Domov / Hlavná strana / Náboženstvo (stránka 4)

Náboženstvo

Skutočný pôvod kresťanstva

Rímska katolícka cirkev nás chce presvedčiť, že jej pôvod/originalita, je smrť, vzkriesenie a nanebovystúpenie Ježiša Krista, približne v roku 30 n.l. Katolícka cirkev sa vydáva za cirkev, pre ktorú vraj Ježiš Kristus zomrel, cirkev ktorá bola založená a vybudovaná apoštolmi. Je to skutočne pravdivý pôvod Katolíckej cirkvi? Práve naopak. Dokonca …

Čítať viac »

Potrebujeme kresťanskú identitu?

Je silná kresťanská identita nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie budúceho kultúrneho a politického života európskych národov? Pre účely tejto diskusie sa budem vo všeobecnosti zameriavať na spoločenské benefity kresťanstva v našich spoločnostiach. Špecificky sa tiež budem zameriavať na nacionalistický odpor. Nemožno to však chápať tak, že mám výlučne funkcionalistický prístup k …

Čítať viac »

Kresťanstvo a európska identita

Aký je vzťah kresťanstva a európskej identity? Nemám na mysli „západnú civilizáciu“, pretože hovorím o celej Európe, východnej i západnej, ako aj o celej európskej histórii a prehistórii, nie iba o civilizačných úsekoch. K dispozícií máme dve perspektívy, ktorými môžeme odpovedať na túto otázku. Jedna nás vracia späť do minulosti. …

Čítať viac »

Môžeme byť múdri a vymýšľať zložité mená, nepomôže to, ak nedoceníme, čo znamená žena

Veľa sa teraz hovorí o probléme tolerancie v demokracii a nedostatok ochoty k dialógu sa osobitne vyčíta rôznym konzervatívcom a ozajstným i takzvaným extrémistom a radikálom. Moje skúsenosti sú mierne iné, pretože vždy boli ochotnejší debatovať so mnou takzvaní fanatici a skalopevne presvedčení ľudia. Možno je to tým, že v …

Čítať viac »

Protestantizmus, kapitalizmus a amerikanizmus

Mnohí autori rozlišujú medzi, na jednej strane katolicizmom ako negatívnym kresťanstvom stelesneným Rímom a anti-germánskym nástrojom, a na druhej strane protestantizmom, ktorý má byť pozitívnym kresťanstvom emancipovaným od rímskeho pápežstva a akceptujúcim tradičné nemecké hodnoty. Z tohto uhľa pohľadu je Martin Luther osloboditeľom nemeckej duše spod despotického a mediteránneho područia …

Čítať viac »