Domov / Hlavná strana / Analýza / Bol Stalin Žid? A záleží na tom?

Bol Stalin Žid? A záleží na tom?

stalinAutor R.N.Terrall svoj článok z roku 2003, v ktorom pojednával o Stalinovej etnicite, uzatvoril nasledovne: „Čo sa zmení, ak zistíme, že Stalin bol Žid? Túto otázku musia zodpovedať ďalší historici.“ [1]

Či bol Stalin Žid je otázka, ktorú si kládli ruskí emigranti a „anti-semitské“ hnutie, ktoré ovplyvnili v Nemecku ako utečenci pred boľševickou revolúciou z roku 1917. V cudzine bolo zapojenie disproporčného počtu Židov v boľševizme a všeobecne v marxizme široko zaznamenané medzi diplomatickými, politickými a intelektuálnymi kruhmi, [2] ktorým pripadala skutočnosť, že sa gójovi podarilo vyliezť až na vrchol boľševického režimu, zbaviť sa židovského vplyvu a zaviesť železné pravidlá, ako zvláštna anomália.

Preto bol Stalin považovaný, obzvlášť medzi tými, ktorí kritizovali židovský vplyv v politike, ekonomike a kultúre, za tajného Žida alebo gójskeho lokaja pre „židovskú trojku“, ktorá tajne pokračovala v ovládaní ZSSR i po vypudení priehľadne židovských boľševikov akými boli Trockij, Kamenev a Zinoviev. Podozrenie, že ZSSR pokračoval pod „židovskou vládou“ bolo udržiavané v anti-semitských kruhoch až do zrútenia Sovietskeho zväzu. [3]

Aké bolo jeho meno?

Pokiaľ ide o článok pána Tarrella, tak prvá presvedčivá referencia, ktorú v ňom nájdete, je jeho tvrdenie, že Stalin, narodený ako Vissarionovič Džugašvili, dostal meno, ktoré bolo nepravdepodobné pre nežida v cárskom Rusku: Iosip (Jozef). [4] Ale vyvstáva tu otázka prečo by získanie starozákonného mena pri krste v prípade gója malo byť v cárskom Rusku nepravdepodobné, ak ortodoxná ruská tradícia tiež vychádza zo Starého zákona? Skôr bude Iosip variáciou mena Josif, ktoré je ruskou, rumunskou a gréckou formou mena Jozef. [5] Ďalšou ruskou variantou je Osip. Písmeno p v mene Iosip môžeme nájsť v rôznych európskych jazykoch. Hebrejská verzia by bola Yosef. [6] Iosif je menom ruskej pravoslávnej eminencie akou bol napr. svätý Iosif Volotsky. [7]

Ďalším tvrdením, v súvislosti s menami danými Stalinovi pri jeho narodení, bolo, že jeho prvorodené meno Jakov je „presvedčivým dôkazom“, že bol Žid. [8] Aj keď môže ísť o hebrejskú variantu, tak rovnako môže byť i ruskou a bulharskou. [9] Napríklad otec Jakov Netsvetov bol kanonizovaný ruskou pravoslávnou cirkvou v roku 1995. [10]

Terrall uvádza, že v prípade Stalinovho prostredného mena (Vissarionovič) „existuje dôkaz, že meno Vissarion je židovské. Napríklad Vissarion Bielinsky bol židovský spisovateľ v Rusku…” [11] Vissarion je odvodené z gréckeho Bessarion a znamená „ten kto dáva nový život“. Meno jeho otca sa písalo ako Besarion.

Hlavným argumentom pre Stalinov údajný židovský pôvod je, že meno Džugašvili (varianta Jughashvili) doslovne znamená „syn Žida, keďže predpona džu znamená Žid“. Terrall uvádza pomerne často uvádzané tvrdenie, že výraz „džu znamená Žid“. Ale podľa Montefiora meno Džugašvili znamená „syn Juga“. Montefiore uvádza, že toto slovo pochádza z Osetska a znamená „stádo“ alebo v gruzínštine (djuga) môže tiež znamenať „oceľ“. [12] Druhý gruzínsky pojem by mohol vysvetliť prečo Josif Vissarionovič prijal pseudonym „Stalin“, ktorý možno preložiť ako „muž z ocele“.

Stalinov pravnuk Jacob Dzhugashvili píše: V gruzínskom jazyku neexistuje výraz Žid, ktorý by označoval Židov… Žid sa v gruzínštine nazýva Ebraeli, takže teória o „synovi Žida“ (ktorá je veľmi lákavá vzhľadom na hláskovanie nášho mena v angličtine) je jednoducho chybná. [13]

Pokiaľ ide o časť mena, ktorá znie ako slovo Žid, tak Jacob Jugashvili vysvetľuje, že zvyčajne je toto priezvisko v ruštine písané ako Dzhugashvili, pretože v ruskej abecede neexistuje písmeno j, takže ruština používa namiesto neho d a zh. [14]

Stalinove židovské manželky?

Ďalším z hlavných tvrdení poukazujúcich na Stalinove židovstvo je, že sa oženil so Židovkami. O jeho druhej manželke Nadežde Allilujeve sa hovorí, že bola Židovka, kvôli jej rodnému priezvisku Allilujeva (v hebrejčine Haleluja). [15] Avšak ruské roľníctvo zvyklo za svoje priezviská prijať krstné mená. Pre legálne účely bolo prvé meno často spojené s konkrétnym povolaním alebo dedinou, z ktorej dotyčný prišiel. [16] Z toho dôvodu je pokus identifikovať etnicitu takýmito prostriedkami nespoľahlivý.
Veľa so hovorilo o Stalinovom údajnom sobáši s Rosou, [17] sestrou jedného z jeho popredných spolupracovníkov, Lazara Kaganoviča, ktorý bol Žid.

Jacob Dzhugashvili sa v rozhovore s bádateľom Petrom Meyerom k tomu vyjadril nasledovne: Áno, môžete dodať moje pripomienky k tomuto nezmyslu o Stalinovi a Rose Kaganovič… Myslím, že by som mal doplniť vaše komentáre, že ani Jekatarina Svanidze, ani Nadežda Allilujeva neboli Židovky… V prvom rade by ste mal vedieť, že Stalin bol ženatý dvakrát: jeho prvou manželkou bola Jekaterina Svanidze, Gruzínka, s ktorou mal syna Jakova. Nemala v sebe nijakú židovskú krv. Druhá manželka Nadežda Allilujeva, s ktorou mal dve deti – Svetlanu a Vasilija – bola Ruska, ktorá mala z časti cigánsky pôvod. [18]

Chevsurská a osetská krv

Stalinov otec Vissarion Ivanovič Džugašvili pochádzal z regiónu zvaného Chevsuretie a bol potomkom divokých bojovníkov z oblasti Veľkého Kaukazu. Stalinova matka Jekaterina Georgievna Geladze pochádzala z dediny Gambareuil. Mala osetský pôvod, jej príbuzní pochádzali z južného Osetska. Oseti sú primárne indo-európske etnikum hovoriace indo-európskym jazykom, ktoré pochádza z východného Iránu a má skýtsko-sarmátsky pôvod. [19] Jedna vetva tzv. Alanov sa usadila v kaukazských horách a dnes sú známi ako Oseti. Istá webová stránka zameraná na osetskú identitu uvádza, že „matka Jozefa Džugašviliho (Stalina) bola Osetka, takže Stalin bol z polovice sarmatského pôvodu. [20]

Stalin si po celý život udržal gruzínsky akcent. [21] Pred Stalinom bol jeho revolučný pseudonym „Koba“, „čo bolo meno slávneho gruzínskeho vyhnanca a postavy z novely od gruzínskeho autora Kazbeka“. [22]

Záleží na tom?

Záleží na Stalinovej etnicite v praktickom slova zmysle? Pán Tarrell, ako bolo uvedené v úvode tejto eseje, si kladie rovnakú otázku. Hovorí, že ďalšou známkou toho, že Stalin mal židovský pôvod bolo to, že jeden z jeho dlhoročných priateľov mu odporučil navštíviť jidiš divadlo a preto predpokladá, že Stalin hovoril jazykom jidiš. Pán Tarrell potom uvádza, že v roku 1925 boli všetky Biblie odovzdané a verejne spálené. [23] Z toho vyplýva, že Stalin, rovnako ako mnoho ďalších boľševikov, akým bol napr. Trockij, bol motivovaný svojimi židovskými koreňmi. Socio-psychologické dôvody pre toto správanie tu však nebudú preskúmané. Avšak na konci 40-tych rokov boli zakázané všetky noviny v jazyku jidiš a rovnako boli zatvorené i všetky jidiš divadlá. Popredný predstaviteľ jidiš kultúry, Solomon Michoels, bol zrazený nákladným autom. [24]

Pred týmito udalosťami došlo k zásadnému zlomu v boľševizme, ktorý o desaťročia neskôr kulminoval v Stalinovom návrhu segregovať všetkých sovietskych Židov, ktorý pravdepodobne slúžil ako katalyzátor pre jeho vraždu Berijom v roku 1953. [25] Otázka Stalinovej animozity k Židom, ktorá mala dlhé trvanie a bola projektovaná do jeho úhlavného nepriateľa Trockého, má svoj význam vzhľadom na spôsob akým sa celý povojnový svet vyvinul. Nemecký konzervatívny filozof a historik Oswald Spengler, napriek tomu, že nešpecifikuje židovský faktor, si už v roku 1922 všimol, že ruská duša pravdepodobne presiahla votrelecký import marxizmu do takej miery, že Rusko môže vstúpiť do aliencie s Nemeckom proti plutokratickým silám. [26]

Tvrdí sa, že ruský nacionálny boľševizmus zavedený Stalinom spôsobil, že mnohé z pôvodnej politiky boľševikov v oblastiach ako bola rodina a rodičovstvo bolo odmietnuté. [27] Od roku 1948 „vykorenený kozmopolitizmus“, ktorý často kráčal ruka v ruke so židovským vplyvom v umení a dokonca vo vede, uvolnil cestu „sovietskej kultúre“, ktorá bola pevne založená na ľudových tradíciach. [28]

Súperenie medzi dvomi vyhliadkami o dušu Ruska vyústilo až do obsesívnej nenávisti trockistov a iných marxistov pre Stalinove Rusko a to až do takej miery, že mnohí z nich – vrátane Trockého vdovy Sedovej – sa stali vedomými, entuziastickými a celoživotnými agentmi a apologétmi amerického imperializmu, najmä potom čo CIA založila Kongres pre kultúrnu slobodu v roku 1949, [29], t.j. v roku, kedy F. Černov začal sovietsku kampaň proti vykorenenému kozmopolitizmu. Táto kultúrna vojna medzi ZSSR a USA mala globálne následky, ktoré trvali až do pádu Sovietskeho zväzu. ZSSR reprezentoval konzervatívny, nacionalistický blok stojaci proti Spojeným štátom, ktoré sa snažili o to, čo je dnes otvorene nazývané stúpencami post-trockistických národných nadácií pre demokraciu ako „svetová demokratická revolúcia“ (t.j. globálna plutokracia). Spenglerovský americký filozof Francis Parker Yockey vysvetľuje: Sú tu dve Ruská: boľševický režim a podtým pravé Rusko. Boľševizmus so svojim uctievaním západnej technológie a hlúpej, cudzej teórie o triednom boji, nevyjadruje dušu pravého Ruska…Táto duša je stále tu, pretože je organická a nemôže byť zabitá, ale musí sa prejaviť. Toto je duch ázijského boľševizmu, ktorý je v súčasnosti spojený s boľševizmom moskovského režimu a s jeho ekonomicko – technickou obsesiou. [30]

Dichotómia rozchodu Stalina a Trockého symbolizuje stret dvoch svetových náhľadov. Anti-stalinizmus podnietil myšlienky a akcie mnohých z tých, ktorí sa stali tvorcami americkej zahraničnej politiky, ktorá aj naďalej dominuje americkému mysleniu. Ak by Stalin naplnil židovský plán po roku 1945, tak by bol svet od základov odlišný a neexistoval by žiaden skutočný svár medzi USA a ZSSR. [31] Stručne povedané, nebol by tu žiaden odpor kladený americkému globálnemu adventurizmu.

Preklad: Aman, www.protiprudu.org
Autor: Kerry Bolton, Counter – Currents

Odkazy:
[1] R. N. Terrall, “Stalin’s Ethnic Roots,” The Barnes Review, May–June 2003, pp. 71–73.

[2] See for example: Winston Churchill, “Zionism versus Bolshevism: a struggle for the soul of the Jewish people,” Illustrated Sunday Herald, February 8, 1920, p. 5.

[3] For example: King Faisal, “A Grand Conspiracy,” Newsweek, December 21, 1970. Quoted in “Russia’s Trials of Jews a Fraud,” The Thunderbolt, Issue 133, January 1971, p. 1.

[4] Terrall, p. 72.

[5] “Iosif,” Behind the Name: The Etymology and History of First Names: Russian Names, http://www.behindthename.com/names/usage/russian

[6] http://www.behindthename.com/name/iosif

[7] Iosif Volotskii was one of many charismatic monastic leaders who founded new cloisters during a renaissance of monasticism in Muscovite Russia (approximately 1350 to 1550) and were later recognized as saints. Jennifer Spock, “The Monastic Rule of Iosif Volotskii,” Kritika, Vol. 5, no. 3, Summer 2004,
http://muse.jhu.edu/journals/kri/summary/v005/5.3spock.html

[8] Terrall, p. 72.

[9] http://www.behindthename.com/names/usage/russian/2

[10] “The Life of Father Yakov Netsvetov,”
http://www.alaskool.org/native_ed/curriculum/st_george/stgeorge8.html

[11] Terrall, p. 72.

[12] Simon Sebag Montefiore, Young Stalin (New York: Vintage, 2007).

[13] Jacob Jugashvili to K. R. Bolton, personal correspondence, August 27, 2004.

[14] Ibid.

[15] Terrall, p. 72.

[16] “Russian surnames,”
http://www.justrussian.com/blog/106/russian-surnames

[17] Terrall, p. 72.

[18] Peter Meyers and J. Jugashvili, cyberone.com.au/myers.

[19] “South Ossetia – Early History,” Global Security,
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/south-ossetia-7.htm

[20] “Some Historical Information about Serbs and Croats,” Ossetians,
http://ossetians.com/eng/news.php?newsid=437&f=31

[21] “Stalin,” Ossetians, http://ossetians.com/eng/news.php?newsid=364

[22] “Stalin, Joseph,” Encyclopaedia of Marxism,
http://www.marxists.org/glossary/people/s/t.htm

[23] Terrall, p. 73.

[24] Arkady Vaksberg, Stalin Against the Jews (New York: Alfred A. Knopf, 1994), Chapter 8: “The Murder of Solomon Mikhoels,” pp. 159–82.

[25] K. R. Bolton, Stalin: The Enduring Legacy (London: Black House Publishing, 2012), chapter 6, “Who Killed Stalin?”

[26] Oswald Spengler, “The Two Faces of Russia and Germany’s Eastern Problems,” Politische Schriften, February 14,
1922.

[27] Bolton, Stalin: The Enduring Legacy, chapter 1, “Stalin’s Fight Against International Communism: Family Life Restored.”

[28] A. Zhdanov, Speech at the discussion on music to the Central Committee of the Communist Party SU (Bolshevik), February 1948; F. Chernov, “Bourgeois Cosmopolitanism and its Reactionary Role,” Bolshevik: Theoretical and Political Magazine of theCentral Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) ACP(B), Issue #5, 15 March 1949, pp. 30–41.

[29] Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War: The CIA and the World of Artsand Letters (New York: The New Press, 1999).

[30] F. P. Yockey, Imperium (Costa Mesa, Cal.: The Noontide Press, 1969), p. 582.

[31] Bolton, Stalin: The Enduring Legacy, chapter 4, “Trotsky, Stalin and the Cold War”; chapter 5, “Origins of the Cold War: How Stalin Foiled a New World Order.”

O Roland Edvardsen

30 komentárov

 1. Podla mna nie , pretoze i to co je dnes oznacovane za svetove zidovstvo spajane so sionizmom , teda najvecsou agresiou proti cloveku a hlavne Bohu nema so zidmi niec spolocne . Su to Chazari a nie zidia .A aj to uz nie je podstatne podla mna . Su to TOTALNE ZIDIOTENE BYTOSTI V LUDSKYCH TELACH ,, DEBILI- PODLUDIA ,,. Problemom je, ze vladnu svetu pomocou penazi , este k tomu falosnych , tvorenych podvodom. A este vecsi problem je ze uz maju kupene uplne vsetko / pomocou tychto podvodnych penazi /..a viete co je najvecsi problem ??… ze je ludstvo tak,, PRIDRBANE,, ZE NA TO NEDOKAZE PRIST A ODSTRANIT TENTO CHAZARSKY NADOR . Pritom ich je vraj, iba zanedbatelne promile ludskej populacie . .. JE STRASNE VEDIET TO… ja osobne tvrdim stale , ze tak sproste ludstvo ako je teraz , tak to tu este v dejinach ludskych nebolo ,… az mi je odporne . Ved teraz je to tak , ze keby sa blbost vznasala , tak ludstvo je uz az v Bozskom ,..ale tak to nie je . Prave naopak , klesa dolu do pekiel a podla mna,, ZASLUZENE,, !!!…

 2. „to co je dnes oznacovane za svetove zidovstvo spajane so sionizmom , teda najvecsou agresiou proti cloveku a hlavne Bohu nema so zidmi niec spolocne“

  Talmud a všetko učenie semitských židov je celé len o nadvláde a panovaní nad gojimami. Oni stále očakávajú príchod svojho mesiáša a jemu pripravujú tron svetovlády. Chazari to len prijali za svoje.

  • Aman Againsttime

   K tým Chazarom: Tzv. chazarská teória ( podľa ktorej sú aškenázski Židia len potomkami konvertovaných Chazarov) je v istých kruhoch veľmi populárna, ale genetické výskumy ju nepotvrdzujú: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2156-10-80.pdf
   V odkaze, ktorý som tu hodil sa spomína, že židovské skupiny zdieľajú vyšší stupeň genetickej príbuznosti medzi sebou a nachádzajú sa v strede medzi blízkovýchodnými a európskymi populáciami. Výsledky ukazujú, že Židia zdieľajú blízkovýchodný pôvod a počas histórie sa miešali s európskymi populáciami.
   Pokiaľ ide o Chazarov tak sa uvádza, že iba veľmi malá časť z nich v 8.storočí konvertovala na judaizmus. Navyše výskumy potvrdzujú, že aškenázski Židia (o ktorých sa zvykne tvrdiť, že majú byť potomkami Chazarov) sú geneticky príbuzní s inými židovskými (blízkovýchodnými) skupinami, hoci sa tiež spomína, že tam bola zaznamenaná i podobnosť s Adygejcami (čo je severokaukazská skupina pochádzajúca z oblasti, ktorú raz obývali Chazari). Čiže z toho nám vychádza, že aškenázski Židia majú v sebe trochu chazarskej krvi, ale stále sú ďaleko viac bližší iným blízkovýchodným skupinám. Čiže teória, že Aškenázovia sú iba konvertovaní Chazari bez akéhokoľvek genetického spojenia k blízkovýchodným populáciám je veľmi slabá.

   • Teraz sa dá urobiť štúdia na zákazku!!! Takže pokiaľ si ju sám neurobím, tak neuverím ani za nič!!! Ale v podstate je mi to jedno!!! Sionistický žid je môj nepriateľ a môže byť aj brat Ježiša!!!

  • filip ,…ved , tak to je a nakoniec i v zjv. Jana , teraz si nevspomeniem v ktorej kap. , tak to i Boh zjavil Janovi ,, Ti ktory sa za zidov iba pokladaju,,.Dokonca je to tam na viac miestach ,.. Boch prezradza mnoho a dlahe starocia do predu.

   Aman , ..je otazne na ciu objednavku je to preskumane . Dnes je uz nad slnko jasne , teda dosvedcene dokazom , ze Chazari sami zamlcuju info. okolo seba . Je napr. hist. dolozene , ze chazarska risa bola pocetna a silana a zrazu asi v desiatom stor. pokial si pametam ,… akoby sa po nich zlahla zem . Vyparili sa ako voda na caj ?… no urcite nie , su to prespekulovane palice a plan na nadvladu nad svetom maju asi v tych ich chorych paliciach uz neake to starocie .Oni su majstri podvodu , o tom to je. Pisu historiu sami a taku ako oni chcu , ved vlastnia peniaze celeho sveta .

   • Aman Againsttime

    Tu je ďalšia seriózne vyzerajúca štúdia potvrdzujúca blízkovýchodný pôvod Aškenázov: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1380291/. Predpokladám však, že ani tá vás nepresvedčí. Viete poskytnúť nejaké seriózne dáta pre vaše tvrdenie? Mimochodom s tzv. chazarskou teóriou nesúhlasí ani Kevin MacDonald ( a skôr než napíšete, že ten musí byť určite podplatený Židmi, tak si prečítajte niektoré jeho články uverejnené na tejto stránke). 🙂

    • Aman , toto je moc zaujmavy material. Dole je uved. povodny zdroj , ktory je vsak uz cenzurovany .

     Rothschildovská chobotnica.
     21,Február 2012 od aryanrebel.
     Marxizmus, globalizmus, nový svetový poriadok, liberalizmus… Všetko toto sú euforizmy pre fenomén stelesnený v neviditeľnej ríši rodiny Rothschildovcov. Rothschildovci nezomierajú, jednoducho odchádzajú do dejín a ich miesta sú nenápadne prevzaté ich synmi a vnukmi. Hovorí sa, že starý pán Jacob opustil scénu a že jeho miesto zaujíma jeho syn Nathan (Nathaniel Philip Rothschild, ktorý nosí meno zakladateľa anglickej vetvy Rothschildovcov). Ťažké bremeno padlo na útle plecia mladého dediča. Ale Nathan nie je sám. V spravovaní impéria mu budú pomáhať jeho strýkovia Evelyn a Edmund a ostatní členovia anglickej vetvy rodiny (Catherine, Emma, Leopold), ale aj jeho francúzski bratranci (David, Eduard…).

     Rodina Rothschildovcov financuje guvernérov, premiérov, ministrov, poradcov…., ktorí zabezpečujú, aby všetko bežalo podľa veľkého plánu. Európska únia bola vytvorená Rothschildovcami (Schumann, Chazar). EU je vykorisťovateľom Ruska, ktoré by malo byť zbavené sibírskeho bremena. S cieľom dokončiť tento zámer Rothschildovci zamestnali Sorosa, Berezovského, Chodorovského, Kasparova, Mittalovcov…

     Ak chceme odhaliť pozadie a príčiny týchto udalostí, musíme sa ponoriť do temných dejín chazarskej dynastie Rothschildovcov, identifikovať agentov, šedé eminencie, chamtivých politikov, rovnako ako aj mechanizmus ich akcií.
     Začnime s Rothschildovcami, hlavnými postavami. Práve oni sú tí, ktorí sedia na čele stola.

     Kto sú dnešní Rothschildovci?

     Napriek tomu, že od druhej svetovej vojny Rothschildovské oddelenia pre vytváranie verejnej mienky uisťovali ľudí, že moc Rothschildovcov je dnes bezvýznamná a že sú známy hlavne vďaka svojim viniciam vo Francúzsku alebo záhradám alebo dobročinnosti vo Veľkej Británii, realita ukazuje úplne odlišný obraz.

     Stavajúc na základoch, ktoré položili ich otcovia a starí otcovia, dnešní potomkovia len dokončujú misiu, ktorá trvá už niekoľko storočí. Dnes sú Rothschildovci parným motorom chazarského vlaku, smerujúceho na Rusko a jeho šíru Sibír. Tento vlak, ktorý prechádza cez Balkán, má byť naplnený armádami novo naverbovaných členov NATO, ktorí budú bojovať za Rothschildovskú ríšu.

     Červený Štít z Frankfurtu

     Za účelom lepšieho oboznámenia sa s novým panovníkom a jeho vojvodami, pozrime sa na rodokmeň a chronológiu tejto dynastie. Celý príbeh začína na konci osemnásteho storočia Amshelom (alebo Mosesom Bauerom) Rothschildom.
     Rothschildovci (Rothschild v preklade znamená “červený štít”) pochádzajú z nemeckého mesta Frankfurt. Nie je náhodou, že toto mesto je najväčším finančným centrom Európskej únie. Je veľmi príznačné, že Frankfurt je sídlom Európskej Centrálnej Banky a všetkých hlavných Európskych a Amerických bánk, ktoré sú prevažne kontrolované dynastiou. Frankfurtská burza cenných papierov (jedna z najdôležitejších na svete) je priľahlá k “Deutsche Borse” ktorú vlastnia Rothschildovci prostredníctvom ich “Children’s Investment Trust” a “Atticus Capital” na jednej strane a ich vetvami “Merrill Lynch” a “Fidelity Investments” na strane druhej. Okrem toho, erb mesta Frankfurt je červený štít! Tento symbol je datovaný do obdobia Chazarskej ríše.

     Spisovateľ Dejan Lucič hovorí o Chazaroch:
     90% dnešných Židov sú pôvodom Chazari. Sú z Turko-Mongolského kmeňa, ktorý v polovici 8. storočia konvertoval na judaizmus. Keď sa ich impérium v desiatom storočí rozpadlo, usadili sa naprieč Ruskom a Európou a neskôr aj na Americkom kontinente. Chazari sú konvertiti a nemajú vôbec žiadnych semitských predkov. Semitskí Židia pochádzajú z Palestíny a tvoria 7 – 10 % svetového Židovstva.

     https://aryanrebel.wordpress.com/2012/02/21/rothschildovska-chobotnica/

   • Ako som písal, ľudia ako vy si všetko budú interpretovať cez Bibliu a trochu som aj očakával, že sa tu tento názor objaví. PS – je to kapitola 2, verš 9: Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu – ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, a nie sú, ale sú synagógou satana. PS2 – existuje aj kniha čo sa volá Synagoga Satanova, v ktorej som to vyčítal. Možno raz pribudne aj do propáckeho obchodu 🙂

 3. Či je Stalin žid, polovičný žid alebo nie je úplne ale úplne jedno!!! Podľa mňa poslúžil ako užitočný idiot vyšším záujmom!!! Mohol sa trocha vymknúť, to je možné!!!

  • Stalin nebol užitočný idiot. Bol to génius minimálne formátu Putina.
   Ani Putin nie je súčasťou globálnej židovskej šachovnice, len uveď čolen jednu indíciu, podobne ako u Stalina.
   Len jedna malá náhodička: Stalina otrávili 5.marca 1953, Gottwalda o 9 dní na to. Spoločné mali to, že čistili stranu od židovskej kliky. Gottwaldovými sudcami popravení 14-ti komunistickí pohlavári boli prevažne židia (11 zo 14), pri čítaní rozsudkov sa pri každom jednom nahlas a dôrazne spomenul židovský pôvod. Pane, to boli časy, keď sa ešte na žida mohlo nadávať tak, ako sa dnes môže jedine na belocha!
   Znormálniť môže tento svet jedine veľký a silný národ so silným a prefíkaným vodcom – Putinove Rusko. Stalin by sa už možno nechal zatiahnuť do vojny, keby bol teraz na Putinovom mieste.
   Židmi vlastnené USA kopú z posledného, nemajú na Putina a jeho svorku. Preto sa tak vehementne snažia obrátiť EU proti Rusku, sme poslední blbci sveta na zlej strane, ale už sa to otáča. Maďari a Nemci nám ostatným pootvárajú oči.

   • Hovorí ti niečo Occamova britva? Už som ti to o Gottwaldovi vysvetľoval. Mal preukázateľne choré srdce (výduť), bol prelezený syfilisom a inými chorobami ako marakéšska štetka, sú o tom lekárske záznamy, nesmel lietať, lebo zmenou tlaku mu mohla výduť prasknúť. A aj mu praskla. Sú na to pitevné správy, žiaden doktor, ktorý ho pitval nezomrel záhadnou smrťou, napr. pádom z okna, ako mali radi súdruhovia z Lubjanky. Ty pre svoje tvrdenie o otrave nemáš jediný dôkaz a neustále opakuješ reči nevzdelanej slúžky, ktorá nevedela čítať a písať ale slopala za troch (mám na mysli Gottwaldovu ženu). Áno, uznávam, že je šanca, že bol Gottwald otrávený. Ale nech špekulujem ako chcem, niet jedného jediného aspoň ako tak solídneho, ba dokonca ani nesolídneho dôkazu, že sa tak stalo. Prečo sa tak tvrdohlavo držíš tvrdenia, ktoré je na 99 % nezmyslom? A dokonca, ako sa zdá, o ňom ani v najmenšom nepochybuješ.

    • „Sú na to pitevné správy, žiaden doktor, ktorý ho pitval nezomrel záhadnou smrťou, napr. pádom z okna, ako mali radi súdruhovia z Lubjanky“

     Osmoza, veď práve – všetci doktori podpísali, že Gottwald zomrel prirodzenou smrťou. Preto nik z nich nevyletel z okna.
     A možno niektorý aj vyleteľ, len o ňom nevieme, pretože to bol práve ten, čo to podpísať nechcel.

     Čo sa týka „dôkazu“:
     jeden zo základnych indícii v kriminalite je CUI BONO.

     Posledné dve vety píšeš sám sebe? Ak nie, tak tie dve otázky sa teraz pýtam ja teba.

     • Zamyslíš sa niekedy nad tým, čo píšeš? Takže pre teba je najlepším dôkazom to, že nie je žiaden dôkaz? Ty nevidíš, aké to je detinské argumentovanie?

      Ak by si sa len trocha obtrel o históriu, vedel by si, že NKVD, poťažmo KGB nenechávali nič na náhodu. Ak by bol Gottwald skutočne otrávený a ak by doktori, ktorý ho pitvali mohli mať čo len nejmenšie podozrenie (dokonca by ho ani mať nemuseli), neprežili by najbližších pár mesiacov. A mohli by sa aj krvou podpísať, že Kléma zomrel prirodzenou smrťou. Nešlo totiž o to, čo napísali, ale čo by MOHLI napísať o mesiac, rok či desať.

      K tomu tvojmu Cui bono. Ak by teraz zomrel Fico, prospech by z toho malo takmer celé Slovensko. Znamená to, že sme teraz všetci podozriví? 😀

      A k poslednej tvojej otázke. Prečítaj si POZORNE môj príspevok, na ktorý si reagoval. A tam nájdeš tento text „uznávam, že je šanca, že bol Gottwald otrávený. Ale nech špekulujem ako chcem, niet jedného jediného aspoň ako tak solídneho, ba dokonca ani nesolídneho dôkazu, že sa tak stalo“. A čo ty?

   • Ja neverím ničomu, nikomu ani sebe!!! To je moja paradigma!!! A k Putinovi???!!! Ten možno ani o tom nevie a je súčasťou niečoho väčšieho!!! Možné to je!!!

  • KOMU poslužil ako užitočný idiot? akým vyššim zaujmom konkretizuj

   • Poslúžil ako forma zla s ktorou treba bojovať!!! Ako najlahšie môžeš ovládať ľud???!!! Tak že mu vytvoríš umelého nepriateľa!!! Dnes som už presvedčený o tom, že boľševizmus pod plášťom komunizmu, bol iba taký experiment!!! Však je známe, že medzinárodné finančné elity sa podieľali na výstavbe ZSSR a teda celého „komunizmu“!!! Počul si už niečo o trojuhoľníku TelAviv – NY – Moskva???!!! Takisto si myslím, že Stalin bol nevedome aj súčasťou iluminátskej hry na obe strany, keď financovali obe veľmoci ako Nemecko a Rusko…

    JACK BERNSTEIN – Život Amerického Žida v Marxisticko Rasistickém Izraeli
    ————————————————————————
    http://uloz.to/hledej?q=zivot+%C5%BEida

    Prof. Antony C. Sutton DrSc.- Peníze koupí i toho největšího nepřítele CZ titulky – Vynikajúce
    ———————————————————————————————-
    https://www.youtube.com/watch?v=cvEBsOnhSHE

    Prof. Antony C. Sutton – Wall Street a Bolševická revoluce 1917 – CZ titulky
    —————————————————————————-

 4. O SOSOVI – STALINOVI neviete absolutne nič ako tak čítam doslova NIČ a nejaky anglosas ako je Terall chce pisať o SOSOVI? je to na smiech SOSO bol žid asi taký ako ja NEGER 😀

  • Ty si neger? Pretože autor tvrdí to čo ty, avšak podstatne podloženejšie argumentami.

   • 😀 si na smiech 😀

    • No neviem. Predpokladám, že nie si neger a teda tvoj názor je, že Stalin nebol žid. To isté tvrdí aj autor. Iné faktické tvrdenie som ohľadom článku u tvojho vyjadrenia nenašiel. Tak nechápem. Tvrdíš, že Stalin bol žid a teda nesúhlasíš s autorom, alebo súhlasíš s ním, že Stalin židom nebol?

 5. Legionár palec hore a klobúk dole. Legionár naráža na knihu od G. Sidorova – Chronologicko-esoterická analýza historie současné civilizace. Myslím si, že tak ako to je v knihe písané to kľudne mohlo byť.

  • legionár „narážal“ iba na druhých diskutérov, narážku na žiadnu knihu som nepostrehol. A to som si tie tri vety čo sem napísal pozrel ešte raz, že kde mi unikla tá „narážka“. Môžete mi prezradiť, kde ju vidíte?

 6. V zmienenej knihe je pasáž venovaná SOSOvi. kto si ju prečítal teda vie o čom leg. hovorí aj bez toho, aby tú knihu menovite spomenul.

 7. Moc zajímavé téma, zvlášť v době, kdy do velikosti největšího státníka 20. století dorůstá jeho důstojný a mnohem vzdělanější nástupce – Putin. Oč více je k dispozici zdrojů informací, o to více je používání selského rozumu a empirie vzácnější. Čím více má člověk vymetený či politicky korektní velín, o to více se dožaduje nezpochybnitelných důkazů tam, kde prostě žádné, z podstaty věci a zametání stop, nemohou být. Bolševismus ideově i operačně navazoval na Děkabristy, což byla de-facto 100% chazarská teroristická organizace podobná mafii. A do mafie postavené na kmenové příslušnosti, loajalitě a bezohledné cestě k moci za využití všech talmudických prostředků a metod se cizí elementy nepřijímají, a když, tak nikoli do úzkého vedení chobotnice. Stalin jednoznačně patřil do německého/Leninova křídla, jednal s Warburgy, a ti poskytovali „spojení“ jak do Lutonu, tak k Schiffovi do New Yorku. To zřejmě rozhodlo, že se dostal k veslu atlantickým konsensem Magnificent Twelve po Bronsteinově debaklu v Polsku a při exportu
  revoluce do Evropy. A poskytnutím koncese Roggenfelderovi si Stalin zajistil elektrifikaci a industrializaci kanálem EATON Corp.. Židovský zázrak přeměny agrární divočiny v průmyslovou mocnost – vsjo za 10-12 uprostřed globální blokády s neomezeným přístupem k US technologiím a až 20 tisíci US inženýry v čilé práci uprostřed Rudého pekla. Rusko platilo ropou a zlatem. Stalin Chazarem nepochybně byl – původem, ale výchovou byl dítkem a vyznavačem Ruského impéria, a to jeho loutkovodičům původně ušlo. Také podcenili jeho organizační schopnosti, efektivnost a rychlost budování, a hlavně podcenili vzdělávací systém, který dokázal neuvěřitelně rychle vybudovat masivní technickou inteligenci – bázi pro vlastní rozvoj – už bez US licencí. Stalina zabil jeho úspěch. Využil, jako dnes Číňané, židovskou/US nenažranost k vybudování mocnosti, a když se cítil již v průběhu války silný, utrhl se loutkařům a začal hrát podle velkoruských not. A to židé netolerují – kdyby ho nezabili, a nenastoupila Chruščevova diverzní úderka, kdoví, kam to ten
  ¨Stalinův model socialismu ten SSSR dotáhl. Mimochodem, zlí jazykové tvrdí, že Chruščev se narodil jako Solomon Greif. Andropov jako Liebermann atp atp. A Gorbačeva vytáhli, symbolicky, jako králíka z klobouku (óblasti), kde leží vykopávky Atelu, hlavního města Chazarského Kaganátu.
  Zdravím.

 8. G. Sidorov – Chronologicko-esoterická analýza historie současné civilizace. Pekné čítanie. Bude to šok.

Leave a Reply