Contra tardo

polemikaTento článok je reakciou na propom zverejnený príspevok pána Ch. Freemana z dňa 2.4.2013

Úvodom by som rád povedal, že je nesmierne zábavné sledovať piruety ktoré na tomto portáli začal pán Freeman vystrájať. Miesto vecnej diskusie pod správou Pápež František píše židom sa rozhodol hrať hru vypisovaním svojich blogových traktátov s následným zverejňovaním, ktoré zaujímajú tak maximálne jeho samého (čo dokazuje aj reakcia diskutérov pod jeho článkom).

Čo je však už nepochopiteľné je zverejnenie samotného článku redakciou. Články na úvodnej stránke by mali informovať o dianí doma i vo svete, alebo zaznamenať trefné postrehy od čitateľov propu, ktoré sú na úrovni (napr. články od oliho63, alebo Juraja Borského) a nie byť priestorom pre diskusiu od blogových agitátorov a demagógov. Diskutuje sa pod článkami a nie na domovskej strane, tento proces totižto môže teoreticky trvať donekonečna (spamová povaha článkov) a radil by som v tom redakcii nepokračovať, lebo to zničí povesť propu ako nezávislej spravodajskej stránky.

Ako „anti-kresťanský fanatik“ a „hlupák“ sa v reakcií na článok zamerám len na pasáže adresované mne osobne (diskutovať v mene 3-tej osoby, konkrétne SITRy sa nepatrí) a úmyselne sa vyhnem bezobsažným komentárom „k osobe“, v ktorých sa pán vševedko Freeman vyžíva, pretože to považujem za známku zníženej argumentačnej a intelektuálnej kapacity. Tiež sa pokúsim podložiť každé tvrdenie minimálne jedným internetovým zdrojom, aby si čitateľ mohol tvrdenie verifikovať a vedel, že myšlienka nevyšla z mojej vlastnej hlavy.

Ch. Freeman: „Hneď na začiatku je evidentné, že si ešte stále mnohí pletú kresťanstvo a katolicizmus – niektorí v dobrej viere v kombinácii s nedostatkom informácií (a neochotou pripustiť, že dlhoročné lipnutie na svojom členstve niekde mohlo byť totálnym omylom)“

Začnem týmto demagogickým komentárom. Nikto si tu nemýli katolicizmus s kresťanstvom. Ale keďže sa príspevok na ktorý sme reagovali volal „Pápež František píše židom“ a keďže diskutér ktorý diskusiu inicioval (niekto) bol katolík a obranca RKC, je naozaj zábavné prizerať sa iracionálnemu kotrmelcu, ktorý v tomto dríste pán Freeman predvádza. Zrejme si neuvedomuje, že pod zastrešujúci pojem kresťanstvo katolicizmus spadá.

Ch. Freeman: „Koncept “oviec” a “pastiera” je dobre známym biblickým konceptom, Ježiš (Jahšua) sa stavia do úlohy “dobrého pastiera” poznajúceho svoje stádo. “Ovca” poznajúca a nasledujúca svojho “pastiera” nemá nič do činenia s nijakou organizáciou a diskutér by spravil veľmi dobre, ak by vedel rozlišovať medzi ľudskou organizáciou a duchovným organizmom.“

Znova sa dostávame do stavu kde si pán Freeman domýšľa súvislosti aby sa vyrovnal so svojou argumentačnou slabosťou. Nikde som netvrdil, že koncept oviec je unikátny pre rímskokatolícku cirkev. Povedal som iba to, že sa za ovce ľudia hlásajúci k tejto organizácii sami považujú, čo ste práve tak pekne vysvetlil za mňa. Samozrejme, aj iní kresťania sa za „ovce nasledujúce pastiera“ považujú, to som nikde nepoprel. Bolo by dobré keby pán Freeman skúsil pochopiť diskutované stanovisko oponenta predtým než začne uzatvárať závery o jeho tzv. „neschopnosti rozlišovať“, pretože to skôr vyzerá tak, že on sám je neschopný rozlišovať medzi jeho vlastnou fantáziou a diskutovaným predmetom.

Ch. Freeman: „Tvrdiť, že kresťanstvo je sektou odpadlou od judaizmu, môže iba neinformovaný človek alebo hlupák. Ťažko povedať, ku ktorej skupine tohto diskutéra zaradiť, ponechám toto rozhodnutie na čitateľoch…
O tom svedčí už len fakt, že tieto náboženské smery či vierovyznania vychádzajú z rôznych kníh, ktoré považujú za posvätné – svätou knihou judaizmu je Talmud, kresťania sa riadia Božím Slovom (Bibliou).“

Fakt, že kresťanstvo (alebo lepšie povedané jeho mnohočetné interpretácie) vzniklo aj z koreňov judaizmu ako aj to, že jedni z prvých kresťanov boli židia je celosvetovo tak známy, že sa dá poprieť iba ak ste fanatický demagóg, alebo človek s neukončeným základným vzdelaním (no a pán Freeman je pravdepodobne oboje). Pri tomto nezmysle sa dlho pozastavovať nebudem, pretože nemienim urážať inteligenciu čitateľov ktorí toto dávno vedia. Pre tých ktorí nechápu čo som tým myslel pripájam linky, ktoré vnesú hádam trocha svetla do tohto „chaosu“.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidok%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Christian
http://en.wikipedia.org/wiki/Split_of_early_Christianity_and_Judaism

Náš nesmierne geniálny autor samozrejme nechápe, že tu nikto dnešný judaizmus neporovnáva s dnešným kresťanstvom (znova tu zapracovala tu jeho bohatá fantázia) a chápe medzi súčasnými relígiami rozdiel, ale sa baví o raných fázach kresťanského náboženstva, kde viera vtedajších židov zohrávala nemalú úlohu (preto Biblia obsahuje aj Starý zákon). Mimochodom Talmud v tejto dobe (rovnako ako Biblia) neexistovali, takže posledný argument ad absurdum je bezpredmetný.

Ch. Freeman: „Opäť raz, tvrdiť, že do roku 325 A.D. neexistoval žiaden hlavný prúd kresťanstva, je vo svojej podstate blud. „

Samozrejme, že je to blud. Možno preto som tento nezmysel nikdy nepovedal. Hlavný prúd kresťanstva neexistoval totižto ani po tomto roku, len sa začal formovať katolicizmus tak ako ho poznáme dnes (ten chvíľu dominoval v Európe ak sa nemýlim). De facto hlavný prúd kresťanstva neexistuje ani dnes. Kto je predstaviteľ hlavného prúdu? Katolíci? Protestanti? Pravoslávni?

Ch. Freeman: „Samozrejme, Peter v gréčtine neznamená “skala”, tou je výraz “petra”. Rozdiel v mužskom a ženskom rode pozná zrejme každý, kto absolvoval výučbu slovenského jazyka (a čuduj sa svete, gréčtina taktiež rozoznáva tri rody – mužský, ženský a stredný).“

Génius nám tu znova zahviezdil. K tomuto som sa dostatočne vyjadril už pod spomínaným výňatkom Pápež František píše židom. Je znova dobre známym faktom, že Peter znamená skala, pretože je to odvodenina od pôvodného slova „petra“, ktoré bolo pozdejšie zmužštené na „Petros“ (s tým istým významom). Niečo podobné sa pravdepodobne udialo aj v minulosti pri slovenskom jazyku kde „skala“ – ženský rod. a „kameň“ – mužský rod; významovo znamená to isté napriek podvojnosti rodov. Opakujem, ďalej s týmto nemienim strácať čas, pretože je to pod moju úroveň.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Peter

Ch. Freeman: „Nuž, čo je pravda, je pravda. Pozrime sa, čo na to hovoria iní: “Niektorí vedci veria, že ako prvý bol napísaný Pavlov list Galaťanom (okolo roku 49-50 A.D.). Niektorí za prvú knihu považujú 1. list Tesaloničanom… Jeden názor (už nebohý Dr. Henry Morris) tvrdí, že pravdepodobne prvou knihou bol list Jakubov, z obdobia pravdepodobne pred jeruzalemským koncilom v roku 51 AD. “ (zdroj: http://wiki.answers.com/Q/What_was_the_first_book_of_the_New_Testament_to_be_written)

Neviem. Ak vezmeme za rok Kristovej smrti klasický letopočet 33 A.D. (hoci o tejto téme by sa tiež dalo popísať veľa)… do roku 51 mi rozhodne storočie nevychádza. Nehovorím vyššia matematika, ale základné počty by priemerne vzdelaný človek ovládať mal.“

Musím sa priznať, pán Freeman ma prekvapil, že on ako veľký pedant na slovíčka a ich významovosť je autorom takéhoto nezmyslu. Keď niekto nevie rozlíšiť slovný pojem Nový zákon od Pavlovho/Jakubovho listu a ako bonus si v ďalšom smere nevšimne kľúčový pojem „jeden názor“, musí Vám byť jasné, že je na tom argumentačne veľmi biedne. Samozrejme všetci dobre vedia, že Nový zákon nie je jednou knihou ale kompiláciou 27mych spisov/kníh. Pre značnú dezorientáciu pána Freemana sem tiež niečo dám, nech si doplní vzdelanie, lebo v súčasnosti je dosť zmätený.

http://en.wikipedia.org/wiki/Development_of_the_New_Testament_canon

konkrétne

The books of the canon of the New Testament were written mostly in the first century and finished by the year 150 AD.

Ch. Freeman: „A diskutér by sa divil, ako veľmi sa o tejto “fabrikácii” diskutuje – viď napr. http://www.josephus.org/testimonium.htm
Že mal brata Jakuba (a ďalších bratov a sestry), je biblický fakt. Problém s tým majú katolíci a pravoslávni. Nie iní kresťania.“

Keď som povedal „v podstate ani nediskutuje“, myslel som odborné kruhy, nie internet. Tu sa ľudia dokážu hašteriť aj pri tom, že je evolúcia „len teória“, alebo že sme ovládaní jašterími mimozemšťanmi (viz. David Icke). Sem-tam sa prirodzene ohľadom tohto ešte objaví diskusia aj v scholastike, ale to je skôr raritou než pravidlom. Táto problematika už bola riešená desiatky rokov.
Beriem na vedomie, že ostatní kresťania s tým problém nemajú, ale ako som spomenul vyššie, diskusia započala s katolíkom na katolíckom príspevku a bavili sme sa o katolíckych dogmách.

Tak a sme na konci.
S konečnými slovami v závere pána Freemana musím jednoznačne súhlasiť. Každý rozumný čitateľ by mal byť skeptikom a všetky tvrdenia si poctivo overovať bez ohľadu od zdroja. To isté platí pri vedení diskusie s oponentom, ktorý má iný názor. Uistite sa, že vôbec viete aké je jeho stanovisko k danej veci a neponáhľajte sa s reakciou. Ako sa hovorí v starom prísloví: Práca chvatná, málo platná. Môžete to potom byť vy kto skončí s maslom na hlave.

Autor: nithus, www.protiprudu.org

Poznámka redakcie:
Polemika bola vždy bežnou súčasťou novinárčiny či rétoriky. Je smutné, že v dnešnej dobe rýchleho spravodajstva, tento literárny útvar zapadá prachom. Je ale faktom, že pri dnešných technológiách už nie je dosť času na precízne spracovanie príspevku, ako v dobách pred niekoľkými desiatkami rokov. Snahu o oživenie tohto tradičného literárneho útvaru vnímam ako pozitívum, ale beriem na vedomie, že témy bude treba vyberať pozornejšie.

Čo je to polemika:
pôvodne umenie sporu, neskôr odborný, politický alebo umelecký spor vôbec. Na rozdiel od diskusie a dialógu, ktoré hľadajú skôr zhodu, cieľom polemiky je vyvrátiť názor protivníka, prípadne ho aj odborne alebo ľudsky spochybniť. Polemiky sa obvykle vedú písomne, v dennej alebo odbornej tlači. Prostriedkom polemiky sú predovšetkým argumenty, môžu to však byť aj rôzne informácie alebo domnienky a často sa v polemikách používali a aj používajú tiež ohovárania, nepravdivé a skreslené tvrdenia atď.

Poprosím všetky názorové strany, aby sa presunuli do diskusného fóra, téma špeciálne pre vás – Pápež František píše židom…

O ::prop

Jeden komentár

  1. chalani, preco sa venujete takymto humanitarnym bludom a tmarstvam a konfrontaciam vsetkych druhov? Nikomu to neprospieva a mnoho ludi to zavadza. Mna aj ked som holka by napriklad zaujimalo obcas nejaka technologicka novinka. Videla som ze ste publikovali clanok o ruskej jadrovej ponorke. To je vcelku zaujimave. Aj najnovsia vojenska technika, hi tech a tiez propagacia vedy. Ved to urcite nie je v rozpore s vlastenectvom, aspon si myslim. Alebo clanky o velikanoch slovenskeho naroda ako stur, hurban a dalsi…..
    Viem ze niektori ako napr freeman nemusia so mnou suhlasit ale myslim si ze aj citatelia by takuto prijemnu zmenu uvitali.

Leave a Reply to udeny uhor Cancel reply