beo

Dogmatizácia tej či onej historickej udalosti a neprípustnosť iných názorov na ňu nie je prejavom serióznej historiografie, ale ideologickej doktríny. Zdá sa však, že takéto je stanovisko riaditeľov-historikov, keď zrovnávajú povstanie, historickú udalosť, so štátnym znakom a hymnou, symbolmi štátu. („Nevieme si predstaviť, že by bolo možné tak hrubo a nekvalifikovane útočiť proti iným oficiálnym štátnym symbolom, akými sú zástava či hymna Slovenskej republiky.“) Akoby páni riaditelia zabudli, že ich inštitúcie a aj ich platy sú financované zo štátneho rozpočtu, teda z daní nás všetkých. Keď sa im teda nechce diskutovať o iných pohľadoch na povstanie, ktoré sú na Slovensku prítomné, nech abdikujú zo svojich riaditeľských postov a pripustia k nim slobodnej polemike otvorenejších historikov.
Čítať viac >>>

O ::prop

Leave a Reply