Domov / Hlavná strana / Analýza / Čo robí islam takým úspešným?

Čo robí islam takým úspešným?

Keby ste chceli úmyselne navrhnúť zbierku myšlienok za účelom vytvorenia takej zbierky, ktorá by mohla nakoniec predstihnúť každé iné náboženstvo alebo politický systém na zemi, boli by ste pod tlakom urobiť to lepšie než islam.

Pozrime sa na niektoré jednotlivé myšlienky v tejto zbierke, majúc na mysli, že mnohé myšlienky sa navzájom pozdvihujú. Inými slovami, pridanie jednej myšlienky k ostatným môže celú zbierku zefektívniť, pretože niektoré myšlienky fungujú synergicky.

Tu sú niektoré z kľúčových zložiek zbierky myšlienok (alebo zväzku presvedčení) známych ako islam:

1. Štandardizovaná verzia tejto zbierky myšlienok je zapísaná. Toto je niečo, čo je základom pre niekoľko náboženstiev a nie je to islamským vynálezom, no je to dôležitý faktor úspechu islamu.

Niečo, čo sa prenáša len ústne, sa v priebehu času môže zmeniť, ale niečo, čo je zapísané, bude identické aj o tisíc rokov a s modernými tlačiarenskými lismi sa môže reprodukovať v miliónoch, čo mu dá obrovskú výhodu v šírení identických kópií tejto zbierky myšlienok.

2. Korán obsahuje inštrukcie pre svoje vlastné šírenie. Veriacim hovorí, že musia šíriť islam. Je ich svätou povinnosťou priniesť Mohamedove varovania a islamské právo do každého kúta zeme.

3. Táto zbierka myšlienok obsahuje inštrukcie pre svoje vlastné zachovanie, ochranu a duplikáciu. Korán, najdôležitejšia z islamských svätých kníh, svojim stúpencom priamo hovorí, že nikdy nemôžu zmeniť, upraviť alebo „modernizovať“ žiadne z učení v tejto zbierke myšlienok. Je dokonalá taká aká je. Je hrdelným hriechom pokúsiť sa zmeniť ju. Táto myšlienka zaisťuje zachovanie celej zbierky.

Tieto prvé tri myšlienky sú celkom štandardné pre niekoľko úspešných náboženstiev. Ale teraz to začne byť zaujímavé…

4. Islam prikazuje svojim stúpencom vytvoriť vládu, ktorá ho podporuje. Toto môže byť jedna z najdômyselnejších myšlienok v celej zbierke. Islam je jediným náboženstvom, ktoré ju využíva.

Ostatné skupiny veriacich majú politické ašpirácie, ale žiadna iná veľká náboženská skupina nenariaďuje svojim stúpencom – ako náboženskú povinnosť – vytvoriť vládu, ktorá sa riadi svojím vlastným systémom práva.

Islam má systém práva, zvaný šaríja, a všetci moslimovia sú povinní neustále sa snažiť, aby prinútili svoju vládu – nech už sú kdekoľvek – riadiť sa ňou. Kvôli niektorým iným myšlienkam pridaným do islamu uvidíte, že tento politický dodatok do zbierky myšlienok má významné následky.

Mnoho ľudí je pod dojmom, že cieľom islamu je konvertovať každého na islam. Nie je to tak. Prvoradým pokynom islamu je priviesť všetkých ľudí na zemi pod vládu islamského práva.

5. Povolenie šíriť náboženstvo vojnou. Toto je ďalšia úspešná inovácia. Hoci niektoré iné náboženstvá sa šírili za použitia sily, zo svojich vlastných náboženských doktrín mali len veľmi malé ospravedlnenie, aby tak robili.

Ale s islamom to tak nie je. Šírenie pomocou dobytia táto zbierka dosť akceptuje a podporuje. Islamské učenie to prezentuje takto: nemoslimov treba zachrániť pred hriechom nasledovania iných zákonov, než zákonov Alaha. Ak dobrovoľne nevymenia svoje zákony na šaríju, potom je povinnosťou moslima trvať na tom. Svet nemôže byť v mieri, kým sa každá vláda na zemi nebude riadiť zákonmi Alaha.

Mohamedova vlastná skúsenosť ukázala príklad – príklad, hovorí Korán 91 krát, ktorý by mal nasledovať každý moslim. Mohamed sa najprv snažil šíriť islam mierumilovnými prostriedkami. Po trinástich rokoch získal 150 konvertitov.

Ale potom zmenil taktiku a začal využívať nájazdy na karavány, vojnu, popravy, výkupné za rukojemníkov a vraždy, a v priebehu desiatich rokov konvertovali desaťtisíce. A teraz je to jeden a pol miliardy.

Použitie vojny synergicky a silne kombinuje s inštrukciou vytvoriť islamský štát. Takže islam sa šíri rýchlejšie, keď sa jeho armády zväčšujú. Dobyli a vytvorili islamské štáty, z ktorých väčšina pretrvala do dnešných dní, a kvôli zákonom v takomto štáte sa islam dá len veľmi ťažko vytlačiť. Zákony tiež robia konverziu na islam veľmi výhodnou.

Toto je jedna z najefektívnejších metód prinútenia obrovského počtu ľudí riadiť sa nejakou zbierkou myšlienok, aká bola kedy vynájdená. Je to metóda kontroly a indoktrinácie podobná tej, ktorá sa úspešne použila v komunistických a totalitných štátoch. Ale ako zistíte nižšie, islam unikátne využíva moc zákona na vynútenie úplnej konverzie na náboženstvo.

Islam začal za jedinečných podmienok. Všetky ostatné veľké náboženstvá začali v už existujúcom štáte. Islam je historickou výnimkou tohto pravidla.

Akákoľvek organizovaná vláda, samozrejme, zastaví násilné povstania rebelujúcej politickej skupiny – najmä takej, ktorá chce viesť vojnu a uplatniť svoj vlastný systém práva. Kresťanstvo vzniklo v Rímskej ríši, napríklad. Keby bolo kresťanstvo militantným alebo politickým povstaním, Rím by pravdepodobne zabil alebo uväznil viacej stúpencov. Vtedy vzniklo pravdepodobne mnoho vojenských alebo politických náboženstiev, ale nikdy sme o nich nepočuli. Nevedeli sa rozbehnúť.

Ale islam vznikol v Arábii, kde nebola žiadna ústredná riadiaca moc. Celá oblasť sa skladala z jednotlivých kmeňov. Konverzia za použitia vojny a sily bola za takýchto podmienok možná.

6. Krajiny musia byť dobyté. Krajiny, ktoré islam stratil, musia byť znovu dobyté (Španielsko a Izrael, napríklad). Islamské impérium sa musí neustále šíriť. Stiahnutie sa je zlé; expanzia je dobrá. Takže ak nejaká krajina bola kedysi islamská a teraz nie je, je to stiahnutie sa a treba to napraviť.

Podľa islamských učení je zem Alahova. Ak jestvujú časti zeme, ktoré sa neriadia islamským právom, je povinnosťou veriacich, aby získali kontrolu nad tou krajinou a nastolili šaríju. Je hriechom nechať to tak.

7. Táto zbierka myšlienok poskytuje nových vojakov tým, že povoľuje polygamiu. Podľa práva šaríja sa moslim môže oženiť až so štyrmi ženami a môže mať sex s toľkými otrokyňami, s koľkými túži.

Korán zvlášť podporuje mužov, aby si brali vdovy. Pridanie tejto myšlienky je dôležité, ak vám hrozia veľké straty vojakov vo vojne. Potrebujete nejakým spôsobom doplniť svoju armádu. Inak by táto zbierka myšlienok zomrela kvôli nedostatku potomkov.

8. Je trestuhodnou urážkou kritizovať islam. Môžete vidieť, prečo je to dobrou podpornou myšlienkou do zbierky. Pomáha potlačiť akékoľvek myšlienky, ktoré by znížili autoritu tých islamských. Táto myšlienka je v Koráne a Mohamed išiel krutým príkladom trestania ľudí, ktorí kritizovali jeho alebo islam.

9. Keď už ste v islame, nemôžete ho opustiť. Toto je zaujímavé. V skutočnosti je v islamských štátoch zakázané konvertovať z islamu. Toto je kritická časť práva šaríja. Niekto, kto odmietol islam a bol kedysi moslimom je „odpadlíkom“. Toto je zločin a hriech a trestom za neho je smrť (a následne večné zatratenie v pekle).

Očividne môžete vidieť, prečo bola táto myšlienka zaradená do zbierky, no v skutočnosti spôsobila islamu problém, pretože tí, ktorí sa riadia islamom do slova považujú „umiernenejších“ moslimov (tých, ktorí chcú ignorovať alebo zmeniť násilnejšie pasáže Koránu) za odpadlíkov. Keďže trestom pre odpadlíkov je smrť, fundamentalistickí moslimovia bojujú proti modernizujúcim moslimom po celom svete a mnohých rebelujúcich, modernizujúcich moslimov, ktorí modernizáciu zastávajú, držia v strachu zo smrti.

Zakaždým, keď sa skupina moslimov rozhodne, že islam by možno mal byť aktualizovaný pre 21. storočie a ženy by možno mali mať nejaké práva a vláda by možno mala byť demokratickejšia, oddaní moslimovia ich nazvú odpadlíkmi a zdiskreditujú ich, alebo sa ich dokonca pokúsia zabiť.

Týmto a mnohými inými spôsobmi islam ochraňuje svoju vlastnú presnosť (inými slovami, pôvodná zbierka myšlienok sa nemôže zmeniť).

Ďalšia myšlienka v práve šaríja hovorí, že je proti zákonu, aby sa ktokoľvek pokúsil moslima konvertovať na iné náboženstvo.

10. V prvom rade musíte byť verný islamu. V prvom rade ste moslimom, až potom môžete prisľúbiť nejakú vernosť vašej rodine, vášmu kmeňu alebo vašej krajine.

Toto robí dve veci: spôsobuje to jednotu ľudí naprieč hranicami, čo umožňuje skupine rozrastať sa viac než akákoľvek iná entita. Inými slovami, „národ islamu“ môže byť väčší než akákoľvek krajina, bez ohľadu na to, aká je veľká (čo dáva tejto skupine obrovskú početnú výhodu).

11. Zomrieť počas boja za islam je JEDINÝM spôsobom, ktorý mužovi zaručí vstup do raja. Toto presvedčenie vytvára nebojácnych, nadšených bojovníkov, najmä vzhľadom na živé opisy zmyselných potešení raja, ktoré sú v Koráne.

Moslim má šancu dostať sa do raja ak je dobrým moslimom, no nemá to zaručené. Ak však zomrie počas boja za islam, vstup má zaručený a boj je jediná vec ktorú môže urobiť, aby ho mal zaručený.

12. Korán musíte čítať v arabčine. Toto zjednocuje veriacich podľa jazyka a jazyk má veľmi silný zjednocujúci vplyv. Kvôli dodatočnej pohnútke naučiť sa arabsky, ďalší základný islamský princíp hovorí, že nemôžete ísť do raja, kým sa nemodlíte v arabčine.

Takže moslimovia všade na svete majú spoločný jazyk. Toto uľahčuje koordináciu ďalekosiahlych kampaní protestov, politického nátlaku a vojny.

13. Musíte sa modliť päť krát denne. Toto je jedným z piatich „pilierov“ – to znamená, jednou z piatich ústredných činností – islamu. V Islamskom štáte je táto prax vynucovaná zákonom. Každý moslim sa musí modliť päť krát denne. Táto činnosť pomáha islamu dominovať v živote moslima, vypĺňajúc jeho denný rytmus islamom.

Bolo by nemožné zabudnúť na niečo, čo zámerne robíte tak často. Päť krát denne, každý deň, sa moslim musí pokloniť a modliť k Alahovi.

Výskum ukázal, že čím viac úsilia človek vynaloží pre nejakú vec, tým väčšia je pravdepodobnosť, že jej bude veriť a vážiť si ju. Takže toto je dobrý spôsob, ako nakoniec urobiť veriacich aj z ľudí, ktorí sa stali moslimami z donútenia.

Islam úplne preberá kontrolu nad každým aspektom života moslimov. Nielen že sa od nich vyžaduje modliť päť krát denne, no ešte predtým musia prejsť cez umývací rituál. Islam diktuje zákony a zákony pokrývajú mnoho druhov verejného a súkromného správania. V islamskom štáte je nemožné byť ľahostajným moslimom.

14. Modlitby zahrňujú hýbanie sa spolu a naraz. Keď sa moslimovia modlia, všetci sú otočení tým istým smerom, poklonia sa, padnú na ruky a kolená a zložia tvár na podložku, všetko súčasne, a potom sa znovu postavia. Znovu a znovu.

Keď sa ľudia hýbu spolu a naraz, či už pri tanci, pochode alebo modlitbe, vytvára to medzi nimi fyzické a emočné puto. To preto všetok vojenský výcvik zahrňuje cvičenia v tesnom rade (pochodovanie tak aby všetci boli v zhode), hoci je to už dávno, čo vojenské skupiny skutočne pochodovali do boja. Už nie je potrebné ovládať túto zručnosť, no vojenský výcvik zachoval túto praktiku, pretože je efektívna vo vytváraní silného pocitu jednoty medzi vojakmi.

To isté platí o akýchkoľvek fyzických pohyboch, ktoré ľudia robia súčasne. Takže metóda modlenia v islame pomáha moslimom cítiť jednotu medzi sebou.

15. Žena je v celkom podriadenej pozícii. Táto myšlienka skutočne pomáha podporiť ostatné myšlienky v zbierke. Keby mali ženy priveľa vplyvu, pokúsili by sa obmedziť vedenie vojen. Ženy vo všeobecnosti nemajú rady, keď majú poslať svojich mužov a synov do vojny. Ale pokiaľ sa k tomu ženy nemôžu vyjadriť, potom sa zvyšné myšlienky môžu prejaviť bez zasahovania. Vďaka podriadeniu žien táto zbierka myšlienok zabraňuje ich efektívnemu hlasovaniu proti vojne, násiliu a podrobeniu.

Pravidiel a zákonov v islame, ktoré udržujú ženy v stave podriadenia, je mnoho. Napríklad, žena nemá dovolené opustiť svoj dom pokiaľ ju nesprevádza mužský príbuzný. V islamskom práve má žena zakázané byť hlavou štátu alebo súdu. Môže zdediť len polovicu toho, čo môže zdediť muž. Na súde má jej výpoveď len polovicu hodnoty mužskej výpovede. Nemá dovolené vybrať si, kde bude žiť alebo za koho sa vydá. Nemá dovolené vydať sa za nemoslima alebo rozviesť sa svojím mužom. On sa s ňou však môže rozviesť šmahom ruky. A podľa šaríje, on ju môže (a mal by) biť, ak ho neposlúcha.

Všetky tieto myšlienky držia ženu v stave podriadenia, čo pomáha udržať vojnový stroj v chode, bez obmedzenia v podobe domácej vzbury.

16. Jediný spôsob, ako si žena môže zaručiť vstup do raja je, ak je s ňou manžel spokojný v čase jej smrti. Keď som čítal o tomto, pomyslel som si, „Mohamed, ty si ale prešibaný.“

Táto myšlienka zjavne pomáha s podriadením žien. Dáva to žene silnú pohnútku, aby sa podriadila želaniam svojho muža, pretože hoci môže mať šancu dostať sa do raja ak je dobrou moslimkou, jediný spôsob ako si môže zaručiť, že pôjde do raja (a vyhne sa večnému utrpeniu v pekle) je uistiť sa, že jej manžel je s ňou šťastný v čase jej smrti.

17. Alah si dáva povolenie upraviť svoje vlastné dielo. Toto je zaujímavé. V Koráne sa hovorí, že ak si pasáž napísaná neskôr protirečí so skoršou pasážou, potom tá neskoršia je lepšia. Korán bol napísaný v častiach (každá časť je jedným Mohamedovým odhalením, známym ako súra alebo kapitola) v priebehu 23 rokov. Okolnosti Mohamedovho života a jeho náboženstva sa za tých 23 rokov dosť zmenili.

Jednou z myšlienok v Koráne je, „toto je slovo Alaha.“ Ľudia sa už naučili naspamäť jeho skoršie odhalenia a zdalo sa trochu zvláštne, keď vševediaci, nekonečne múdry Alah zmenil niečo z toho, čo už povedal. Ale s touto myšlienkou, že neskoršie odhalenia anulujú alebo prepisujú skoršie odhalenia pokiaľ si protirečia, je možné prijímať novšie myšlienky. Alah mohol upraviť svoje dielo.

Ako som už poznamenal skorej, vo svojich prvých 13 rokoch mierumilovného kázania sa Mohamedovi podarilo získať si len 150 stúpencov. Ale ako vojenský vodca a násilný dobyvateľ bol schopný podrobiť celú Arábiu islamskému právu za menej než 10 rokov. Mierumilovné spôsoby boli pomalé. Konverzia za použitia dobýjania a nastoľovania šaríje bola rýchlejšia a efektívnejšia.

Zlou správou pre nemoslimov je, že neskoršie, násilné, intolerantné verše anulujú skoršie, mierumilovné, tolerantnejšie pasáže.

18. Korán používa metódu cukor a bič aby si vynútil správanie. V celej knihe sú živé opisy pekla, kde hriešnici a nemoslimovia musia piť vriacu, zapáchajúcu vodu a sú vrhnutí tvárou dolu do besniaceho ohňa a musia tam byť na večnosť, trpiac v nekonečných mukách v agónii.

Sú tam tiež živé opisy raja. V raji veriaci nosia zelené hodvábne rúcha a odpočívajú na prepychových pohovkách. Stromy na nich vrhajú tieň, neďaleko visí ovocie. Veriaci majú chutné jedlo a osviežujúce nápoje, ktoré sú im podávané v strieborných kalichoch.

Ale aby mali šancu dosiahnuť raj, musia byť oddanými moslimami. Aby si to zaručili, musia zomrieť v džiháde (muži) alebo sa musia uistiť, že ich manželia sú s nimi vždy šťastní (ženy).

19. Islam poskytuje obrovský a inšpirujúci cieľ. Vodcovia krajín, spoločností a náboženstiev zistili, že zo svojich stúpencov môžete dostať najviac motivácie a nadšenia vtedy, keď im poskytnete expanzívnu víziu – obrovský cieľ. V islamskej zbierke myšlienok tento cieľ vyzýva na pokračujúcu snahu o rozšírenie územia islamského práva, až kým sa mu nepodriadi celý svet.

Mnoho náboženstiev má za cieľ konvertovať ostatných na svoju vieru, ale islam má metódu, ktorá nie je dostupná nikomu inému: expandovať prostredníctvom zmocňovania sa a konvertovania vlád na šaríju, alebo používať metódu získavania jedného malého, prírastkového ústupku alebo vyhovenia po druhom, až kým nedôjde k nasledovaniu šaríje.

Keď sa bude celý svet riadiť islamským právom, bude vládnuť mier. Preto teroristi môžu povedať s úplnou úprimnosťou, že „islam je náboženstvom mieru.“

Korán hovorí, že pre neveriacich je lepšie prijať islam a stať sa moslimom bez použitia sily. Ale ak to odmietnu, potom treba urobiť čo sa dá, aby ich aspoň prinútili žiť podľa zákonov Alaha.

Takže moslimovia dostali poslanie: vytvoriť jednu svetovú vládu. Islamský svet. Svetový mier. Je to obrovský, inšpirujúci a motivujúci cieľ a vytvára silný pocit jednoty účelu.

20. Nemoslimovia musia platiť obrovskú daň. Keď sa už krajina riadi právom šaríja, nemoslimovia dostanú šancu vybrať si medzi tým, aby sa stali moslimami alebo aby sa stali dhimmí. Dhimmí majú povolené praktizovať svoje nemoslimské náboženstvo, ak platia džízu (daň). Ak konvertujú na islam, už nemusia platiť džízu. Toto zjavne vytvára praktický popud konvertovať.

Toto je dômyselné. Daň odoberá peniaze od nemoslimov a ich konkurenčných náboženstiev a dáva tie peniaze na podporu islamu. Príjem z týchto daní (zvyčajne 25 % daň z príjmu) pomohla financovať islamské víťazstvá počas prvých dvoch veľkých džihádov. Dobyli obrovské krajiny, z ktorých väčšina bola plná kresťanov a Židov, z ktorých mnohí najskôr nekonvertovali, a ich džíza naliala obrovské sumy peňazí do islamského vojnového stroja.

Nakoniec sa počty kresťanov a Židov v tých krajinách zmenšili, keďže konvertovali alebo ušli (alebo v niektorých prípadoch boli zmasakrovaní), a až doteraz sú vo väčšine islamských krajín Židia a kresťania veľmi malými menšinami.

Myšlienka zdanenia nemoslimov pomáha islamskej zbierke myšlienok robiť svoje vlastné kópie tým, že utláča konkurenčné náboženstvá a finančne podporuje islam.

Niekoľko myšlienok v práve šaríja rozširuje tento účinok. Napríklad, nemoslimovia nemajú dovolené stavať akékoľvek nové domy uctievania. Nemajú dovolené opravovať už existujúce kostoly a synagógy. Toto dáva domy uctievania akéhokoľvek konkurenčného náboženstva do stavu trvalého úpadku.

Taktiež, nemoslimské modlitby sa nemôžu hovoriť v dosluchu moslima – znovu, aby sa tým zabránilo infikovaniu moslimov konkurenčným náboženstvom. Nemali by sa tiež verejne zobrazovať žiadne symboly inej viery.

Všetko toto zabraňuje šíreniu akýchkoľvek konkurenčných myšlienok a spôsobuje, že konkurenčné náboženstvá v priebehu času zomrú. To preto je dnes toľko „moslimských krajín“. Takmer každá ostatná krajina vo svete sa skladá z rôznych náboženstiev, no kvôli týmto princípom má islam tendenciu vytlačiť všetky ostatné vierovyznania a kultúry, kdekoľvek sa presadí.

21. Moslim má zakázané priateliť sa s nemoslimom. Moslim sa môže tváriť ako priateľ, ale vo svojom srdci nikdy nesmie byť skutočným priateľom nemosilma. Toto je jednou z najlepších ochrán islamu proti tomu, aby moslimovia opustili vieru, pretože ku konverziám na nové náboženstvo dochádza zvyčajne kvôli tomu, že ich predstavil priateľ. Zákaz priatelenia sa s nemoslimami pomáha zabrániť, aby k tomu dochádzalo.

22. Korán radí používať klamanie pri jednaní s nemoslimami. Mohamed inštruoval jedného zo svojich stúpencov, aby klamal, ak musí (aby zavraždil jedného z Mohamedových nepriateľov). Toto vytvorilo precedens a princíp bol jasný: ak to pomôže islamu, je v poriadku klamať nemoslimov.

Táto inštrukcia v Koráne poslúžila islamským cieľom v priebehu histórie veľmi dobre. A týmto cieľom slúži dodnes. Na DVD Obsession: Radical Islam’s War Against the West si môžete pozrieť príklady zo skutočného života, keď islamskí vodcovia povedali jednu vec v angličtine pre západnú tlač a o pár dní neskôr povedali niečo celkom iné svojim vlastným stúpencom v arabčine.

Klamanie nepriateľa je vo vojne vždy užitočné a generáli ho využívali po celú dobu histórie. Islamské učenie považuje islam za náboženstvo, ktoré je v stave trvalej vojny s nemoslimským svetom a to dovtedy, kým sa celý svet nebude riadiť právom šaríja. Všetci nemoslimovia žijúci v nemoslimských štátoch sú „nepriatelia“. Takže klamanie západniarov je úplne prijateľné, pretože klamanie nepriateľa v stave vojny je úplne prijateľné. Podporuje sa to, ak to môže podporiť ciele šírenia islamu.

A tak máme zvláštny fenomén pokrytý Stevenom Emersonom v dokumentárnom filme Terrorists Among Us, v ktorom organizácie v Amerike zdanlivo zbierali peniaze pre siroty, no v skutočnosti ich dávali teroristom. Oklamali dobrosrdečných západných nemoslimov, aby dali peniaze organizáciám, ktoré aktívne zabíjajú západných nemoslimov.

Ako sa píše v Koráne, „Vojna je klamanie“. Táto myšlienka dáva islamu obrovskú výhodu oproti zbierkam myšlienok, ktoré podporujú nerozlišujúcu pravdovravnosť.

23. Islam treba vždy brániť. Táto myšlienka je prvoradý základný pilier, ktorý dáva ospravedlnenie pre vojnu s takmer kýmkoľvek, ako uvidíte v príklade nižšie. Po porážke nepriateľa, samozrejme, moslimovia musia nastoliť islamský štát.

24. Islamské spisy učia používať zámienku na iniciovanie nepriateľských akcií. Korán venuje množstvo času sťažovaním sa na ľudí, ktorí nepodporili Mohameda, keď prvý krát začal svoje náboženstvo, pričom Alah ich často odsúdil na muky v pekle po smrti. Korán je intenzívne intolerantný voči nemoslimom.

Mohamed bol priebojný a neústupný so svojím náboženstvom a keď ostatní cítili, že sa im vnucuje a protestovali, Mohamed si to vysvetlil tak, že sa pokúšajú zastaviť Alahovho svätého proroka, aby nepriniesol odhalené slovo Alaha svetu, takže bol oprávnený bojovať proti nim a zničiť ich ako Alahových nepriateľov. Toto je demonštrácia princípu zámienky.

Nemoslimovia sveta si naliehavo musia uvedomiť tento princíp. Zo všetkých myšlienok v islamskej zbierke je táto pre Západ najnebezpečnejšia, pretože odstraňuje naše prirodzené spôsoby sebazáchovy. Použitie zámienky má tendenciu urobiť Západ bezbranným voči islamským zásahom. A má tendenciu zmiasť Západ ohľadom toho, ako reagovať na násilné moslimské reakcie.

Použitie zámienky znamená, že potrebujete len najzákladnejšiu výhovorku na začatie nepriateľských akcií. To znamená skutočne hľadať výhovorku a dokonca i pokúšať sa o vyprovokovanie ostatných, aby zasadili prvý úder („začatie“ nepriateľských akcií).

Ak jediným spôsobom, ako sa dostať do raja je zomrieť počas boja za islam, potrebujete nepriateľské akcie. A ak je vašou svätou povinnosťou donútiť všetky vlády využívať právo šaríja, musíte dobyť neislamské vlády. Ale vy nechcete skutočne vyzerať ako agresor. Spôsob vystupovania sa ráta. V celom Koráne sa Mohamed pokúša ospravedlniť svoju agresiu tak, že bráni islam.

Korán 91-krát opakuje, že stúpenci islamu by mali Mohameda používať ako vzor a napodobňovať ho. Takže moslimovia po celom svete sa pokúšajú nájsť alebo vytvoriť dôvody nespokojnosti, aby mohli naverbovať nových bojovníkov, aby mohli rozpútať svätú vojnu, aby mohli bojovať a zomrieť za Alaha.

A kvôli vzostupu multikulturalizmu (rešpektu pre všetky ostatné kultúry) na Západe je použitie zámienky veľmi efektívne proti ľuďom, ktorí nie sú oboznámení s islamom. Mnoho západniarov je znepokojených, že Al-Kájda je naštvaná na Západ kvôli prítomnosti vojakov v Saudskej Arábii, napríklad. To je len zámienka. Chcú, aby všetci nemoslimia odišli zo Stredného Východu. Potom povedia, že prestanú s nepriateľskými akciami. Je to smiešny a nemožný cieľ, takže majú ospravedlnenie pre trvalú vojnu proti Západu, aby „bránili“ islam.

Je prekvapujúce, že toľko západniarov prijíma túto konkrétnu zámienku, pretože je úplne proti základnému západnému princípu: rovnosti. Usáma bin Ládin hovorí, „neveriaci sú takí nehodní, že ich samotná prítomnosť niekde v Arábii špiní celú krajinu.“ Vau. Čo to vypovedá o nemoslimoch?

Prečo tento druh rasizmu alebo predsudkov alebo fóbie z neveriacich (alebo akokoľvek to chcete nazvať) nepoburuje viac západniarov? Namiesto toho si mnohí myslia, že by sme sa mali stiahnuť zo Stredného Východu, aby sme prestali urážať týchto úbohých moslimov.

Princíp zámienky znamená, že sa pokúšate vyprovokovať nepriateľskú reakciu a potom ju využiť ako dôvod na eskalovanie nepriateľských akcií. Je to rovnaká metóda, akú školskí bitkári používajú tisíce rokov.

25. Priame použitie dvojakých štandardov. Islam má jeden štandard pre moslimov a iný štandard pre nemoslimov, čo vždy dáva výhodu moslimom a v moslimskej krajine to poskytuje pohnútky pre konverziu.

Napríklad, islam musia šíriť jeho veriaci nech sú kdekoľvek. Ale keď sa ostatní snažia šíriť svoje náboženstvá, moslimovia to majú považovať za agresiu proti islamu – akt agresie, pred ktorou sa treba „brániť“. Islam vždy treba brániť.

Ako ďalší príklad, keď je islam ohováraný akýmkoľvek spôsobom, moslimovia by ho mali násilne brániť. Aj keď sa jedná o karikatúru. Ale moslimovia môžu a mali by ohovárať Židov a kresťanov v moslimských novinách a televízii a mali by ohovárať akéhokoľvek neveriaceho alebo nepriateľa, tak ako dnes ohovárajú USA.

Tu je ďalší príklad: islamskí supremacisti Saudskej Arábie nalievajú peniaze do stavania mešít po celom slobodnom svete. Ale podľa práva šaríja, ktoré je právom v Saudskej Arábii, nie je povolené stavať akékoľvek nemoslimské náboženské stavby.

A predsa moslimovia všade vo svete silne a násilne protestujú, keď ktokoľvek v Európe alebo Amerike vzdoruje postaveniu ďalších mešít vo svojich krajinách.

Islamskí supremacisti v tom nevidia žiadnu iróniu. Nemajú čudný pocit z toho, že majú takýto zjavný dvojaký štandard. Sú napokon stúpencami Alaha a každý ostatný je pomýlený. Férovosť a rovnosť s takými nehodnými neveriacimi by sa zdala dosť nevhodná. Dvojaký štandard sa z tej perspektívy zdá byť úplne vhodný.

Princíp dvojakého štandardu je kľúčovou časťou tejto zbierky myšlienok a bol veľkou výhodou v šírení islamu (a útlaku konkurenčných náboženstiev).
Šesťdesiatštyri percent Koránu je o nemoslimoch a o tom, ako s nimi jednať. Ani jeden verš o nemoslimoch v Koráne nie je kladný.

26. Je zakázané zabiť moslima (okrem správnej veci). Nie je zakázané zabiť nemoslima. Toto vytvára puto medzi moslimami, strach v nemoslimoch a motiváciu stať sa moslimom. Toto je tiež ďalší príklad jasného islamského dvojakého štandardu.

27. Ak moslimovia utečú od Mohamedových učení, Alaha ukončí svet. To robí z konvertovania ostatných a podpory islamu vec prežitia. Moslimov to tiež motivuje, aby si navzájom zabránili v strate viery.

28. Posolstvo v štandardnom Koráne je ťažké dešifrovať. Či už to bolo urobené zámerne alebo nie, posolstvo Koránu bolo pomiešané a v istom zmysle zakódované. Toto odrádza takmer všetkých nemoslimov a významné percento moslimov od toho, aby ho pochopili.

Akým spôsobom je posolstvo pomiešané? Po prvé, v každom štandardnom Koráne sú kapitoly zverejnené mimo poradia. Než by mali byť vytlačené v chronologickom poradí v ktorom boli odhalené, 114 kapitol (súr) Koránu je zoradených za použitia mätúcej metódy: sú zoradené v poradí od najdlhšej kapitoly po najkratšiu. To je tradičné poradie.

Keď čítate štandardný Korán priamo, ako normálnu knihu, posolstvo je nesúvislé, príbeh poskakuje a zdá sa byť protirečivý. Jedným veľmi dôležitým následkom tohto podivného neporiadku je, že skrýva jasnú postupnosť od Mohamedovej polo-tolerancie voči nemoslimom k jeho násilnej nenávisti voči nim.

Neporiadok tiež zabraňuje tomu, aby ktokoľvek zistil, ktoré pasáže sú anulované, pokiaľ nepozná chronologické poradie Koránu.

Druhý spôsob, akým bol Korán zakódovaný je, že kľúč bol vložený niekam inam. Veľká časť Koránu sa nedá pochopiť bez toho, aby ste boli oboznámený so životom Mohameda (tým, že si prečítate Síru a Hadísy). Tie sú v prvom rade o Mohamedovi – o tom, čo povedal a urobil.

Inými slovami, Korán – zdrojová kniha, najdôležitejšia svätá kniha v islame – sa nedá pochopiť bez kľúča a ten kľúč sa nachádza niekde inde, čo je podobné jednému zo spôsobov, ako sa dá správa zapísať do kódu: vložte kľúč na pochopenie správy niekde inde, aby nebol zahrnutý v správe. To stačí na to, aby ste väčšine nemoslimov zabránili pochopiť Korán a tiež aby ste väčšine moslimov povedali len to, čo potrebujú vedieť. Takže jediní, ktorí skutočne vedia o čo ide sú imámovia a učenci. Oni sú autoritou. Všetci ostatní sú v temnote.

Ak nebol Korán zakódovaný zámerne, bola to ohromne šťastná náhoda, ktorá po celú dobu dejín poslúžila cieľom islamu veľmi dobre. Našťastie, niekto pre nás Korán dešifroval.

Čo by sme mali robiť s týmito informáciami o islame? To je dobrá otázka. Pre niekoho je riešením nenávidieť moslimov, ale to nedáva zmysel. Väčšina moslimov nemá vo svojom náboženstve na výber a mnohí z nich nevedia toho toľko o svojom náboženstve ako vy teraz.

Myslím, že najlepšou vecou, ktorú môže ktokoľvek z nás urobiť je jednoducho pomôcť ostatným nemoslimom vzdelávať sa o islame. Keďže islam je taký úspešný, jeho učenie sa stáva čoraz vplyvnejším na svetovú scénu a niektoré z jeho vrodených agresívností by sa mali zbrzdiť. Ale jediný spôsob, ako sa dajú zbrzdiť je, ak o nich vie dostatok ľudí. Spôsob, akým chápeme islam určí, akú politiku v súvislosti s ním kolektívne podporíme alebo odmietneme.

Takže po prvé, naučte sa o ňom viac. A potom sa podeľte o to čo viete s ostatnými. A dajte im vedieť, čo s tým môžu urobiť. Aby ste sa naučili viac, navrhujem, aby ste si najprv prečítali Korán. Toto je verzia ktorú odporúčam. (Slovenská verzia, ktorú odporúča ::prop je tu)

Tu sa dozviete viac o detailoch islamskej doktríny.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: An Inquiry Into Islam

O ::prop

9 komentárov

 1. Slovenský preklad Koránu je presne ten prípad, ktorý sa spomína v článku – jeho obsah je nezrozumiteľný kvôli nesprávnemu poradiu veršov. Verzia odporúčaná článkom sa dá stiahnuť tu http://www.cspii.org/files/pdf/en/A_Simple_Koran.zip

 2. Korán je chaotická zmes výplodov psychicky silne nerušeného mozgu bez ladu a skladu. Je to destilovaná ******. Allahu akbar.

 3. Ty vsechny body jsou pravda, ovsem aktualni otazka by mela znit „Kde je uspesny islam?“.
  Odpoved je jednoducha: je uspesny tam, kde je neuspesne lokalni spolecenstvi.
  Zatim je islam neuspesny ve statech V4, coz znamena ze Zapad je ztracen a je nejlepsi se od nej drzet co nejdal. A zaroven pecovat o vlastni kulturu a moralku. V tom mam u bratru Slovaku mensi obavy, nezli o jejich zapadni svejkovske sousedy, kterym chybi jakykoliv moralni zaklad na kterem by mohli neco postavit. Zase ale maji jine vyhody, vyplyvajici z historicke polohy jejich statu.
  Kez bychom dokazali zapomenout na svary a alespon v tehle situaci nasli silu spolupracovat. Ale bohuzel: Madari se na Slovacich podepsali vice, nezli na Cesich, naopak Cech nemuze historicky vystat Polaky…to je opravdu dost tezka vychozi situace k nejake spolupraci.

  • Maďari sa na ničom nepodepsali. Historické násilie a uzurpácie si národy robia taskmer odnepamäti, takže si netreba pestovať ukrivdenectvo. Minulosť nie je problém.
   Problém je ideologická a jazyková rozdielnosť. Ale zoči voči problému – južanskej invázii čvargoidov, tento problém bledne.
   Západ sa takisto začne brániť – aby si nebol prekvapený.

 4. Milý Medko, napadla ma rovnaká otázka ale v úplne inej súvislosti. Totiž. Kde je úspešný islam. Odpoveď je jasná. Medzi národmi ako sú Arabi alebo im blízke. Medzi bielymi národmi nikdy neslavil úspech ani v súčastnosti nie. To ze sa niektoré nechajú terorizovat je iná otázka. Ale rozhodne nie z rozkoše. Iba zonstrachu z horšieho. Takže sa to.sa skončí, keď strach z islamu bude menší ako bolesť z jeho tolerancie. My východné národy, teda Slováci,Poliaci,Maďari Srbi,Rumuni,Rusi, Bulhari,,,,,bez máme.skúsenosť s ním. Vy Česi ako aj Nemci ešte nie.

 5. Čo robí islam takým úspešným? Presne to čo robí židov takými bohatými, teda spolupatričnosť k sebe samým a bezohľadná bezbrehá nenávisť ku gojimom .

 6. Ćlánok dobre vystihuje určité črty mametického komplexu, zvaného islám.

  Treba ale dodať, že všetky tieto vlastnosti sú založené a platia iba za jedného predpokladu:
  ich nositelom je homo kretenikus, rod čvarrga.
  Iba kreténsky druh južanského pripečenca ja schopný podliahať isklámu, lepšie povedané akémukoľvek náboženstvu abrahámovského typu.
  Iba existencia podľudí takéhoto typu umožňuje existenciu takýchto šialenstiev.

 7. Islám se stal „úspěšným“ od doby, kdy ho začali podporovat a financovat sionisti, aby ho použili jako armádu proti křesťanům, které k smrti nenávidí.

  A taky mu hodně pomáhá, že na jeho území je většina světových zásob ropy. Kdyby bílí nevynalezli automobil, tak jsou arabi dodnes ekonomicky ve středověku. Takže jsme tímto islámu nevědomky hodně pomohli.
  Neboli častou jízdou v autě podporuješ světový džihád.

  • Islám se stal „úspěšným“ od doby, kdy ho začali podporovat a financovat sionisti //// blbosť. Islam financuje prevažne Saudská Arábia a Katar. Majú na to miliardy dolárov z predaja ropy. Prečo by sionisti financovali islam, keď je voči nim nepriateľský?

Leave a Reply