Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Boj pokračuje – kultúrna revolúcia

Boj pokračuje – kultúrna revolúcia

AdornoHorkheimerHabermasbyJeremyJShapiro2Na univerzite vo Frankfurte nad Mohanom bol v roku 1923 založený Inštitút marxizmu – podľa vzoru Moskovského Inštitútu Marxa a Engelsa – maďarským komunistom György Lukácsom a nemeckou komunistickou stranou. Tento názov bol provokujúci a preto po zvážení situácie bol zmenený na Institut für Sozialforschung – Inštitút sociálneho výskumu. Neskôr sa stal známy ako Frankfurtská škola.

Jeho neskorší riaditeľ Max Horkheimer, rovnako ako Lukács, došiel k záveru, že Marx sa mýlil. Robotnícka trieda nesplnila svoju úlohu priekopníka revolúcie a robotníci boli šťastní, keď sa z nich stávala stredná trieda – toľko nenávidená buržoázia.

Frankfurtská škola pod vedením Horkheimera začala marxizmus prevádzať do kultúrnych pojmov. Stará ideológia bola prepísaná novou. Starí marxisti nenávideli kapitalizmus, noví marxisti svoju nenávisť zamerali na kultúru. Starí marxisti za cestu k moci považovali násilné zvrhnutie režimu, noví marxisti namiesto toho postupovali nenásilne a trpezlivo. Podľa nich sa víťazstvo dostaví až vtedy, keď bude vykorenená západná kultúra, ku ktorej neodmysliteľne patrí aj kresťanská viera. K tomu je však nutné, aby spojenci a agenti revolúcie obsadili všetky kultúrne inštitúcie.

V roku 1933 zasiahla v Európe prozreteľnosť. V Nemecku sa k moci dostal Adolf Hitler a s vodcami Frankfurtskej školy – ktorí sa skladali zo Židov a marxistov – si príliš neporozumel. A tak Frankfurtská škola rýchlo zbalila svoje kufre a presunula sa do Ameriky, kde začali s novým elánom podkopávať kultúru krajiny, ktorá im poskytla útočište.

Ich najefektívnejšou zbraňou sa stala tzv. „kritická teória.“ Aj keď názov znie sám o sebe dosť nevinne, prax ukázala niečo iné. V podstate sa jednalo o deštruktívnu kritiku všetkých hlavných prvkov západnej kultúry vrátane kresťanstva, kapitalizmu, autority, hierarchického usporiadania, morálky, tradície, sexuálnych zábran, lojality, vlastenectva, národného uvedomenia, dedičstva, etnocentrizmu, konvencií a konzervativizmu.

Príkladom použitia kritickej teórie v praxi je neustále opakovanie toho, že západná kultúra nesie vinu za zločiny genocídy proti každej kultúre a civilizácii, na ktorú narazila. V rámci kritickej teórie sa neustále opakuje, že západná spoločnosť je v dejinách najväčším nositeľom rasizmu, sexizmu, nacionalizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu, fašizmu a nacizmu. A to všetko vďaka utváraniu západnej civilizácie kresťanstvom, ktoré je považované za najväčšie zlo. Ako príklad môžu byť uvedené neustále útoky na Pia XII. za jeho spoluvinu na holokauste, pričom vôbec nezáleží na množstve dôkazov, ktoré preukazujú, že toto obvinenie nie je pravdivé.

Kritická teória v konečnom dôsledku vyvoláva „kultúrny pesimizmus“, pocit odcudzenia, beznádeje a zúfalstva, vďaka ktorému ľudia, napriek tomu, že žijú spokojne a slušne, pozerajú na svoju vlasť a na svoj národ ako na utláčateľa nehodného solidarity a lásky.

Noví marxisti pokladajú kultúrny pesimizmus za nutný predpoklad revolučnej zmeny.

Frankfurtská škola neodsudzovala jedincov, ale celé skupiny. Čím sa nelíšila od starých marxistov. Kategoricky tvrdili, že ľudia vychovávaní v rodinách ovládaných otcom, ktoré sú vlastenecké a vyznávajú starodávne náboženstvá, sú potencionálni fašisti a nacisti. A toto sa zobecnilo. Každý, kto kritizoval túto revolúciu a nesúhlasil s jej myšlienkami, bol označený za „fašistu“. Takéto osočovanie sa stalo programom s povinnosťou napádať, diskreditovať a znevažovať česť všetkých kritikov ich označovaním za fašistov, nacistov a antisemitov. Toto spojenie sa po pravidelnom opakovaní stane pre verejnosť „skutočnosťou“.

Znie vám to akosi povedome? Zrejme preto, že to nie je minulosťou a revolúcia pokračuje aj dnes…

Pokračovanie…

Autor: Andrij Stryj, www.protiprudu.org

O Andrij Stryj

andrij.stryj@protiprudu.org

3 komentáre

 1. Dovolím si pridať odkaz na jedno zaujímavé video, v ktorom rozoberajú práve históriu politickej korektnosti. http://www.youtube.com/watch?v=YMZ1znOzXQg

 2. No, revolúcie sa zdajú byť pre mafiu globalizovaných PSYCHOPATOV
  stále aktuálne.
  Chápem to v krajinách, ktoré majú nejaké väčšie zásoby strategických surovín,
  ako je Líbya, Irak, atď….
  ale
  prečo na Slovensku ?

  Napr. redakcia HN-online (Hospodárske noviny), dáva sústavne priestor
  videam Rudolfa Vaského,
  kde tento neustále vyzýva k československej KRVAVEJ revolúcii !!!!
  Napr.
  viď: http://moje.hnonline.sk/node/14247
  V mnohých
  videach vulgárnym až oplzlým vokabulárom, čo už samotné by malo stačiť na neuverejnie jeho blogov.

  Vaského výzvami ku „krvavej revolúcii“ sú splnené podmienky pre skutkovú podstatu trestného činu v zmysle
  § 337 Trestného zákona
  Podnecovanie na trestný čin.

  Redakcia HN sa tak dopúšťa rovnako tr.činov v zmysle § 338-Schvaľovanie
  trestného činu,
  ako aj § 339 Nadržžovanie
  a § 340-Neoznámenie trestného činu .

  Určite to vedenie HN aj dobre vie, ale nič si z toho nerobia, pretože, zjavne je to nariadenie
  z“vyšších miest“ :-))

  Pri tom sa Vaský, ako blogista,pomenoval
  menom
  „János von Gugenheim“
  a
  sám sa označuje ako „I am a retired CIA analyst with 25 years of experience.“

  Má to byť akože zo srandy, ale mne sa to zdá byť zo srandy naozaj.

  Vaský odišiel pred dlhšou dobou do USA a celkom sa zdá byť logické, že si takto zarábal a naďalej zarába.

  Samorejme, že, hoci burcuje proti vláde, dokonca otvorene pred- a v jej sídle,
  vláda si z toho nič nerobí, bezpečnostné zložky rovnako ho tam nechajú „šantiť“,
  lebo zjavne sú tí správni „vladári“ oboznámení s vecou z „vyšších miest“ a vedia,
  že
  ak by sa tomu pajácovi aj hneď dali nejakí idioti nablázniť a skutočne by aj došlo k nejakej revolúcii,
  tí „správni“ budú o termíne včas oboznámení,
  aby
  sa nachádzali „zhodou okolností“ niekde úplne inde, dobre ďaleko.
  Nanajvýš sa tam budú nachádzať nejakí „neposlušní“ politici,
  otravovia,
  ktorých sa zbaviť by nebolo na škodu. Jednou ranou dve muchy, aby bola „revolúcia “ aj hodnoverná. Nie že tam bude celkom prázdna budova :-))
  Asi ako,
  keď boli zhodené v USA dvojičky. Vo vnútri zostali len „nevyvolení“ chudáci,
  koho už takí zaujímajú, tých je dosť vo svete, že ?

  Môže to byť tak ako sa mi to zdá, alebo už trpím nejakou paranojou ?
  Nevadí, radšej byť podozrievavý voči každému a všetkému,
  než
  sa nechať naivne a dôverčivo manipulovať psychopatmi.

  Myslím, že svet normálnych ľudí, ktorý je neustále klamaný a podvádzaný
  PSYCHOPATMI,
  začne postupne takto uvažovať, ako teraz ja, prestane byť dôverčivý
  a
  len tak sa môže pred výčinmi psychopatov chrániť !!!

 3. náhodou, na Jánosových videách sa dá aj dobre pobaviť.
  Ugoloo – prečítaj si ale od Vaského Neolibralizmus. Geniálne dielo – to mysím vážne.

Leave a Reply