beo

V začiatkoch svojej kariéry sa pre novinárov vyjadroval k historickým udalostiam, najmä SNP a Slovenskému štátu. Na portáli SME (v regionálnej časti) bol označený dokonca ako renomovaný slovenský historik. Postupne sa však ukázalo, že Martin Lacko nerozpráva to, čo by novinári chceli počuť a v súčasnosti je už na zozname nežiaducich historikov. Útočia naňho pritom nielen novinári, ale aj iní historici.
Napríklad Katarína Závacká ho preradila z kategórie „renomovaný historik“ do kategórie „hochštapler“ (v novinách je už označovaný ako „kontroverzný“). Zároveň nepriamo spojila nárast počtu „náckov“ s činnosťou Martina Lacka. Dokument o povstaní, na ktorom Lacko čiastočne spolupracoval, odsúdila spolu s Dušanom Kováčom a Stanislavom Mičevom. Vraj obsahuje množstvo faktografických chýb a dezinterpretácií. Pre istotu neuvideli ani jednu.
Skutočným dôvodom odmietavého postoja voči Lackovi je iné nazeranie na 1. Slovenskú republiku a SNP. Lacko si totiž nemyslí, že 1. Slovenská republika bola ideálnym štátom, no zároveň ju neopľúva ako vyššie spomínaní historici. Na rozdiel od nich aj triezvejšie hodnotí SNP.
Čítať viac >>>

O ::prop

Leave a Reply