Domov / Hlavná strana / Analýza / Boj o záchranu Systému “Fiat Peňazí” už dávno začal

Boj o záchranu Systému “Fiat Peňazí” už dávno začal

not-a-ponzi-schemeSpolupráca Centrálnych Bánk – Dezinformácie vo Finančných Denníkoch – Klamanie Ľudí – Keď Pravda Dopadne na Nešťastné Ľudstvo – V Uliciach Potečie Krv.

Dezinformácie globálnych finančných denníkov za posledných pár rokov, vzhľadom na globálne finančné ‘tsunami’, slúžia tomu istému účelu, ako keď globálne médiá šírili klamstvá a verejnosť váhala podporiť vojnových kriminálnikov Busha, Blaira a Howarda, požadujúcich začať barbarskú vojnu proti Iraku a Afganistanu. Táto vojna nakoniec vyústila do genocídy miliónov, fyzického a psychického znetvorenie státisícov a zničenia celého národa.

Vojny doteraz rozpútané, obzvlášť “Vojna proti Teroru”, boli zahájené pre zachovanie politickej a vojenskej moci neviditeľných ‘money lenders’ (tí čo požičiavajú – pre jednoduchosť užívam anglický výraz).

Táto Vojna proti Teroru je najväčšou vojenskou ‘sideshow’, ktorá odvrátila americký národ od finančného znásilnenia a pľundrovania ich ekonomiky a deštrukcie ich Konštitúcie.

Od leta 2007 sme svedkami sústredenej snahy svetových centrálnych bánk a globálnych komerčných a investičných bánk, chrániť finančnú moc ‘money lenders’, ktorá je založená na podvode a praktizovaná v každom detaile, ako neslávna “Ponziho schéme” (Gerorge Ponzi, 1910).

Za posledné roky bola Ponziho schéma globalizovaná neviditeľnými ‘money lenders’, vytiahnuc stovky miliárd od tzv. ‘sofistikovaných’ investorov a bohatých fondov. Na svojom vrchole Ponziho schéma bola odhadnutá na cenu viac ako 500 triliónov dolárov, ale čiastka CDS (Credit Default Swap, niečo ako záruka návratnosti), len menej ako 60 triliónov dolárov!

Za finančnou deštrukciou, zaplavujúcou celý svet, leží iná skutočnosť – temná fikcia ľudí, ktorí podnietili túto krízu a nahromadili nesmierne bohatstvo a moc na úkor miliónov, ktorí sú teraz nezamestnaní a všetko strácajú. Táto vyvolená skupina ľudí drží absolútnu kontrolu nad odvíjajúcimi sa udalosťami.

Kto sú títo ľudia?

TAJNÁ MOC

Táto tajná moc je skoro nezničiteľná, preože počas vekov akýkoľvek pokus odkryť ich skrytú agendu a odhaliť ľudí za scénou bol označovaný názvom “Konšpiračná Teória” a tí, ktorí riskujú svoje bohatstvo a reputáciu k odhalenie tejto moci, sú obžalovaní ako “konšpirační teoretici”.

Avšak je tiež pravdou, že mnoho členov tohoto kruhu, predtým zlákaných mocou, sa odvrátili, písali o týchto ľuďoch a ich globálnej agende.Bolo už v mnohých knihách poukázané na túto skrytú moc. Zopakujme si to, čo sa už roky hovorí. Pre tých, ktorí vedia o týchto knihách, bude na osoh prečítať si opätovne tieto knihy, čo posilní ich rozhodnutie odhaliť túto skrytú moc pre konečné víťazstvo, ak vôbec existuje ešte nejaká nádej.

V podstate, skrytá moc sú (lenders) požičiavatelia Globálnych “tieňových” peňazí – muži a ženy, ktorí kontrolujú a riadia tento systém požičiavania týchto preňazí. A oni taktiež kontrolujú politických lídrov, priamo alebo nepriamo v každom kúte sveta, v každej krajine!

Každý, kdo toto popiera je z určitého hľadiska hlupák, ale nepostrádateľný spojenec z pohľadu požičiavateľov “tieňových” peňazí.

Posúďme nasledujúce ‘exposé’ tých, ktorí do toho videli:

Napoleon Bonaparte:
“Keď je vláda závislá na bankách za príjem peňazí, banky a ich zástupcovia kontrolujú situáciu. Lebo ruka, ktorá dáva, je nad rukou, ktorá berie. Peniaze nemajú vlasť; finančníci sú bez patriotizmu a bez slušnosti; ich jediný cieľ je zisk”.

Niccolo Machiavelli:
“Veľká väčšina ľudstva je spokojná s fikciou, ako keby to bola realita a sú často viac ovplyvnení vecami, ktoré sa zdajú, ako tými, ktoré sú”.

Prezident James Madison:
“História zaznamenáva, že bankári uplatňujú každú formu zneužívania, intríg, podvodu a všemožných násilností, aby udržali svoju kontrolu nad vládou, peniazmi a ich vydávaním”.

Prezident Abraham Lincoln:
“Peňažná moc sa pasie na národe v časoch mieru a konšpiruje proti nemu v časoch utrpenia. Je despotickejšia ako monarchia, nehanebnejšia ako autokracia, sebeckejšia ako byrokracia”.

Prezident James A. Garfield:
“Ktokoľvek, v ktorejkoľvek krajine, kontroluje peniaze, je absolútny pán celého priemyslu a komercie”

Rt. Hon. Reginald McKenna – Chancellor of the Exchequer:
“Mám obavy, že jednoduchému občanovi sa nebude páčiť, keď mu bude oznámené, že banky môžu a aj vydávajú peniaze. Množstvo peňazí v obehu sa mení len podľa toho, či banka zvýši alebo zníži vklady a nákupy banky. Každá pôžička, dlžoba, alebo nákup banky, vytvára vklady (deposity) a každá splátka dlžoby či predajom bankou, vymaže vklad (deposit). A tí, ktorí kontrolujú úvery (kredity) národa, riadia politiku vlády a držia vo svojich rukách osud národa”.

Sir Josiah Stamp – Bank of England(1921-1941):
“Bankovníctvo vzniklo nemorálnosťou a zrodilo sa v hriechu. Bankári vlastnia túto planétu. Zoberte im ju, ale nechajte im moc vydávať peniaze, jediným škrtom pera vytvoria dosť peňazí, aby ju znovu kúpili. Avšak odoberte im všetku túto moc a všetky tieto veľké bohatstvá, ako aj naše, zmiznú a musia zmiznúť, lebo to by bol lepší a šťastnejší svet, v ktorom by sme žili. Ale ak si prajete ostať otrokmi bankárov a platiť cenu vášho vlastného otroctva, nechajte ich pokračovať vo vydávaní peňazí”.

Prezident Woodrow Wilson:
“Veľký industrializovaný národ je kontrolovaný svojim úverovým systémom. Náš systém úverov je sústredený v rukách pár ľudí. Dospeli sme k tomu, že sme jedným z najhoršie riadených, jednou z úplne kontrolovaných a ovládaných vlád na svete – nie viac vláda slobodného názoru, nie viac vláda z vlastného presvedčenia a voľby väčšiny, ale vláda podľa vôle a nátlaku malej skupiny dominantných ľudí. Som najnešťastnejší muž. Nechtiac som zruinoval svoju krajinu”. (Oľutoval, že podpísal, ako zákon, Federal Reserve Act).

“Niektorí z najväčších mužov v Spojených Štátoch v odbore komercie a manufaktúry sa boja niekoho a boja niečoho. Vedia, že niekde je tak organizovaná moc, tak nečestná, tak pozorná, tak prepojená, tak kompletná, tak všetko prenikajúca, že je lepšie hovoriť len potichu, keď ju odsudzujú”.

Felix Frankfurter – Najvyšší Súd:
“Skutoční vládcovia vo Washingtone sú neviditeľní a uplatňujú svoju moc zpoza scény”.

Louis T. McFadden, Predseda Banking & Currency Komitétu v roku 1932:
“Je pravdou, že Federal Reserve Board uzurpoval vládu Spojených Štátov. Kontroluje tu všetko a kontroluje tiež všetky naše vzťahy s cudzinou. Ustanoví a zlomí government podľa svojej vôle…”

V roku 1933:
“Roosevelt priniesol so sebou z Wall Streetu James P. Warburga, syna Paul M. Warburga (nemeckí židia), organizátora a prvého Predsedu “Federal Reserve Board Systému…”

V roku 1950:
“Tento istý Warburg mal odvahu a aroganciu prehlásiť pred US Senátom: ‘Budeme mať Svetovú Vládu, či sa nám to páči, alebo nie. Jedinou otázkou je, či Svetová Vláda bude dosiahnutá Násilím, alebo Súhlasom”.

Senátor Barry Goldwater:
“Väčšina Američanov nemá skutočnú znalosť o operáciách medzinárodných ‘money lenderov’. Účty Federálneho Rezervného Systému neboli nikdy prešetrované (auditované). Operuje mimo kontroly Kongresu a manipuluje kredit Spojených Štátov”.

Henry Ford:
“Je dosť na tom, že tento národ nerozumie nášmu bankovému a peňažnému systému, lebo keby rozumel, verím, že by vypukla revolúcia pred zajtrajším ránom”.

Všetko vyššie uvedené je holá pravda, predložená pred vaše oči; ako títo skrytí ‘money lenders’, premárnili počas mnohých rokov miliardy na získanie kontroly globálnych masových médií a hojne platili špeciálne kultivovaným ekonómom, historikom a politikom za rozosievanie klamstiev, odvracanie pozornosti a zakrývanie ich skrytej agendy.

Nasledujúci výňatok bude väčšinu z vás šokovať a zmení váš pohľad na mnoho globálnych javov. Je to písané jedným odvážnym židom inému odvážnemu židovi.

Benjamin H. Friedman
List Dr. Dávidovi Goldsteinovi, dátumovaný 10 októbra 1954:

“História sveta za niekoľko posledných storočí a bežné udalosti doma a vonku, potvrdzujú existenciu takej konšpirácie (zničiť kresťanstvo a uchopiť globálnu moc).

Široká svetová sieť diabolských konšpirátorov zavádza túto schému proti kresťanskej viere, zatiaľ čo kresťania, ako sa zdá, sú v hlbokom spánku. Kresťanský klérus, zdá sa, viac ignoruje a je viac indiferentný k tejto konšpirácii, ako iní kresťania… Je to tak smutné”.

HISTORICKÁ OKĽUKA

Aby si zaistili svoju globálnu agendu, skrytí ‘money lenders’ potrebovali národnú základňu, najprv skonsolidovať svoju moc a legalizovať zákony, ktoré by zaistili ich monopol vydávať peniaze a úvery (kredity). Určenou krajinou bolo Anglicko a preto prvá centrálna banka bola ‘Bank of England’. Skoro všetky zákony, ktoré zaistili ‘money lenders’, nekontrolovateľnú ekonomickú a politickú moc, môžeme vysledovať späť k legálnym základom pre založenie ‘Bank of England’ ako centrálnu banku a jej neobmedzené právo poskytovať ‘úvery’ (kredity).

Libra (£), bolo obeživo výberu pre podmanenie sveta a výsledkom bolo despotické Britské Impérium, nad ktorým slnko nikdy nezapadá!

Bolo to Impérium založené na dlžobe. Keď sa £ Ponzi Schéma odhalila, Británia dožila svoju užitočnosť a skrytí ‘money lenders’ sa presťahovali, aby zahájili novú štruktúru ďalšej Ponziho Schémy.

Ďalšia určená krajina boli Spojené Štáty a ‘prostriedok’ bol Federálny Rezervný Systém. Bol to dlhý zápas, ale ‘money lenders’ nakoniec uspeli. A tak založili najväčšie finančné Impérium v histórii, ale stale sú pozadu v ich vrcholnej, skrytej agende, ako arogantne vyhlásil James P. Warburg – zavedenie Svetovej Vlády násilím, alebo súhlasom!

Skrytí ‘money lenders’ dnes dosiahli nesmiernu vojenskú moc, ale v tomto procese riskovali systém ‘fiat peňazí’. Je to preto, lebo bolo potrebné množstvo peňazí udržovať a uspokojiť vojenský potenciál Spojených Štátov a ich vojenské základne v štátoch svojich vazalov po celom svete a v nedávnej dobe okupácia Nemecka a Japonska, od ich porážky v roku 1945.

Čomu je dôležité rozumieť je to, že skrytí ‘money lenders’ sú v podstate paraziti a musia sa živiť na pokračujúcej diéte dlžôb. Financovanie vojenských dobrodružstiev zaisťuje nekončiaci prúd dlžôb a hromadiace sa úroky. Dlžoby produkujú viac a viac dlžôb!

Keď dlžoby dosiahnu bod presýtenia, Ponziho schéma skolabuje, ergo, je potreba ju oživiť, alebo znovu zahájiť ďalšiu Ponziho Schému.

BRETTON WOODS (I) – PONZIHO SCHÉMA PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE

Na konci Druhej svetovej vojny boli Spojené Štáty nepochybne superveľmoc a najväčší ‘money lender’ (kreditor).

Skrytí ‘money lenders’ vytvorili rôzne zásterky na zakrytie masívnych pôžičiek, ako napr. Marshallov Plán, ktorý mal oživiť zdevastované ekonomiky Európy a Ázie. Pod pokrývkou už spomenutého altruistického ekonomického plánu povojnového zotavenia bola skrytá agenda na zavedenie US dolára, ako jediného platidla, nahradiac anglickú £.

Skrytí ‘money lenders’ mali pod svojou kontrolou týchto nasledujúcich dlžníkov po Druhej svetovej vojne:

· Kanada
· Krajiny Juhoamerického kontinentu
· Európske krajiny (západne od ”železnej opony”)
· Krajiny Afrického kontinentu
· Krajiny Stredného Východu
· Krajiny Ázie (západne od “Bambusovej opony”)
· Austrália a Nový Zéland

Aby bol zaistený súhlas ‘suverénnych dlžníkov’ používať dolár ako rezervné platidlo, bolo dohodnuté, že dolár bude splatný v zlate (!), $35 US dolárov za jednu oz (uncu) zlata.

Skrytí ‘money lenders’ to nikdy nemali tak dobré. Potom sa stali nenásytní.

Ako zlatníci minulých rokov, skrytí ‘money lenders’ vydávali viac úverov (kreditov) ako bolo zlata, na udržovanie dolárovej rezervy obeživa. A boli tiež početné vojny, ktoré bolo treba financovať, v prvom rade vojna vo Vietname a proxy vojny v Afrike a Latinskej Amerike. Bol obrovský odliv zlata v zásobách vo Fort Knox. Toto zvýšilo krízu v dôveru dolárového systemu Bretton Woods (I).

Vyriešiť krízu a udržať neohroziteľnú pozíciu US dolára, ‘money lenders’ vymysleli brilantnú schému – variáciu systému Breton Woods (I).

BRETTON WOODS (II) – ABSOLÚTNY SYSTÉM ‘FIAT PEŇAZÍ’

Prezident Nixon vydal dekrét, že dolár nebude ďalej splatný v zlate.

Celková schéma zabezpečiť úplnú servilnosť má dve časti.

Časť prvá bola použiť jednoduchú, prijateľnú taktiku. Studená vojna bola naaranžovaná a neustále zdôrazňovaná, vytvoril sa mýtus, že Sovietsky Sväz rozpúta nukleárnu vojnu proti “slobodným krajinám” a preto je potreba kolektívnej bezpečnosti, v ktorej len Spojené Štáty môžu poskytnúť potrebnú obranu, ako najsilnejšia krajina na svete.

Quid pro quo pre ochranu pod dáždnikom kolektívnej bezpečnosti pod vedením USA bolo, že svet musí pokračovať v používaní amerického dolára vo všetkých medzinárodných transakciách.

Napriek tomu, skutočnosť, že klientske štáty súhlasili s týmto novým aranžmentom, skrytí ‘money lenders’ mali stále obavy, že skôr-neskôr, dlžníci zmúdrejú a uvedomia si skutočnosť, že držia bezcenné toaletné papiere.

Keby sa toto stalo, dolár by bol odhodený ako toxický odpad a to by znamenalo koniec systému požičiavania ‘tieňových’ peňazí.

Preto bola zahájená časť druhá a muž, ktorý bol vybraný uviesť túto kriminálnu hru, nebol nikdo iný, než Henry Kissinger. Zabezpečil dohodu so skorumpovaným Saudským monarchom a menšími tyranmi v tejto oblasti, že cena ropy bude zmanipulovaná do najvyššieho bodu, čo sa im navráti v nesmiernom bohatstve a finančnej moci; celý budúci ‘crude-oil’ (surová ropa) obchod musí byť špecifikovaný v dolároch a petro-doláre musia byť navrátené do USA aby boli investované do dolárových operácií!

V zvrátenom zmysle, dolár bol teraz krytý ropou namiesto zlata a tak, bez dolárov, žiadna krajina nemôže nakúpiť surovú ropu.

Záchodový papier – dolár, behom jednej noci nadobudol svoju pozíciu a hodnotu ako rezervné globálne platidlo.

A zase sú nenásytní. Prišli ku chorému záveru, že môžu vytvoriť neobmedzený kredit (dlžoby) zo vzduchu a nikto nebude múdrejší!

V neskorších rokoch osemdesiatych, bolo skrytým ‘money lenders’ jasné, že dopyt a spotreba surovej ropy nebudú schopné ‘živiť’ hladinu dolárových kreditov, potrebných na udržanie dlhovej pyramídy.

Do pohybu bol uvedený Plán B – Yen Carry Trade – požičiavať Jeny bezúročne, investovať do dolárových biznisov, prinášajúcich vyššie úroky. Japonci nemohli nič namietať, súc porazená rasa a stále pod vojenskou okupáciou a tak viac ako desať rokov v tichosti trpeli. Dolár, ako globálne platidlo, bol zachránený, ale nie nadlho.

Nestálosť na Strednom Východe sa stala problémom. Saddam Hussein mal veľkolepé plány. Mal ašpirácie na to, aby sa stal regionálnou mocou, ale Desert Storm rázne zničil jeho veľké plány. Irán, ktorý sa pozviechal zo zničujúcej osemročnej vojny s Irakom, sa začal upevňovať a jeho rastúca moc bola považovaná za hrozbu bezpečnosti úrokov ‘money lenders’ a ich partnerom v kriminalite, veľkým ropným firmám.

Bolo treba Plán C. Bolo treba zahrať “The China card” (Čínsku kartu)!

FAKTOR ČÍNA

Deng Xiao-ping v roku 1980 oznámil svetu, že Čína bude praktizovať socializmus čínskeho charakteru. Byť čeveným nebolo kritické, pretože farba mačky nie je dôležitá, pokiaľ mačka chytá myši!

Čína chcela modernizovať a dobehnúť Západ. Mala nadbytok lacnej a disciplinovanej pracovnej sily. Ale vývoj bol pomalý a cudzie investície boli v určitých oblastiach limitované.

Doma, v USA, výrobné koncerny boli ubíjané Japoncami a Kórejcami. Priemysel za priemyslom sa stával menej a menej efektívny, neschopný súťažiť a ceny stúpali. Muselo sa nájsť nejaké riešenie.

Skrytí ‘money lenders’ mali svoje starosti – ako zrýchliť momentum vytvárania kreditu v ekomómii, ktorá sa spomaľuje? Menej dlžôb znamená menšie ‘compound interests‘ (úroky na úroky), teda menšie zisky.

Skrytí ‘money lenders’ si rýchlo uvedomili, že ak dlžobou riadená spotreba je riešenie, musí byť manufaktúrna základňa, ktorá môže produkovať masívne množstvá tovarov, ktoré zaistia požiadavky tvorenia dlžoby.

Čína veľmi dobre zapadla do tejto celkovej schémy.

Skrytí ‘money lenders’ vstúpili do vyjednávania s Číňanmi, podľa petro-dolárových pravidiel. Začína masívne premiestňovanie priemyslu do Číny, masívne investície do tovární a výrobných prostriedkov, produkovanie pre USA a európske trhy, výmenou za uznanie dolára ako trhového platidla. A ešte dôležitejšie, bolo dohodnuté, že trhové dolárové prebytky budú znovu investované do dolárových operácií.

Bola to ponuka, ktorú Čína mohla ťažko odmietnuť. Bola to rýchla cesta ku ekonomickému vývoju a rýchlej modernizácii Číny.

Čína súhlasila a ostatné je história.

Dlžoby v USA a Európe nesmierne vzrástli. Spotrebitelia si požičiavali ako nikdy predtým na nákup tovarov z Číny. Znovu a znovu do obehu dané doláre z Číny, nafúkli spotrebiteľskú bublinu, od vlastníctva domu, po autá, elektronické a iné hračky, šatstvo, atď. Čína sa stala továreň sveta a jej ekonómia vzrastala. Behom jednej dekády Čína nahromadila dolárové rezervy vo výške 2 triliónov dolárov. Iné ázijské krajiny naskočili tiež na rozbehnutý vlak a nahromadili ohromné dolárové rezervy. Tieto obrovské rezervy musia byť investované a US ich zlákala do exotických investícií vytvorených Laureátmi Nobelových cien a raketovými vedcami.

FAKSIMILE KASINO

Finančné manipulácie ‘money lenders’ zrýchlili vytváranie kreditov. Spojené Štáty určovali smer. Počas rokov, keď príjmy stagnovali, utrácanie spotrebiteľov vzrástlo do rekordných triliónov, poháňaných lacnými pôžčkami – splátky za domy, kreditné karty, pôžičky na autá, na dovolenky, atď.

Konsolidácia rastúceho prameňa hromadených úrokov od širokého okruhu dlžníkov-spotrebiteľov, bol prirodzený a logický krok v budúcom kole vytvárania kreditov pre ‘faksimile kasino’. Požiadavky konsolidácie boli tak veľké, že banky boli dokonca ochotné požičať žiadateľom na základe nie príliš overených kreditných informácií. Boli výstižne nazývané ”Pôžičky Klamárov”!

USA, špeciálne Wall Street, sa stalo “Mekka dlhov”. Ostatný svet naskočil na rozbehnutý vlak. Svet sa stal náchylný na dlžoby, ako na drogy!
A potom bublina praskla a s ňou aj gigantická Ponziho Schéma. Kreditori majú problémy, čo robiť s tonami toaletného papiera vo forme dolárových bankoviek, teraz ironický nazývaného “toxický odpad” – konzervatívne, tvrdohlavo pokračovať v platbách týmto toaletným papierom, alebo zastaviť tlačiarenské stroje?

Bush vyhlásil, že Spojené Štáty zbankrotovali a nemajú možnosť platiť nielen úroky, ale ani pôvodné pôžičky.

Bush, Bernanke a Paulson dali svetovým kreditorom “finger” (znamenie prsta) a jasne im dali najavo:

“Vy, kreditori, sa môžete strčiť… Vy viete, ja viem a celý svet vie, že USA nemá príjem na zaplatenie ani len úrokov, ktoré narastajú ročne na niekoľko miliárd dolárov. Zastavme túto pretvárku. Dlhujeme trilióny a na to ešte úroky, ktoré idú do stoviek miliárd, ktoré ak nie sú zaplatené, sú uvalené na občanov. A každý rok si od vás mládenci, musíme požičiavať na zaplatenie úrokov, aby sme sa vyhli vyhláseniu neúspechu. Bolo toľko prípadov keď sme neuspeli, ale vy ste nám dovolili sa pretvarovať, aby sa udržovala ‘fasáda’, že USA je stále nad hladinou. My nie sme nad hladinou, ale rýchlo sa potápame. Prerušme túto maškarádu a buďme reálni.

Toto je ponuka a vy, klauni, dobre počúvajte, lebo toto vám bude povedané len raz, len raz.

Vy mládenci, by ste mali byť viac ako šťastní s doteraz získanými úrokami. Po celé tieto roky práve vy ste boli najšťastnejší, keď ste nás videli tlačiť toaletný papier na zaplatenie vašich výrobkov a platenie úrokov. Bol to neuveriteľný zločin, a aká to bola ‘voľná jazda’ po celé tie roky! Vy, mládenci, ste sa taktiež podieľali na tomto zločine!

Ak trváte na tom, aby som pokračoval v platbách toaletným papierom, prečo trváte na tom, aby sme vydali viac toaletných papierov, ako úrokové splátky? Je to jednoducho viac toaletného papiera. Vy, mládenci ste zasypaní toaletnými papierami!

Toaletný papier je bezcenný. Aký je účel platiť “úroky na toaletný papier” toaletným papierom?

A to je ono. My nebudeme naďalej platiť úroky na toaletný papier. Natlačíme viac toaletného papiera na zaplatenie čohokoľvek, čo chceme kúpiť. Ak nám to chcete predať, dostanete toaletné papiere, ale bez úrokov. Bodka.”

Toto je tá najväčšia irónia. Federáli (Federal Reserve System), najväčší ‘money lenders’ na svete a ich partneri v zločine hovoria kreditorom aby sa dali vypchať! Keď dlžníci nemôžu splatiť pôžičku a nekonečné úroky, tieto finančné pijavice vyžadujú od dlžníkov ich majetky, namiesto peňazí. Ale keď si oni požičajú, platia toaletným papierom a prejde im to!

A ešte majú odvahu dať ultimátum:

My sme tí najväčší nákupcovia v meste. Keď nechcete od nás toaletné papiere, je to, čo sa nás týka, v poriadku. Môžete dostať servítkový papier od Európanov, bambusový papier od Japoncov, alebo čokoľvek je v ponuke. Kdo bude argumentovať, čí servítkový papier urobí lepšiu službu ako obyčajný toaletný papier? Hej, toto je voľný trh. Vyberte si!

Toto je posledný pokerový hazard. Bush počítal s tým, že strach z recesie a sociálnych nepokojov v krajinách kreditorov prinúti kreditorov kapitulovať.

Nanešťastie tento gambit zlyhá. Dôvod je jednoduchý. USA nemôže dodať tovary, ktoré americkí spotrebitelia chcú, dokonca ten najzákladnejší tovar. Výrobný priemysel je anemický, zatiaľ čo ostatné sú na prístrojoch umelo ich udržiavajúcich pri živote. Bez dovozu, Spojené Štáty budú neschopné za pár mesiacov.

Po celom USA budú masívne nepokoje, ľudia budú zabíjať kvôli potrave a iným základným potrebám. Základné suroviny, potreby pre manufaktúru atď., nebudú k dispozícii. Nebude viac áut na diaľniciach! Milióny Američanov, oprávnených vlastniť zbrane budú striehnuť po uliciach za čímkoľvek, na čo môžu siahnuť.

Môžete vsadiť posledný dolár, že skrytí ‘Money Lenders’ a ich ‘military’ partneri vyhlásia Stanné právo!

Prípravy už dávno začali!

BUSHOVA VÝSTRAHA

V decembri 2008 prezident Bush v jeho reči prehlásil, že ”Zanedbal som princípy voľného trhu, aby som zachránil systém voľného trhu”.

Ak vám to tam, chlapci, stále nedošlo, toto je, čo Bush hovorí: Zavádzam pravidlá diktatúry!

Je to preto, lebo opak “voľného trhu”, ako tomu rozumie väčšina, je “štátom kontrolovaná ekonómia”. Iným slovom, Socializmus – Veľká Vláda.

Fererál a Treasury v tajnej dohode s Kongresom už schválili a financovali ‘en gros’ prebratie väčších bánk Wall Streetu cez tzv. TARP (Troubled Asset Relief Program) a 700 miliardovej ‘bailout’ (výkupné) pôžičky. Niekoľko US komentátorov finančných záležitostí priznalo, že to je zjavné znárodnenie finančných inštitúcií.

Taktiež znárodnenie obrovských korporácií ako GE (General Electric), GM (General Motors), Ford a Chrysler, všetky príliš veľkých, aby skrachovali.

Príliš prehnané? Pozrime sa len do neďalekej minulosti, na udalosti, ktoré viedli ku Prvej svetovej vojne, Druhej svetovej vojne a ku diktatúram v Latinskej Amerike v rokoch sedemdesiatych.

Ako sa dostal F.D. Roosevelt v roku 1930 von z krízy, ak nie politikou veľkej vlády a angažovaním do vojen v Európe, proti Nemecku a v Ázii proti Japonsku? Dokonca vydal dekrét, že Američania nemôžu viac vlastniť zlato v žiadnej forme! Vštci boli skonfiškovaní. Roosevelt vládol so železnou päsťou a neverte v nič iné.

Teraz, keď celý svet vie, že Federal Reserve Note (dolár) je toaletný papier i keď je dokonca podľa zákona “legal tender” (legálne platidlo, čiže podľa zákona, toaletný papier musí byť prijatý ako plná splátka každého dlhu), skrytí ‘Money Lenders’ si nemôžu dovoliť risk otvorenej ozbrojenej rebélie, aby bol zlikvidovaný systém ‘fiat peňazí’. Je teda potrebné za týchto okolností vnútiť používanie US dolára – toaletného papiera vojenskou mocou a brutalitou.

Môžeme argumentovať, či táto predpovď udalostí je správna. Čas bude konečný sudca.

SVETOVÁ VLÁDA NÁSILÍM ALEBO SÚHLASOM

James P. Warburg, prvý predseda Federálneho Rezervného Systému prehlásil, že svetová vláda je ich konečný cieľ. Ale tento cieľ nemôže byť dosiahnutý, pokiaľ Spojené Štáty nie sú úplne podmanené. Svetová vláda sa môže uskutočniť len keď bude vytvorená kríza, ktorá zachváti celý svet, začínajúc Amerikou. Taká kríza nebude a nemôže byť vyriešená žiadnou krajinou. To bude musieť byť globálne riešenie. A pretože krajiny môžu pracovať len spoločným mechanizmom, je preto potreba medzinárodnej inštitúcie, alebo mechanizmu.

Spojené Národy sú predchodcom z ktorého vznikne nová svetová vláda.

Henry Kissinger od počiatku krízy vyzýva a tlačí na lídrov sveta podriadiť sa takémuto požiadavku, ak sa má svet vyhnúť globálnej kalamite. A to bude socialistická svetová vláda.

Kapitalizmus a Socializmus sú dve strany tej istej ‘Money Lender’s’ mince. Obidve ideológie slúžia spoločnému pánovi – globálnemu ‘Money Lender’.

Pre neveriacich Tomášov, uvážte nasledujúce fakty:

1. Ruská októbrová revolúcia, vedená Leninom, bola financovaná bankármi, presnejšie bankármi v New Yorku a v Berlíne. V New Yorku, peniaze boli z banky Kuhn, Loeb & Co, ktorej riaditelia boli pán Jacob Schiff a pán Warburg, zakladateľ Federal Reserve System. V Berlíne, nemecký bankár bol brat New-Yorkského Warburga. Samozrejme všetci Židia.

2. 16 januára 1962, Look and Life Magazine uverejnil nasledujúce vyhlásenie Dávida Ben Guriona, prvého ministerského predsedu Izraela, ktorý bol vtedy stále v úrade: “Predstava sveta v roku 1987, ako sa javí v mojich predstavách: Studená vojna bude vecou minulosti. Vnutorný tlak stále rastúcej inteligencie v Rusku za väčšou slobodou a tlak masy za zdvihnutím ich životnej úrovne, môže viesť ku určitej demokratizácii v Sovietskom Zväze. Na druhej strane, narastajúci vplyv pracujúcich a farmárov a rastúci vplyv vedcov môže priviesť Spojené Štáty do stavu ‘welfare’ štátu s plánovanou ekonómiou. Západná a Východná Európa sa stanú Federáciou autonómnych štátov, majúcich socialistický demokratický režim… Krajiny budú zjednotené vo svetovej aliancii, ktorá bude mať k dispozícii medzinárodnú políciu. Všetky armády budú zrušené a nebude viac vojen. V Jeruzaleme, Spojené Národy (skutočné spojené národy), vybudujú svätyňu Prorokov, slúžiť federálnej únii všetkých krajín; toto bude sídlo Najvyššieho Súdu Ľudstva, vyrieši všetky kontroverzie medzi federatívnymi krajinami, ako prorokuje Isaiah”.

3. Vzhľadom na ‘úspech’ ruskej októbrovej revolúcie a abdikáciu cára Mikuláša II, britský premiér David Lloyd George povedal v Parlamente, že Británia dosiahla jeden zo svojich najväčších vojnových cieľov.

4. Prvoradá snaha Kapitalizmu a Socializmu je centralizovaná moc elitárnej politickej skupiny, ktorá vlastní a kontroluje vštky páky produkcie a vydávanie peňazí a kreditov – v obidvoch prípadoch rozličnými formami monopolu.

PREČO JE VOJNA NEVYHNUTNÁ

Na dokázanie toho, aká je skutočnosť, použime jednoduchú analógiu.

Je často uvádzané v hlavných tituloch novín (USA), že nejaký muž, alebo žena boli brutálne zbití zato, že nezaplatili na čas dlžobu ‘money-lenderovi’.

Tak je to aj s národmi. Keď prežitie národa je ohrozené z dôvodov ekonomického alebo peňažného boja, skutočne si myslíme, že národ, ktorý je v nebezpečí, nepôjde do vojny?

USA napadli Irak nie preto, že Saddám bol hrozbou s jeho zbraňami hromadného ničenia, ale pre ropu, preto, že Saddam predával ropu za Eurá, namiesto za doláre – toaletné papiere.

Skrytí ‘money-lenders’ sú v dešperátnej situácii a začnú svetovú vojnu, aby sa vyhli kolapsu systému ‘fiat peňazí’. Vojna bude financovaná veľkými centrálnymi bankami a ich ‘proxies’ – 8-10 globálnych komerčných a investičných bánk. Ako v Prvej a Druhej Svetovej vojne, elity City of London a Wall Streetu, budú primárne páky tohoto ničivého sprisahania.

Každý, kto pochybuje o tomto scenári, si musí položiť jednoduchú otázku – Myslíte si, že finančné mocnosti, sústredené na Západe by prijali a tolerovali stratu finančnej moci?

Tieto termíny sú použité, pretože priemerný ‘Joe Six-Pack’ (balík 6 fliaš piva) bude ešte musieť oceniť plnú váhu posledných vyhlásení (ešte prezidenta Busha), že USA zanedbá “princípy Voľného Trhu” (Free Market) a Bernankeho politiku “Federal Žiadne Úroky”. Ešte horšie však je, že väčšina politických lídrov Tretieho sveta sú taktiež ignoranti. Toto bolo evidentné na APEC Summite v Peru. Ako ten priemerný Joe Six-Pack, títo ‘lídri’ nemajú ani poňatia ako tento ‘fiat money’ systém funguje.

Keď Washington a Londýn povie “tlačte”, “otvorte kohútiky”, “znížte úroky”, alebo vice-versa, tí len slepo poslúchajú. Bola len jedna výnimka, keď sa Malajzia vymkla, počas finančnej krízy v roku 1997. Ale dokonca aj toto bolo len dočasné, keď nový Badawiho režim sa podriadil starému systému.

Môže sa vojne predísť?

Je veľmi malá nádej. Ak americkí patrioti, ktorí zákonite vlastnia zbrane, budú proti a budú odolávať zavedeniu stanného práva (martial law), svetová vojna može byť odvrátená.

IMF už varoval, že keď USA zlyhá vo vyriešení krízy, nastanú masívne sociálne nepokoje. V uliciach nastane krviprelievanie. Vojenská moc bude poslaná proti udatnej milícii s pyšnou tradíciou, že už raz porazili britskú koloniálnu moc.

Odváži sa Amerika pre druhú Americkú Revolúciu?

Preložil a upravil: L.A.Rudolph, www.protiprudu.org

O ::prop

37 komentárov

 1. Mementto Morri ,,ILLUMINATI,,

 2. Oni ,, Illuminati ,, nechcu nic zachranovat . Totalny kolaps sveta je smerovany k bodu obratu svetov.
  Ved kto iny si myslite, ze ma znalosti o diani vo Stvoreni , nez majstri klamu a podvodu ,, ILLUMINATI ?,, .. To, co nastane teraz na tejto malickej planete , tak to tu este nebolo ! ,, PEKLO NA ZEMI ,,..http://www.youtube.com/watch?v=HXUqfNQ3J0o&feature=youtu.be

 3. „Američané jednoduše přijeli a vytvořili v Rusku vládu: Stádní dumu, administrativu prezidenta a všechny ostatní instituce, Centrální banku, soudní systém…“

  Jevgenij Alexejevič Fjodorov je ruský veřejný a politický činitel, poslanec Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace již čtvrté volební období (od roku 1993), předseda výboru pro ekonomickou politiku a podnikání Státní dumy FS RF, člen Ústřední politické rady Jednotného Ruska, kandidát ekonomických věd, činný státní poradce Ruské federace a koordinátor Národně osvobozeneckého hnutí, který často vystupuje na politická témata ve Vzdělávací TV.

 4. Committee of 300 používá pro dosažení svých cílů mnoho velmi známých institucí, včetně Council on Foreign Relations, Bilderbergers, Trilateral Commission, Club of Rome, Royal Institue for International Affairs, Mafie, CIA, NSA, Mossad, Secret Service, Mezinárodní měnový fond, Federal Reserve (Americká centrální banka – p.p.), Internal Revenu Servis (Daňový úřad – p.p.) a Interpol, abychom uvedli aspoň některé. Všechny jsou to soukromé organizace nebo korporace, působící jako zařízení veřejné služby, ale to je daleko od pravdy.
  Struktura Iluminátů rovněž vytváří umělé státy, aby prosadila své cíle. Příkladem jsou Spojené státy, Švýcarsko, Kuwait, Sovětský svaz, Panama, Israel, Itálie, Jugoslávie, Spojené Království, většina černé Afriky, všechny arabské země a všechny země střední a jižní Ameriky. Tyto státy byly vytvořeny, aby vládnoucí rodiny a jejich podporovatelé mohly nahromadit bohatství, aby toto bohatství mohly skrýt, a aby byly vytvořeny nestabilní podmínky potřebné pro započetí válek nebo zvýšení vojenských rozpočtů.
  http://www.knihy-a.cz/14664/popis-hierarchie-iluminatu-jejich-vladnoucich-rodin-a-praktik

 5. Zrejme mate chybu v preklade. US trilion (10 na 12) je nas bilion (10 na 12). Nas trilion (10 na 18) je teda milion bilionov.
  Pochybujem, ze by Cina drzala dolarove aktiva v hodnote 2 trilionov, ked cely dlh USA je 16 bilionov.

 6. Ironman,
  million je million v obidvoch rečiach
  billion v angličtine je v slovenčine mmiliarda – tisíc miliónov
  trilión je trillion tiež v obidvoch rečiach – tisíc biliónov

  Áno, hovoríme o triliónoch a Čína ich už maú. Dlžoba USA nie je 20 biliónov, bodaj by ste mal pravdu. Tá je v triliónoch.
  20 biliónov, čo Vy považujete za dlh USA, sú len
  drobné v cirkulácii, medzi ľuďmi, ‘real money’, ostatné sú len záznamy v komputerch, tie tzv. Fiat money, vytvorené zo vzduchu.

  Audi, to video je skutčne selfexplanatory, ďakujem.
  Prínos do môjho archívu.

 7. ILUMINATI, ILUMINATI…..
  nebol zakladateľom Iluminati jezuita Adam Weishaupt?

  • After Pope Clement XIV’s suppression of the Society of Jesus in 1773, Weishaupt became a professor of canon law,[13] a position that was held exclusively by the Jesuits until that time.

   He was survived by his second wife, Anna Maria (née Sausenhofer), and his children Nanette, Charlotte, Ernst, Karl, Eduard, and Alfred.[2]

   Weishaupt was buried next to his son Wilhelm who preceded him in death in 1802. /wiki

   To mu teda z toho jezuitizmu priveľa asi neostalo….začni trochu premýšľať, než čosi napíšeš.

  • Pod kolonkou,,money,, kliknite si na foreign exchange.V aprili bol velky skok v nasich rezervach valut.je moja mala konspiracia ale mam dojem, ze centralna banka sa pomaly ale iste zbavuje dolarov a nakupuje inu menu.V slobodnom vysielaci Peter Calovka hovoril ,ze pred skotskymi volbami anglicko nakupilo dlhopisy v cinskych juanoch zrejme na manipulaciu volieb a potom je tu naznak ze nema vieru v dolar.

 8. SITRA AHRA,.. spravne bol. Ved je to jedna velka banda tych najvecsich monstruoznych bytosti na planete zem . ILUMINATI a JEZUITI, teraz v spojeni vladnu svetu!! ILUMINATI , moc svetska , JEZUITI moc duchovna , su teraz v akcii spolu . Iluminati, vladnu svetu mocou financii , ovladaju uz uplne vsetko .Jezuiti , vladnu svetu nabozenstiev a ovladaju uz veskere cirkve, sekty , aj organizovane hnutia ako napr. new age a mnohe ine . Maju dokonca pod mocou i veskere vyznamne univerzity a vsetko co ma suvislost so vzdelanim.

 9. Kto ma chut sa dozvediet nieco o tom viac , doporucujem tuto prednasku.

  • Ďalšie propagandistické video od adventistickej sekty .

   Pozn.: vobec sa nedivím, že nenávidia jezuitov charakterizovaných maximálnym zapojením racionality do duchovného života človeka…

   Koncept jedinečnej samovyvolenosti adventistov a opakovaného/odkladaného ukončovania sveta podľa znásilneného „výkladu“ Biblie totiž s pravou racionalitou dostáva na frak.

 10. nemilan
  Preco nenazvat Jezuitov sektou v nielen rimskokatolickej cirkve? Dokazov v podobe ich farizejskych cinov a dvojakej tvarnosti je obrovske mnozstvo. Ano mas pravdu v tom , ze su naozaj maximalne zapojeni do duchovneho zivota kazdeho ,, SU STRCENI V KAZDEJ CIRKVE SVETA , IDIOTI,, .

  Koncept jedinečnej samovyvolenosti,, JEZUITOV,, a opakovaného/odkladaného ukončovania sveta podľa znásilneného “výkladu” Biblie totiž s pravou racionalitou dostáva na frak.

  Rád Tovarišstva Ježišovho založil Ignác Loyola. Cez mnoho mien sa dostaneme do dnešných čias, a pozrieme dnešného generála tohto tovarišstva. Môžeme si všimnúť, že Nemci sú vo vedení na veľmi prominentných miestach v tejto tajnej organizácii. Generál sa volá Peter Hans Kolvenbach. Tu chcem pripomenúť, že Peter Hans Kolvenbach je hlavou jezuitov, a kardinál Ratzinger, (bývalý pápež) je hlavou inkvizície. Kolvenbach je najmocnejším mužom na svete. On je vlastne čiernym pápežom.
  Pozrime sa ako vyzerá obrad uvádzania jezuitov do funkcie, aj ich extrémny sľub. Tento citát sa nachádza v publikácii kongresovej knižnici USA. „Bol si učený, aby si záludne zasieval semeno závisti a nenávisti medzi komunitami, provinciami a štátmi, ktorí boli v mieri, a podnecoval ich ku krvavým činom a zaťahoval ich do vzájomnej vojny a vytváral revolúcie a občianske vojny v krajinách, ktoré boli nezávislé a prosperujúce. V krajinách, ktoré pestovali vedu a umenie a ktoré sa tešili požehnaniu a pokoja. Bol si učený, že sa máš postaviť na stranu jedného z bojujúcich a jednať tajne v súlade so svojim bratom jezuitom, ktorý môže byť na druhej strane, ktorý však na verejnosti oponuje tomu, s čím si spojený ty. Toto všetko preto, aby cirkev napokon mohla byť víťazom v podmienkach, ktoré sú zakotvené v mierových zmluvách, a to všetko pod heslom ‚účel svätí prostriedky.’”
  Toto je hegelianská veda. Dve protichodné stanoviská, diakletické myslenie, dva názory, ktoré proti sebe bojujú, až kým nezostane nič. Je téza, antitéza, a konflikt nám prinesie syntézu, ktorú chceme. Všimnime si, že jezuita môže byť aktívny na jednej strane, ale tak isto aktívny aj na druhej strane. Teda to je postup, ktorý používajú na dosiahnutie svojich cieľov.
  http://vargad.net/tajne2.htm

  • Zachováme zdvorilé vykanie, s dovolením.

   Jednoduchou zámenou subjektov v citácii sa problém adventistickej zúrivej obmedzenosti neodstránil, ba naopak-posilnil.
   Kŕčovité držanie sa samozvanej falošnej prorokyne E.G. White s opakovaným odkladaním „konca sveta“ je príznačné pre tento hostilný spolok.

   A teraz k ďalšiemu odstavcu :
   na pamflet takejto úrovne, prevzatý zo stránok akéhosi p. Vargu možno povedať len toľko, že „pracovať“ podobným sposobom s „materiálmi“ je prejavom naprostého DILETANTIZMU,
   potvrdeného okrem iného i chronickou absenciou správneho skloňovania prídavných mien v masculine.
   Mimochodom, súčasný predstavený rádu Adolfo Nicolás bude asi tiež Nemec, ale zakuklený, pravda.

   Škoda ďalej písať….

 11. Daniel Varga je stale slobodne pohybuje ?

 12. Jezuita sa nezapre , ne-milan . Prekrucate , ste v tom majsri. Vies , ono to nie je iba o Vargovi a Veithovi . Cela rada ludi z minulosti ako i dnes, priniesla svedectvo o nekalej cinnosti sekte siekt menom ,, Jezuiti ,,. Uz sam Jezis Kristus poukazoval slovami : ,, Farizeji , zakonnici , vodu kazete a vino pijete , ste ako slizki hadi , vasim otcom je otec klamu , diabol sam ,,. Ja len dodam , vo vasom pripade je to : ,, vodu kazete a vinom sa ozierate , ste notoricki klamari o com je svedectvo pre znaleho , na kazdom kroku. Nie nadarmo je prave teraz papezom,farizej, jezuita Frantisek .

 13. Zvolenie argentínskeho kardinála Jorge Bergoglio ako pápeža Františka, vracia do centra pozornosti , znepokojivú úlohu katolíckej hierarchie v požehnani, veľkej brutálnej represie, ktorá sa prehnala v Latinskej Amerike v roku 1970 a 1980. Zabíjanie a mučenie desiatky tisíc ľudí, vrátane kňazov a mníšok obvinených zo sympatií k ľavičiarov.
  Bergoglio, ktorý stál na čele jezuitského rádu v Buenos Aires v Argentíne v tzv. „špinavej vojne“, v ktorej „zmizlo“ asi 30.000 ľudí, mučenich a vraždych v rokoch 1976-1983 , vrátane 150 katolíckych kňazov podozrivých z viery v „teológiu oslobodenia.

 14. Vyzera to ako naozaj dobry a zaujimavy clanok ale bohuzial som nemal chut to docitat do konca, kedze pan auto L.A.Rudolph, ktory to udajne prelozil a upravil ako sa spomina na konci clanku, je schopny to len hodit do Google Translate a nic viac, a este k tomu pouziva anglicke vyrazy, tak to je fakt hanba.

 15. „…hojne platili špeciálne kultivovaným ekonómom…“ to su aki tu specialne kultivovani ekonomia? no fakt hanba tento clanok

 16. Jozef , kto chce rozumie a kto ma strach prijat realitu taku aka je , hlada chyby . Ono sa to keca a kritizuje . Ved napis nieco sam ty chytrak. Ja sam , zijem uz radu rokov vonku. Pravopis , pravopis ,…, nemyslim ze je dnes dolezitejsi ako rozhladenost , vnimavost a plne vedomie o tom , k comu ta dnesna doba smeruje . Ked vam a vasim detom daju o nedlho ,,CIP ,, na cela alebo zapestie spoznate , ze ten zivot bol o niecom inom ako o ludskych malichernostiach .

 17. nemilan
  “To mu teda z toho jezuitizmu priveľa asi neostalo….začni trochu premýšľať, než čosi napíšeš”.
  Niekedy sa u čitateľa predpokladá dôvtip, aby sa dovtípil, prečo je niečo napísané tak, ako je to napísané. U Vás ho predpokladám a prekvapuje ma poznámka o premýšľaní.
  V mojej otázke o Weishauptovi je trochu provokácia, lebo som bol zvedavý na treakciu. A tá bola nečakaná i keď si myslím, že článok nemá nič spoločného s Jezuitami a podobnými obvineniami rôznych iných vinníkov. Čo všetko sa zosypalo na hlavu chudáka Iniga z Loyoly!
  Ono je to popravde takto:
  Adam Weishaupt bol pôvodne žid! Konvertoval na kresťanstvo, vyštudoval teológiu a stal sa profesorom ‘canon law’ na univerzite v bavorskom Ingolstadte (tú budovu som osobne navštívil). Potom zavrhol aj kresťanstvo a v rámci slobodomurársjej lóže, založil skupinu Iluminati. Ako píšete, z toho jezuitizmu mu mnoho neostalo a mal aj hromadu detí.
  Určite sa Vás však nemusím pýtat kdo bol otec slečny menom Lucrezia Borgia a jej brata, ktorého otec, Pápež, vymenoval za kardinála keď mal 19 rokov. Pre neho tiež to pápežstvo moc neznamenalo. Bol nielen pápež, ale ako vieme aj vrah. To však ho vôbec nenútilo vzdať sa pápežstva.
  Čo sa týka videa pána prof. W.Weitha, mnoho pravdy, ale aj mnoho demagogie. Predpokladám že buď úmyselne, alebo non-šalantne ‘pozabudol’ na pár veľmi dôležutých detailov. Napr. pri zatýkaní a vraždení templárov bol zainteresovaný niele kráľ Philippe IV (Filip Pekný), ale aj Pápež.
  Je nepochopiteľné, ako môže jeden vzdelaný človek nazvať uznávanie a uctievanie prírody satanizmom či luciferianizmom.
  Pán professor sa zrejme prejavil nie ako zhypnotizovaný, ale od narodenia všeliakými zaklínadlami kresťanstav naprogramovaný jedinec, pre ktorého existuje len jeho boh a jeho syn Jesus, beztoho aby spomenul, že je to židovský Yahweh a jeho syn žid, ktorý podľa gréckeho súčasného historika Celsusa bol nemanželské dieťa, sorcerer, princ pekla a satan, žonglér ktorý sa naučil v Egypte pár trikov s ktorými potom po návrate do Kaanánu ohlupoval prostoduché hebrejské obecebstvo.
  Je zaujímavé, že ani slovom nespomína a z ničoho neviní svetové židovstvo, sionizmus a jeho predstaviteľov, ako napr. bratov Warburgov, nemeckých židov-bankkáriov, Ben Guriona, prvého prezidenta Izraelu, ktorý nám prezradil už pred 50-mi rokmi jeho vidiny “Nového Sveta” s hlavným mestom Jeruzalemom , ridiaceho sa proroctvami Izaiáša.
  Je veľkým omylom považovať nejakého nemeckého jezuitu, nazývaného Čierny Pápež za najmocnejšieho muža sveta. Aj pán profesor to vie, ale nepovie. Najmocnejšou mocou tohoto sveta je skupinka mužov, ktorú zostavil ešte prezident H. Truman, ktorej on sám bol členom. Sú to politici, vedci, military. Sú to muži, ktorí rozhodujú o všetkom, čo sa v tomto svete deje: v politike, ekonómii, financiách, military, kultúre, športe, médiách, výchove, školstve, náboženstve, atď., jedným slovom o všetkom;
  Meno tejo skupiny…..MAJESTIC TWELVE (Majestic 12).
  A taka je pravda.

  • Eintopf ako vyšitý!

   A k tomu Celsovi:…priveľa z neho neostalo, tá argumentácia čerpá jednoznařne z Talmudu.

   (Ne)ďakujem, neprosím……družte sa, s kým chcete, a podporujte jeho program ako chcete, avšak moju úctu neočakávajte.

   S neúctou

   NemiLAN

 18. Vazeni nehadajte sa zabudnite na 4 minuty na vsetky svoje zivotne problemy a pocuvajte ….https://www.youtube.com/watch?v=1Vv9-7q2Kqc

 19. SITRA AHRA, co ta oslahol sam zdroj pravdy?.. Prezrad zdroj tvojho tvrdenia alebo sa ti prisnil sen?.. uved zdroj , prezrad odkial cerpas . Alebo si si to z prsta vycucal , haa ??
  Teraz momentalne som na cestach , nemam cas ti dokazovat v podobe analyz a clankov ze pravda je taka aku pise pan profesor Walter Veith. Su i ine zdroje dokonca o Jezuitoch je i viac knih . Nie je to jedine svedectvo.
  Okrem toho v jednej prednaske sa neda vspomenut vsetko . Pan profesor Veith ma vela prednasok , poukazuje uplne na vsetko . Celkom urcite nezabudol na svetove zidovstvo , sionizmus ani na BANKSTROV a pokial sa pametam ,na nic dolezite z dejin a sucastnosti tajnych spolocnosti. Ono je vsak pre teba asi dolezitejsie vsetko zamietnut alebo prekrutit ako sa pustit po stope jeho prednasok . Na youtube je ich najmenej dvadsat co si pametam .
  SITRA AHRA, si moc povrchny , celkom urcite.
  Ps. Dodam dokaz ,coskoro !! Budete moct studovat dnom i nocou najmenej mesiac . I ked sa obavam ze vas strach nepusti dalej. Zatial si odpocinte a sustredte sa na studium .

 20. Tajné dějiny jezuitů Jiří NOVOTNÝ František POLÁK

  ”Je strašné jít proti Vatikánu a jeho tovaryšstvu.
  Ale ještě strašnější je jít ruku v ruce s nimi.
  Ani pak ještě není jisté, že vás nezabijí.”

  ”Tato kniha nese světlo poznání všem,
  kteří milují pravdu” Edmond Paris.

  http://www.insightsofgod.com/downloads/czech_books/j.%20novotny%20f.%20polak%20-%20tajne%20dejiny%20jezuitu-1-7.pdf

 21. Milan ..Jezuiti aj s celou cirkvou su len povrchni ( skryti ) vladcovia s NWO ( novy poriadok ) Ti skutocni ,ktori maju vsetku moc su ako pise Sitra ,,majestic 12,, tato skupina Illuminatov , inak ktori su tiez nazorovo rozdeleni vznikla niekedy po 2 svet.vojne ked sa mnozili pripady s UFO. ( Roswell 1947,Arizona 1953,Rendlesham forest 1980 ).Tato skupina ludi ma vraj kontakt s mimozemstanmi ,,sedymi,, ( greys ) pre normalneho cloveka smrtelnika to moze zniet ako vtip alebo blud ale pravda je neuveritelna.Uz samotny Roosewelt o tom hovoril Reagan sa o tom svojho casu zmienil pred OSN ( existencia mimosov )- to si moze kazdy najst a overit ,aj stary Bush ,Carter a Clinton to niekedy nechtiac vyklopili .Tito majestic 12 neveria vo vyvoj ludskeho ducha ale skor na vyvoj technologie pre buducnost ludskej rasy a preto spolupracuju s tymito mimo inteligenciami o vymene info.ludia si uz vsimaju ze pocitacova technologia ide ( podozrivo ) neuveritelne rychlym vyvojom – neumerne k rychlosti ludskeho chapania preto su ludia co tvrdia ze ,nie kazdy napad ma LUDSKY POVOD !!! tito sedi ufoni maju neuveritelnu schopnost manipulovat ludsku psychologiu .V tych vyssich kruhoch uz ich nazyvaju ,,advanced humans,,pokrocili ludia.Cirkev je len trapna nalepka na manipulaciu ludstva ,tito

 22. …este aby som dokoncil myslienku.Milan vsetko co tvrdis o jezuitoch a cipovanim je pravda.Aby sme sa rozumeli ako je to vyzera v praxi cirkev spolu so vseliakymi globalnymi oligarchami je v porovnani s tymito ,,majestic12,, mala ulicna mafia ktora kontroluje 3-4 bloky mesta.Tito ovladaju cele mesto ,pretoze maju zdroj k najtajnesim info ake boli na tejto zemi.Toto je cream of all creams ( smotanka vsetkych smotanok ) alebo ak chces Cappo il tutti capi ))

 23. Takze sedivaci a Majka z Gurunu im veli. D=. Tak toto ja nemusim , vdaka . A co tak smrtiaca kozmicka energia v radiacnych pasoch Van Allen ?’… Ci sedivaci su z banbusu , oni preletia ?.. Ok…vdaka , ja zas taketo hluposti nemusim . Ale dobre nedajte sa , oni pridu , uz sa to pecie aj taniere lietajuce budu !!!

 24. Chalani, vy uz tu splietate piate cez deviate. Majestic Twelve spada pod UFO konspiracie. Tam su znami aj ako MUZI V CIERNOM. Realne to boli skupiny ludi, ktory mali zabezpecit havarovane prototypy lietadiel, aby sa nedostali informacie k sovietom.
  Van Allenove pasy…. este zacnite spochybnovat pristatie na mesiaci a budete jasny.

 25. myslim ze uz si spomenul ze neveris v UFO .Bohuzial musim ta zobudit do reality ,evidencia je uz v takom stadiu ze aj vrabce o tom cvirikaju.

 26. audi,..nie ze neverim , ja som sa presvedcil skumanim ze je to velka,, SASKAREN ,, cela ta falosna hra ameriky a sovietov na tzv. vesmirny program . Ja , sam za seba som spokojny. O Van Allen radiacnych pasoch alebo magneticke pasmo zeme je mnozstvo info . Samozrejme asi 99% tvrdia ze radiacia v nom za urgitych podmienok je pre cloveka neskodna a da sa toto pasmo siroke viac ako 50 tisic km. prekonat. Avsak su na nete i tvrdenia vedcov astronomov a dokonca astronautov , ze je tak silne ze v urcitych miestach dokonca je schpne okamzite usmrtit . Samozrejme ze na mesiaci nikto nebol, Viem o tejto probl. dost, vela som skumal.
  Nuz a preco , ci zapadne alebo ruske eliti sa len tvaria ze superia spolu . Ved nakoniec viene o com bola VOSR a kto dnes vladne Rusku i Cine. Iluminati a ich poskoci , maju uz v rukach vsetko .
  No a k comu to je ?
  1 Prjekt L.U.C.I.D. cipovanie ludstva a k tomu pridr. projekt blue beam.
  2. Veskere obrovske I.T. spol. riadia eliti sveta . Techniku podvodom platime z nasich dani na tzv. program vesmir a zisk maju oni.
  3. Vojensky sat. priemysel , sat. spion. techmika.
  4. Vyvolat v zavere strach z mimozemstanov D=,, vsetci o nich hovoria, avsak , nik ich este nevidel ani neuvidi,, jedine tych klonovanych ,. Ved uz za Hitlera bola funkcna eugenika , aj lietajuce taniere mal v hangaroch .
  Nuz , jeden z najvecsich ,, PODVODOV NA LUDI ,, s celkom urcitym zamerom v ,,CHAOSE KTORY SPUSTIA NARAZ ,, Ved uz i ten kkt. Ferko z Vatikanu oznamuje ze ich pokrsti.D=, D=, D=.
  No dobre ale to je moje skumanie , moj poznatok ,nevnucujem ani sa to neda . Drzte sa svojho skumania , tak sa teda nehnevajte na mna prosim a prajem Vam teda , ze ked pridu aby ste sa s nimi pekne uvitali a oni Vas za to povozia v tanieroch , mozno i do FEMA taboroch alebo i tuna kusok na Sahare Oriental maju vsetko pekne pripravene . Tak sa majte , drzim palce . Ufonom zdar …pozdravujte Astara aj Vesm. bratrov, od mistra Creama z dvora kral.Elizabeth ll.

Pridaj komentár