Beo

Boľševickí predstavitelia zo začiatku vyhlasovali, že cár bol zastrelený potom, ako bolo odhalené sprisahanie pre jeho oslobodenie. Určitý čas boli informácie o smrti cárovny a detí utajované. Sovietski historici dlhé roky tvrdili, že miestni boľševici konali na vlastnú päsť, a že Lenin, zakladateľ sovietskeho štátu, s tým nemal nič dočinenia. V roku 1990 zverejnil Edvard Radzinskij, ruský historik a dramatik, výsledky jeho podrobného vyšetrovania vrážd. Objavil pamäte Leninovho osobného strážcu Alexeja Akimova, ktorý spomínal, ako osobne odniesol Leninov príkaz na popravu do telegrafnej ústredne. Telegram bol podpísaný tiež sovietskym vládnym predstaviteľom Jakovom Sverdlovom. Akimov uchoval originál telegrafnej pásky ako doklad tajného rozkazu. Čítať viac >>>

O ::prop

Pridaj komentár