Domov / Hlavná strana / Analýza / Bremeno Hitler

Bremeno Hitler

hitlerAdolf Hitler sa narodil 20. apríla 1889. Počas 20.apríla možno na belošských nacionalistických weboch vidieť nárast diskusie a debát o Hitlerovi a jeho odkaze. Pozície sa zvyčajne delia do 2 pólov: Hitler je problém a Hitler je riešenie.

Tvrdenie, že Hitler je problém, je v podstate odmietnutím neznesiteľného bremena viny v dôsledku asociácie s ním. Hitler je najnenávidenejší muž v celej našej judaizovanej kultúre. V skutočnosti je nenávisť k Hitlerovi jediným moralistickým rozsudkom, ktorý nebol stigmatizovaný modernými morálnymi relativistami. Jediný absolútny morálny štandard, ktorý je nám dovolený je ten, že Hitler bol inkarnácia zla a všetky menšie zlá sú zlami, pretože sú „ako Hitler“ – čo v konečnom dôsledku znamená, že všetci bieli ľudia sú zlí kvôli nášmu príbuzenstvu s Hitlerom.

Argument „viňme Hitlera“ sa dá zhustiť do nasledovného: Ak by Adolf Hitler nezačal 2. svetovú vojnu, nezabil šesť miliónov Židov a nepokúsil sa dobyť svet, tak biely nacionalizmus by stále mal dobrú povesť a možno by sa postupne stal i politickou realitou. Hitler je dôvodom, prečo sú rasový realizmus, eugenika, imigračná kontrola a nacionalizmus zdiskreditované v očiach bielych na celom svete. Takže aby mal biely nacionalizmus šancu zmeniť svet, tak musíme všetci rituálne odsúdiť a zavrhnúť Hitlera a všetko za čím stál rovnako ako všetkých jeho súčasných následovníkov.

Tento argument považujem za morálne odsúdeniahodný a politicky naivný.

Je odsúdeniahodný, pretože je v podstate pokusom o získanie si priazne našich nepriateľov a podporuje ignorantov a bláznov, aby hodili lojálneho belocha pod vlak. A nenechajte sa oklamať: Adolf Hitler, bez ohľadu na jeho chyby, bol lojálnym bielym mužom, ktorý bojoval a zomrel nielen pre Nemecko, ale pre našu rasu ako celok.

Obviňovať Hitlera je tiež morálne obscénne, pretože to zbavuje viny celý rad darebákov, ktorí sú skutočnými architektmi našej rasovej skazy: obchodníkov s otrokmi a majiteľov plantáží, ktorí priviedli čiernych do Ameriky, železničných magnátov a ďalších plutokratov, ktorí priniesli orientálcov k našim nohám, zradných kapitalistov, ktorí ničia bielu pracujúcu a strednú triedu importom nebielej pracovnej sily (legálnej i nelegálnej) a presúvajú americké pracovné miesta do tretieho sveta, rovnostárov, ktorí neváhali preliať oceány bielej krvi, len preto, aby propagovali morálnu a politickú rovnosť nebielych – a samozrejme každý politik, ktorý urobil niečo z vyššie uvedeného.

Vina padá tiež na organizovanú židovskú komunitu, ktorá využila svoju kontrolu nad zábavným priemyslom a médiami, akademickou obcou a profesiami a rovnako i svoje obrovské bohatstvo, aby skorumpovala všetky aspekty americkej politiky, obchodu a kultúry a vytvorila a podporovala multikulturalizmus, masovú imigráciu nebielych, rasové miešanie, rasovú integráciu a jedovatú kultúru belošskej sebanenávisti a nebielej bojovnosti.

Obviňovať Hitlera je tiež politicky naivné. Naša rasa nebola postavená na cestu skazy, keď bol Hitler zvolený za kancelára Nemecka v roku 1933. Problém začal dlho predtým, ale skutočný zlom nastal v 80-tych rokoch 19.stor. s imigráciou miliónov Židov z východnej Európy do Spojených štátov, krajiny, ktorá jednoducho nebola kultúrne a politicky schopná pochopiť a obsiahnuť hrozbu, ktorej čelila. V roku 1917 mala organizovaná židovská komunita – operujúca prostredníctvom spolku okolo Woodrowa Wilsona – dostatočnú moc, aby uvrhla Spojené štáty do 1. svetovej vojny ako protihodnotu za Balfourovu deklaráciu Britského impéria, ktorá vydláždila cestu pre základy štátu Izrael.

Keď Židia prišli hromadne do Ameriky, tak tu našli prevažne nevinných a dôverčivých ľudí a iba najslabšie prekážky pre vzostup ich bohatstva a sily. A ako sa odvďačila židovská komunita Amerike a jej ľuďom? Len čo boli toho schopní, tak predali životy 116 000 synov dôverčivých Američanov plus k tomu utrpenie 250 000 mladých mužov, ktorí boli zranení, niektorí z nich nevysloviteľne, k tomu pripočítajte mentálne zranenia miliónov vojakov a ich milovaných plus roky ukradnuté zo životov desiatich miliónov vojakov a všetkých tých, ktorí ich podporovali, pretože Amerika predĺžila túto vojnu – to všetko s cieľom získať britský prísľub, ktorý umožní Židom premiestniť palestínskych Arabov, aby sa založil židovský štát.

Toto bol kľúčový moment v dejinách ľudstva: V Spojených štátoch sa stalo očividným, že bieli stratili kontrolu nad svojim osudom v prospech Židov a od tej doby boli Židia schopní využiť svoju hegemóniu v Spojených štátoch, aby prevzali kontrolu nad osudom bielych národov na celom svete a uvrhli viac a viac z nich na cestu k zániku.

Nie, ich kontrola nebola absolútna. V roku 1924 presadili bieli Američania imigračnú reštrikciu. Ale v roku 1941 Židia a ich spojenci uvrhli Ameriku do ďalšej svetovej vojny: v 50-tych a 60-tych rokoch stáli na čele, financovali a kontrolovali hnutie občianskych práv a v roku 1965 po viac ako 40-tich rokoch lobovania, sa Židom podarilo otvoriť americké hranice nebielej imigrácii.

Ak by Hitler nikdy nebol zvolený za nemeckého kancelára a ak by sa Druhá svetová vojna nikdy nestala, tak Židia by stále lobovali za otvorené hranice, stále by propagovali multikulturalizmus, feminizmus a vo všeobecnosti kultúrnu dekadenciu, stále by propagovali pseudo-vedecké popieranie rasy, rasový egalitarizmus a rasovú integráciu, stále by korumpovali náš politický systém, aby pretlačili židovské záujmy na úkor amerických záujmov. Ako to viem? Jednoducho preto, že všetky tieto veci robili dlho predtým, než sa Hitler dostal k moci.

Židia podporujú podmienky, ktoré vedú ku genocíde bielej rasy. Nepodporujú ich preto, že ide o „sebaobranu“ voči Hitlerovej agresii, pretože to robili už v časoch kedy bol Hitler iba obyčajným vojakom v Prvej svetovej vojne. V skutočnosti je pravda taká, že Hitler urobil všetko čo urobil, ako sebaobranu voči židovskej agresii – rovnakej židovskej agresii, ktorú dnes zažívame v ďaleko intenzívnejšej forme.

Argument „viňme Hitlera“ tiež vyvoláva to, čo nazývam klam „jednej maličkosti“. Spôsob akým niektorí ľudia hovoria, že Adolf Hitler je jedinou vecou, ktorá stojí v ceste nášmu víťazstvu. Ak by iba zostal maliarom, tak by sme dnes žili v Bielej republike. Ale história nie je tak jednoduchá. História je výsledkom miliárd kauzálnych príčin, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. Z toho dôvodu je pravdepodobné, že „jedna maličkosť“ nie je nikdy zodpovedná za akýkoľvek rozsiahly historický fenomén, dobrý alebo zlý.

Príkladom klamu „jednej maličkosti“ je sfalšovaný citát pripisovaný Benjaminovi Franklinovi, ktorý sa zvykne spomínať v pravicových kruhoch. Podľa tejto legendy Franklin tvrdil, že Amerika potrebovala vylúčiť Židov od samého začiatku, inak táto maličkosť úplne zničí našu inak perfektnú kultúru a politický systém. Tento druh uvažovania je príťažlivý, pretože výrazne zjednodušuje skutočnosť a ušetrí nás nevyhnutnosti reflektovať širšie, hlbšie, systematické problémy, ktoré sa nás tiež môžu dotýkať.

Obviňovať Hitlera je len ďalšou formou obviňovania nás samých pre náš pokračujúci rasový úpadok. To odkláňa pozornosť od skutočných vinníkov – bielych zradcov a votrelcov – a nahrádza spravodlivý hnev na našich nepriateľov demoralizujúcimi výčitkami a pochybnosťami. Hnev motivuje akciu. Výčitky podporujú pasivitu. Takže náš pochod do zabudnutia pokračuje bez prerušenia.

Bieli nacionalisti, ktorí cítia, že Hitler je pre našu vec bremenom si potrebujú uvedomiť, že jeho rituálne odsúdenie nevedie k ničomu dobrému. Hitler je mŕtvy a nemôže byť zranený, zatiaľ čo oni sú gójovia na zozname vyhynutia. Jediná vec, ktorá sa zmení, je ich vlastný morálny status. Možno si získajú úctu darebákov a bláznov, ale lepší ľudia ich budú vidieť ako ignorantov a podliakov. Čo je dobré na priateľstve so skorumpovanými a zbabelými, ak nás to stojí priateľstvo s čestnými a statočnými?

Ale ako potom máme znížiť bremeno Hitlera – Hitlera anti-belošskej propagandy? Ak vám niekto poškodí auto, tak nadávanie na neho vám možno pomôže cítiť sa lepšie, ale jediný spôsob, ako dať veci do poriadku je dostať odškodnenie.

Ako môže Hitler vykompenzovať bremeno „Hitlera“?

Všetko čo nám Hitler dnes môže ponúknuť je poznanie. Takže ak sa môžeme od neho naučiť niečo, čo skutočne pomôže našej rase, potom by to minimálne zmiernilo alebo zľahčilo bremeno „Hitlera“. Pokiaľ skutočne veríte, že „Hitler“ je brzdou pre našu rasu, potom si ho bežte vyzdvihnúť: čítajte Mein Kampf, Hitlerov Rozhovor pri stole, atď. a uvidíme či pozbierate nejaké užitočné rady.

Nájdete tam množstvo pravdy: o rase, histórii, židovskej otázke, politickej filozofii, ekonomike, kultúre, náboženstve a slepej uličke liberalizmu a konzervativizmu. Mein Kampf je plný praktických rád o radikálnom politickom organizovaní a propagande, ktoré zostávajú platnými do dnešných dní.

Hitler mal tiež pravdu v ďalšej veci: myšlienky stojace za národným socializmom môžu byť univerzálne a večne pravdivé, ale národnosocialistické hnutie – vo svojich politických platformách, symbolizme a iných externých prejavoch – je produktom konkrétneho času a miesta. Takže ľudia, ktorí sa v 21.storočí obliekajú do uniforiem nemeckých vojakov majú iba povrchné porozumenie Hitlerovho učenia. V dnešných časoch bude skutočný následovník Vodcu vyzerať ako bežný Američan. Bieli nacionalisti by sa mali snažiť byť historickými hráčmi, nie hercami.

Severoamerická Nová Pravica sa však rozchádza s Hitlerom v jednej zásadnej veci: Hitler si želal zmeniť niektorých Európanov, obzvlášť Slovanov na kolonizované národy, čo je v rozpore so základným princípom etnonacionalizmu. Severoamerická Nová Pravica zastupuje etnonacionalizmus pre všetky národy a odmietame totalitarizmus, imperializmus a genocídu.

Druhá svetová vojna bola samozrejme ľudskou katastrofou. Ale Adolf Hitler nebol výlučne alebo primárne zodpovedným za túto vojnu. Na svetovú vojnu potrebujete celý svet. Hitlerove pokusy priniesť utlačované nemecké obyvateľstvo do Ríše boli úplne legitímnou aplikáciou etnonacionalistického princípu.

Bolo tragédiou, že Poľsko bolo ovládané kriminálnymi dobrodruhmi, ktorí si želali udržať nemecké mesto Danzig. Ale Hitler začal vojnu s Poľskom. Boli to Briti a Francúzi, ktorí vyhlásili vojnu Nemecku, čo viedlo k svetovému požiaru. Skutočnosť, že nevyhlásili tiež vojnu Sovietskemu zväzu, ktorý taktiež napadol Poľsko, ukazuje, že ich starosť o poľskú nezávislosť nebola ničím iným než prázdnou zámienkou využiť poľskú neústupnosť, aby sa znížila možnosť diplomatického riešenia a vzrástla pravdepodobnosť vojny.

Nemôžeme ospravedlniť každé opatrenie prijaté vo vojne, ale Nemci nespáchali zločiny, ktoré by nespáchali alebo neprevýšili Spojenci.

Pokiaľ ide o operáciu Barbarossa proti Sovietskemu zväzu, tak existujú vierohodné dôkazy, že Sovieti, ktorí sa snažili získať výhody z vojny na Západe, chystali masívnu inváziu, aby sa zmocnili celej Západnej Európy v dobe okolo roku 1941. Sovieti už napadli Fínsko, Rumunsko a pobaltské krajiny, rovnako ako Poľsko, v rokoch 1939 a 1940. Takýto útok na Západ bol samozrejme predvídateľným dôsledkom vojny, ktorý zrejme nikdy nevstúpil do kalkulácií Britov a Francúzov.

Hitler a štáty Osi (Nemecko, Taliansko, Fínsko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Slovensko) predbehli túto inváziu a takmer zničili Sovietsky zväz, ktorý prežil iba vďaka rozsiahlej americkej pomoci. Hoci boli štáty Osi porazené a Stalin ovládol východnú a strednú Európu, tak iba vďaka titanskému obetovaniu Hitlera, nemeckého národa a ich spojencov nebola celá západná Európa pohltená komunizmom. Adolf Hitler bol, v skratke, záchrancom Západu.

Chcel by som Vám odporučiť niekoľko kníh o Hitlerovi a Druhej svetovej vojne, aby ste nespadli do pasce diskutovania o nich v termínoch absurdnej vojnovej propagandy typu „Hitler začal Druhú svetovú vojnu“ a „Hitler chcel dobyť celý svet“. Začnite s veľkolepou knihou od R.H.S. Stolfiho s názvom Hitler: Mimo zla a tyranie. Potom sa pozrite na knihu od Patricka Buchanana „Churchill, Hitler a zbytočná vojna: Ako Británia stratila svoje impérium a Západ stratil svet. Tiež by som sa obzrel po „Počiatkoch Druhej svetovej vojny“ od A.J.P Taylora. A jednoznačne si prečítajte Irvingove fascinujúce a na fakty bohaté knihy Cesta vojny a Hitlerova vojna dostupné v jednom zväzku: Hitlerova vojna a Cesta vojny. (Tí, ktorí by chceli oceniť Hitlerovu mierovú prácu si môžu prečítať knihu Hitler a sila estetiky od Frederica Spottu, ktorá je mojou najobľúbenejšou knihou o Hitlerovi.

Nemyslím si, že pokrok bieleho nacionalizmu v 21. storočí vyžaduje rehabilitáciu Hitlera a Tretej ríše, čo by bola predovšetkým nekonečná úloha pre učencov a rozptýlenie pre politických aktivistov. Ale keď na nás pravidelne hádžu klišé ako granáty, tak každý zodpovedný dospelý človek potrebuje základné znalosti nevyhnutné k tomu, aby sa mohol brániť. Nepotrebujeme mať doktorát z revizionizmu, ale mali by sme byť schopní podať prvú pomoc na bojisku.

Tou najpodvratnešou vecou, ktorú môže človek urobiť, pokiaľ ide o Adolfa Hitlera je jednoducho ignorovať tých, ktorí ho nenávidia alebo slepo milujú a namiesto toho o ňom diskutovať racionálne a objektívne ako o akejkoľvek inej historickej postave. Ak budete nasledovať túto radu, tak vám garantujem, že bremeno Hitler začne pomaly opadať.

Ale možno tiež zistíte, že záťaž bremena myslieť si, že sa Hitler mýlil je ničím v porovnaní so záťažou bremena poznania, že Hitler mal pravdu.

autor: Greg Johnson
zdroj: Counter-Currents Publishing
preklad: Aman, www.protiprudu.org

O Roland Edvardsen

48 komentárov

 1. Rad by som videl zdroj tých židovských lží o Hitlerom plánovanom zotročení Slovanov. Židovská propaganda vždy mala za úlohu znepriatelovanie gojov, obzvlášť Nemcov a Slovanov. Hitler presne poznal vred sveta, dnes bolí ešte viac, ale málokto ho vidí.

 2. Ozaj, a v čom nemal Hitlet pravdu?

 3. Maršal Žukov,
  Ak chceš vidieť zdroj tých židovských lží… tak si prečítaj Hitlerov Mein Kampf, tam to máš čierne na bielom. (Dá sa zohnať i v češtine.) Bohužiaľ, toto nie sú židovské lži.
  S článkom inak súhlasím.

  • Pokial viem , tak Mein Kampf nenapisal Hitler.

   • A toto je pravda. Napísal ich Hess. Hitler iba diktoval.

    • Hej, a videli ich pri tom traja hollywoodski režiséri, ktorí to môžu dosvedčiť:-)) A svišť ho balil do fólie:-))

     • No tí režiséri z Hollywoodu mali asi poriadnu moc, keď donútili Hitlera, aby tvrdil, že je to jeho dielo. To, že to nechápeš a je to pre teba kakofonická zlátanina ma vôbec neprekvapuje – u niekoho, kto si dá alias maršal Žukov… 🙂

   • Presne to som chcel napísať, Milan. Tomu, že kakofonicku zlátaninu Mein Kampf napísal Hitler, verí už len povrchný hltač

    • Na to sa vykašli, na také čudné teórie. Mein kampf bola programová kniha vyrovnávajúca sa z rozpadom cisárskych ríši a s tragédiou prvej vojny. Kľudne nech si ju ktokoľvek prečíta, ale nie každý musí haushofferovej geopolitike rozumieť. Nik netvrdí, že je to nejaká geniálna kniha, že dnes nejako funguje. Je to už len hstorická vec.
     Ale ja mám k dispozícii nemecké vydanie z roku 1941 a námatkovo som to porovnal s tým českým vydaním a sedelo to. Tvrdiť, že to nenapísal či nepodpísal autor, to mi nedáva zmysel.

     • PS Niečo iné su „Hovory u stola“ či ako sa to volá.
      Asi si myslel na to,
      To je dodatočne napísná zlátanina pravdepodoben so zámernými vsuvkami. Z toho sa často cituje stále tá istá asáž o tom, ak Slovania budú vedieť narátať do desiatich a to bude stačiť.
      Hitler určite nebol žiaden anjel a doba bola riadne skurrvená, možno aj niečo také povedal. Treba si vypočuť, čo počas dnešných vojen hovoria nepriatelia o sebe. Ale takisto sa nedá pochybovať, že tá kniha je výtvorom propagandy.

  • Nemci a Slovania – ako každé dva veľké bloky, mali vždy medzi sebou trenice a problémy.
   Jadrom germánskej renesancie 20 storočia bolo ozdravenie vlastných štruktúr a spoľahnutie sa na germánskeho génia. Podstata nebola založená na otrockých prácach, ako napríklad na plantážach Severnej Ameriky. germánska renesancia, ako všetci vieme a nik to ani neskúša spochybniť, budovala na vyspelej modernej technike a sociálnej harmónii.
   Samozrejme v tých časoch, po prvej vojne, celom tom svinstve a hospodárskej katastrofe, padli tvrdé slová na adresu Britov, Francúzov aj Slovanov. Dnes si Západniari a židia o Rusoch a iných národoch často vyjadrujú ešte horšie – ah, zabudl som, len „neoficiálne“.
   Nebolo to o nič iné, ako dnešný postoj ku arabským civilizáciám, k latinskej amerike a iným zanedbaným civilizáciám a etnikám. Celá ta démonizácia je to isté, ako reči o varení mydla z kostí.

 4. Výstižné. „Je potrebné jednak odlišovať postoj rozličných predstaviteľov nemeckého národného socializmu, ktorý je často protichodný. Taktiež aj vyjadrenia jednej osoby v rozličných kontextoch a obdobiach môžu byť v rozpore (príkladom tohto je aj Adolf Hitler).“
  http://sk.metapedia.org/wiki/Nacisti_a_Slovania

 5. Považujem Hitlera za jedného z najväčších géniov našej doby o ktorom sa šíria najväčšie klamstvá a z toho dôvodu je úplne nepochopený. Adolf Hitler je perla ktorú osud hodil pred svine a teraz jeho veľkosť je úplne zastretá hromadou špinavých klamstiev, ktoré na ňu nahádzali prasatá histórie. Kvôli talmudisicky-formulovanému zákazu sa prejaviť, nie je možné odhaliť tieto klamstvá a preto v tomto ohľade záleží na vedomostiach, dôvtipe a porozumení každého jednotlivca.
  Adolf Hitler bol zosobnený “bojovník za slobodu”. Bol George Washington, Simon Bolivar, nielen pre nemecký národ, ale pre humanitu ako takú. Nezáleží na tom, že nepriatelia ľudstva chŕlia svoj jed a ich klamstvá na stránkach novín, a na vlnách éteru, ako to robia posledných sedemdesiat rokov. Množstvo tlačiarenskej černe a vysielacieho času venovaných na pošpinenie a škandalizovnie Adolfa Hitlera je jasným poukazom na strach terajších vládcov z tohoto veľkého muža a jeho ideálov mnoho rokov po jeho odchode z aktívnej politiky.

  Spomeňne si na hodnotenie tohoto muža, dokonca i jeho oponentami ako aj neuveriteľný zápis v Kennedyho denníku.
  “Niekdo môže nesúhlasiť s Hitlerovým systémom, avšak obdivovať jeho úspechy. Keby naša krajina bola porazená, verím že by našla takého nepremožitelného vodscu, ktorý by obnovil našu odvahu a viedol nás zpät na naše miesto medzi národmi”. (W.S.Churchill)

  “Môžeme si myslieť čokoľvek o týchto úspechoch, tie sú bezpochyby medzi najpozoruhodnejšími v celej histórii sveta”. (W.S.Churchill)

  “Tí ktorí stretli pána Hitlera tvárou v tvár či už vo verejnej funkcii, alebo pri spoločenskej príležitosti, spoznali vysoko kvalifikovaného, rozvážneho, výborne informovaného reprezentanta s prijateľnými spôsobmi, s odzbrojujúcim úsmevom a je málo takých, ktorých neovplyvní jeho sugestívny, osobný magnetizmus. A tento dojem nie je len záblesk prekvapujúcej moci. On ním zapôsobil na svojich spoločníkov pri každom stupni svojho boja, dokonca aj vtedy, ked jeho štastie bolo v najnižšom bode. A tak, svet žije v nádeji, že to najhoršie je za nami a že môžeme žit a vidieť Hitlera ako miernu osobnosť v štastnejšom veku”. (W.S.Churchill)

  Vzpomeňme si na zápis v denníku 28 ročného J.F.Kennedyho, po návšteve porazeného a vojnou zničeného Nemecka v lete 1945, po zástávke na Hitlerovom horskom sídle v bavorských Alpách (Berchtesgaden); že nemecký vodca “mal v sebe schopnosti na ktorýchsa robia legendy” a predpovedal, že “za niekoľko rokov Hitler sa vynorí z nenávisti, ktorá ho teraz obklopuje, ako jeden z najvýznamnejších postáv, ktorý kedy žil”.

  “Keby to nebolo príčinou USA a Britského Impéria, Hitler by bol rozdrvil svetovú revolúciu na všetky časy. Sovietske Rusko to samo o sebe nemohlo urobiť”.
  (Ako to sám Winston Churchill predniesol pri obede na “American Independence Day” (Deň americkej nezávislosti) v Londýne, v Júli 1950:
  Samozrejme všetky tieto vyhlásenia mal predtým, než si ho kúpil svetový Sionizmus.
  Tento najväčší vojnový zločinec však nemal zábrany, keď v novembri 1936 povedal americkému generálovi Robertovi E.Woodovi:
  “Nemecko sa stáva príliš silné – musíme Nemecko zničiť.”

  Dnes je už skoro neuveriteľné, že výrobcovia histórie a holokaust-folklóru môžu ešte stále zatajovať, čo sa už ani zatajovť nedá, výroky známe každému, kdo sa len trochu zaoberá históriou, nehovoriac už ani o tzv.’historikov z povolanaia’.

 6. W.S.CH., najväčší vojnový zločinec sveta vyhlásil v priebehu vojny túto vetu:
  My nebojujeme proti A. Hitlerovi a jeho nacionálno socialistickej strane, my bojujeme proti nemeckému národu, proti jeho sile a umu, a na tom by nezmenil ani fakt, keby na čele nemeckého národa stál jezuitský mních.

 7. Vladimir7, v mojom pokračovaní uvádzam presné znenie tohoto Churcillovho výroku.
  Nedávno som (na inej téme) napísal, že nacionálny socializmus (ako aj fašizmus), neboli hnutia/systémy politické, ale ekonomické.
  V mnohých debatách s jedným kolegom, ĺrom, mi tento prezradil, že anglickí návštevníci/turisti národne socialistického Nemecka pred vojnou, za Hitlera, keď videli životnú úroveň nemeckého pracujúceho, sa po návrate začali vypytovať “a prečo to môžu mať Nemci a my nie?” To bolo pre zločincov typu Churchilla, smrteľné nebezpečie!
  Tento kolega (ako ĺr, nenávidiaci angličanov a pokiaľ niekdo nevie, že ĺrska vláda, ako jediná zaslala nemeckej vláde sústrastný telegram z príležitosti smrti A.Hitlera), po vojne išiel do Nemecka, osobne sa presvvdčiť o stave, prišiel k uzáveru: “V porovnaní s úrovňou nemeckého pracujúceho, anglický pracujúci žiije ako pes!”.
  Uvádzam výroky skutočných vojnových zločincov každého druhu a odtieňa, ktoré potvrdzujú ekonomickú prevahu systému bez úžery židovských bánk a nutnosť jeho zničenia:

  “Táto vojna nie je proti Hitlerovi, alebo Národnému Socializmu, ale proti sile nemeckého národa, ktorý musí byť raz prevždy zdrvený, či je v rukách Hitlera alebo jezuitského kňaza.” (Emrys Hughes, “Winston Churchill, His Career in War and Peace” str. 145)

  “Neodpustitelný zločin Nemecka, pred Druhou svetovou vojnou, bol jeho pokus vyslobodiť svoju ekonomickú silu zo svetového obchodného systému a vytvoriť svoj vlastný výmenný mechanizmus, ktorý by odoprel svetovým financiám príležitosť profitovať.” (W.S.Churchill v jeho “Memoirs”)

  Wyndham Lewis člen britského parlamentu:
  “Čo sa vyžaduje od pána Hitlera urobiť, je začleniť Nemecko do ligy monopolistických štátov. Mierumilovné národy sú omnoho ťažšie vyzbrojené, ako ste vy, pán Hitler a majú za sebou neobmedzené zdroje a nepochybne na váss zaútočia keď sa nepodriadite ich vôli a budete trvať na pokračovaní s tou záležitosťou ‘Suverénny Štát’. („Count Your Dead: They are Alive! “ str.318).

  ÁNO, HITLER VRAJ VYVOLAL VOJNU, LEBO CHCEL VLÁDNUŤ NAD CELÝM SVETOM.
  A DNES SA EŠTE NÁJDU POMÝLENĺ, KTORĺ TOMUTO UVERIA!

  27. decembra 1945, J. Forestal zaznamenal vo svojom denníku:
  “Hral dnes golf s Joe Kennedym.
  Hovorí, že Chamberlain sa vyjadril, že Amerika a svetoví židia prinútili Anglicko do vojny”. (Forestalov Denník, v “American Manifest….” str.124).

  Zaradiť historickú dôležitosť Adolfa Hitlera do perspektívy, stačí len preskúmať zaobchádzanie víťazov s Napoleonom Bonaparte, keď žil vo vyhnanstve na ostrove St. Helène. Ešte keď prebiehali boje vo Waterloo, tento muž, ktorý skoro uspel v sjednotení Európy z jeho základne vo Francii bol stále potentnou politickou osobnosťou. Keby ho boli doviezli z tohoto ostrova a vrátili do Európy, mohol znovu zahnať reakčné sily na útek. Kde však vidíme proti-napoleónsku a proti-francúzsku propagandu? Samozrejme, bolo hodne propagandy počas vojny, ale po Napoleonovej vojenskej porážke, máme veľké ťažkosti nájsť v knihách, novinách, časopisoch a hrách obdobie po Waterloo a akýkoľvek náznak strachu a nenávisti proti tomuto mužovi, alebo jeho krajine, dokonca keď Napoleon bol ešte živý a stále schopný ohroziť rovnováhu síl v Európe. Mohlo byť ďalšie Waterloo s celkom iným výsledkom, keby sa bol mohol vrátiť.

  • S tým Napoleonom to nie je tak jednoznačne. Naopak, mýtus o jeho osobe sa práve podobá tomu o Hitlerovi.
   Aj po smrti bol Napoleon a bonapartizmus očierňovaný – zmenilo sa to vo Francúzsku až potom, ako za prvé Francúzsko zas nabralo silu a za druhé sami nejakí bonapartisti sa ujali vlády ädokonca Bonapartovi príbuzní). Treba si uvedomiť, že napoleon je o sto rokov starší fenomén a prestalo sa okolo neho robiť bubu aj preto, lebo nastali iné vojny, iné zlé revolúcie, takže sa stal nakoniec len historickou postavou. Ale aj jeho zámery sú stále očierňované ako diktátorské a nepriznávajú sa mu pozitíva, ktoré by (možno) nastali, ak by sa mu podarilo svoje dielo dokonať.
   S Hitlerom je to podobné.
   Aj s ním raz prestane smiešne strašenie a absurdné očierňovanie, ale práve tak vyprchá zbytočné vzývanie – o tomto probléme je aj téma článku. A to nekritizujem Savítrí Dévi, u nej má to poetické či mystické ponímanie zmysel, dá sa pochopiť. Problem je v preháňaní Hitlerovjo génia, ako by ten proces, ktorý je spojený s jeho menom, bez neho alebo podobných jedincoch nemohol pokračovať To je kontraproduktívne, to je falošné, to je omyl. Germánska renesancia 20. storočia nie je založená len na Hitlerovi, ani na iných heroických mužoch, ani na nejakej strane, ale na reálnom potenciáli celého toho národa., a možno povedať Europy.

   Týmto smerom podľa mňa rozmýšlal aj autor tohto článku, len to nedotiahol do konca, lebo Američania tieto Európske veci nedokážu naozaj pochopiť, ani tí s najlepšou vôľou. Ide o to, či to dokážeme pochopiť my, Európania – ale nerobím si v tomto smere moc veľké nádeje. Je relatívne mnoho ľudí, ktorí nemajú radi súčasný sionistický stav a obracajú sa preto do minulosti, k druhej strane – ale iba nemnohí z nich sa snažili pochopiť a vedia, čo tá druhá strana vlastne naozaj bola.

 8. Klobúk dole dávam pred tvojimi vedomosťami SITRA.
  Tridsať rokov so záujmom študujem záležitosti okolo Tretej ríše a musím konštatovať, že nezmerný strach majú stále „títo“ z Hitlera, z jeho myšlienok, myslím že 11. bod Hitlerovho volebného programu bolo zrušenie úroku.

 9. “Aj s ním raz prestane smiešne strašenie a absurdné očierňovanie….”
  Silno pochybujem….. už máme odtedy pomaly 70 rokov; máte to na týchto stránkach Propu, článok o Stephen Jay Gouldovi a jeho holokaust-folklóre, tzv. “Vansee Konferencii” a iných klamstvách. Koľko ľudí dnes vie o Vansee pravdu? Veľmi málo. Ja môžem predložiť aj menoslov účastnbíkov na nej a o čom sa tam jednalo.
  Holokaust-folklór je niečo iné ako Napolenovské války. To je pastva, na ktorej sa oni budú pásť tisíc rokov, tá prináša bilióny ‘odškodného’ od celého sveta. Pastva, ako ich “hostória” o Massade a Exoduse z Egypta, báchorky ktoré sa nikdy nestali, dokonca ani podľa židovských archeológov/historikov Dr. Sanda, a Dr. E.Orena, profesorov židovských univerzít.
  “THE PLAN” je ďalekosiahly a pracuje san a ňom už dve tisíc rokov!
  Pokračujem však ďalej, za účelom oboznámenia so situáciou stale aktuálnou:
  Pre porovnanie, Adolf Hitler, ktorý oficiálne zomrel v roku 1945 v Berlíne, a preto nemôže viesť renesanciu v Európe, alebo byť iným spôsobom činný v politike, bol terčom nenávistnej propagandy, ktorej intenzita v skutočnosti stále rastie, ako keby Adolf Hitler išiel v každom momente zahájiť “blitzkrieg” na týchto ‘šíriteľov nenávisti’. Hovorí sa, že o tomto mužovi bolo napísaných 100.000 kníh, ako aj milióny článkov a môžeme sa tešiť, v budúcnosti, na ešte viac. Nespočítateľné množstvo slov bolo o ňom povedané, mnoho z nenávisti, strachu a nevedomosti, veľmi málo podložené znalosťou a porozumením, založenými na Hitlerových vlastných slovách a činoch, alebo na záznamoch – z prvej ruky – od tých, ktorí s ním spolupracovali.
  Odkiaľ vačšina z nás získa vedomosti o tomto mužovi, o jeho myšlienkách, jeho snahách, jeho omyloch a jeho úspechoch? Povedzme to takto: keby niekdo mal záujem si kúpiť auto, značky Mercedes, išiel by si pýtať informácie o Mercedese ku firme Opel?

  Pamätajme, vo vojensky porazenom Nemecku ‘nemecké’ noviny boli a stále sú Spojenecké, ‘nemecké’ školské knihy boli a stále sú schvaľované spojeneckými cenzormi, ‘nemecké’ rádiové vysielanie a filmové programy boli a stále sú písané a riadené kolaborantami Spojencov, pod dozorom Spojencov. Byť klamaní a aby tieto klamstvá boli ešte efektívnejšie, tí ľudia, ktorí vedeli, že sú klamaní držali svoje ústa zavreté, pretože povojnová Európa bola pre slušných ľudi väzením a uplatňovať nepopierateľné právo jedinca na slobodu prejavu znamenalo mučenie, zotročenie, poprava alebo smrť hladom, pretože tomu kdo povedal pravdu a jeho celej rodine mohli byť odopreté prídelové lístky na potraviny.
  Toto bola ‘sloboda’ a ‘demokracia’ do ktorej bola Európa ‘oslobodená’ spojeneckými dobyvateľmi Východu a Západu.
  Vláda teroru a brutality pod ktorou pol Európy trpelo za tzv.“obrancov demokracie” robí v porovnaní dokonca ešte aj hroznú diktatúru Orwelovej “1984” jemnú. Spojeneckí gangstri zaviedli nesmierny teror na slušných ľudí, aj bez elektronických pomôcok “1984” a bez Frankensteinových drogov na kontrolovanie ľudských modzgov. Spjenecký teror vychádzal zo skutočnosti, že okupanti vládli silou nad životom a smrťou celej populácie. Z dôvodu tejto jednoduchej príčiny, terorizovali ľudí aby poslúchali ich nariadenia. Pol Európy sa stalo scénou gigantického vydierania a my všetci sme boli obeťami. My sme boli všetci väzni a rukojemníci.
  Západ nezvíťazil nad svetom prevahou svojich myšlienok, alebo hodnôt, ale prevahou organizovaného násilia. Ľudia západu na to často zabúdajú, kým ľudia z východu nikdy…… (Samuel P. Huntington)

  Hitler mohol nájsť v biblii varovanie, nehádzať perly pred svine, otočia sa a ťa napadnú.
  Akým pravdivým sa toto biblické varovanie dokázalo byť- a s akou otrasnou osudnosťou.
  Bol to osudný omyl odhadu.

  Po oslobodení Francúzov od vlády, ktorá vyhlásila vojnu proti priateľskej vláde Národného socializmu, ktorý sa snažil udržať mier v Európee, Hitler mal byť pripravený oslobodiť britský národ od vlády, ktorá po roky odmietala jeho ponuky na udržanie mieru v Európe.
  Možno mohol zachrániť Impérium (Anglicko), ktoré uznával s takou chorobnou sympatiou…..
  Svojou nedôslednosťou oslobodiť britský národ od vlády zodpovednej za začatie vojny, stratil vojnu na západe.
  Stratil vojnu a svoj život preto, lebo bol príliš slušný a čestný. Dokazuje to taká evidencia ako je jeho úprimná a veľkorysá ponuka Anglicku z 25. augusta 1939.

  • História má svoje zákony rastu, je to ako strom – vetvy sa rôzne krútia, ale nakoniec idú tým jediným možným smerom.
   Tisíc rokv náboženstva holokaustu? Nuž, mémy majú rôzny osud, posratý chaldejský abrahámovský dogmatizmus v Európe už vládol vo forme kresťanstva, dá sa povedať tisíc rokov, ale v skutočnosti aj to bolo menej – dlho mu trvalo, kým infikoval celé Stredomorie, až po circa tisícich rokoch svojej snahy dosiahol hrubou silou sever Európy, kde sa vzápätí začal rozkladať do reformovaných a protestantských foriem. Je tu to náboženstvo tisíc rokov, to áno, ale ani sto rokov nie je to isté a už dávno je z polovice úplne iné.
   A koľko tu bol komunizmus, tento ďalší výplod sionizmu? Zaokrúhlene 70 rokov.

   Neviem, aký význam to má, vidieť čierne. Ja si stále spomínam na jedného, ktorý ešte v v novembri 1989 vzdychal, že tú komunisti budú 1000 rokov, presne tak, lebo to majú kurva dobre vymyslené. A o týždeň sa už na komunizmus verejne plulo-

   Co sa týka napríklad konferencie vo Wansee – koľko ľudí vôbec vie o tejto lži? Nikoho tie sionistické lži nezaujímajú. Pravda VZDY vyjde najavo. Nikdy nie je jednoznačná, ale VZDY vyjde na povrch.O plyne si robia už všetci srandu. Slovo „žid“ je stále nadávka. Nie my sme na stratenej beznádejnej strane, ale oni.

   Ja sa nedržím žiadnych autorít, ale ak už je o tom reč, na webe sa zjavil akýsi rozhovor Hitlera s nejakým švajčiarom či kým, pár týždňov pre koncom vojny v Berlíne. Možno je to výmysel, ale môže to vystihovať realitu, a možno je to doslovne pravda. Bola mu položená otázkal, či nelutuje, že to všetko zlyhalo a že to teraz ruské vojsko podupe, načo Hitler odpovedal, že nič nelutuje a že nič nezlyhako, len Nemecko vojensky prehralo vojnu, čo je historicky maličkosť. Ale hnutie, svetonázor a tie ďalšie veci danej reformy či revolúcie, sa úspešne presadili a zvíťazili.

   Je to aj v duchu jeho dochovaného politického závetu a iných vyjadrení.
   Takže si každý môže vybrať, ako to chce vidieť. Dokonca aj tí, čo belochov či nemcov nenávidia by sa nad tým mali zamyslieť, aká je vlastne situácia a ako myslia, že to historické kyvadlo zas skončí. Ak si niekto myslí, že ho bude držať neustále vychýlene mimo normál, tak sa fatálne mýli.
   Naše životy sú relatívne krátke. ale ja mám nohy na stole a som v pohode, zažil som už pád komunistických svíň a viem, že aj na tieto ostatné sa vodda varí. Nie je podstatné, či pri tom budem, alebo nie, stačí, že viem, ako dopadnú.

   • Norman, ja by som sa toho rád dožil, chcel by som zažiť aspoň verejné odhalenie najväčšieho megaklamstva v dejinách – Holly(wood)caustu

  • Tak k tomuto fakt nie je čo dodať, klobúk dole SITRA.
   To že Hitler bol normálny čestný človek, svedčí aj malá udalosť, ktorá sa stala 18. júla 1944 v Rastenburgu.
   Bol horúci deň a na situačnej porade ktorú viedol Hitler mu mucha poletovala okolo tváre, sadla si na plece, na nos, na mapu. Hitler sa ju snažil chytiť, no nepodarilo sa, vzápätí oslovil svojho osobného pobočníka Fritza Dargesa, „Fritzi postarajte sa o tú muchu !“ Darges na to úplne žoviálne odpovedal. „Môj vodca, keďže mucha je tvor lietajúci, mal by sa o ňu postarať tu prítomný pobočník pre letectvo, Nikolaus von Bellow“.
   Hitlera to zarazilo, lebo asi kôli celkovej situácii nemal práve náladu na také žarty, a povedal Dargesovi že pôjde na východný front, čo sa aj stalo.
   Neskôr v januári Dargesovi udelil za statočnosť Rytiersky kríž. Fritz Darges zomrel v roku 2009.
   Keďže sa nám dnes podsúva aký termidor bol Hitler, opak je pravdou.
   Škoda že s takýmito názormi sa dnes musíme skrývať, lebo môžeme byť označení za bláznov a eliminovaní.
   Zaujímalo by ma koľko promile nás bude v populácii, s týmito vedomosťami?

 10. “Pravda VZDY vyjde najavo. Nikdy nie je jednoznačná, ale VZDY vyjde na povrch.O plyne si robia už všetci srandu. Slovo “žid” je stále nadávka”.

  Ste idealista, Norman, to sa mi páči. Aj ja som bol, keď sme boli mladší a naivne dôverčiví.. Prajem si, aby ste sa dožil toho, v čo dúfate.
  Vaše vyššie uvedené slová? Sú pravdivé, až potiaľ, pokiaľ tú Pravdu nepoviete nahlas a verejne.
  Mne už admin odoprel uverejniť pár článkov – a ja ho chápem – z obáv, že na to mate na Slovensku paragraf– od šiestich mesiacov do troch rokov!
  To je presne to, o čom píšem.

  O nejakom rozhovore so švajčiarskym redaktorom neviem, ale viem o jeho rozhovore s kanadským novinárom.

  Valdimír7, ospravedlňujem sa, akosi som pozabudol reagovať na Váš komentár o zrušení úrokov v Hitlerovej ekonómii. Máte pravdu; ono je to trochu obšírnejšie a priamo neuveriteľné v akom rozsahu tieto výhody pre pracujúcich v Nemecku existovali.
  Nikde na svete o tom nesnívali a nesnívajú dodnes!
  Ale o tom sa zmienim v budúcnosti, buď článkom, alebo diskuziou.
  Aby som dokončil načaté, kvôli úplnosti pokračujem:

  “Ja viem (hovorí Hitler), že sa musí objaviť nejaký Človek, schopný dať našim problémom konečné riešenie. Hľadal som takého človeka. Nikde som ho nemohol nájsť. A preto som sa rozhodol robiť prípravnú prácu (die Vorarbeit); len tú najnutnejšiu prípravnú prácu, lebo viem, že ja sám ním nie som.
  A ja tiež viem, čo vo mne chýba (byť ním). Ale ten Iný ostáva stále vzdialený,
  nikdo neprichádza do popredia a nie je viac času na premárnenie. (Hans Grimm „Warum? Woher? aber Wohin?“ edit.1954, str.14)

  …… A v takej epoche, v akej my dnes žijeme – keď v celom svete je robený každý možný pokus ho prezentovať nielen ako “vojnového štváča”, ale ako “vojnového zločinca číslo jedna” – nie je zveličovaním prízvukovať skutočnosť, že Adolf Hitler bol nielen na začiatku jeho prebudenia ako “Man against Time”, ale po celý jeho život “vehementný odporca vojny”, ako takej;
  fakt, že bol od prírody “obdarovaný hlbokou citlivosťou a plný sympatie pre druhých”; že jeho program bol inherently konštruktívny, jeho zápas, zápas o veľkorysé pozitívne ciele, jeho ciele; obrodenie ‘of higher mankind’ (jedinej skupiny ľudstva hodnej záchrany) a neposledne, prežitím regenerovaného ‘higher mankind’, zreštaurovať dávno zničenú harmóniu medzi kozmickým Rádom a sociopolitickými podmienkami na zemi, i.e. zreštaurovanie podmienok Zlatého Veku; otvorením nielen “novej doby” pre Nemecko, ale pre nový Časový cyklus pre celý svet.

  “Táto vojna nás uvrhla roky zpät v našej konštruktívnej práci. Je to nehanebnosť.
  Ja som nemal záujem stať sa Kancelár Väčšej Nemeckej Ríše, za účelom viesť vojnu!” (August Kubiczek “Adolf Hitler, mein Jugendfreund” str.294).

  “Prejdú storočia, ale z ruin našich miest a monumentov, znovu vzrastie nenávisť proti tým, v konečnej fáze zodpovevdným, ktorým môžeme ďakovať za všetko, medzinárodnému židovstvu a ich pomáhačom”.

  Spojeneckí dobyvatelia našli kolaborantov – domácich zradcov – aby pre nich pracovali. Samozrejme týchto kolaborantov nenazývali kolaborantami, pretože by to každému pripomínalo nórskeho patriota V.Quislinga, ktorého nešťastím bola kolaborácia so ‘špatnou’ stranou a ktorý bol príliš dobre informovaný, čo je komunizmus.
  V porovnaní s týmito kolaborantami Spojencov, Quisling bol svätec, pretože spojeneckí kolaboranti nenávideli vlastencov a všetko čo reprezentovali. Spojeneckí Quislingovia a ich potomkovia ostávajú dnes našimi vládcami a vládnu vo všetkých krajinách v mene cudzích a nepriateľských záujmov, tak ako to robili od prvých dní ich príchodu na sovietskych a amerických tankoch.
  Dokonca ešte aj dnes, celý svet je väzenie. Avšak väzenské cely sú teraz dobre vykurované a vybavené stereo prijímačmi, televízorami, počítačmi a ‘šnapsom’ (alkoholom). Personál je povzbudzovaný sa oddať skoro každej samo-deštruktívnej činnosti známej človeku, pokiaľ väčšina z nich plní svoje pracovné kvôty pre svojich cudzích pánov. Personál sa napcháva materiálnymi pôžitkami. Zabávajú sa mnohými spósobmi sexuálnej činnosti, užívajú všetky možné drogy, jazdia vo svojich Mercedesoch a cestujú po svete. Ako v každom väzení menšej dôležitosti, je tu určitá sloboda, ale tu končí akákoľvek podobnosť, pretože vo väzení, spravovanom ‘novou šlachtou’, nikdo nie je slobodný myslieť, hovoriť, alebo sa správať ako vlastenec.

  Všetci môžu slobodne nadávať, povedzme na Palestíncov, alebo vôbec na muslinov, ale nikdy nie na Izrael a židov. Celý svet je slobodný preklínať Hitlera, Nacionálny socializmus, ale nie je im dovolené protestovať proti svojim otrakárom. Všetci sú sobodní chváliť svojich najväčších nepriateľov, ale majú zakázané ich kritizovať.
  Dospelo to tak ďaleko, zatiaľ, že sa im podarilo presvedči gójov, ale len tých stupídnych, že už len myšlienky kritické voči židovstvu sú považované za priestupok voči ľudstvu.

  Toto je to, prečo sa cudzí vládci boja Hitlera, pretože jeho idey a jeho príklady by ešte mohli vniesť iskru do ‘životnej siy’ európskych národov. A toto je tiež, prečo neprietelia ľudstva sa tiež boja Hitlera, lebo jeho ideály, ktoré sú inšpiráciou, môžu inšpirovať ‘životnú silu’ všetkých.
  Niekdo, niekde, možno i skôr ako predpokladáme, môže zdvihnúť ruku aby zastavil tento pochod do chaosu a záhuby. To je to, čoho sa boja zakaždým, keď si spomenú na Adolfa Hitlera.
  Teraz vidíme, prečo povojnové Nemecko, bolo terčom jedovatej proti-nemeckej propagandy; aby mohli vládnuť telu, zničiť dušu; aby zdeformovali ‘životnú silu’, jediný prameň energie v celom vesmíre, aby slúžila agentom Deštrukcie a Smrti, ako sa to teraz deje všade, najviac v miestach ako Stredný Východ. Teraz začíname vidieť ten “odvážny nový svet” (brave new world), “svetlú demokratickú budúcnost”, pre ktoré Spojenci tak tvrdo bojovali. Vidíme budúcnosť, ktorú nám sľubovali, ktorá už začína odhaľovať hrôzostrašné obrysy odpornej lebky, lebky Jahveho, ktorá sa šťastne škerí na najlepšie elementy ľudstva ako venujú svoju najlepšiu energiu a snahu na pľundrovnie a deštrukciu ľudstva.

  Pretože sme boli mladí, naivní, idealisti a dôverčiví, boli sme ako plastelína v rukách expertov psychologickej vojny. Tí vedeli, ako využiť naše nóblesné cítenie, náš smysel pre spravodlivosť, našu integritu a našu lásku pre pravdu. Napchávali nás ich verziou “pravdy”, ich verziou “histórie” a čo je najhoršie zo všetkého, ich proti-humánnymi hodnotami. Dnešné generácie sú typickou obeťou ich “boja o psyché!”.
  Niet divu, však to praktizujú už 2000 rokov.

 11. Sitra, píšeš aj niekde inde ako na Prope? Tvoje slová by mali oblietať túto zúboženú krajinu dokola a dokola

  • Maršal Žukov, slová SITRU nemôžu obletovať túto zúboženú hemisféru, lebo už skoro sedemdesiat rokov vládne diabol spoza oceánu, a ty, ja, Norman aj SITRA sme preňho veľmi nebezpeční.

   • Christian Freeman

    vladimir7 – dalsi, co vini Americanov za vsetko? 😀 Ale chcel by som mat take fajne videnie: Rusi dobri, Americania zli..no radost zit, hned je ten svet jednoduchsi 😀
    Problemom je, ze tak ako Rusku, tak aj Amerike vladne hrstka zapredancov, ktori za 30 striebornych zradili vsetko, co by mali reprezentovat a branit. A Slovensko tiez nie je vynimkou.
    Inak, uz len cakam, kedy si s recami o Velkom Satanovi podate ruku s islamistami a zacnete ospevovat sariu…pfff.

    • Tak na tomto sa uz ani zasmiať nedá, ty si proste slepý hlupák, nevšimol si si ani náznakom o čom a na akej úrovni sa tu diskutuje. Ale môžeš sa kľudne pokúsiť napraviť si renomais:-)

     • Christian Freeman

      sorry, ze nedokazem padnut na Tvoju uroven…asi tolko k tomu. a na com sa smejes a na com nie, to ja neovplyvnim, lebo mi je to uplne jedno. Ale skus si vsimnut, na aky prispevok som reagoval a potom sa mozeme bavit, kto je slepy hlupak 😛 Ale ako som uz kdesi napisal, niekto, kto si da nick marsal Zukov mi moze ….

 12. Maršal, ano, začal som písať dávno, keď táto počítačová technika začala aj na Slovensku a (myslím) prvé diskuzné forum začalo na SME. Tam som dlho neobstál, lebo po napísaní pár pravdivých vecí, ale väčšinou zo židovských prameňov a od židovských autorov, ale ani to sa im nepáčilo a odobrali mi registráciu. Moje postrehy im nevyhovovali. Hneď som samozrejme vedel, kdo sú oni a zrejme som sa nemýlil.
  Potom som hodne písal do bývalého Pozorovateľa (terajší BEO), ako aj do Propu, v obidvoch prípadoch vlastne od ich zrodu. Disluzia na BEO však zanikla a tak som ostal s Propom, pokiaľ mi sily a zdravie stačia.

  Chcel by som pokračovať s otázkou ekonómie v národne socialistickom Nemecku, ako objasnenie Vladimírovej poznámky o zrušení úrokov a iných zaujímavostiach, o kltorých sa nikdy a ani dnes vo svetových médiách nepísalo a nepíše a prečo Európa musela byť vohnaná do tej strašnej vojny.
  Zopakujme si znova niečo z memoárov vojnového zločnca W.S.Churchilla, ktorého media (americké a kanadské) stále prehlasujú za jedného z vraj “najväčšich štátnikov dejín” (smaozrejme ich dejín:

  “Neodpustiteľný zločin Nemecka, pred druhou svetovou vojnou, bol pokus vymaniť svoju ekonomickú silu zo svetového obchodného systému a vytvoriť svoj vlastný obchodný mechanizmus, ktorý by odoprel svetovému finančnému systému jeho (nezaslúžené) zisky.”

  Hitlerov predchodca, nemecký kancelár, Dr Heinrich Bruning, v americkom exile v roku 1943 sa vyjadril, že po inflácii (po prvej svetovej vojne), bola v Nemecku len jedna väčšia banka, ktorá nebola kontrolovaná židmi, ostatné, úplne skorumpované.

  Boj proti medzinárodnému finančnému systému a úveru (pôžičkám) sa stal najdôležtejším bodom v programe nemeckého národa v jeho boji o ekonomickú nezávislosť a slobodu.

  Anglický autor (na peňažné záležitosti) Jeffery Mark, píše:
  “Hitler vyhlásil rozhodnú vojnu proti medzinárodným financiám a akýmkoľvek pôžičkám cudzieho kapitálu a je isté, že opozícia proti jeho jasne úprimnej vnútornej rekonštrukčnej politike v Nemecku, pramenila práve z tohoto dôvodu.
  Francúzsko pracuje ruka v ruke s medzinárodnými financiami, poverené Ligou národov odporným úkolom, upevňovať ilegálnu kontrolu Nemecka, finančnou kontrolou národov obklopujúcich Nemecko a servilná a kúpená tlač, bola už pripravedná Nemecko zdiskreditovať.
  Politika Nacistov je proti medzinárodným financiám skôr inštinktívna, než skutočná, ale semená konfliktu obrovských rozmerov sú už zasiate a vypadá to, že moc Úžery prinúti Veľkú Britániu sa spojiť s Francúzskom v snahe zničiť Nemecko, tak isto ako ju prinútila bojovať bitvu v záujme Úžery, v spojení s Nemeckom, proti Kontinentálnemu systému Napoleona v minulom storočí. (Mark Jeffery „Modern Idolatry“ p.222)

  Nemecko sa snažilo vymaniť sa zo siete svetových dlžôb. Anglicko (anglické židovské banky) bolo celkom ochotné požičať Nemecku peniaze na nákup surovín, ale Nemecko trvalo na výmene: tovar za tovar! Nemecko nebude vtiahnuté do systému narastajúcich dlžôb, nárazových konjuktúr a krachov.
  Že nemecký výmenný obchod (barter) urobil Nemecko agresorom na svetovom trhu, jasne napísal London Times:
  “Jednou zo základných príčin tejto vojny (Druhá svetová) bola nepovoľujúca snaha Nemecka od roku 1918 zabezpečiť si svetové trhy na zosilnenie svojich financií v čase, keď všetci jeho konkurenti boli prinútení svojimi vlastnými dlžobami prijať presne ten istý kurz. Pokračujúce trenice boli nevyhnuteľné. Nemecko zaviedlo novú peňažnú politiku…..po ktorej Nemecko prestalo mať akékoľvek finančné ťažkosti”
  Times pokracuje:.
  “Nič nepočuť o potrebe zvýšenia daní, povinnom šetreni, alebo o enormných verejných vojnových pôžičkách (od obyvateľov). Práve naopak. V poslednej dobe bola zrušená dôležitá daň. Úspory verejnosti v bankách dosahujú znovu a znovu nové mesačné rekordy. Je taká hojnosť peňazí, že úroky na ríšske pôžicky mohli byť znížené zo 4½ na 4%.”
  Budem pokračovať…

 13. Ale nechceme ho dostať do nepríjemností, prípadne za mreže.
  Potom by sme nemali kde diskutovať.

  * * *
  Nemecko vydalo od roku 1935 peniaze, , ktoré neboly automaticky hneď dlžobou štátu, teda obyvateľov, peniaze bezúročné, čo spôsobilo šokujúci vzostup z depresie ku svetovej moci za 5 rokov!
  Nemecko financovalo cely svoj government a vojnové operácie od roku 1935 do roku 1945 bez zlata a bez dlžôb a bolo treba celý kapitalistický a komunistický svet, aby zničili nemeckú moc nad Európou a vrátiť Európu zpät pod opätok bankárov.
  Táto história peňazí sa dnes samozrejme neobjaví v učebniciach dnešných škôl.
  V Anglicku ľudia trpia pod bremenom ťažkého a zvyšujúceho sa zdaňovania, ale v Nemecku, ako píše Times:
  “Nič nie je počuť o potrebe zvyšovať dane, povinné šetrenie, alebo o vydávaní nesmiernych verejných vojnových pôžičiek. Práve naopak. Nedávno bola zrušená dôležitá daň..Verejné bankové vklady dosiahli nové a nové mesačné rekordy. Peňazí je taký dostatok, že úroky na Ríšske pôžičky mohli byť nedávno znížené zo 4½ na 4%. Tieto zmeny môžu vyžadovať drastické úpravy v našich zaužívaných metódach. Tvrdohlavé zotrvávanie na metódach a doktrínach, ktoré boly vyhovujúce pred päťdesiatimi rokmi, môžu byť ľahko dokázané ako príliš drahé vo finančnej a ekonomickej sfére, ako skutočná vojna. Nemusí prehrať vojnu; ale s istotou stratí mier.” (London Times, October 11 a12 a November 13, 1940)

  Nemecko sa pokúšalo zlomiť obruč úverov peňažného monopolu silou ekonomicky zdravého rozumu a to bolo neodpustiteľné. Jednalo ako pracujúci, ktorý ide na štrajk proti systému, ktorý ho okráda o primeranú potrebu potravín napriek tomu, že je ochotný poskytnúť svoju prácu, aby za ne zaplatil.

  V roku 1937 Hitler povedal:
  “Nemecko nepreberie na seba žiadne záväzky platenia za svoj dovoz, len také ktoré bude schopné splniť. Nemecká vláda teda zaujme postavenie rešpektovaného obchodníka, ktorý drží svoje objednávky v súlade so svojou nožnosťou platiť. Dnes sa smejeme na časy, keď naši ekonómovia zastávali názor, že hodnota peňazí je regulovaná zlatom a cennými papierami ležiacimi v trezoroch Štátnej banky; a obzvlášť sa smejeme teórii, že vraj ich hodnoty sú takto z a r u č e n é !
  My sme namiesto toho prišli k poznatku, že hodnota peňazí leží v produktívnej kapacite národa”.

  30 Januára 1933 Adolf Hitler bol menovaný kancelárom.. Ekonomické a sociálne podmienky sa začaly zlepšovať. Jeho vláda ku 30 Septembru 1936 znížila nezamestnanosť zo 6 miliónov na 1 milión. Národný príjem sa zvýšil zo 41 miliárd na 56 miliárd. Nemecká stredná vrstva a nemecký obchod prosperoval. Deficity miest a provincií skoro úplne vymizly. Výdavky na zbrojenie boli minimálne. Finančné a priemyselné zázraky boli dosiahnuté bez cudzích pôžičiek.

  Zatiaľ čo Anglicko , Francúzsko, Amerika, Rusko a všetky okolité štáty horúčkovito zbrojili, nemecká vláda stavala pre svojich občanov rodinné domky. Mladý manželský pár, ktorý si zakúpil takýto dom na póžičku, pri prvom dieťati im bolo z pôžičky odpísané 25%. Pri druhom ďalších 25%.
  O tomto nemohli a dodnes nemôžu občania iných krajín ani snívať. Keď si dnes – v ktorejkoľvek krajine s týmto systémom Úžery – kúpia manželia dom ktorý budú splácať 40-50 rokov a keď ho konečne splatia, zistia že ten dom, z dreva a gypsových panelov (Gyproc), ich stojí s úrokami 3x viac a vlastnia búdu, starú 50 rokov. Dokonca sa už ráta s tým, že ceny a splátky budú tak vysoké, že sa budú musieť preniesť na deti!

 14. Pracujúci v Nemecku neboli už viac sociálny odpad. Všetky rakovinové symptomy priemyselných nepokojov – štrajky, absencia, predstierané choroby vyhnúť sa práci – sa stali prízraky minulosti.A predsa, ľuďom bolo povedané, že keď zničia nemecký národ, všetko vo svete bude v poriadku. Nemecko zbožňovalo svojho Vodcu. Británia verila svojej vláde. Obidva národy verili, že ich líderi zachránia svet. Bola to trgédia viery a človeka. Jeden národ má bojovať za nový ekonomický a politický system, ten druhý za záchranu starého…bezcenného.

  Na svetový finančný monopol dopadla hrôza a panický strach. Ak by Nemecko uspelo v jeho pláne ekonomického prieniku, ostatné národy by mohli nasledovať jeho príklad. Celý svet by potom vymieňal tovary za tovary, na základe rovnosti a dobrých priateľských vzťahov. Nikdo si nebude chcieť požičiavať a finančná pyramída dlžoby, od samého vrcholu, z ktorého Všemohúce Financie ‘riadia’ svet, by skolapsovala.
  Humanita by výborne prosperovala, ale finančníci by stratili ich moc.

  Ako sa zbavíme systému, ktorý je vytvorený, aby nefungoval, keď pokračujeme robiť to, čo oni chcú aby sme robili – otrockú prácu pre nich, zatiaľ čo oni nás kontrolujú ich papiermi.

  A preto humanita musí byť obetovaná, aby bol zachránený tento bezcenný ekonomický systém.

  Na verejných tribúnach politici rečnia prázdne slová. Zriedka bolo kedy spomenuté, že prebytočné zásoby môžu byť rozdelené medzi ich vlastných ľudí.
  Namiesto toho, pripravovali vojnu proti iným národom, aby ich prinúti ich kúpiť.
  Nemôžeme však viniť politikov, ktorí majú svoju ekonómiu z kníh, ktoré neboli nikdy zmenené, už viac, ako sto rokov.
  Sú učení rozmýšľať v kritériách ekonómie, nie v v kritériách ľudských potrieb.
  Vyprávajú o morálnych banalitách, ale nikdy seriózne ani nepomyslia na spojenie ekonómie s morálnou spravodlivosť.

  A zase, muži, ženy a deti sú skosení na krvavé hromady, pretože prístavy a sýpky niektorých krajín sú preplnené tovarmi a iné sú prázdne.
  Možno že hnev Osudu zostúpi na tých štátnikov, ktorí nedajú humanire bezpečné miesto vo svete, v ktorom všetci môžu byť kŕmení a ošatení a žiť bez strachu, ale svojimi praktikami poburovať jedného proti druhému a každá generácia pokrýva túto úrodnú zem tealmi svojich detí.

  * * *
  Nemecku ako vieme, nikdo peniaze nepožičiaval, a Nemecko ani od nikoho pôžičky nechcelo a napriek tomu financovali celý svoj priemysel, celú svoju ekonómiu, ktorá nielen perfektne fungovala, ale bola jednou z najlepších na svete, čo vám však dnes nikdo nepovie, nehovoriac ani o tom, že vyfinancovali tú celú strašnú vojnu. Ako to urobili? Treba nad tým porozmýšlať! Nemecko malo najvyšší životný štandard na tejto planéte, načo by Hitler a Nemecko potrebovali, alebo chceli vojnu?
  Bola to Úžera a len Úžera, ktorá ich, ako aj celu Európu a pol sveta do nej nahnala.
  Lebo úžera sa nikdy nenasýti!

  S Talianskom to bolo zrejme podobne.
  Preto musel Mussolini zhynúť.

  Slovenský štát, ako ho pamätáme, podobne. Tam tiež banky neboly v židovských rukách. Za tzv “biele zlato” čo bol cukor a kožu, čo Slovensko vyvážalo v hojnej miere, sme mali všetko v čase, keď Európa bola “v ohni”, kakao, kávu, banány, textílie, pohonné hmoty, atď. Závidel nám celý svet. Druhé Švajčiarsko.
  Preto musel zhynúť aj Dr.J. Tiso.

  Pripomeňme si slová veľkého vodcu chilského národa, gen. Pinocheta, ktorý povedal : “Ľudia nepotrebujú demokraciu. Potrebujú zamestnanie a dobré zárobky!” A v tom prípade im je úplne jedno, kdo je u vlády. Dokonca aj DIKTÁTOR!
  Preto ho tiež museli zničiť.

  • Ďakujem za vysvetlenia, chcem sa ale opýtať, ako to bolo s napojením nemeckého bankovníctva a priemyslu na rockefellerovskú bandu. Detto, ako to bolo s IG-Farben a spol. Sú to len úsilia „klasických historikov“ o zahmlievanie skutočností?

 15. Podívam sa na to, ale asi to chvíľu potrvá, lebo je to dosť obšírne, a mám to v angličtine, čiže to bufem musieť dať do slovenčiny.

 16. Dejavu11, na Vádš otaz ohľadne nemeckého bankovníctva a napojení na Standard OIl (Rockefeller), I.G.Farben a iní, odpoviem článkom v Prope. Dúfam že mi ho admin uverejní.

 17. Ďakujem Sitra, dúfam, že to uverejnia. Určite to bude zaujímavé čítanie.

 18. Dejavu11, sorry, nebude to článok, informácie o ktoré mate záujem –a možni aj iní -dávam sem do diskuzie:

  Kdo financoval Národne Socialistické Nemecko?

  Vedelo sa, že Dr.H.Schacht pomohol Hitlerovi k moci, že urobil Hitlera “sociálne prijateľným” medzi priemyselníkmi a nobilitou.
  Čo sa však ani nespomenulo pri Norimberských procesoch, bol fakt, že Dr.Schacht bol centrálnou postavou rozsiahlych medzinárodných stykov, vzhľadom ku jeho pozícii ako zakladateľ a člen ‘výboru direktorov’ (board of directors of the Bank for International Settle¬ments (BIS) v Bazileji a mohol kontrolovať podstatné zmeny politického ‘ovzdušia’, ktoré pôvodne umožnili Nacionálnemu Socializmu uchpiť moc.
  V tom istom čase, keď Nemecko bolo dusené finančne, boly robené prípravy pre Hitlerov príchod.
  Tieto prípravy siahajú zpät do rokov 1920 a skutočne, Dr.Schacht, už zacčatkom roku 1920 sformoval blízke styky s bratmi Dullesovými, ktorí, ako on sám, boli pri jednaní o Versailských reparáciách.
  Jedným z najdôležitejších medzinárodných Schachtových kontaktov bol Montagu Norman, guvernér British Central Bank, ktorý bol otvorený sympatizant s nacistami a od doby, keď obidvaja boli vo výbore direktorov BIS, bol Schachtov priateľ a poradca.
  Pred uchopením moci, táto konekcia prebehla cez “Stein Bank of Cologne”, “London Schroeder Bank” a “Bank of England”, v ktorej predsedníctve bol F. C. Tiarks, riaditeľ “British Schroeder Bank”, ktorý fungoval ako prostredník (middle man) a bol taktiež spoločník Stein Bank v Cologne.

  Taktiež tu nájdeme bratov Dullesov, lebo Foster reprezentoval legálne záujmy U.S. Schroeder Bank a jeho brat Allen bol v predsedníctve tejto banky.
  Príkladom medzinárodných konekcií stojacich za uchopením moci NS, je spojenie Hitlerovho ministra financiíFritz von Thyssena – ktorý cez ‘Kappler Circle’, spolu so Schachtom, presvedčili nemeckých priemyselníkov o Hitlerovej dôvere v US investičnú banku Dillon Read.
  10-ho januára 1925, Dillon Read požičal Thyssenovej firme $12 milliónov, a o jeden rok neskoršie požčal Rheine Elbe Union $25 milliónov; šesť mesiacov neskoršie Thyssenova továreň obdržala ďalších $5 milliónov.
  V roku 1026, skupina najväčších nemeckých baní sa spojila do Vereinigte Stahlwerke, A.G., gigantický trust, vedený von Thyssenom.
  26 júna 1926 obdržal $30 milliónov od Dillon Read a v júli 1927, ďalších $30 milliónov.
  Rok neskoršie Dillon Read investoval $15 milliónov do Gelsenkirchen Berg¬werks A.G., hlavný faktor ocelového trustu a $16 milliónov do Ruhrchemie A.G. a Ruhr Gas A.G., obidva biznisy vo sväzku s Thyssenovou továrňou.
  Firma Siemens obdržala nie menej, ako
  $24 milliónov v rokoch 1925-30 od Dillon Read, zatiaľ čo v septembri 1927, Deutsche Bank obdržala $25 milliónov.

  Národne Socialistické Nemecko bolo rájom kapitalistov. Expanzia reprezentovala globálne ambície nemeckých kartelov, ktoré začali prípravy na vojnu dávno predtým, ako financovali Hitlera.
  Kartely sú definované ako konšpirácia.
  Účel je, defraudovať verejnosť, udržovaním vysokých cien. Robia to kontrolou kompetície (konkurencie), trhov, surovín a novej technológie.

  Jedným z prvých kartelov bol J. D. Rockefellerov Standard Oil, ktorý vyradil kompetíciu tajnou manipuláciou cien transportácie v rámci železníčnej dopravy. Zatiaľ čo hlásal kresťanstvo, Rockefeller je slávny výrokom, že jediný hriech je konkurencia.
  Najväčší nemcký kartel bol chemický, filmový a farmaceutický gigant I.G.Farben. Farben produkoval 85% nemeckých výbušnín v Druhej Svetovej Vojne. V roku 1926, Farben a Standard Oil sa dohodli na kartelovej dohode, na základe ktorej Farben odstúpil od výroby syntetického oleja, za cenu, že Standard Oil bude reprezentovať Farben v USA. Dôsledok tejto dohody bol, že Standard Oil zásoboval Nemecko petrolejom, napriek nedostatku tohoto v USA. Dodával vzácnu olovenú prísadu, bez ktorej Luftwaffe nemohlo lietať. Taktiež bola znížená výroba syntetickej gumy, čo skoro prehralo Spojencom vojnu.
  Za odplatu, Rockefeller dostal časť iných biznisov Farbenu, ktoré obsahovali mnoho tovární.

  “Holokaust” bol veľmi dobrý biznis. Počas rokov 1930-tich, investičné banky Wall Streetu sa podielali na “arizácii”, čo znamenalo ukoristiť židmi vlastnené pivovary, banky, fabriky, veľko-obchody, atď., za 30% ich skutočnej hodnoty. Zhabané zlato taktiež skončilo v ich trezoroch.
  Nie je prehnané tvrdenie, že vojnové snaženie NS, bolo financované Bank of England (ktorá napríklad premiestnila české zlaté rezervy nacistom).
  Wall Street (Prescott Bush, starý otec G.W.Busha), bol jedným z vedúcich financiérov NS a pľundrovania židov.

  Po vojne, bankér z Dillon Read, William Draper, bol poverený rozkradnutím nemeckého priemyslu a rozdeliť ho medzi spojencov. Netreba však vôbec pochybovať, že toto sa samozrejme nestalo.
  Jeho Wall Street ‘kumpáni’ totiž z toho primnoho vlastnili. Nacistickí biznis-mani ostali v pozíciách moci, mnohí boli odtransportovaní do Južnej Ameriky, alebo odišli pracovať pre CIA.

  Soznam US korporácií, ktoré mali ekvivalent $8-mich milliard investovaných do NS Nemecka zahrňuje:
  Standard Oil, General Motors, IBM, Ford, Chase a National City Banks, ITT a mnoho iných.
  Výsledok? Tí muži – “We Werw Soldiers” (Boli Sme Vojaci) – ani nevedeli, že ITT vyrábal lietadlá, ktoré na nich zhadzovali bomby.
  Nevedeli, že Ford a General Motors vyrábali pre NS nákladné autá a tanky.
  Nevedeli, že guličkové ložská, nutné pre nemecké vojnové úsilie, boli vyrábané vo Filadelfii a v USA ich bol nedostatok.
  Toto všetko bolo prevádzané s vedomím a povolením US govermentu.
  (Pre dataily o týchto zločinoch sa čitateľ môže podívať do „Trading with the Enemy“(Charles Higham 1983).
  „The Splendid Blond Beast“ (Christopher Simpson 1993) a „Blowback“ (1988) sú tiež vhodné).

  Keď elita podporovala NS N emecko, prečo Nemecko nezvíťazilo? Elita taktiež podporovala Spojencov. Na tom nezáleží, ktorú verziu ‘víťazstva’ elita dosiahne. Skutočné peniaze sú v sa
  mej vojne a genocíde. Na dodatok, vojna degraduje a demoralizuje humanitu, aby prijala poddanstvo.

  Ak chcete podrobnejšie vedieť, kdo v skutočnosti bol Dr.H.Schacht, napíšte, dám sem aj to.

 19. Ďakujem Sitra. Takto nejako som si to aj predstavoval. Len je pre mňa divné a smutné, že vlastne NS Nemecko bolo ( a je) tým pádom ekonomickým výtvorom bankárov, bez ohľadu na pozitívne aj negatívne myšlienky, ktoré k jeho založeniu viedli. Určite by ma však zaujímala aj postava Dr. Schachta – kto to bol, keď mal také kontakty na všetky strany?

  • To je tak, keď sú tvojím zdrojom útržkovité informácie z webu.

   • Osmoza, inak reagovať nevieš, len zosmiešnením? Ako Ty vieš, ako a kde, ja čerpám informácie? Máš patent na rozum a dokážeš na základe krátkeho útržku, ktorý sem napíšem, zanalyzovať ma? Ako som si všimol, Ty sa zasa rozumieš do každej oblasti, keďže tu prispievaš do takmer každej diskusnej témy.

    • To nebolo zosmiešnenie. Jednoducho som konštatoval, že na základe pár riadkov, ktoré tu poslal Sitra je predčasné robiť závery. Nebuď taká netýkavka. Aj tu na prope vyšlo pár textov, kde sa spomína úloha Schachta – stačí si do vyhľadávania napísať Schacht.

     • A co ked som uz o tom co to cital a Sitrove nazory a vykadrenia len podporili ten moj? No a Ty zo mna hned urobis nejakeho „wikipeda“ :-). Ak tu bol Schacht uz spominany, vyhladam si to, ale nazor starsieho a skusenejsieho cloveka ako je Sitra si urcite tiez rad precitam. Mimochodom, s niektorymi Tvojimi pohladmi na urcite temy suhlasim, s niektorymi nie, ale nebudem ti pisat, ze si mas nieco dostudovat a nielen citat utrzkovite clanky ma webe, kedze urcite web nie je tvojim prvotnym a prioritnym zdrojom.

 20. Dejavu11
  Osmoza
  Wikipedia je dosť dobrý informačný zdroj len potiaľ, pokiaľ autori skutočne poznajú históriu, vedia parvdu, ale hlavne tiež pokiaľ majú odvahu ju napísať. Mladé generácie môžu ‘oblafnúť’, mňa nie.
  Informácie o Dr.Schachtovi sú tam skutočne veľmi skromné a veľmi pochybné.
  Napríklad je tam blud, že Schacht bol členom nejakej proti-hitlerovej skupiny. Keby to tak bolo, už by nebol v Nürnbergu súdený a oslobodený. Bol by dávno mŕtvy, popravený po júli 1944, ako Stauffenberg,
  Fellgiebel, Gördeler a pár iných.
  (General Beck a gen. Kluge spáchali samovraždu, ako ju mussel spáchať aj gen. Rommel. Jediný, ktorý ako-tak ušiel poprave bol general Fromm).

  Vo vedľajšom/dopÍňajúcom článku “German Resistance to Nazism”, autor píše nezmysly o poprave 77,000 účastníkov odporu a pár adkov nižšie píše “the German historian Hans Mommsen wrote that resistance in Germany was „resistance without the people“ and that the number of those Germans engaged in resistance to the Nazi regime was very small”.
  Nenapíše však, že keď sa Hitlera pýtali, či chce vidieť zábery z vypočúvania týchto zradcov a z ich popravy, odmietol. Typická americká história!

  Tu je trochu obšírnejšia Pravda, kdo skutočne bol Dr, Schacht:
  Nemecký financier Dr. Hjalmar Horace Greeley Schacht (1877-1970), Deputy Director Dresdner Bank, 1908-1915. Po rozličných privátnych a štátnych bankových pozíciách, zastával v rokoch 1923-1930 pozíciu riaditeľa Ríšskej banky a znovu v rokoch 1933-1939.
  Taktiež v rokoch 1934-1937 zastával funkciu Ministra ekonómie. V rokoch 1937-1943 Minister bez portfolio (člen kabinetu). S Hitlerovým schválením, začal v januári 1939 v Londýne vyjednávanie ohľadne emigrácie 150.000 nemeckých židov v lehote troch rokov.
  Oslobodený Norimberským Tribunálom, pri ktorom ako je známe, svojim vysokým intelektom, vtipom a sarkazmom mnohokrát doslovne zosmiešnil predsedu Tribunálu Jacksona. Po vojne pracoval ako finančný poradca niekoľkým cudzím governmentom.
  Včasná história H.Schachta a zvlášť jeho úloha v Sovietskom Sväze po bolševickej revolúcii roku 1917, bola opísaná vo “Wall Street and the Bolshevik Revolution”.
  Starý Schacht pracoval počiatkom dvadsiateho storočia v Berlíne v úrade Equitable Trust Company of New York. Hjalmar sa narodil v Nemecku len náhohou, namiesto v New Yorku, z dôvodov nemoci jeho matky, čo vyžadovalo návrat rodiny do Nemecka. Jeho brat Wiliam Schacht bol v Amerike narodeným občanom. Na potvrdenie jeho amerického pôvodu, Hjalmarove stredné mená boli zvolené ‘Horace Greeley’ podľa známeho politika Demokrata.
  Hjalmar vyprával plynne anglicky a povojnové vyšetrovanie Schachta menom Project Dustbin bolo vedené v nemčine ako aj v angličtine. Treba podotknúť, že Schachtova rodina mala svoj pôvod v New Yorku, pracovala pre prominentný Wall Street finančný dom Equitable Trus (ktorý bol kontrolovaný firmou Morgan) a počas svojho celého života Hjalmar udržoval tieto Wall Street konekcie.
  Noviny a súčasné pramene zaznamenávajú opakované návštevy s Owenom Youngom z General Electric; Farishom, predsedom Standard Oil New Jersy; a s ich bankovými spraiznencami.

  V kátkosti, Schacht bol členom medzinárodnéj finančnej elity, ktorá rozprestiera svoju moc za scénou, cez politický aparát národov. Bol kľúčovou figúrou medzi Wall Streetom a Hitlerovou vnútornou klikou.

  Schacht veril, že nemeckí Židia by mali byť pozbavení ich práv ako občania…”
  Schachtov názor na židov je vyjadrený v jeho reči na German Eastern Fair, Königsberg, 18 Augusta 1935, kde povedal:
  “Židia si musia uvedomiť že ich vplyv je navždy preč. My túžime udržovať náš národ a našu kultúru čistú a charakteristickú, tak ako židia toto vždy požadovali od seba-samých, od čias proroka Ezru. Ale riešenie týchto problémov musí bť zaistené pod štátnym vedením a nemôže byť ponechané neregulovaným individuálnym akciám, čo znamená rušivý vpyv na národnú ekonómiu”.

  • Sitra, ďakujem za informácie. Wikipediu pravdupovediac nepoužívam, akurát viem, že existuje. …všetko vyzerá tak, že za nejakú dobu bude celkovo problém dostať sa k ako-tak relevantnej a objektívnejšej informácii.

 21. Vladimír7,
  trochu oneskorene reagujem na Váš príspevok, v ktorom opisujete príhoddu na konferencii v Rastenburgu (júl 1944), medzi Hitlerom a Fritz Dargesom; máte pravdu, ono sa to zrejme stalo, ale dôvod odvelenia Dargesa na ruský front je pravdepodone trochu iný.
  Darges mal milostné zápletky s Gertl Braun (sestra Evy Braun, Hitlerovej mistress), nechal ju (he had jited Gertl)
  a jeho osud bol spečatený.
  Dátum Dargesovho úmrtia, 2009, ktorý udávate je dosť pochybný. Darges do roku 1939 bol ‘adjutant’ M.Bormana a Hitlerov ‘osobný adjutant’ sa stal v rpoku 1943. Povedzme, že v roku 1939 mal 30 rokov – je pochybné, že ak bol mladší, by dosiahol to postavenie pri Bormanovi – tp znamená, že by v roku 2009 mal 100 rokov! Viete jeho vek keď zomrel? Ja neviem.

  Gertl Braun sa vydala za Hermanna Fegeleina, generála SS, Himmlerovho reprezentanta v Hitlerovom hlavnom veliteľstve od roku 1944, do konca; veľmi skoro však nechal Gertl vdovou, nakoľko pár dní pred koncom (vraj 2 dni) bol prichytený v civile a údajne sa uňho našli cudzie valuty. Okamžite bol vyvedený von a zstrelený za pokus o dezerciu v posledných dňoch.
  Je dosť nepochopiteľné, že v civile ešte išiel dd bunkru.

  • Hitlerovi adjutanti boli spravidla perspektívni mladí dôstojníci, konkrétne osobný pobočník Fritz Darges bol ročník 1913, čiže dožil sa 96 rokov.
   Na upresnenie, Herman Fegelein nešiel v civile do bunkra, Hitler v posledných aprílových dňoch s ním chcel prediskutovať nejakú záležitosť a nikto ho nemohol nájsť, nakoniec ho objavili v nejakom byte s milenkou, opitého a v civile, jasná dezercia.
   Hitler bránil zastreleniu Fegeleina, no po tlaku Fegeleinových neprajníkov bol donútený schváliť jeho popravu.

Leave a Reply