beo

Partizánski vrahovia z Ladcov – dôležité pre nás dodnes je, že SZPB a jeho predchodcovia sa nikdy nepodujali na objektívne preskúmanie činnosti svojich členov, kto sa pri „partizánčine“ dopustil zločinov, kto ju vykonával len za osobné obohatenie, kto s úmyslom vybavovať si účty atď.? Pokiaľ to nespravia, nemožno ich ani len rešpektovať, sú len reliktom a kulisou bývalého režimu bez ohľadu na to, že aj tento systém si ich z (síce odlišných) ideologických dôvodov osvojil a finančne ich dotuje z verejných prostriedkov.
Čítať viac >>>

O ::prop

Pridaj komentár