Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Contra Idiotae

Contra Idiotae

polemikaJe nesporne zaujímavé, koľko anti-kresťansky naladených chytrákov a mudrlantov sa vyrojí, keď sa začne debata na tému tohto vierovyznania – a zaujímavé je aj to, že čím viac toho ten-ktorý “vedátor” vie, o to besnejšie šteká na svoje okolie.

Jedným z najnovších príkladov je debata na slovenskom politicky nekorektnom webe protiprudu.org, kde sa pod článkom “Pápež František píše židom” rozprúdila vcelku zaujímavá debata.

Hneď na začiatku je evidentné, že si ešte stále mnohí pletú kresťanstvo a katolicizmus – niektorí v dobrej viere v kombinácii s nedostatkom informácií (a neochotou pripustiť, že dlhoročné lipnutie na svojom členstve niekde mohlo byť totálnym omylom), iní zase kvôli prospešnosti takejto zámeny – jedna časť z týchto takto môže úplne bez hanby a priam bohorovne tvrdiť, že sú následníkmi Kristovej Cirkvi z 1. storočia A.D., a na základe tohto tvrdenia manipulovať s poslušným davom veriacich, na strane druhej skupina anti-kresťanov, ktorým toto zamieňanie pojmov vyhovuje v ich celoplošnom útoku na kresťanstvo a Bibliu podľa primitívnej logiky: katolícka cirkev je zlá – katolícka cirkev je Kristovou Cirkvou – katolícka cirkev vychádza z Biblie – ergo Biblia i celé kresťanstvo je zlé. A všetci zúčastnení trpia neochotou pripustiť, že sa môžu mýliť.

V tomto pojednaní sa však chcem venovať práve týmto anti-kresťanským fanatikom, predvšetkým dvom diskutérom pod prezývkami Nithus a Sitra Ahra. Keďže je priamo v diskusii ťažko reagovať na rozsiahly materiál, zvolil som formu citácie a následného komentára.

Nithus: “V prvom rade je zaujímavé nazývať nás ovcami len preto, že nepodporujeme degenerátsku organizáciu akou je rímskokatolícka cirkev už niekoľko storočí a to hlavne z toho dôvodu, že služobníci tejto organizácie sa sami za “ovečky” pasujú. Mimochodom ateistmi sa rodíme všetci, náboženská viera je niečo čo sa naučíme od rodičov a okolia postupne ako rastieme.”

Koncept “oviec” a “pastiera” je dobre známym biblickým konceptom, Ježiš (Jahšua) sa stavia do úlohy “dobrého pastiera” poznajúceho svoje stádo. “Ovca” poznajúca a nasledujúca svojho “pastiera” nemá nič do činenia s nijakou organizáciou a diskutér by spravil veľmi dobre, ak by vedel rozlišovať medzi ľudskou organizáciou a duchovným organizmom. Keďže sa dnes pojem “ovca/ovce” používa ako pejoratívne označenie nevedomého, neinformovaného, médiami a politikmi ohlupovaného jedinca, u niektorých osôb by som nad týmto označením neváhal – ale to nemá s biblickým konceptom nič spoločné.

Nithus: “V ďalšom rade je zaujímavá pasáž o sektách. Kresťanstvo samo o sebe totiž je sektou odpadlou od judaizmu ak sa bavíme o jeho začiatkoch. Neexistoval žiaden hlavný prúd kresťanstva. Ten sa začal formovať až v roku 325 v Nicejskom koncile, predtým bolo neuveriteľné množstvo interpretácií toho čo to kresťanstvo vôbec je. A tak vznikla tá vaša krásna cirkev. Bludy o jej vzniku v prvom storočí Petrom sú falzifikáty. Peter naviac nie je meno ale v gréčtine znamená skala (“petra”) a to isté s Kristom alias mesiášom (“christos”), ktorý sa v skutočnosti volal Jehoshua ben Joseph. To sú všetko krásy literárnych misinterpretácií.“

Tvrdiť, že kresťanstvo je sektou odpadlou od judaizmu, môže iba neinformovaný človek alebo hlupák. Ťažko povedať, ku ktorej skupine tohto diskutéra zaradiť, ponechám toto rozhodnutie na čitateľoch. Tak ako sa hovorí: “Ak dvaja hovoria to isté, nemusí to byť vždy to isté”, presne tento príklad nachádzame tuná. Pochybujem, že dotyčný diskutér má vôbec nejaký prehľad o judaizme, inak by niečo také tvrdiť nemohol. O tom svedčí už len fakt, že tieto náboženské smery či vierovyznania vychádzajú z rôznych kníh, ktoré považujú za posvätné – svätou knihou judaizmu je Talmud, kresťania sa riadia Božím Slovom (Bibliou). Pokiaľ má niekto záujem porovnať si rozdielnosti v zmýšľaní týchto dvoch náboženských vyznaní, odporúčam I. B. Prainaitis – Talmud Unmasked (http://www.talmudunmasked.com/) , Elizabeth Dilling – The Jewish Religion: Its Influence Today (http://come-and-hear.com/dilling/index.html), prípadne doteraz snáď najobsiahlejšie pojednanie o judaizme z pera Michaela Hoffmana II – Judaism Discovered (http://revisionisthistorystore.blogspot.co.uk/2010/03/michael-hoffmans-online-revisionist.html). To aby niekto nepovedal, že necitujem a neposkytujem odkazy na svoje tvrdenia. Nech sa páči.

Opäť raz, tvrdiť, že do roku 325 A.D. neexistoval žiaden hlavný prúd kresťanstva, je vo svojej podstate blud. Ale aby sme tuná diskutérovi nekrivdili, aj vďaka katolíckej cirkvi sa napr. iba málo vie o prvotnej kresťanskej cirkvi v starej Británii (kde sa za kráľa Lucia stalo kresťanstvo v 2. storočí aj oficiálne uznaným náboženstvom krajiny). Bludy o založení cirkvi Petrom, sú, samozrejme, bludy. Peter totiž žiadnu cirkev nezakladal – svoju Cirkev založil Kristus.

“Peter naviac nie je meno ale v gréčtine znamená skala (“petra”) a to isté s Kristom alias mesiášom (“christos”), ktorý sa v skutočnosti volal Jehoshua ben Joseph. To sú všetko krásy literárnych misinterpretácií.”

Samozrejme, Peter v gréčtine neznamená “skala”, tou je výraz “petra”. Rozdiel v mužskom a ženskom rode pozná zrejme každý, kto absolvoval výučbu slovenského jazyka (a čuduj sa svete, gréčtina taktiež rozoznáva tri rody – mužský, ženský a stredný). Otázka Petra/Skaly siaha ďaleko za rámec tohto pojednania, ale úvod pozri napríklad tuná (hoci celé pojednanie ešte nie je do slovenčiny preložené: http://christianfreeman.wordpress.com/2010/04/19/william-webster-interpretacia-skaly-z-matusa-1618-v-podani-cirkevnych-otcov-1-cast/)

Následne Nithus pokračuje citovaním príspevku druhého spomínaného diskutéra s prezývkou Sitra Ahra:

“Objasnime si niekoľko históriou podložených poznatkov:
Ako som už spomenul, kresťanstvo akéhokoľvek druhu nie je náboženstvo, ale sekta, odpadlá od Judaizmu.”

Viď vyššie, história nič také nenaznačuje. Takže o nejakom podkladaní poznatkov by som veľmi nehovoril.

“Je presne, ako piše známa autorka mnohých kníh, o ktorej mnohi nikdy nepočuli, Savitri Devi Mukherdži (Dr.M.Portas): “Catholic Church: The twin sister of Freemasonry” (Katolícka Cirkev, dvojička/sestra slobodomurárstva) ako aj “Christianity, the diluted form of Jewish poison for Aryan consumption!” (Kresťanstvo, rozriedená forma židovského jedu pre árijskú konzumáciu).”

Ako som v odpovedi na tento príspevok diskutérovi odpovedal, predpokladať, že autor výroku je jediný, kto má nejaký prehľad v literatúre, je prinajmenšom úsmevné. Samozrejme, Savitri Devi je vcelku známa postava povojnového národno-socialistického hnutia, autorka niekoľkých kníh (niektoré aj v mojom vlastníctve a prečítané, hoci s veľkým sebazaprením, keďže ide o absolútne nudné a nezáživné čítanie). Diskutér sa tu ale dopúšťa niekoľkých hrubých, amatérskych chýb, ktoré mu v očiach informovanejšieho publika zjavne body k dobru nepridajú.

Za prvé, že Savitri Devi bola a priori anti-kresťansky orientovaná, je historický fakt, ktorý ani ona sama nepopierala (pre neznalých, S. Devi bola hinduistka, kombinujúca hinduizmus s ezoterickými predstavami, považovala Hitlera za vtelenie boha Višnu, podobne ako Miguel Serrano v Chile). Nemôžem povedať, že by mi takáto postava išla vykladať niečo k náboženstvu, voči ktorému má z princípu výhrady.

Za druhé, Devi nebola a nie je sama, ktorá si v otázke kresťanstvo versus judaizmus (a kresťanstvo versus katolicizmus) mýlila pojmy a dojmy – čo nakoniec dokazuje aj citovaný diskutér.

“Keby títo ‘kresťanstvom zhypnotizovaní’ mentálni trpaslíci poznali svoju vlastnú mytológiu, ktorej nesprávne hovoria ‘biblia’, správne je to Nový Testament alebo Nový Zákon, čo je vlastne opísaný židovský Starý Zákon, museli by vedieť že je tam jasne uvedené, že Jehoshua ben Joseph, ich ‘Kristus’ (čo nie je žiadne meno ale odvodenina od gréckeho ‘Christos’ čo znamená ‘mesiáš’) včetne všetkých okolo neho, ako aj jeho 12 lenivých darebákov, zvaných “apoštoli” alebo “učeníci” boli Židia. Taktiež autori tých banálnych nesmyslov, zvaných ‘evanjelia’ (Gospels), všetko Židia.”

Pre “intelektuálneho velikána” Sitru Ahru bude zrejme prekvapením, že tento “mentálny trpaslík” nie je zhypnotizovaný a “mytológiu”, ako tvrdí, pozná. A propós, správne je to Nová Zmluva. Opísaný židovský Starý Zákon? Na základe takéhoto tvrdenia mám pochybnosti, či diskutér vôbec niekedy Bibliu držal v ruke. Čo naznačuje aj jeho tvrdenie o “Jehoshua ben Joseph”. Aj keď bol Ježiš (Jahšua) legálnym synom Jozefa, v Biblii sa takto neoznačuje. Christos samozrejme je ekvivalentom hebrejského výrazu “Mesiáš”, jeho význam je “pomazaný” (viď konsekrácia kráľa Dávida). O tom, kto je “lenivý darebák” by sme mohli dlho diskutovať, faktom je, že boli z hľadiska geografického Júdejci (čo sa zvykne síce prekladať ako Židia, a vyhovuje to práve moderným Židom a ich shabbaz-gojim typu daného diskutéra, faktom ale je, že učeníci – s výnimkou Judáša (pôvodom Kanaánec) – boli z veľkej časti príslušníci kmeňa Benjamín, nie Júda.

“Však ani nikým iným nemohli byť, len Hebrejci (názov Žid vtedy ešte neexistoval) lebo iní v tej zemi nežili.”

Ďalšie tvrdenie a zase úplne mimo. V Júdei 1. storočia A.D. samozrejme žilo oveľa viac národnostných skupín, než iba (kmeňoví) Júdejci a príslušníci ďalších izraelských kmeňov (Benjamín, Levi), ktorých možno za Hebrejov označiť. Diskutérovi samozrejme unikajú podstatné fakty, ako je existencia Kanaáncov, Edomčanov, Samaritánov, Grékov a Rimanov (hoci posledné dva menované národy by si zaslúžili samostatné pojednanie). Je zároveň paradoxom, že napriek neexistencii výrazu Žid v danom kontexte ho tento diskutér vyššie veselo používa. Nuž, kto chce psa biť, palicu si nájde.

“Milióny kresťanov ani nevie, že kresťanský boh je totožný s bohom židovským a jeho meno je JAHWE (YHWH). Samozrejme ani nevedia že ‘Aleluja’ čo s takým zanietením vykrikujú pri tom slobodomurárskom rituáli, ktorý nazývajú sv. omša, znamená “Všetka chvála Jahvemu!” To im však ich ‘duchovní pastieri’ nikdy neprezradili.”

Boh Novej Zmluvy je samozrejme totožný s Bohom Starej Zmluvy a jeho meno je vyjadrené tetragrammatonom JHVH (Jahveh). Citovaný diskutér však bude zrejme prekvapený, že vieme, čo znamená “Hallelujah”, a o tom “neprezradení”….odporúčam – ak už tento intelektuálny velikán naráža vo svojom príspevku na katolícku cirkev – katolícke vydanie The Jerusalem Bible, ktorá tzv. “sväté meno” (tzn. JHVH) používa.

“Taktiež nevedia, že tzv. sv. Peter je vymyslená osoba, nie je to meno ale ‘peter’ znamená (predpokladám v staro-hebrejčine, ktorá sa nazýva Ivrit) ‘skala’ a jeho meno je Simon bar Jonah.”

Vitajte v jazykovednom okienku a la Sitra Ahra. Je opäť pozoruhodné, ako je vymyslená osoba zároveň lenivým darebákom (viď vyššie), Peter rozhodne nie je hebrejským (a ani starohebrejským) výrazom (viď vyššie). Starú hebrejčinu nazývame “paleo-hebrejčina”, “ivrit” – tento úchvatný objav nášho “učenca” je pomenovaním hebrejského jazyka v hebrejčine.

“Podobne je to s menom Tomáš. Keď v decembri roku 1945 egyptský sedliak našiel pri oraní pôdy pri dedine Nag Hamadi v Hornom Egypte nádobu so sväzkami kníh v koži viazaných, archeologovia zistili, že sa vlastne jedná dnes už o známe evanjelium Tomáša. Prečo je toto evanjelium schované a zatajované? V prvom rade Tomáš taktiež nie je meno, ale znamená ‘dvojča’ a Tomáš v ňom píše o Joshuovi (Kristovi) ako o svojom bratovi ‘dvojičke’ a aj o tom, že on vôbec nebol ukrižovaný. V Gospel of Thomas je menovaný ako Judas Thomas teda Judáš Dvojča. O tomto by sa však dalo napísať ine siahodlhé pojednanie.”

Osobne by som radšej uvítal pojednanie na tému “schované a zatajované Tomášovo evanjelium”, ktoré je zároveň verejne dostupné aj v českom preklade napríklad (iný diskutér spomenul vydanie knihy “Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy I.“ (vydavateľstvo Vyšehrad, Praha)).

“A čo ine ‘evanjelia’, ktoré sú pod zámkom v prísnej tajnosti vo Vatikánskych pivniciach, pretože ich obsah ‘nepasuje’ do celkového scenára? Viete o existencii týchto: The Gospel of Thomas; The Gospel of Mary; The Gospel of Philip; The Gospel of Bartholomew; The Gospel of Judas; The Gospel of the Egyptians; The Gospel of Truth?”

Opäť niekto objavil teplú vodu. Je zaujímavé, že ak sú spomínané “iné” evanjeliá pod zámkom v prísnej tajnosti vo vatikánskych pivniciach, tak ich zrejme asi nestrážia veľmi dobre, nakoľko o nich Sitra Ahra vie. A nie je sám, väčšinu z týchto spomínaných apokryfných kníh nájde čitateľ v spomínanej zbierke Neznámá evangelia (Vyšehrad, Praha), prípadne v angličtine na nete. Toľko k tomu utajeniu. Pokiaľ ide o “nepasovanie do scenára”, autor nemá poňatia o tvorbe biblického kánonu. Ale informácie o tom sú verejne dostupné, nech sa páči.

K ďalšiemu textu len stručne – že by bol Ján Hus niekedy v Oxforde, je zrejme nielen pre mňa novina. Niekto tu zrejme vymyslel alternatívnu históriu.

“V skutočnosti prvým pápežom nebol Peter, ale Mária Magdaléna, Kristova žena, podľa kresťanskej demagógie vraj ‘prostitútka’. “

Zaujímavé. Peter neexistoval, ale Mária Magdaléna áno. Pri svojej zanietenosti však dotyčný zabúda, že výraz “pápež” sa začal používať až oveľa neskôr, takže v 1. storočí, nech by bol na čele Cirkvi aj trebárs Aštar Seran, pápežom per se byť nemohol. Bežné štúdium cirkevnej histórie postačí – doporučujem viac než čítanie Browna, Gardinera a podobných znalcov.

“V roku 882 zasadla na ‘trón’ žena ako pápež Jan VIII. Z anglickej rodiny, do Ríma prišla ako milenka nejakého benediktínskeho mnícha preoblečená za muža/mnícha. Po smrti jej milenca sa stala pápežom.V starých kronikách Vatikánu je spomínaná ako Papess Joan. Keď priamo na pápežskej procesii porodila, na mieste ju ukameňovali. Jej busta je stále vystavená v Siena Cathedral v rade iných, označená ako “Johannes VIII, femina ex Anglia” (Pápež Jan VIII, žena z Anglie). (E.R. Chamberlin: “The Bad Popes”).”

Môžem poprosiť daného diskutéra Sitru, nech nám prezradí, kedy mal tú možnosť nazrieť do spomínaných starých kroník Vatikánu? Legenda o pápežke Jane je nesporne zaujímavá, pochybujem však, že by jej bustu ako pápeža (pápežku) vo Vatikáne vystavovali.

Nedá sa vynechať Nithusova intelektuálna perla: “Tomášove evanjelium nespomína ukrižovanie Joshua, spolu s ďalšími vecami (zmŕtvychvstanie atď..), nepriamo teda tvrdí, že ukrižovaný nebol.”

Tomášovo evanjelium nespomína, že by Ježiš nevlastnil mobil, nepriamo teda tvrdí, že ho vlastnil. Logika na pohľadanie.

Nithus: “Neexistuje žiaden dôkaz o existencií Petra, nový zákon bol spísaný vyše storočie po Kristovej smrti.”

Nuž, čo je pravda, je pravda. Pozrime sa, čo na to hovoria iní: “Niektorí vedci veria, že ako prvý bol napísaný Pavlov list Galaťanom (okolo roku 49-50 A.D.). Niektorí za prvú knihu považujú 1. list Tesaloničanom… Jeden názor (už nebohý Dr. Henry Morris) tvrdí, že pravdepodobne prvou knihou bol list Jakubov, z obdobia pravdepodobne pred jeruzalemským koncilom v roku 51 AD. “ (zdroj: http://wiki.answers.com/Q/What_was_the_first_book_of_the_New_Testament_to_be_written)

Neviem. Ak vezmeme za rok Kristovej smrti klasický letopočet 33 A.D. (hoci o tejto téme by sa tiež dalo popísať veľa)… do roku 51 mi rozhodne storočie nevychádza. Nehovorím vyššia matematika, ale základné počty by priemerne vzdelaný človek ovládať mal.

Ďalší letmý pohľad na Nithusove tvrdenia: “Pán Flávius spomína Ježiška to je pravda. Pravda je však aj to, že je to známa fabrikácia o ktorej sa už v podstate ani nediskutuje. Naviac písal aj o tom, že mal brata Jakuba. Ako sa k tejto myšlienke stavajú katolíci? Ak uznáte autenticitu tohto Židovského historika znamená to aj podkopať vlastné dogmy.”

A diskutér by sa divil, ako veľmi sa o tejto “fabrikácii” diskutuje – viď napr. http://www.josephus.org/testimonium.htm
Že mal brata Jakuba (a ďalších bratov a sestry), je biblický fakt. Problém s tým majú katolíci a pravoslávni. Nie iní kresťania.

Na tomto mieste by som toto pojednanie ukončil, nakoľko sa v ďalších príspevkoch niektoré tvrdenia opakujú, prípadne sú okomentované mojimi ďalšími príspevkami. Ako sa však dá vidieť, nie je vždy všetko také, ako sa niektorí snažia podávať a preto odporúčam každému čitateľovi nájsť si chvíľu času a tvrdenia, nech znejú akokoľvek ľúbivo a presvedčivo, si občas skontrolovať.

Autor: Christian Freeman, www.protiprudu.org

O ::prop

18 komentárov

 1. Kazdy ma to svoje, dolezite je aby nas rozdiely vo vnimani sveta a vseobecne nabozenstvo nerozdelovalo ale spajalo. Nabozenstvo ako take alebo viera na velmi dolezitu mravnu a eticku funkciu. Vymedzuje hranice, urcuje moralne standardy ktore su nastavene tak, aby ludia nasledovali pozitivny priklad a spoluzitie v komunite bolo mozne. Komunisti chceli nabozenstvo vykorenit, co sa im aj ciastocne podarilo a nasledok bol desatrocia trvajuci upadok moralky, ludskych hodnôr ktore sa nasej spolocnosti nepodarilo uplne obnovit ani po 20 rokoch. Tu vidim velku rezervu. Slovensko po pade komunizmu nezazilo az taky masivny navrat k tradicnym hodnotam a viere ako Rusko. Tam sa dnes deju doslova zazraky. Viera ma velku moc.

  Autorovi : Kazdy ma pravo na svoj nazor. Nemozes ten svoj – zarucene dobry a jediny spravny nikomu vnucovat.

  • S tymto bez problemov mozem suhlasit. S jednou upravou – vo vete „upadok moralky, ludskych hodnôt ktore sa nasej spolocnosti nepodarilo uplne obnovit ani po 20 rokoch“ by som slovo OBNOVIT nahradil slovom ZASTAVIT.

  • Čo myslíš,prečo vlastne chceli „komunisti náboženstvo vykoreniť?Čo im tak hrozne mohlo vadiť,úhor?

   • Asi len vracali to, čo sami zažili, keď bol istý kňaz na čele klérofašistického štátu? A možno preto, že poznali históriu „kresťanstva“, a nejak ich tá „kresťanská láska“ nenadchla? Pretože skutek-utek. Mám zato,že matrikovým,formálnym kresťanstvom neoklameme ani ľudí, nieto ešte Boha. Alebo áno?

    • Tu treba podotknúť, že komunisti náboženstvo „vykoreňovali“ už dávno predtým, ako nejaký „klérofašistický“ štát vznikol, dokonca dávno predtým, ako vznikol nejaký fašizmus. Navyše sa to vykoreňovanie netýkalo iba kresťanstva, ale aj iných náboženstiev. Ich aplikácia „proletárskej lásky“ k blížnemu bola tak krutá, že sa im podarilo zlikvidovať za pár desiatok rokov viac ľudí, ako náboženstvu (a to akémukoľvek) za stáročia. Takže vaše argumenty sú absurdné a závery sú mylné.

 2. No vidíte, že to ide. Veľi pekne a rozumne napísaný príspevok.
  >>Kazdy ma to svoje, dolezite je aby nas rozdiely vo vnimani sveta a vseobecne nabozenstvo nerozdelovalo ale spajalo….
  Absolútny súhlas.

  • no ano oli, pokial hovorime o viere. Ale pokial hovorime o nabozenskych strukturach tam je situacia uplne ina. RKC ma uz desatrocia problem s pedofiliou knazov. Je to v sulade s ucenim krista? nie je. A tieto struktury za desatrocia neboli schopne prijat opatrenia aby sa tieto veci neopakovali, naopak vinnikov kryli a tym im davali zelenu v pachani dalsich zverstiev. Preto netreba si mylit vieru , v dobro, v krista, v pozitivne zivotne priklady so strukturou organizovaneho nabozenstva ktora ma ocividne velmi podozrive pozadie.

   • Áno, ten problém má, a nemá ho len ona sama. Percentuálne majú ten problém vo vyššej miere tiež učitelia (morálny príklad) tiež, a mlčí sa o tom. Taktiež tento problém majú rôzne rodiny v ktorých pravda vôbec nevíde na povrch. Medializujú sa iba prípady RKC. Pamätám si na prípad keď obvinili sloven. kňaza že zneužívania. Zahučalo to novinami, lenže to malo malý problém. Zneužitý bol zneužitý kňazom v dobe, keď kňaz bol preč a na gauči,ktorý sa na fare kúpil omnoho neskôr. Ukázalo sa že to bol podvod, ale ospravedlnenie kňazovi už neprišlo. Niekto tu chce vyničiť kresťanstvo a začína s ničením najsilnejšej kresťanskej cirkvi. Preto nemám rád tú kritiku katolicizmu, áno, som aj katolík ale keď počúvam niektorých ľudí (katolíkov), ktorý si myslia že každý kňaz je buzerant alebo pedofil, pozrem na soc. siete kde si robia z katolicizmu posmešky taktiež tak sa nečudujem že niektorý ľudia pod vplyvom tejto masáže RKC odchádzajú. A pritom počet týchto čiernych oviec v kňazstve je malá menšina. Ako som raz napísal, možno oni sú ešte kresťania, ale deti ich detí asi už nebudú.

    • S tým sa dá súhlasiť, ale tu nejde len o tento problém. Učenie RKC je na 90% pohanského pôvodu,ako sa to píše aj na tejto stránke, teda tu niet čo riešiť. Len hľadať pravdu.pretože „zdediť pravdu“ ,nutne nemusí znamenať „nájsť pravdu“.

   • Ako som povedal. Do bodky s Vami súhlasím a presne viem o čom hovoríte. Ako som už niekde napísal. „Na rozhovor s Bohom nepotrebujem zlatý chrám. Stačí mi obyčajná lavička v parku pod stromom.

 3. V súvislosti s pápežstvom, musím podotknúť, že každý laik ,ktorý trochu skúma a pozná Písma, tak vie, že niečo také v prvých storočiach neexistovalo, a že to bolo viac ako nebiblické. Ježišov apel na pokoru si nikto nemôže zamieňať za presný opak v podobe niečoho,ako je titul:Pontifex maximus so všetkým čo k tomu patrí. To bol asi ten najväčší opak Kristom proklamovanej pokory a služby iným. Svojho času, husiti to dokumentovali ako slovne, tak obrázkami protikladov-„Kristus na oslovi a pápež na nosidlách“,….a podobne. Prvé storočia ako vieme boli patriarchovia,biskupi v oblastiach ako Antiochia,Rím, Konstantinopol,Alexandria,….ale nie pápež. Tvrdiť opak je vedomé zavádzanie a ignorovanie histórie.
  Toto je teda – nespochybniteľný fakt, a nedá sa nijako vyvrátiť. K tomu, čím bolo kresťanstvo pred založením katolicizmu v 4 storočí, sú tiež doklady. Už odporcovia kresťanstva poukazovali/Celsus a pod./,že spočiatku boli jednotní a neskôr sa rozdelili na mnoho hašteriacich skupín. V istom období ich bolo cca 20, neskôr už asi cca 80 skupín. To,že bola nejaká hlavná skupina je možné, ale pred tretím storočím to bolo dosť problematické.
  Tak ako aj navzájom si odporujúce náuky v rôznych kresťanských skupinách.
  Ak tej „sekte“, toľko, že aj Biblia spomína tento výraz opakovane na kresťanov/sekta Nazaretských/, nakoľko ich tak vnímal svet a aj židia.
  Otázka stojí,že …….ak by židia ako národ uverili v mesiáša, boli by sektou? Zrejme nie, lebo kontinuita by sa zachovala aj v línií národa, a nikto by nemal dôvod vnímať kresťanstvo ako „sektu“./oddelenú od židovstva/
  K Božiemu menu len toľko, že RKC ho už nepoužíva/nariadenie z Vatikánu/, a viac sa sústreďuje na Ježiša. Tvrdiac, že Boh Novej zmluvy/Ježiš/ je aj Bohom Starej zmluvy, teda jahvem. Jahve=Ježiš. Samozrejme, to je obrovský omyl, nakoľko Boh sa nemení a nerozdvojil sa. Ale nebudem už šprtať do pohanských,metafyzických špekulácií.
  To ostatné v podaní Nithusa nejak nekomentujem,….je to ezoterika, bájka a podobne.

 4. Neviem prečo sa vracať k téme aktuálnej pred 5 rokni a zapodievať sa s nejakým Christianom Freemanom, ktorý “vie všetko” o kresťanstve, judaizme, Koráne, ale zrejme nevie, že SITRA AHRA je hebrejský výraz a nevie čo znamená.
  Jeho sarkazmus už ani nie je zaujímavý. Freeman je prívržencom nejakej sekty, ktorej “duchovným otcom” je Clifton A. Emahisher, nejaký pošetliý vynálezca nejakého nového kresťanstva, jediný schopný správne vysvetliť bibliu, Novú či Starú Znluvu (podľa neho, žiadny Zákon, alebo Testament).

  Kto je Clifton A. Emahisher?
  “Welcome to Clifton A. Emahiser’s Non-Universal Teaching Ministries.
  This site is the official site for Clifton Emahiser’s Watchman’s Teaching Ministries”.

  AB kto je Christain Freeman?
  Stačí si dať do Googlu: https://christianfreeman.wordpress.com/
  a o zábavu mate postarané, ale pri čítaní článku tohoto ‘veleducha’ Freemana “O Trojici”, zo 17 januára 2012 sa vám zatočí hlava z toľkých nezmyslov, čo tento človek dokáže dať na papier. Nemá poňatia, ako tento celý kresťanský ‘bulshit’ o “sv.Trojici” vznikol, že jeho korene siahajú do prastarého Egypta a vatikánski švindléri si ho jednoduch prispôsobili, ako všetko, na oblbovanie hlupákov.
  Za povšimnutie stojí “obrovský záujem” o tento Freemanov web, keďod roku 2012 niet žiadnej reakcie, žiadneho záznamu.
  Gratulujem pán Christian Freeman.
  A propo – žiadny Kristus nikdy žiadnu cirkev nezaložil. Celá “kresťanská cirkev” je výmysel tureckého žida Saula (premenovaný na Paula, dokonca sv.Paula). O tom je článok “Kauza proti židom – Skutočný vznik kresťanstva” – uverejnený na Prope 15-ho novembra, 2017.

 5. Sitra ja si Vás vážim, ale nesúhlasím s Vašim postojom. Ono fakty o vzniku Svätej trojice a aj keď ste to nespomenuli, podobne aj fakty o vzniku Mariánského kultu Vám sice dávajú za pravdu, ale na rovinu, ktoré náboženstvo je dokonalé. Starý Amon (bolo zakázané pýtať sa na niektoré jeho atribúty, ktoré ani kňazi nepoznali, apropo… keď to porovnáte s Mendelejevom …) takže bol ťažko upgradovateľný na Jahveho. Ale keďže starozákonný Jahve a Novozákonný kresťanský Boh sú slušným vyjadrením ľudskej schizofrénie, tak ich v kanonici nechali spolu. Kresťanstvo nie je ako naše viac menej rigidné právo, je skôr ako anglosaské zvykové právo, situácia sa posudzuje nie podľa pravidla, ale individuálne pričom pravidlá slúžia ako inšpirácia. Ostatne ľudia niečomu musia veriť, ak neveria žiadnemu nábožestvu ,tak si väčšinou nejakú poveru nájdu..Najlepšie vidno interpretáciu náboženstva vo futbale. Ak sa 10 hráčov, aj keď sú individuálne vyspelí chová egoisticky a hrajú iba na seba, tak v porovnaní s tímom čo spolupracuje aj keď má slabšie schopnosti ťahajú za slabší koniec. Dá sa hrať fotbal aj bez toho aby sa niekto za tím neobetoval, ale obraz hry mužstva je potom poslabší a skôr nezaujímavý. Islam sa túto dieru snaží zapchať kamikadze stratégiou spolu s huriskami a rajom …, je to také no, prvoplánové, ale v extrémnych podmienkach, kde bojuje každý s každým asi nič lepšie nevymyslíte. No a okrem iného aj na tomto príklade vidno, ktorý národ najlepšie spolupracuje v tíme, ako povedal tuším Gary Linecker: Fotbal je hra pre pre 22 ľudí, ktorí naháňajú loptu 90 minút a na konci viťazia vždy Nemci.

 6. “Sitra ja si Vás vážim, ale nesúhlasím s Vašim postojom. Ono fakty o vzniku Svätej trojice a aj keď ste to nespomenuli….”
  ….nie je mi jasné, s ktorým mojim postojom nesúhlasíte….čo sa týka “Trojice”, nespomenul som, lebo sa domnievam, že každý kto sa trochu venuje týmto záležitostiam, vie pôvod “sv.Trojice” – zrejme asi nie každý, v tom sa mýlim – história vie presne, kto to celĕ vymyslel, ale pokiaľ sa nemýlim, už som to niekedy napísal…..nevadí, zopakujem to….
  “Kresťanstvo vzišlo z konceptu Jedinosti Boha, akokoľvek však v nejasnej a záhadnej doktríne, ktorá bola sformulovaná vo štvrtom storočí.
  Táto doktrína, ktorá pokračuje byť zdrojom kontroverzie vovnútri aj mimo kresťanského náboženstva, je známa ako ‘Doctrine of the Trinity’. Menuje sa to Athanasianova viera.
  Vieme ale aj to, že Athanasius, biskup ktorý sformuloval túto doktrínu, sa priznal, že čím viac písal o tejto záležitosti, tým bol menej schopný jasne vyjadriť jeho myšlienky na to sa vzťahujúce.

  • Začínate zmýšľať o náboženstve ako typický protestant. Tí sa pýtajú ako môže byť panenka Mária pannou aj keď zrodila ?… . Ono celý kult sa zrodil hlavne vďaka chybe v preklade, nebudem to tu rozoberať, ale vhodne doplnil kresťanstvo v tom zmysle, že postavenie ženy v antike (čase, keď kresťanstvo vznikalo) a stredoveku, keď sa rozšírilo bolo jednoducho iné. Trojjedinosť Boha je tak isto dosť podstatnou metaforou na niečo, čo ma na tomto koncepte vyrušuje ešte menej ako Mariansky kult vydokladovaný snáď ešte lepšie ako Mohamed a jeho sociologický koncept. Mňa osobne dosť mrzí, že došlo k pretnutiu puta s Egyptom a Jahve s Amonom (pozor, nie s Rá) takýto vzťah nemajú. Určité náboženské príbehy majú svoj odraz v prírodných zákonitostiach, alebo v histórii, prípadne sociologických vzťahoch dobyvateľ verzus kultúrne vyspelejšia ovládnutá kultúra (viď mýtus o Hórovi, keď Hór po dlhom súboji podobnom byrokratickému buzerovaniu pri získaní stavebného povolenia zdolá Sutecha (obrazy Dolného a Holného Egypta), pričom víťazstvo kultúrne vyspelejšieho Dolného Egypta napriek vojenskej porážke je pod dlhom čase dokumentované stavbou Hórových chrámov na území Horného Egypta).

 7. “Začínate zmýšľať o náboženstve ako typický protestant. Tí sa pýtajú ako môže byť panenka Mária pannou aj keď zrodila ?… . Ono celý kult sa zrodil hlavne vďaka chybe v preklade…”
  ….neviem koho presne myslíte pod pojmom ‘protestant’, ale ja som ateista, ktorý dosť dobre poaná vznik kresťanstva a nielen celú mytológiu, jeho plagiarizmus, ale hlavne neuveriteľné klamstvá….
  …rád by som si prečítal vysvetlenie, kde sa stala chyba v preklade o tom “nepoškvrnenom počatí tej panny Márie a jej porodení”, ale nezmieňujete sa o tom…..hlavne však, že tomu veríte, či nie?
  Ja však viem o týchto klamstvách inú pravdu. Ono, tých “narodení z panny” máme v histórii trochu primnoho – bez špatného prekladu.

  Ak cirkevná verzia o mužovi menom Ježiš Kristus, nebola historicky presná, očakávali by sme, že váčšina súčasných spisov by bola v rozpore s touto oficiálnou históriou. A tu máme ten prípad, že to tak nie je, lebo skriptá Nag Hammadi a Dead Sea Scrolls (Svitky od Mŕtveho mora) vrhajú veľmi odlišné svetlo na interpretáciu danú v Novom Testamente. Základný problem pre Cirkev je skutočnosť, že centrálny kresťanský mýtus je skoršieho data ako Ježiš Kristus. Kristov príbeh je tak praveký, ako človek, počnúc narodenia z ‘panny v skromných podmienkach’, ku obetovaniu sa – smrťou – na záchranu svojich ľudí – to všetko bolo napísané, znovu a znovu, pre náboženské figúry v mnohých kultúrach. Toto nie je prípad nejakej náhodnej podobností. Je to úplné napodobňovanie. Tak podobný bol prípad Mithru (tiež Mithras), iný kult populárny v Rímskom Impériu, že cirkevní otcovia to identifikovali ako prácu diabla, pokúšajúcu sa úmyslene parodovať príbeh Krista. Skutočnosť, že kult Mithru existoval dávno predtým ako sa narodil Kresťanský Mesiáš, nepomýlil tieto kresťanské individuá; jednoducho prehlásili, že diabol bol ‘prefíkaná líška’; idúca dozadu v čase, nájsť človeka, ktorý by zdiskreditoval ‘samozrejmú’ originalitu príbehu Krista.

  Tu máme niekoľko pravekých figúr, ktoré boli považované za bohov a ktorí všetci predstihujú datum Krista:

  • Gautama Buddha: narodený z panny Maya cca. 600 BCE.

  • Dionysus: grécky boh, narodený z panny v maštali, premenil vodu na víno

  • Quirrnus: dávny záchranca Ríma, narodený z panny

  • Attis: narodený z panny Nama vo Phrygii cca. 200 BCE.

  • Indra: narodený z panny v Tibete, cca. 700 BCE.

  • Adonis: Babylónsky boh – narodený z panny Ishtar.

  • Krishna: Hindu božstvo – narodený z panny Devaki cca. 1200 BCE.

  • Zoroaster: narodený z panny, cca. 150(?)-1200 BCE.

  • Mithra: narodený z panny v maštali 25 Decembra cca. 600 BCE. Jeho zmŕtvychvstanie bolo oslavované na Veľkú Noc. (Aká náhodná podobnosť)

  Ako sa zdá, po dobu niekoľkých storoči mnoho nevinných mladých panien porodilo deti bohov.

  Mithrov kult je obzvlášť nepríjemný pre kresťanov, ktorí nie sú moc za teóriu “satanského cestovateľa v čase”. Mithraizmus je odštiepenec od omnoho staršieho perzského kultu Zoroastra, ktorý bol uvedený v Rímskom Impériu okolo roku 67 BCE. Jeho doktríny obsahovali krstenie, obetné jedlá, viera v nesmrteľnosť, boha osloboditeľa ktorý zomrel a znova povstal, byť prostredníkom medzi človekom a bohom, znovuzrodenie, posledný súd, nebo a peklo. Zaujímavé, sú používané sviečky, kadidlá a zvončeky. Ich vstúpenci uznávali božstvo Vládcu a nevadila im spoluexistencia iných kultov, ale boli konečne pohltení omnoho menej tolerantnými kresťanmi.
  Skutočná Ježišova sekta, Jeruzalemská Cirkev, postrádala väčšiu časť týchto nekresťanských znakov; tie boli omnoho neskoršie Rímske prídavky za účelom vytvorenia hybridnej teológie, ktorá by vyhovovala potrebám čo najširšiemu množstvu obyvateľstva. Keď plebejci mali mať svoje povery – Rimania zdôrazňovali – prečo nemať take, ktoré budú štátom kontrolované?

  A čo sa týka toho “panenstva panny Márie”, toto klamstvo vzniklo z niečoho, čomu asi ťažko uveríte – žiadny špatný preklad, čo nie je nič iného, ako cirkevná kamufláž:
  Niečo skutočne neuveriteľné pre normálny rozum:
  Joakim a Anna, rodičia Márie, nemohli mať dieťa. Anna prosila boha aby jej ‘požehnal’ a tak jedného dňa sa jej ‘zjavil’ archanjel Gabriel (ten istý, ktorý sa zjavil aj Mohamedovi, aby mu odovzdal “božie zjavenia”, ako tvrdí Islam) a oznámil jej že otehotnie s bohom!
  A tak sa narodila, z ‘nepoškvrneného počatia’, dcéra Mária – Protovangelium of James 4:1;
  Vidíme teda, že nie Ježiš, ale jeho matka Mária, sa narodila z ‘nepoškvrneného počatia!’
  Ale preto, že sme potrebovali stvoriť nové náboženstvo a bolo treba “boha” a to z ‘nepoškvrnénho počatia’, ako všetci iní bohovia pred ním, tak sme si jednoducho preniesli túto legendu z Anny na jej dcéru Máriu. No problemo!
  Keby Mária mala náhodou dcéru – tragédia, nebolo by “božieho syna, ukrižovanie a zmŕtvych-vstanie” – jedným slovom, nebolo by kresťanstvo, ktoré sa len na týchto výmysloch zakladá!

  • Christian Freeman

   Ono by to bolo všetko také pekné, keby si Sitra dal námahu svoje zdroje trošku pooverovať, lebo jedna vec je, že vezmem knihu od už nebohej D. M. Murdock (a.k.a. Acharya S) a nekriticky tu nahádžem jej tvrdenia, druhá, že si najprv overím, či to, čo dotyčná tvrdila, je skutočne pravda. Ale kto chce psa biť, palicu si nájde…
   Schválne, zvyčajne k svojim tvrdeniam dáva dotyčný zdroje (a za to si zaslúži pochvalu), pri tejto téme však len nahádže tvrdenia…nože, sem s odkazmi na zdroje 🙂 Aká je ich pravdivosť? Stačí trošku pogoogliť a hneď sa vynárajú prvé nezrovnalosti.
   A propós, „nepoškvrnené počatie“ je katolícka (a pravoslávna) náuka, u väčšiny protestantov a iných denominácií by táto argumentácia nemala žiadnu odozvu, pretože okrem vyššie spomenutých túto doktrínu väčšina neuznáva (a v podstate je v protiklade k Písmu, takže asi toľko k tomu).
   Samozrejme, ono to panenstvo Márie nie je žiaden zlý preklad, ale škoda vysvetľovať niekomu, kto o vysvetlenie nestojí.
   Ako obvykle, len na margo toho, aby si tuná, drahý starešina, neohuroval menej vzdelaných v tejto tematike.

Leave a Reply to SITRA AHRA Cancel reply