Domov / Hlavná strana / Zahraničie / Digitálna clona: Rusko chce vybudovať vlastný internet

Digitálna clona: Rusko chce vybudovať vlastný internet

russland-eigenes-internetKonkurencia pre World Wide Web: hardware a software majú na 100 % niesť pečať pôvodu „Made in Russia“. Rusko chce najneskôr do piatich rokov konkurovať World Wide Webu s globálnou komunikačnou sieťou. Mala by byť síce celosvetovo dostupná, ale Ruskom kontrolovaná a výlučne vybavená obsahmi od občanov Ruskej federácie, technické a programové vybavenie majú taktiež na sto percent niesť pečať pôvodu „Made in Russia“.

Prípravné práce už bežia. V Lipecku, cca 400 km juhovýchodne od Moskvy. Tam, ako hovorí Maxim Kandžaradze, ktorý za rovnomenný región sedí v Senáte a rozbehol tento projekt, pracujú „toho času najbystrejší myslitelia“ krajiny.

Internet, hovorí senátor pre rádio Echo Moskvy, je americký vynález, Washington by preto mohol v rámci ďalších sankcií celé Rusko – úrady, ako aj občanov – vypnúť offline. K tomu naviac prichádza, že Rusko, ako aj zostatok sveta, „visí na infúziách“ programátorov zo Silicon Valley. Ruské vyhľadávače, mailové služby a sociálne siete sú taktiež kopírované od vzorov v Kalifornii. Rusko preto musí byť konečne digitálne samostatné.
Ruské úrady síce nechcú, podľa slov senátora aj digitálne „spustiť žiadnu novú železnú oponu“. Taktiež sa nebudú snažiť o totálnu kontrolu, tajné služby nedostanú žiadne dodatočné oprávnenia. A občania Ruska budú mať aj v budúcnosti možnosť voľby medzi „normálnym“ a ruským internetom. Tento im však dá „absolútnu istotu“, že prevádzkovatelia serverov v zahraničí ich nemôžu zneužiť, alebo využiť. V súčasnosti sa ale ruská sieťová obec bojí presného opaku.

Kvôli podozreniu z extrémizmu, pornografie, alebo pedofílie zatvorili dozorové orgány Roskomnadsor už celé tucty stránok, prehrali ale často u súdov. Od 1. augusta vstúpia do platnosti sprísnenia už aj tak rigidného zákonodarstva. Bloggeri boli tým postavení zarovno s médiami a môžu pri porušení tlačového zákona byť trestoprávne volaní k zodpovednosti. Predovšetkým však musia mobilní operátori a prevádzkovatelia internetu umožniť tajným službám neobmedzený prístup na kontakty svojich zákazníkov, mailovú prevádzku a priebeh – myslený je protokol o usermi navštevovaných webových stránkach. Týmto sa má zamedziť nedovolenému odovzdávaniu citlivých informácií a uľahčiť vysledovanie páchateľov.

Predovšetkým tieto riziká, myslia si kritickí experti, podnietili Kremeľ a vládu, založiť čisto ruský internet a tento neskôr dať k dispozícii aj ostatným členom obranného bloku GUS, nástupníckych štátov po ZSSR; „Organizácii zmluvy o kolektívnej bezpečnosti“. Členmi sú mimo Ruska aj Bielorusko, Kazachstan, Arménsko, Kirgyzsko a Tadžikistan.

Rozlúčka v podsvetí

Záludnosti projektu sú zrejme autorom známe, ako už naznačuje pracovný názov: „Čeburačka“. Takto sa volal seriálový hrdina sovietských kreslených detských trikových filmov. Jedno stále dobre naladené, ale trocha nemotorné chlpaté zvieratko s veľkými visiacimi ušami, ktoré vždy pri sadnutí padne na nos.

Prinajmenšom je už prototyp satelitov, ktoré majú umožniť celosvetový prístup k Čeburačkovi, hotový. Prvé štyri exempláre majú byť do konca 2015 vynesené na orbitu. IT-expert Dinar je skeptický vzhľadom na nehody s Glonassom, moskovskej protiváhe ku globálnemu navigačnému systému GPS. Ktorého pozemné stanice vypojila Moskva 1. júna, ako protiváhu ku sankciám USA. Hoci Glonass je v súčasnosti len podmienene nasadeniaschopný. Viaceré satelity sa porúčali do náručia elektronického Orcusa (rímsky boh podsvetia) ešte predtým, než dosiahli obežnú dráhu.

Počas mediálneho fóra v St. Petersburgu koncom apríla 2014 označil Putin Internet v jeho podstate ako projekt CIA, ktorý sa dnes aj presne tak ďalej rozvíja.

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: Pravdatvcom

O ::prop

Jeden komentár

  1. Trocha neskoro ale predsa sa odvážili a ako dlho sa to bude vyvíjať to je zas ne aká tá päťročnica,či???

Leave a Reply