beo

Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26. februára 1991 (sp. zn. 1Rt148/90) bol Trojan čiastočne súdne rehabilitovaný a odsúdenie za trestný čin sabotáže bolo zrušené. Naďalej však ostal nedotknutým a právoplatným výrok o vine za návod na vraždu (s trestom 12 rokov odňatia slobody), ktorý nebol zmenený ani po ďalších pokusoch o Trojanovu úplnú rehabilitáciu z prvej polovice 90. rokov. O celej kauze rozhodoval v lete 1992 aj Najvyšší súd ČSFR a v rozsudku z 28. augusta 1992 konštatoval, že trestná činnosť Trojana pri návode na vraždu „nebola vykonštruovaná, ale naopak, bola plne preukázaná. Najvyšší súd ČSFR ďalej konštatoval, že konanie obvineného Trojana je ťažkým kriminálnym deliktom a nie konaním kriminalizovaným v rozpore s princípmi demokratickej spoločnosti rešpektujúcej občianske politické práva a slobody. Pritom tam nejde ani o prípad spolitizovanej kriminality.“ Na vyššie zmienené skutočnosti upozornil redakciu denníka Pravda a reportéra V. Jancuru v liste JUDr. Bohumila Časnocha, brat jednej z obetí Trojanovej partizánskej skupiny. Poukázal aj na ustanovenia etického kódexu novinára Slovenského syndikátu novinárov, ku ktorému pristúpil aj denník Pravda.
Čítať viac >>>

O ::prop

Leave a Reply