Domov / Hlavná strana / Veda (stránka 3)

Veda

Jung a národovecké hnutie

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) položením základov svojej analytickej psychológie uskutočnil prielom a odlíšil sa od psychologickej školy svojho mentora Sigmunda Freuda. Jungovské a freudovské stojí v kontraste v oblasti psychológie podobne ako germánsky a židovský svetonázor. V skutočnosti sa predpokladalo, že Freudove poznatky boli získané najmä od židovských …

Čítať viac »

Náboženstvo ako skupinová stratégia

Nasledujúci text je z knihy českého psychológa Petra Bakalářa „Bůh jako psychický virus“ Podľa teórie skupinovej selekcie posilňuje náboženstvo skupinovú súdržnosť a vnútroskupinovú morálku. Tie skupiny, ktoré náboženstvo adoptovali, boli úspešnejšie než skupiny bez náboženstva. Náboženstvo možno chápať ako proces, ktorým sú jedinci presvedčovaní, aby podriadili svoj bezprostredný vlastný záujem …

Čítať viac »

Zdieľané gény: Evolúcia etnonacionalizmu

Jerry Z. Muller, profesor z Katolíckej univerzity vo Wahingtone DC argumentuje, že sila etnického nacionalizmu bude u budúcich generácií hýbať globálnou politikou, pretože „zodpovedá niektorým trvalým sklonom ľudskej duše“, ktoré sa často manifestujú v „potrebe každého národa mať svoj vlastný štát“. Jeho esej poskytla cennú opravu stanoviska, že etnická identita …

Čítať viac »

Budúci čínsky superštát: Eugenika Richarda Lynna

Jednou z mála platných kritických poznámok na adresu knihy „Bell Curve“ bolo poukázanie na to, že ak by veda bola plne akceptovaná, potom by sa eugenika, s ktorou Hernstein a Murray (jedni z autorov – pozn. prekl.) nesúhlasia, stala racionálnym riešením spoločenských chorôb. Podobne i Steven Pinker, ďalší z veľkých …

Čítať viac »

Jay Gould: Ďalší Judáš Iškariotský, Brutus a Cassius v diablových ústach v strede pekla

V reedícií knihy „Ako nemerať človeka“ z roku 1996 Stephen Jay Gould píše: „Možno skončím ako ďalší Judáš Iškariotský, Brutus a Cassius v diablových ústach v strede pekla, ak zlyhám v prezentovaní mojich najpoctivejších hodnotení a najlepšieho posúdenia evidencie za empirickú pravdu.“ Áno, vďaka tomu dnes vieme, kde ho nájdeme.

Čítať viac »

Makroevolúcia, mikroevolúcia a rasa

Zvyčajne sa štúdium ľudskej evolúcie zameriava na druhy ako celok a ich predpokladaný pôvod z pre-hominidných druhov. Ale rasa je pozoruhodný poddruhový fenomén. Formovanie rasy (v opozícii voči druhu), podobne ako i jej deštrukcia, môže prebiehať ohromnou rýchlosťou na mikroevolučnej škále v kontraste s makroevolučným časovým rozpätím.

Čítať viac »

Popredný klimatológ vylúčený za kacírske vyjadrenia ku „klimatickým zmenám“

Popredný klimatológ bol nútený odstúpiť z dozornej rady „think tanku“ po tom, ako jeden z najvýznamnejších svetových akademických časopisov odmietol štúdiu, v ktorej spolu s ďalšími štyrmi expertami naznačoval, že klíma je omnoho menej citlivá na skleníkové plyny, ako je to podľa názoru Medzivládneho výboru OSN pre klimatické zmeny (Intergovernmental …

Čítať viac »