beo

Ideová náplň „štandardných“ politický strán (mediálny eufemizmus pre systémové partaje) je totiž viac-menej rovnaká. Na Slovensku, a podobne takmer všade v Európe, je napríklad každá z nich za naše členstvo v EÚ a NATO, za privatizáciu národného majetku zahraničným podnikom, za multikulturalizmus a prijímanie imigrantov do Európy, za ideologizáciu školstva, za postupujúcu ekonomickú globalizáciu a pod.

Naopak, žiadna z nich nepodnikne účinné a rázne kroky za účelom zvrátenia demografickej krízy, mravnej demoralizácie národa či kriminality „neprispôsobivých“ (ďalší eufemizmus) asociálov a politikov. Ak by však niekto tieto pevne dané názorové mantinely prekročil, stal by sa neštandardným, extrémistickým a neviem-akým politikom, aspoň podľa iných štandardných politikov a „serióznych médií“.
Čítať viac >>>

O ::prop

Leave a Reply