružení Čačipen – objem štátnych dotácií – 1 436 929,00 Kč
Slovo 21, o. s. – objem štátnych dotácií – 72 019 548,19 Kč

V Praze, dne 24. 5. 2012

 

Dopis č.2

Vážený pane premiére, také bych, inspirován nejen případem z Břeclavi, ale  zejména posledními dvaceti lety života v České republice, o něco požádal:

1) Přestaňte věnovat jakoukoli pozornost tzv. romské problematice. Žádná  neexistuje. Všichni jsme občané České republiky, u nichž přece žádná rasová či etnická příslušnost nesmí hrát roli, když jde o pravidla hry. Jakmile  nazvete jakýkoli úřad či dokument z úřadu vzešlý ekvivalentem slova Rom,  podporujete tím skutečnou diskriminaci mezi lidmi.

2) Nechci žádný nový zákon, který navrhují výše uvedené organizace. Zaprvé  by takový zákon byl už z podstaty věci diskriminační, zadruhé lze aktéra z  Břeclavi případně stíhat a vést k odpovědnosti již podle zákonů platných.

Žádám naopak o okamžitou revizi takových dosavadních zákonů, předpisů a vyhlášek, u nichž motivem vzniku bylo řešit cokoli v souvislosti s tzv. romskou problematikou – resp. žádám jejich zrušení, neboť zakládají možnost  měřit nestejným metrem.

3) Žádám Vás, abyste se společně s ostatními členy vlády okamžitě přestali vyjadřovat k čemukoli, co se týká soužití romské minority s příslušníky  většinové společnosti. Jakýkoli konflikt mezi lidmi, kteří jsou si podle  Ústavy rovni v právech a povinnostech, je řešitelný skrze platné zákony a není třeba mu věnovat zvláštní mediální pozornost, jejíž podpora různými vyjádřeními jen upozaďuje daleko důležitější problémy v České republice a  poskytuje prostor pro zisk politických bodů, což je už skoro synonymem pro  zisk peněz z veřejných prostředků na nějaká další umělá a zbytečná řešení.

4) Už nikdy neobnovujte post ministra pro lidská práva. Jen máloco dokázalo mezi lidmi u nás udělat ve věci mezilidského soužití větší škodu. Zároveň žádám o zrušení všech vládních agentur, které se tzv. romskou problematikou zabývají, a převedení pro ně dislokovaných finančních prostředků v rozpočtech například na úhradu části státního dluhu. Možná je to kapka v  moři, ale někdy začít musíme.

František Matějka – od roku 1989 0,00- Kč dotací, dávek a podpor od státu či EU
 

O oliolijanko

Leave a Reply