Domov / Hlavná strana / História / Autoritársky štát

Autoritársky štát

tedor_richard-hitlers_revolutionNárodní socialisti opisovali svoju vládu ako autoritársky štát. Bol to čiastočný kompromis medzi liberálnym konceptom, ktorého vláda mala slúžiť občanom a absolutistickou doktrínou, ktorá zaručovala hlave štátu najvyššie práva pri politických rozhodnutiach. Neuznávala hlas väčšiny vo vláde, ale rovnomerne podporovala blahobyt v rôznych sociálnych a ekonomických vrstvách.

Die SA ponúkol túto definíciu autoritárskeho štátu: „Všetko spočíva v rukách vodcu samotného. Ten vytvára a riadi svoj kabinet, ktorý robí politické rozhodnutia. Ale tiež nesie výhradnú zodpovednosť voči národu za svoje činy. Rôznorodé záujmy jednotlivých vrstiev spoločnosti dáva do vzájomnej zhody a rovnováhy, v súlade so všeobecnými záujmami ľudí. Toho je dosiahnuté prostredníctvom úsilia zástupcov, ktorí pracujú v rámci skupín alebo jednotlivých profesií, ale nemajú žiadnu politickú moc. Týmto spôsobom sú eliminované konflikty záujmov a triedny boj, rovnako ako jednostranná vláda akejkoľvek ekonomickej alebo politickej záujmovej skupiny.“[29]

V roku 1936 Hitler zdôraznil, že „režim nesmie brať ohľad na špeciálne záujmy. Musí sa zameriavať na záujmy všetkých, nie na záujmy jednotlivca.“[30] Vo vzťahu k voľnému trhu vyhlásil, že má v úmysle „rozdrviť predstavu, že štátna ekonomika môže viesť k bezuzdnému, neovládateľnému a neustrážiteľnému vlastnému životu.“[31] Ako Führer, alebo vodca národa, vyhradzuje si právo prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré uzná za vhodné. Počas vojny povedal vo svojom prejave vojenskému personálu: „Keď uznám, že idea je správna, nemám len povinnosť oznámiť to svojim spoluobčanom, ale mám aj povinnosť zabrániť nesprávnym výkladom takejto myšlienky.“[32]

V dobe národného socializmu vládla hlava štátu mocou najvyššou. Bolo to možné len vďaka chápaniu, že pri riadení verejných záležitostí nebude žiadne zvýhodňovanie, a že „spolu s najvyššou a bezvýhradnou mocou nesie vodca aj konečnú a najťažšiu zodpovednosť,“ ako uviedlo NS Briefe.[33] Rehm ponúkol v Die SA vysvetlenie: „Tento systém sa líši od diktatúry v tom, že vodca prijíma zodpovednosť pred ľudom a je podporený dôverou národa… Jeho činy zaisťujú, že vedenie štátu je v súlade so všeobecnými záujmami štátu a jeho postojmi. Podstatou tohto systému je prekonanie straníckych rozdielov, vytvorenie skutočnej národnej pospolitosti a nedostihnuteľná veľkosť vedenia. Vodca autoritárskeho štátu zosobňuje princíp Friedricha Veľkého: Som prvým služobníkom štátu.“[34]

Dr. Joseph Goebbels, ktorý mal na starosti propagandu Hitlerovho kabinetu, porovnal demokraciu s autoritárskym štátom v prejave pred zahraničnými novinármi v septembri 1933, Ženeva: „Ľud a vláda sú v Nemecku jedným. Vôľa ľudu a vôľa vlády je jedným, a naopak. Moderná forma nemeckého štátu je zdokonaleným typom demokracie, ktorý je riadený autoritárskymi zásadami cez moc zverenú mandátom ľudu. Neexistuje žiadna možnosť, aby bola vôľa ľudu pri parlamentných výkyvoch nejakým spôsobom zmietnutá alebo sa stala neproduktívnou… Princípy demokracie sú úplne nepochopené, ak si z nich niekto vyvodzuje, že ľud si chce vládnuť sám. Nedokáže to a ani to nechce. Jediné, čo si ľud praje, je vláda, ktorá vládne dobre.„[35]

1.5.1
Minister propagandy Joseph Goebbels dáva autogramy v Norimberku

Autoritárska forma štátu vyžaduje na zodpovedné miesta iba tie osoby, ktoré vykazujú prirodzené vodcovské schopnosti. Hitler hovoril o dôležitosti nájdenia takýchto jedincov počas prejavu v Berlíne vo februári 1933: „Chceme obnoviť osobné hodnoty ako odvekú prioritu; tvorivého génia jednotlivca. Týmto spôsobom chceme pretrhnúť akékoľvek väzby ku ľahostajnej demokracii. Chceme ju nahradiť nadčasovým vedomím, že všetko veľké môže vytrysknúť iba zo silnej osobnosti jedinca a všetko určené k pretrvaniu musí byť zverené schopnostiam jednotlivcov.“[36]

Národný socializmus prijal za svoju liberálnu prax vytvárania príležitostí pre osobný rozvoj. Sporné však bolo právo populácie na možnosť volenia svojich vodcov. Demokracia umožňuje voličom vybrať si svojich vodcov. Ako ochranu pred tyranmi parlamentný systém zvýhodňuje umiernenosť. Je to údajne hroziaci prst na príliš priebojné osoby zvyknuté konať nezávisle. Hitler tvrdil, že táto prax „marí osobnú slobodu konania a tvorivých schopností jedinca a kladie prekážky talentovaným vodcom.“[37] Neskôr napísal, že „skutočný vodca sa dištancuje od politickej činnosti, ktorá nepozostáva najmä z tvorivosti a pracovitosti.“ Naopak „opatrní táraji, ktorí sa prácou nepretrhnú“, obzvlášť tí, ktorí sa boja zodpovednosti a rozhodovania, dosiahnu teplé miesta[38]: „Demokracia je smrteľným nepriateľom talentu.“[39]

Keď Goebbels oznámil na Berlínskej rozhlasovej výstave v roku 1933, že Hitlerova revolúcia „zvrhla nespútaný individualizmus“, neznamenalo to obmedzenie slobody pre osobný rozvoj.[40] Hitler vyjasnil postoj strany pri prejave v januári 1941: „Naším ideálom je národ. V ňom vidíme duševné a fyzické spoločenstvo, ktoré vytvorila prozreteľnosť a teda ho chcela a do ktorého patríme. Cez ten môžeme riadiť našu existenciu… Jedná sa o víťazstvo nad individualizmom, ale nie v zmysle, že schopnosti jednotlivca sú potlačené, alebo iniciatíva jednotlivca je paralyzovaná; ide o víťazstvo spoločných záujmov nad individuálnymi slobodami a iniciatívami.„[41]

Národno socialistická vláda zaviazala nemecké školy ku výchove budúcich vodcovských kádrov. Der Schulungsbrief to definoval takto: „vzdelávanie dostalo dvojitú úlohu – formovanie silných osobností a ich utvrdenie v pospolitom myslení. Hlavným cieľom ideologického vzdelávania je sformovanie pevného názoru orientovaného na pospolitosť. Vytvorenie priebojných osobností vyžaduje stabilnú súťaživú výkonnosť, výber tých najdokonalejších a nastavenie výkonnostných štandardov s prihliadaním na charakterové vlastnosti, vôľu a schopnosti. Iba úspech zaistí pokrok.“[42] Príležitosti pre osobný rozvoj boli v súlade s národno-socialistickým konceptom osobnej slobody: „Byť slobodným neznamená robiť si čo chceš, ale stať sa tým, k čomu si predurčený.“[43]

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Richard Tedor: Hitlerova revolúcia – Obsah

Referencie:
[29] Rehm, Theo, “Politisches Wörterbuch,” Die SA. #6, 1940, s. 6
[30] Zitelmann, Rainer, Hitler Selbstverständnis eines Revolutionär, s. 388
[31] Klüver, Max, Vom Klassenkampf zur Volksgemeinschaft, s. 103
[32] Zitelmann, Rainer, Hitler Selbstverständnis eines Revolutionär, s. 397-398
[33] Fell, Robert, “Briefe über Menschenführung,” NS Briefe, Máj 1939, ps. 152
[34] Rehm, Theo, “Politisches Wörterbuch,” Die SA. #6, 1940, s. 4
[35] Goebbels, Joseph, Signale der neuen Zeit, s. 236, 240
[36] Domaras, Max, Hitler Reden und Proklamationen, s. 206
[37] Zitelmann, Rainer, Hitler Selbstverständnis eines Revolutionär, s. 379
[38] Ibid, 381
[39] Picker, Henry, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, s. 489
[40] Goebbels, Joseph, Signale der neuen Zeit, s. 202
[41] Bouhler, Philipp, Der Grossdeutsche Freiheitskampf Band II, s. 206
[42] Kaütter, Eberhard, “Das Sozialproblem,” Der Schulungsbrief 5/37, s. 188
[43] Fell, Robert, “Briefe über Menschenführung,” NS Briefe, Máj 1939, s. 155

O ::prop

91 komentárov

 1. Vo svetle všetkého, čo sa udialo v rozmedzí rokov 1939-2015, posudzujúc výsledky druhej svetovej vojny, obrovský technologický pokrok aj zákonitý kolaps bolševického systému, najväčšou chybou Adolfa Hitlera bola jeho idea o potrebe nových území pre život nemeckého národa.
  Dnes vieme, že ľudský potenciál germánskej rasy by bol umožnil Nemecku za podmienok, ktoré Hitler do roku 1939 vytvoril, stať sa bezkonkurenčným svetovým hegemónom aj bez dobyvateľskej vojny. Nemecko mohlo zostať nedobytnou pevnosťou vrcholnej civilizácie, kam by prúdilo bohatstvo vsetkých druhov surovín z clého sveta, výmenou za produkty nemeckého priemyslu.
  Jeho technologická nadradenosť mohla Nemecku zaručiť na tisíc rokov nerušený vývoj na územmí, ktoré ovládali v lete roku 1939.

 2. Najväčšiu chybou Führera bolo napadnutie CCCP. Stav z mája 1941 bol najvýhodnejší. Keby sa bol pomeril so Slovanmi, zlikvidoval židobritov, židošvajčiarov a iných židákov. Ale on chcel s anglánmi byť zadobre, preto tak dopadol. Keď prišiel nato, že ho omrdali, už bolo neskoro, už bola v tom aj židoamerika. A odvtedy máme na každodennom poriadku vymyslený holokaust.

  • Najväčšou chybou dneška je myšlienka, že strýčko Joe bol mierumilovný a nemal v úmysle výpad na západ.

   • Súhlasím. Považujem toto za jedno z posledných tabu, ktoré obchádzajú aj mnohí revizionisti. Stalinský Soviet Sojuz bol v roku 1941 nastavený a pripravený na preválcovanue, zabranie Európy – a brániť sa na vlastnom území nedalo, o čom svedčia aj boje rokov 1943, 44).
    Hitler bol ovela menej politicky zaslepený voči Slovanom, ako mnohí jeho dnešní prívrženci myslia. Chcel to opinkať – ale so Stalinom sa nedalo (viď Molotov jeseň 1940 v Berlíne).
    Jediní, kto mali v tom čase naozaj možnosť voľby, na ktorú stranu sa dajú, boli Briti a Američania – a tí sa rozhodli zle, pod vplyvm sion vírusu. Tí spravili chybu vtedy – a dnes ju robia vlastne zas.

    V pohľade dneška vidno, aký potenciál mala a má germánska renesancia – ale aj keď nepotrebovala až tak nové územia, s tým s Grigoriyom súhlasím, ale potrebovala aspoň podporu Európy. Nemožno celkom porovnávať vývoj po roku 1945 s tým, aký by bol vývoj bez operácie Barbarossa. Vývoj po roku 1945 už nesie so sebou nové germánske pozitíva, za druhé ho ovplyvňovala niekedy trocha hraná, ale predsa len studená vojna, a za tretie, Sovietske Rusko, ktoré prešlo vojnou, bolo predsa len iné, ako by bolo Stalinské Sovietske Rusko, ktoré by zaútočilo a zastavilo sa až víťazne v Londýne. To by potom len tak relatívne rýchle neskolabovalo na nejakú „prestavbu“, to by to trvalo dlhšie – i keď raz by k tomu došlo.

    • Súhlasím bez výhrady. Len doplním. USA a Británia celkom zreteľne považovali za väčšie nebezpečenstvo pre ich záujmy Nemecko, než ZSSR. Hovoria o tom už výsledky I. SV. A to mali Briti stále nejaké poťahovačky s cárskym Ruskom. Kto vie prečo to tak bolo. Obchod? Ekonomika? Výhody pracujúcich? Sociálna spravodlivosť? Asi zo všetkého niečo. Istotne však dôvodom tohto správania nebol útlak židovského obyvateľstva Nemecka. Pokiaľ považujeme za útlak zabránenie bezuzdnému zdieraniu obyvateľstva.

     Veľmi sa o tom nepíše, ale ZSSR dávalo pred vojnou na zbrojenie neuveriteľných 46 % HDP (pokiaľ si to dobre pamätám). Všade sa píše, ako zradne napadol Hitler ZSSR, a to aj tí, ktorí s ťažkým srdcom pripúšťajú existenciu paktu Molotov – Ribbentrop. Nikto ale nepovie, že tento pakt bol dávno predtým porušený zo strany ZSSR. Sám Stalin sa pred vojnou vyjadril, že keď sa Červená armáda pohne, zastaví sa až v Paríži.

     • „USA a Británia celkom zreteľne považovali za väčšie nebezpečenstvo pre ich záujmy Nemecko, než ZSSR“
      „Kto vie prečo to tak bolo“

      Veru, veď to je práve tá vec, čo je základom oboch svetových vojen v Európe.
      Odpoveď ani nie je zložitá či neistá . USA a Británia hľadeli na Kontinent ako na niečo, čo treba zničiť, ako Kartágo. Veľká Francúzska revolúcia a veci po nej zničila Francúzsko, zostávalo už iba Nemecko, Rakúsko a Rusko (hovorím o stave na začiatku storočia).
      Podarilo sa im rozpútať naozaj Veľkú vojnu, a tá doslovne rozmetala Rakúsko a Rusko. V podstate aj Nemecko, ale tomusa podarilo dať sa dohromady, pretože jeho fundament je iný.
      Tak ho dorazili ďalšou vojnou (v ktorej sa aj ukázalo to, čo sa ľuďom vždy najťažšie nechce uveriť – za koho kopali a kopú komunisti).

      Čomu pripísať taký postoj angloameričanov je samozrejme otázka. Aj sionu,židom, bezpochyby, ale aj ich morskej -vážne ovedané- pirátskej a kšeftárskej histórii. More je ich geopolitický osud a to formuje ich hodnoty. Kolónie, rabovani – na mori rýchlo prídeš, vyrabuješ a zmizneš – tieto paterny si predávajú z generácie na generáciu. Morské národy sú čosi ako stepní lúpežní nomádi. Ich predobrazom nie je Rím, ale práve Kartágo.
      Toto sa budú musieť odnaučiť.

 3. Aj keď viem, že málokto bude so mnou súhlasiť, pripomeniem môj názor, ktory je založený na podrobnom štúdiu všetkých dostupných prameňov o vzťahoch Adolfa Hitlera k ľuďom, s ktorými denne bezprostredne prichádzal do styku: na rozdiel od jeho rozhodného a nekompromisného postoja k svojim politickým oponentom, bol Vodca nesmierne empatický, zhovievavý až do nezdravej miery, ktorá v konečnom dôsledku uškodila nielen jemu, ale rozhodne prispela k pádu Nemecka.
  Takéto správanie bolo hlavne v rokoch vojny neospravedlnitelnou chybou a slabosťou. Jeho zhovievavosť spôsobila, že nepostrehol (a ak, potom až príliš neskoro), že hlavne Hermann Göhring svojim nezodpovedným správaním a neshopnosťou doslova sabotoval snahy nemeckej armády a nemeckého národa. Hitlerova zhovievavosť voči Göhringovi a prehliadanie jeho neschopnosti mala pre Nemecko katastrofálne následky úmerné dôležitosti pozície, ktorú zastával a zodpovednosti z toho vyplývajúcej.
  Rovnakou chybou Hitlera bola jeho neschopnosť rozoznať v Himmlerovi to, čím naozaj bol: bezcharakterný kariérista, „mystik“- lunatik.
  Ministra propagandy, ktorý mal byť vzorom nemeckého ideálu otca rodiny, mal Hitler po zistení jeho aféry s herečkou Lídou Baarovou poslať do Dachau. Na východnú frontu sa zo znamych dôvodov nehodil.
  Rovnako mal Hitler potvrdiť svoju rozhodnosť a nekompromisnosť aj v prípade temného charakteru akým bol Martin Bormann alebo niemand Rudolf Hess.

  • Po vojne je každý generál.

   Samozrejme, že nik nie je dokonalý. Žiaden vodca, ani ten najväčší diktátor, nemá k dispozícii dokonalých ľudí, takže voľba je vždy len medzi menším zlom.
   Ale objektívne videné, Ríša nemala so žiadnym z menovaných problém – okrem letectva a Goeringa.

   Dnes je jasné, že letectvo bol v tom čase klúč k víťazstvu vo vojne. Nemcom bola ale súdené ako víťazná zbraň tanky – naozajstné možnosti letectvo objavii predsa len príliš neskoro. Minimálne pre nich je tragické, že naozaj aj na tom poli ukázali svoju kvalitatívnu prevahu – ale bolo proste neskoro, kvantita ich udusila.

   To sa stáva, je to vždy len dočasný stav:)

 4. Typická história vyučovaná za posledných 70 rokov, nie učiteľmi, či profesormi, ale prostitútmi, ktorí nemohli ináč, lebo by neuživili seba a svoje rodiny. Mohli však samozrejme robiť niečo iné a nie učiť.
  Typické komentáre mladšej generácie narodených tak, podľa môjho úsudku po roku 1980, ktorých práve preto nemožno viniť.
  Zdá sa, že je to jedine Osmoza, ktorého poznatky sú očividné, neviem však, či každý vie čítať aj medzi riadksmi, aby ho pochopil.

  Keby si Hitler bol vedomý britského pľundrovania na Kontinente, dokonca predtým než začalo budovanie Impéria, ako je uvedené vo ”Vampire of The Continent” od Count Ernst zu Reventlow, nikdy by nebol urobil túen osudný omyl, ako je opísaný generálom
  Blumentrittom. (Text o jeho vzťahu k Anglii, mám k dispozícii, ale v angličtine).

  Grigoriy:
  mšte pravdu, ako obyčajne, ale predsa asi viete, že práve pre tento potenciál Nemecka, bola Nemecku vojna vypovedaná už v roku 1933! O tom predsa existuje mnoho výrokov, tak zločinných anglických a amerických ‘politikov’, ako aj svetového židovsta.
  Nemecko bolo už vinné jednoducho tým, že vyrábali lepšie autá ako v Detroide! A lepšie sústruhy ako Anglia! Nehovoriac o všetkom inom. Treba tu zdôrazňovať, že išlo nie o politiku, ale o svetové trhy a odbytištia?

  Oldo:
  “Keby sa bol pomeril so Slovanmi, zlikvidoval židobritov, židošvajčiarov a iných židákov”…..a nechal na pokoji židov sediacich v Moskve okolo Stalina a čakal kym napadnú celú Európu?
  Číra naivnosť a neznalosť!

  Áno Hitler urobil dve chyby, ktoré ho stály vojnu a život:
  • Prvá bola, že nevyplienil nemeckú armádu od jej vysokých aj nižších dôstojníkov z tých všelijakých ‘grófskych’ a ‘aristokratických’ rodín, ako to urobil Stalin v jeho armáde (Tuchačevský a iní). Aj to oľutoval. Bolobklopený zradcami, ako sa vyjadril, keď bol v nemocnici navštíviť jedného z najslávnejšch nemeckýh pilotov, Hansa Ulruicha Rudela (stratil obidve nohy), keď tento Hitletra informoval o skutočnej situácii na frointe – ”Vidíte, ako ma klamali a ako dlho už!”
  • druhou chybou bol jeho obdiv voči Anglii, nepochopiteľný pre všetkých okolo neho, obzvlášť po tom, čo sa stalo v máji 1940 v belgickom Dunkirku, keď na znak, že nechce s Angliou žiadnu vojnu, nechal odísť, totálne obkolesených, len s morom za chrbátmi, viac ako 320 tisíc anglického vojska (British Expeditionary Force) a preplaviť sa do Anglie cez Kanál, napriek tomu, že Göring ho žiadal o povolenie ich letectvom zlikvidovať. Anglia by už tam mal po vojne!
  Hitler toto zakázal – začiatok konca!

  Ale jeho najvážnejšia chyba bola, že bol príliš slušný a čestný, čo dokazuje jeho mierová ponuka Británii zo dňa 25 augusta1939.

 5. Zasadna chyba bola jedna jedina, ze nedobil Angliu a to mohol. Bol tu spominany Dunquergue. To mohol by prvy krok. Keby bola dobita Anglia v 39 roku. Nenastala by vojna na dvoch frontoch. Vtedy nebola technologia na vedenie dialkovej vojny zo vzduchu. Z Anglie prichadzalo strategicke bombardovanie a z Anglie prislo vylodenie.
  Naviac z Anglie prudilo vsetko zlo. Z Anglicka povstalo USA. Anglicko je nepotopitelna lietadlova lod slobodnych, osvietenych a nepomenovatelnych.
  AH bluznil o anglosaskych bratoch, naozaj bol empaticky a sentimentalny. Zabudol na to ze ich aristokracia vratane kralovskej rodiny su davno davno zmiesany a prepleteny uz od doby Cromwella s nemenovatelnymi a cela horna snemovna je ich plna.
  Tam bola zakladna chyba. AH bol malo vzdelany intuitivne prisiel na vela veci ale v historii a genetike beznadejne plaval. Ked hovoril o Slovanoch absolutne dristal a trepal. Nevedel o nich vobec nic.
  Rovnako o Anglicanoch, Anglovia v roku 1939 boli uplne ale uplne iny ako v roku 1066.
  So Slovanmi sa mohol dohodnut, okolo Stalina bolo vela „kvality“ ale Stalin to vytrvalo a systematicky prebudovaval. Stalin si uvedomoval ake kuvi ma okolo seba, on je znal, von s nima zil. Koniec koncov ho zavrazdili v roku 1953, ked sa odhodlal k poslednemu uderu.
  S GB sa dohodnut nedalo, lebo tam to mali 400 rokov pod palcom Oni.
  A V TOM ABSOLUTNE ZLYHAL, NEVEDEL S KYM MA DOCINENIA.

  • K dobytiu Británie Nemeckom. Na túto tému sa neskôr rozprával s Hitlerom Skorzeny (aspoň podľa jeho tvrdení v knihe Mé velitelské operace). Hitler mu to vysvetlil takto (píšem len z hlavy ako si pamätám): „Ak obsadíme Britániu, máme na krku 80 miliónov ľudí, ktorých treba živiť. A to by sme nedokázali. Teda by sme mali 80 miliónov nespokojencov, ktorých by museli strážiť milióny nemeckých vojakov. Toto sme si nemohli dovoliť.“

   Myslím, že je aspoň trocha jasné, prečo bolo obsadenie Británie problémom. Rovnako sa môžeme potom pýtať, prečo Hitler neobsadil celé Francúzsko? Bo preňho jednoduchšie, keď sa starali sami o seba a neútočili na Nemecko.

   • Ano, a to len dokazuje aky bol H.vojensky diletant az by som povedal debil. Ano debil, preco by ich mal zivit on,ved nech oni zivia ich.
    Zjavne nemal taketo skrupule inde. Stale dookola a dookola je to o hluposti a sentimente, neznalosti a pomylenosti H.
    Bluznil o Sasoch ale mal pred sebou chazarov. Taral o Mongoloch a ŽB, a mal pred sebou Arijcov.
    Nepochopil ze Slovania su obetou ZB, nie su premiesany a sami sa ich chcu zbavit, rovnako ako Nemci.
    A este o GB, spolu s dobitim by mu padli do ruk ich priemyselne kapacity a rovnako aj ich vplyv v koloniach aspon zcasti. Na Vychode nemal co ziskat iba nepriatela.
    A to ho stalo zivot.
    Skratka a jasne Britania bolo to sdrce. Odtial prudilo to vsetko. A to srdce mal zlikvidovat rychlo a bez okolkov. A tam s mal zastavit.

    • Tu len konštatujem, že Christian Freeman mal pravdu vo svojom dnešnom príspevku pri článku o Jarošovi.

     • No a to je ten problem. Co si myslite, ze tymto sposobom cokolvek pohnete ? Ak ano, pokracujte. Prajem Vam vela zdaru.

    • Hitler prehral vojnu a tak na neho všetci začali kydať.
     Dokonca 70 rokov po skončení vojny je aj pre bielych nacionalistov jednoduchšie na Hitlera kydať, ako spoznať realitu.

     Dobyť Anglicko? To si to fakt predstavuješ ako hurvínek válku. kedy to podľa teba mohli Nemci urobiť???

     Ako sa mohol Hitler zo Slovanmi dohodnúť, keď hneď za humnom mal drbnuté Polsko ktoré si myslelo, že s pomocou anglckých židov si Nemecko rozporcujú? Ako sa mohol naozaj dohodnúť s židobolševickým Ruskom, keď to chcelo oficiálne ešte v roku 1989 celosvetovú revolúciu?

     • Ale mohol ju vyhrat. Ta samarita pri Dunq. Ziaden poriadny bombarder. Me-109, rachotina z roku 1934. Prelomena enigma. Prelomena, trapne. Predana! Predana! Kym no predsabratmi z DR bratoom do GB. Canarisom,
      Stalin bojoval srovnakym nepriatelom . Kto nainstaloval bolsevizmus do Ruska? SM. Predsa. Ved Trockij ma 33. Stupen svetenia a Lenin takisto! Len gruzinsky kocur sa pustil do ch. Mysi ako sam povedal. Skoda ze neuspel. A v tom mu mohol AH pomoct. Aj jeho tam predsa kooptovali SM. Aj on sa im urval z retaze.

     • Závery vychádzajúce z chybných predpokladov nemôžu byť správne.

      Neustále chybne predpokladáš, že sa Stalin chcel dohodnúť s Hitlerom. Tvoje predpoklady „mali sa dohodnúť“ vyžadujú dvoch. Hitler sa dohodnúť chcel, o tom niet pochyby. Stalin možno navonok tiež, ale taktiež niet pochyby o tom, že žiadnu dohodu dodržať nechcel. Stalin sám povedal: Dohody sú iba pre slabých, silní žiadne nepotrebujú.

     • Pre Osmozu, ale chcel sa dohodnut aj sa dohodol. PAKT Mo-Ri.
      Kazda dohoda je docasna. Okrem toho ZSSR V 1917 a v 1941 bol iny. Nakoniec to bol dovod padu ZSSR. Uz ho neriadili vyvoleny. Uz ho riadili Rusi. Preto ten prevrat. GORBI bol predsa ich clovek, dalsi avatar , dalsi SM zradca. Lenze uz nemali tolko sil aby Rusko znicili. To je predsa reqlita. Preco utocia na Putina? Nie je to avatar. A nevedia ho zabit. Iste by to radi ako Stalina.

    • maršal Žukov

     Súhlasím, Adi si zobral príliš veľké sústo – chcel vymaniť spod vplyvu židovského FEDu celú Európu, vrátane Británie. Tú ale mal napadnúť a zopár anglických bratov obetovať a spolu so Stalinom sa postarať o Európu. Mohli polovicu židov vyviezť na Madagarskar a druhú polovicu do Birobidžanu, kde už mal Stalin prichystanú pre chazarskú chamraď rezerváciu. Lenže chamraď ho otrávila a bolo po pláne. BTW, Gottwalda otrávili 9 dní po Stalinovi, tiež sa s krivonosými nemaznal (Slánský & Co.)
     Judea vyhlásila vojnu Nemecku v 1933 a hlavný dôvod bol ten, že Adi ukázal svetu, že sa zaobíde bez ich farebných papierikov, úrokov a ukázal im, že si zlaté prúty môžu narvať do rití aby s nich aspoň niečo mali 🙂

     • Ano o to presne slo. Suhlasim. Najprv postvali proti sebe stalina a h. A potom zavrazdili Joza. Ale uz nemali sily na ovladnutie sovietskeho imperia. Preto ho rozvratili. Prvy pokus bol 68 v CSSR. A druhy uz uspesny v 89 az 91. Lenze v Rusku sa vynoril Putin. Zatial sa NWO odklada.

   • Viete stratégovia historici, možno by bolo na mieste trochu matematiky. GB v ktorej tvoria Angličania naprostú väčšinu nemá ani dnes 80 miliónov obyvateľov a to majú za sebou nápor prisťahovalcov z kolónií Indie, Pakistanu, Afriky, a aj bačovanie premiéra Dizraeliho a za-jeho éry skutočný mohutný prílev židov z celého sveta a silnú reprodukciu všetkých vyššie spomenutých.
    Takže ak by sa skutočne odhodlali Nemci počas WWII frontálne a bez akýchkoľvek zábran zaútočiť na vtedajšiu GB, vo vyhladzovacích táboroch na ich vlastnom území by ich veľa nezostalo a toľko vytúžený životný priestor pre Nemcov nemuseli hľadať na východe euroázije a nemuselo ich toľko zamrznúť pri Stalingrade.

    • Ako som uviedol – písal som to z hlavy a je to pár rokov, ako som čítal uvedenú knihu. Ak je toto jediné, čo vám vadí, ospravedlňujem sa za nepresné číslo.

     Druhý odstavec som celkom nepochopil – tie „vyhladzovacie“ tábory mali byť na území Británie alebo Nemecka? V oboch prípadoch je použitie výrazu „vyhladzovací tábor“ newspeakom, ktorý s realitou nemal veľa spoločného.

     Kedy už konečne pochopíte, že AH nevyhľadával vojnu, ale chcel žiť v mieri? Že každý deň vojny mu ničil jeho sen o vybudovaní mierovej spoločnosti? Hitler nevyhlásil vojnu ani Anglicku, ani Francúzsku. To ONI ju vyhlásili jemu dúfajúc, že Nemecko rýchlo prevalcujú. A potom sa to už viezlo…

 6. Z Anglicka prisla velka slobodomurarska revolucia do Fr. Z Anglicka prisli vsetci murari na muracky do USA a oklukov sa vracali do FR. Takto znicili FR. A tam bolo ich sidlo aj v roku 1939. Bolo smiesne a naivne poslat Hessa vyjednavat do GB. To moze byt iba a jedine absolu1tne neinformovany hlupak.
  A naopak, bojovat so ZSSR, ked videl ako sa Stalin, ten gruzinsky kocuŕ, co chcel pochytat vsetky chazrske mysi, ako sa vyjadril on sam.
  Skratka a jasne, robil presny opak toho co mal robit.
  A to vidiet obzvlast jasne dnes. Co robi USA dnes na ukrajine.? Chce zabrani1t Rusko nemeckej spolupraci, vrazenim ukrajinskeho klinu. To je uz viac ako 100 ROKOV rovnaky scenar. Nemecko porrebuje Rusko a naopak. A ked sa spoji Nemecko a Rusko, USA je kde, no kde?
  ANO PRESNE TAM. V PERDELI, MILY HRÁBĚ.

  • Pre teba, Svargam tu ponúkam aj iný scénar.
   Nie v 1939, ale 1940, prípadne 1941 by sa Nemecko vylodilo v Británii. Neviem síce, ako by to bolo možné, veď aj spojencom trvala príprava na Normandiu 3 roky, ale povedzme že by Nemci zintenzívnili svoju snahu a bojovali v Británii. V Polsku to vyšlo , a aj keď sa to dnes nezdá, nebola to samozrejmosť, vo Francúzsku to Nemcom tiež vyšlo, to už bolo naozaj umenie, ale nie je isté, že by to vyšlo aj s Anglickom nejako podobne ľahko. V každom prípade by to pár mesiacov ostrých bojov trvalo, ale skôr by to bola viacročná vojna.
   A práve vtedy by v lete 1941 poslal Stalin svoje státisíce tankov na Západ.Doslovne milióny červenoarmejcov. Nemal by ich kto zastaviť, ani náhodou, jadro Wehrmachti bolo pri Británii … hotovo, komunisti by sa zastavili až pri Atlantiku (a sami by potom, v klude, vyhrýzli možno aj ten Londýn, mali by dosť času)

   Čo by písal dnes biely nacionalista Svarga? Že Hitler bol krtén a nevzdelanec, že útočil na svojich bielych bratov Árijcov v Británii, viedol bratrovražedný boj a pritom mu Európu za chrtom znásilnili hordy mongoloidov.
   A v tomto prípade by mal Svarga aj pravdu.
   Teraz ju určite nemá.

   Netvrdím, že sa Hitler rozhodol správne. Ja tvrdím, že Hitler vôbec, ale vôbec nemal na výber.
   Vy, ľudia, žijete naozaj mnohí vo svete chorobnej fantázie a mimo realitu.

   • Ale ved DR bol rozbehnuty namazany stroj. V 39. Porovnavat Gb a Nemecko v 39. Smiesne. A rovnako smiesne je ze DR, nemalo dialkovy bombarder, ani 39 ANI 1945. Osmoza mi pomohol s argumentom. Stacilo uzavriet nepotopitelnu lod abolo by po srande tych 80 milionov rozmaznanych by sa pozralo. Ale to by nemecke ponorky nesmeli hlasit nepratelovi svoju polohu museli by mat vzdusne krytie. Apropo kto skriekal o „Dyke do chrbta“?nebol to nahodov ten pan co uro il ti
    u situ chybu.

   • Jedine, s cim suhlasim, je to, ze vitazi pisu historiu. Aj so svojou propagandou.ale my musime analyzovat aby sme neurobili tu istu chybu znova a znova. Aby sme sa vyznali v problematike. Treba to jasne rozcupovat aby sme mali jasno. Keby to urobil aj AH v 39, svet by bol iny. A to je to keby. Ked sa naucime, moze to byt ine. A suhlasim ze zijeme vo virtualnom svete aspon vacsina ludi

    • Svarga, ide o analýzu a o poučenie, o tie dve veci hlavne.
     Ty už tu 3. krát minimálne spomínaš rok 39, keď mal Hitler ovládnť Britániu – ale veď vtedy len vojna začala, a Hitler si ju moc neželal, lebo nebolo Nemecko moc pripravené. Až v 1940, keď obfaklil Francúzsko, sa mohol venovať Ďalším veciam. Je to síce rozdiel „len“ jeden rok, len, ale to odzrkadluje tvoje neostré zmýšlanie – od buka do buka.

     Ty rozmýšlaš totiž takto:
     najväčší konflikt bol Bemecko versus Rusko, pričom Sionisti boli v suchu. Teda – mali sa tí dvaja dohodnúť, aké jednoduché. Lenže sa nedohodli.
     A potom rozmšlaš ďalej: kto bol na vne, že sa nedohodli? Hitler. Tu už s tebou ceľkom nemožno súhlasiť. Pretože Stalin odfakloval trockistov a začínal pomaly chápať, who is who vo svete, to ešte neznamená, že Stalin bol v týchto otázkach na správnej strane, že im rozumel viac, ako Hitler. Ak bol niekto blbec, tak to bol Stalin celá tá vtedajšia ich Soviet ríša – tam vtedy ešte sionisti vládli mocne, a znova a znova tam ovládali politiku.
     To je chyba tvojeho uvažovania.
     Samozrejme, že v priamom uvažovaní – lepšie, ako porážka, je mať so všetkými mier a budovať si svoj štát na základe reálnych hygienických pravidiel. Taký múdry bol naozaj aj Hitler – a vy si azda myslíte, že chcel poslať vojská niekam do Indie či patagónie, ako to rozpráva protihitlerovská propaganda. Tu nejde o morálku alebo mierumyselnosť, ide tu o to, že taký múdro bol aj vtedy každý – len nejaké mierové izolovanie vlastnej Ríše a vytváranievlastného finančného systému by Nemcov plutokrati nikdy nenechali.

     Vidno to práve na súčasnosti. Ty si asi nemyslíš, že Putin chce ovládnuť svet, alebo Európu. A predsa to o ňom tvrdia. Pchajú mu do spálne tanky a vyhlasujú, že to on, diktátor, chce vojnu. Robia to isté, čo s Hitlerom, presne to isté. A nie je to na Putinovi, čo spraví, keby kamkoľvek ustúpil, aj tak nebudú spokojní. Pokiaľ toto Rusko prehrá, vystúpi o 70 rokov nový Svarga a povie. Putin mal dobyť Európu, v 2015, vtedy bolo Rusko ako rozbehnutý naolejovaný stroj ….
     Takto ja vidím tu analógiu.

     • Mily Norman, my dvaja si rozumieme a v zasade sa aj zhodneme. Nemyslim,ze statnici v roku 39 mali lahku situaciu. A samozrejme vidim analogie s dneskom..
      Bohuzial znovu vidim osudovu chybu rovnaku ako dnes aj vtedy. S a H boli dotlaceny k ww2. Doslova. Rovnako ako dnes je Putin tlaceny do vojny. A prave preto hovorim S a H sa mali dohodnut, nemuseli bojovat. A ked bojovat tak proti GB, tam sidlil diabolicus. Neskor sa presunul do USA.
      Nesuhlasim s Vami, ze ZSSR v 40 roku bol este ovladany. Uz nie , gruzinsky kocur uz urobil svoje. Uz vedel kto je kto. Rovnako ako H. Oni chceli spolupracovat aj spolupracovali. Nemali sa nechat dotlacit k vojne. To hovorim. A sanca bola velka. Samozrejme, ze keby H urobil cokolvek bolo by to zle. Vzdy by bol kritizovany. USA chceli a potrebovali WW2. A chceli aby bojovalo DR a GB a ZSSR. To bol ich ciel. Rovnako chceli vojnu s Japonskom. Vedeli ze to vyhraju. Dotlacili Japonsko do vojny.
      A prave preto sa mali dohodnut Rusi, Nemci aj Japonsko. To vojnou nic neziskali. Ziskalo iba USA. Iba oni. Z najvacsieho dlznika najvacsi veritel. PRESNE ROVNAKA SITUACIA AKO DNES. A DNES POTREBUJU ZUFALO WW3. INAK JE S USA K O N E C. THE END.

     • Svarga, dohodneme sa, ale treba rozlišovať medzi všeobecným ideálom a nejakou konkrétnou históriou.
      So súčasnou situáciou to vidím podobne.
      Ale vidíš, aj dnes by sa mali dohodnúť Nemci a Rusi, ale nie je to len na rozhodnutí nejakého jedného človeka. Blbosť máš rozloženú tak plošne, aktívne protiruskí sú Poliacie, Češi, Slováci … a , skoro som zabudol, Ukrajinci. To je úplne absurdné.
      Hm, akoby sa to posúvalo – pred dvesto rokmi išli na Moskvu Francúzi, pred sto Nemci a dnes že by túto debilitu išli v určtom zmysle slova urobiťzápadní Slováci?
      Heh, to je tragédia.

     • Oprava môjho predošlého príspevku :namiesto „západní Slováci“ tam malo byť „západní Slovania“.
      To je redsa len malý rozdiel 🙂

 7. Stalin mal presne rovnakeho nepriatela ako AH. Toho isteho tak preco by mali spolu bojovat. A ten nepriatel ich chcel oboch zlikvidovat a nakoniec aj zlikvidoval.
  Ti dvaja mali spolupracovat a nie sa vzajomne nicit. Skratka plnili scenar svojho nepriatela a nie svoj vlastny.
  To bola zakladna chyba.

 8. Aky sucit prejavila GB s Burmi ,? Vobec ale vobec ziaden, podrobili si tento narod, najblizsi Nemcom, dokonca mozno su to odcleneni Nemci. Praktikovali na Buroch, prve koncentraky a masove vyhladzovanie.
  A v zaujme koho ?
  V zaujme svojej aristokracie, rodin Opp. DeB., a starych znamych RSch.
  A to su predsa stare dobre ch.., pardon ang. dynastie kohanim a leviti.
  Takze pan AH, v ziadnom pripade nevedel a je jasne ze ani nemohol vediet s kym ma tu cest.
  Stacilo aby si spomenul na svoj vlastny vyrok: SM ? TO SU PREDSA UMELY……
  No a tito umely riadili Britaniu od doby Cromwella, stali za popravou Krala a Ti pravi riadili svojich avatarov.
  On to predsa mal vediet. Nakoniec Stauffenberg bol predsa tiez Avatar rovnako ako Canaris. Ako to ze tychto umelych , nezlikvidoval davno v roku 1933 alebo pred vojnou. Vyhlasili mu vojnu, mal vediet ze Avatari budu proti nemu.
  Suhlasim, ze to bola ta aristokracia, menej prelezena ako v GB ale takisto zasiahnuta. Mal ist systematicky bolsevici a SM (avatari).

 9. Ako to Nemci nemali dialkovy bombarder? Za celu vojnu? A prudove liatadlo vyvijali az na konci. Ako to ze hlupak ako Goering, kokainista, chorobne tucny clovek, zavisly na drogach riadil letectvo, vedna to pri kradnuti, zrani a polovackach nemal ani cas. Milcha ani nespominajme. Ved H. Musel vediet o dyke do chrbta, on to predsa skriekal na tribune. Poslat Hessa, svojho najlepsieho a najvernejsieho cloveka na vyjednavanie cez avatarov. Sialenstvo, cire sialenstvo. Fakt musim pochybovat o jeho inteligencii.

  • Je naozaj veľká škoda, že si nežil v tej dobe… Iste by si našiel uplatnenie minimálne v niektorom eugenickom programe. Zdôrazňujem, takmer nič z toho, čo tu píšeš, nie sú fakty, iba tvoje dojmy a „čo keby“.

   • Tento spôsob Vašej debaty, dávam do pozornosti ostatným diskutujúcim.

    • Ja odporúčam do pozornosti váš spôsob debaty:
     – pri Dunkerque mal Hitler pokračovať (a zabiť desiatky tisíc ľudí)
     – AH mal obsadiť Britániu a nechať ich živiť „nimi“ (kým? Asi ich mal nechať skapať hladom, vrátane žien a detí)
     – AH mal zlikvidovať istú skupinu ľudí a všetkých, ktorí podľa vás asi neboli dosť dobrí
     – AH mal veriť Stalinovi a nemal naň útočiť (bez ohľadu na to, že Stalin mal v úmysle dlhé roky zaútočiť na západ)

     To sú názory! Ale sú vaše – nech sa páči, kľudne si to myslite ďalej. Nedivte sa však, že vám potom prajem to isté, čo vy prajete iným.

     • Nie pane, to Vy vkladate iným, v tomto prípade mne, do úst svoje vety. Skutočne nomen omen, Osmóza. Nehovoril som nikde o zabíjaní v Dunkerk ani v Británii ani v DR. To hovoríte VY. A znova dávam do pozornosti Vaše pôsobenie. Pomalá a plaziva Osmóza a zmena prostredia k zelanemu.

 10. Bez Bank of England ktora patrí Britskej korune a fam. Rothschild, by Hitler maloval do smrti obrazecky na chodniku vo Viedni.

 11. To bol Canaris, ktorý predal Briutom Enigmu? To Vám kdo ‘pošuškal’?
  S takýmto znalcom histórie diskutovať je veľmi riskantné, človek by sa len blamoval ak by zistil, ako málo toho vie.
  A.Hitler mal skutočne smolu, že nemal vedľa seba vo svojom hlavnom stane, vedľa Keitela, Jodla, Modela a iných, takého stratéga a génia, ako Svarga. Aké by to mal ľahké a jednoduché s tým Stalinom a všetkými tými moskovskými židmi okolo neho, poraziť tú Angliu, aj s jej kkráľovskou rodinou, pôvodne čisto nemeckej skrachovanej šľachty, vyhodenej z Nemecka.
  Ja viem, mate to ťažké s takými ako Norman, Osmoza, aj iní, kebo:

  “It is hard to soar like an eagle, if you fly with turkeys”

  • Christian Freeman

   a tuna konecne – zdoraznim – KONECNE! mozem so Sithrom uplne suhlasit. Fakt, kolko je po bitke generalov, a kolki sa rozumeju do vsetkeho, to clovek len oci vyvaluje.
   Ale niet sa co divit, ak je niekto pro-rusky tak, ze este aj trenky ma snad cervene s kosakom a kladivom na nich, tak musi svojich chvalit, nech je to aka chce sprostost.
   Dobrak batuska Stalin….svata prostoto 😀

   • Vazeny pane, sice mam rusku kulturu rad a viem vyborne rusky ale prorusky rozhodne nie som a bolsevika vo svojej rodine nemam a ani som nemal rovnako po meci ani po praslici, co vela Slovakov povedat nemoze. Inak ked sa Vam moje nazory nepacia, nemusite ma urazat. Dakujem

  • Skor si dajte pozor Vy, aby ste nelietali sam. V roku 1940 uz davno Stalin nebol obklopeny . Ved o com boli procesy v rokoch 1928 az 1936 ?
   Ale kralovska rodina v GB bola v pevnom zovreti uz davno. Vid lord MountBatten, vicekral v Indii a stryko princa z Walesu. Bol kto?? A snemovna lordov, bola cela do nohy bud plnokrvna alebo miesanci. Uz doby Cromwella, ktory im povolil vstup za peniaze a neskor si kupovali sobasnou politikou alebo aj priamymi kupami slachticke tituly. Takze tak.
   No a co sa tyka Canarisa, nebol zavesny na klavirnu strunu pre Adou rozmar ale za zradu. Zradzal davno a Enigma bola predana. Isto to neurobil nejaky kapitanik len tak.

 12. Vobec Lord M, miestokral v Indii, briliante britskej koruny, bol plnokrvny I.
  V tom je obrovsky vyznam a symbol v jednom. To znamena, ze uz qni neskryvali ze kontroluju britske imperium priamo, nie v zastupeni. Nakoniec Bank of England, bola priamo vlastnena rodinou RsCh. Cize nebola anglicka uz viac ako 250 rokov, cize 150 rokov pred vznikom FED rovnako vlastnenom R.
  Z toho vidiet ako sa mozog presunul z Britanie do USA a pax Britanica, nahradil Pax America. Vrchol ked viktorianske obdobie zakoncil B.D., kde priamo jeho meno Disraeli hovorilo kto je a izraelska slachta, priamo zaujala svoje miesta v snemovni Lordov, nie v zastupeni ale inmedias res. Staci si precitat diela B.D., kedze bol plodny spisovatel a velmi jasne napisal o co ide, ake su ciele a mechanizmy.

 13. Cize ide o to, ze britske imperium , davno nebolo britske ale izraelske. Jasne to bolo vidiet pri vzniku izraela samotneho. Bol vyhodeny do vzduchu cely hotel do vzduchu aj s Anglicanmi. Zavrazdeny grof Bernadotte brutalnym sposobom. Bernadotte ktory mal obrovske zasluhy na zachrane zidov a zidovstva ako takeho.
  Nic sa vrahom nestalo, dokonca neskor zaujali miesta v I. vlade . Postupne ako sli I. Premieri kazdy z nich mal za sebou clenstvo v Hagane, Irgune atd.
  To bol pluvanec do tvare BI, a co sa stalo. Briti ich mohli rozmackat ako paradajku.
  Ale ukazalo sa kto je pan a kto je sluha. Briti stiahli chvost a usli. Izraeliti im jasne povedali my sme pani Palestiny a Vy zmiznete. Hned. Nenechali im ani tvar.
  Medzitym sa uz sidlo moci premiestnilo do USA a dalej to kazdy pozna.
  BI SA ZRUTILO, LEBO NAHRADENE AMERICKYM. Ale v zaciatkoch ww2, bolo este srdce v Londyne. Preto bol boj o angliu 39-40, rozhodujuci. Nemci tonechali tak a tym prehrali vojnu. ZSSR bojovali za nich, za americke peniaze.ostatne uz som napisal.

  • V tomto máš pravdu, ale Nemecko na to naozaj nemalo silu, aby rýchlo a efektívne dobylo Anglicko.
   Samozrejme, nikto naše historické hypotézy nerozsúdi, ale zásadný rozpor je v tom, že si tvrdil, že Hitler bol v tomto hlupák a jednal podla nejakej mylnej rasovej ideológie. To nesedí, nielen Hitler ale aj všeobecne sa dobre vedelo, že Sionizmus = Londýn. Platilo to už najmenej 100 rokov, ak nie 200.
   Hitlerovo lavírovanie s Britmi bolo založené nie na šetrení britského systému, alebo britských životov, ale na šetrení síl. Konieckoncov, to je politika.
   V princípe je časté take podceňovanie ľudí minulosti – pritom tí boli rozhladenejší a vyzretejší, ako väčšina súčasníkov. O podceňovaní nemeckého vedenia ani nehovorím.

   Dnes, samozrejme, „každý vieô že 1. Nemci chceli splynovať všetkých židov, 2. Pohrdali Slovanmi a chceli z nich spraviť otrokov. Sú to frázy, niekto im verí, niektorí Nemci to naozaj chceli, ale je to skôr dnešná propaganda. Nemecko sa dohodlo s Japoncami, a Talianmi, so Slovenským štátom …., dohodi by sa s hocikým, ak by to išlo.

   • Nie ja si myslim a musim to povedat explicitne. Mal tie sily alebo inak, ked nemal sily na GB tak utok na ZSSR bol cire sialenstvo.
    AH mal obrovske medzery v svojich teoriach. O tom inokedy.
    SLOVANOV ZOTROCIT NECHCEL. A O tom dalsom je zakazane diskutovat. Ale poviem to takto.
    Na jednom nemenovanom mieste som videl standardny protiletecky kryt akych bolo po Nemecku tisicky, ale z neznameho dovodu don urobili po vojne dieru v strope. Pochopil si ma?

    • Útok na ZSSR bol preventívnym útokom, ktorý však iba oddialil nevyhnutné. Za cenu zničenia Nemecka v podstate v tej dobe zachránil západnú Európu pred boľševizmom toho najhrubšieho razenia. Ako sa pozerám okolo seba, ani to nepomohlo pred skazou Európy, len ju oddialilo.

     • Co on zamyslall a co v reale spravil, su dve rozdielne veci. Napisat ze vojna proti ZSSR bola preventivna je pekne povedane trosku detinske. Ako to ukazala historia a my uz to mozeme naozaj len konstatovat. A ten komunizmus neoddialil ale privolal.
      Opakujem jedina moznost bola sa dohodnut. Jedina.
      A ci bola realna? Nu o tom je nas spor.
      Ja tvrdim ze sa dalo a Vy ze nie. Problem AH bol ze neodhadol dobre situaciu a preto som ho oznacil za hlupaka. Tam vidim jeho tragediu a aj nasu. Keby sa dohodol bol by to najvacsi genius tisicrocia. Ako to dopqdlo vieme vsetci.

     • Svarga, to čo píšeš, plati na obe strany – mohol sa dohodnúť s východom, alebo so západom, alebo so žiadnym …. opakuješ, že bol Hitler hlupák, ale každý, kto sa o fakty čo len trocha zaujíma ti povie, že ak sa mu dá niečo vyčítať, tak určite nie to, že bol hlupák.

      Mimochodom, vieš, že sa hovorí, že ak by Hitler zomrel v roku 1939, bol by najväčší poitický génius moderných čias. Neprehral by vojnu a ak by bolo Nemecko dobyté, tak by sa hovorilo „K tomu by nedošlo, keby bol Hitler živý, keby tak predčasne nezahynul“.
      Súhlasíš, že je to tak? To sa občas niekde napíše.
      Nikde som ale nenarazil na inú úvahu. Hitler síce prehral vojnu, ale vďaka tomu je vlastne najväčší politcký génius súčasných čias 🙂 Ale vážne.
      Nechápeš?
      Predstav si, že padla Moskva, Stalingrad a v Rusku dôjde k prevratu a rusi to vzdaju ..že proste nemecko vojnu vyhrá. Následne začne zavádzať Nemecko tie svoje reformy, ato rôzne, pod iniciatívou svojich rôznych osobností – Himmler, Rosenberg, Spper a Hitler sám … vieš si to predstaviť? Ja myslím, že prínos reforiem nacionálneho socializmu :dovolenky, limitovaný pracovný čas, dôstojnosť práce a mnohé iné využívame doteraz, ale predsa, priznajme si, že žiaden systém nie je dokonalý – nové reformy by narazili na kopu problémov a kopu odporu, spáchalo by sa kopa hlúpostí. Bolo by to nie nepodobné 50 tym rokom za komoušov a aj následne by došla obroda, rôzne refromy reforiem, ptom nejaká nemecká Ueberbau, čiže „perestrojka“ a nakoniec by to cele skončilo na slabosti ľudí. Z Hitlera by bol pako, niečo ako Stalin zmiešaný s Gorbačovom, všetko by mu dali za vinu.
      Dnes je síce Hitler ôvojnový zločinec a monštrum“ – ale zas má čistý štít čo sa týky ômierového budovania“ .-) Predsa len, stihol zomrieť včas. Vcelku povedané – urobil zo svojho života wágnerovsky hymnus.
      Proste s nimi vydrbal.

     • svarga: „Napisat ze vojna proti ZSSR bola preventivna je pekne povedane trosku detinske“. Fakt nemôže byť detinský. Fakt je proste faktom bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie.

      „A ten komunizmus neoddialil ale privolal.“ Ak by nebol nastúpil AH smerom na východ v roku 1941, v tom istom roku by sme mali boľševika v polovici Európy. Alebo tie milióny vojakov a desiatky tisíc tankov na východnej hranici mal Stalin iba na ozdobu? Nebodaj sa chcel chrániť pred AH (o ktorom pevne veril, že ho nenapadne – paradox, že? Ale mnohým Stalinovým pohrobkom to dodnes nedôjde.)

    • Svarga, hovorím, vojenské hyotézy nik nerozsúdi. Možno by Nemecko dobylo Anglicko, ale čo by ich to stálo? (to už sa tu povedalo, tento argument)

     Konkrétnejšie: viedla sa predsa vzdušná vojna „o Anglicko“, a tá tiež dopadla rozpačito. Tu by sa dalo špekulovať, KEBY letectvo dosiahlo úspechy, keby Nemci na tomto smere pritlačili, keby vyvinuli skôr tryskový pohon a dosiahli dominanciu v vzduchu … tak potom by sa možno vylodili.

     Podobne na mori. Briti mali ohromný potencial ľodstva, a USA a Kanada s nimi, to Nemecko nemohlo konkurovať. Viď aj symbolický prípad bismarck. Preplaviť sa cez Kanal (na nemeckých ľodiach) bolo dosť nemožné.

     Naopak, verzia, že sa Nemci dohodnú s britskými nacionalistickými silami, bola najpravdepodobnejšia. To nebol len Hessov let, bohvie čo sa ešte skúšalo. Ale ani tá nevyšla.

     Z Británie vyšla neskôr invázia, ale až v roku 1944. Tri roky to trvalo americkému monštru, než dal dohromady sily. V roku 1940 nehrozilo Ríši zo Západu žiadne nebezpečenstvo – na rozdiel od milionovej armády Ruska na východe. Jasné, že napadnúť Rusko „bolo šialenstvo“ – ale ešte väčšie šialenstvo by bolo to ignorovať.

     Kedže Ríša nakoniec prehrala, je normálne keď už len z princípu sa pozrieť, či mohla vyhrať a ako. Veci sa vždy dajú robiť trocha inak. Ale zas nejako principiálne a jednoznačné chyby nevidno.

     A aké je z toho poučenie? No, okrem iného aj to, že vojensky sa skurvené systémy dobýjajú ťažko. Padlo síce Polsko a Francúzsko, ale Británia a Rusko nie. Ovela lahšie sa systémy zdolávajú znútra. Aj Nemecko bolo pred rokom 1933 priam semenište sionizmu a židovstva, Berlín bol mestom dekadencia a najhoršieho úpadku, Nemecko bolo synonymom židovstva, Frankfurtská škola nie náhodou má meno tohto mesta. To iba dnes pod vplyvom germánskej renesancie sa na to už zabúda. A vidíš, ako sa tam relatívne ľahko podarilo zvnútra otočiť situáciu tak, že nezabudnutelné dedičstvo pretrváva dodnes.
     Ja predpokladám, že to Nemci urobia zas. Dnes majú iné Rusko na východe, a Británia je dnes už naozaj len diera plná pakošov a poliakov. Dnes už žiadna vojna potrebná nebude Bude to iba vnútorný boj.

 14. Vážený pán Svarga,
  “Inak ked sa Vam moje nazory nepacia, nemusite ma urazat.”
  Ja som ten posledný, ktorý som niekedy niekoho v tomto fore urazil, alebo urážam. Ak sa cítite urazený, ospravedlňujem sa, ale neviem za čo. Áno, Vaše názory beriem ako názory, problém je v tom, že Vy ich servírujete ako históriu. Neviem z nich naozaj posúdiť, či máte neiečo skutočne preštudované, uložené vo Vašom počítači, alebo ste len niečo ‘počul’ a snažíte sa to napísať, ešte k tomu ‘v rýchlosti’ a akosi to nemá, ako sa hovori “ladu ani skladu”.

  “Skor si dajte pozor Vy, aby ste nelietali sam.”
  Tu ste niečomu neporozumel. Ale priznám sa, je v tom trohu irónie: tým “orlom” som myslel Vás, ako ťažko sa Vám “vznáša” medzi takými “turkeys”, ako ja, OIsmoza, Norman a iní, ktorí tu píšu veci, ktoré majú hlavu a pätu. Dovolím si objasniť Vám niektoré sporné detaily o ktorých si asi myslíte, že sú históriou:
  “Vid lord MountBatten……Bol kto??”
  Jeho skutočné, pôvodné meno je Battenberg – teda Mountbatten je doslovný prekla z nemčiny!
  Mienim uverejniť príspevok “Ako ďaleko je kráľovská rodina anglická?”, potom sa dozviete, ako to vlastne je.

  “Enigma bola predana….”
  ale nie Canrisom; máte pravdu, bol popravený za zradu.
  Enigma bola predaná poľským inžinierom, ktorý pracoval v Nemecku, v tom závode kde sa vyrábala, vyniesol ju po častiach von, zložil dohromady, odišiel na anglické vyslanectvo vo Waršave a ponúkol im ju. Kúpili z veľké paniaze!!

  “FED rovnako vlastnenom R.”
  Nie tak. FED nie je vlastnený Rotschildom, ale určitými bankami,
  vieme ktorými. A kdo vlastní tie banky, vieme tiež. Ak si myslíte, že tie sú vlastnené židmi, máte pravdu, až na jednu – J.P. Norgan

  “Nic sa vrahom nestalo….”
  Ale stalo, Begin, jeden z hlavných vrahov, vo všeobecnosti, dostal Nobelovu Cenu za Mier!!

  “Nemci tonechali tak a tym prehrali vojnu….”
  Hitlerove zlyhanie, oslobodiť britský ľud od vlády zodpovednej za začatie vojny, stratil vojnu na západe. (“American Manifest Destiny and the Holocausts”).
  V tomto ohľade Vaše predtuchy sú správne až na to, že ono by to nebolo také jednoduché, ako Poľsko a Francia a on to vedel.

 15. V prvom som nereagoval na Vas
  V druhom som to pochopil.
  V tretom sa tesim na Vas clanok.
  V stvrtom trvam na predaji, Enigma sa vyvijala a musite mat aj kluce. Jednorazova zrada tu nestaci. Musite ma staly prisun informacii, to mohol zvladnut iba Abwehr. Genialny buzik nestaci:))) ani polska pomoc ako sa teraz Poliaci vytahuju.
  FED JE PYRAMIDA A TA MA LEN JEDEN VRCHOL.
  Aby sme tym, izraelcom nekrivdili, je tam vynimka Peres, ktoreho na vystrahu zavrazdili, aby ostatny pochopili, ze z gangu sa neodchadza.
  Jedina sanca pre AH bolo dohodnut sa z ZSSR a porazit GB. A ked je jedina tak sa ju mal pokusit zrealizovat.

 16. Scenar ww2 bol genialne jednoduchy, postvat proti sebe vsetkych a potom nastolit NOW s USA ako hegemonom. Lenze skoncilo to inak bipolarne. USA a ZSSR. Paradoxom dejin je ze ZSSR, ktory bol dietatom tych istych sil ako USA, sa im vymkol z ruk a vobec sa transformoval zo ŽB formy na narodne formy. Preto ho zmietli a dalsi pokus o NOW zazivame dnes.
  Dufam ze im to znovu nevide. Nakoniec diskutujeme pod clankom o NS, ktory je neprekonany ako statna forma.

  • Christian Freeman

   ajajaj…ale tarame…do Pearl Harbour boli USA viac-menej izolacionisticke, teda – strucne povedane – drzali sa bokom od vojnovych konfliktov. A aby sa do WW2 neplietli, to chcelo v podstate velmi vela ludi (vid proces s buricmi z 1944 (blizsie pozri: https://christianfreeman.wordpress.com/2008/12/15/david-baxter-velky-sprisahanecky-proces-roku-1944-s-buricmi-osobne-spomienky/ ). To sa vsak nehodilo do kariet Rooseveltovi a jeho administrative, a preto v podstate dotlacili Japoncov k utoku. Nebudem teraz citovat presne, ale myslim, ze to spominali kdesi v Journal of the Historical Review citujuc novo-odtajnenu komunikaciu medzi Rooseveltom a Churchillom.
   Ja stale nechapem to, co je na tom divne, ze sa nakoniec svet tak nejako bipolarne ustalil. ZSSR i USA su v podstate velke krajiny, snad si niekto nemysli, ze sa proti ZSSR malo ako rovnocenny protivnik postavit, ja neviem, Monako. 😀
   A to, ze s USA nie je vsetko koser, je fakt. Ale to zase za vinu beznemu Joe Sixpackovi je trosku smiesne. Dobry dokument k teme je tuna: https://www.youtube.com/watch?v=8zYM-unUeNY …bohuzial bez SK titulkov (dostal som sa po nejaku 40. minutu v transkripte, ale este nejake 2 a pol hodiny mi chybaju a snad niekedy budu aj SK titulky). Pekny den.

 17. ach Norman, Norman najdrahsi Norman, trosku aj Freeman.
  Uz som to predsa napisal ze NS je doteraz neprekonany, ved preto ho tak osieraju o sto 6, preto je uzakonena loz a za vyslovenie pravdy je horsi trest ako za vrazdy!
  Samozrejme ze A. nebol hlupak,aaaale ako politik a statnik bol genius, ako vojak nikoli. Tam bols kutocne hlupak a debil.
  Hlupak nie pretoze tomu nerozumel ale pretoze tomu nerozumel a nedal si povedat. Dupal nozickami a muselo byt po jeho aj ked urobil hlupost. Vid stalingrad. Paulus ma hrdinsky padnut a vsetci vojaci s nim.
  Preto sa od neho odvracali stary vojaci hrdinovia vlastenci ako napriklad marsal Rommel.
  Nedal si poradit a posral to ako chory duchnu.

  A USA nebolo izolacionisticke nikdy, rozlisujme lud a jeho vladu. Ved to bol Americky Sion kto vyhlasil v 1933 vojnu Nemecku- vsetci to vieme od Sithu az po osmozu.

  Ale Vt mily Norman, priam musim povedat Najdrahsi, ste povedali cosi krasne, dnes uz vojna nebude, iba vnutorny boj. Lebo system, je tak prehnity, plesnivy a jedine co tu svieti je NS a jeho idealy.
  Myslim, ze my Slovaci to vyriesime, staci pockat:))))))))))))))))))

  • Svarga, veď my vieme, že sa nehádame, nejde o ten jeden rozopr, či sa dalo nad Anglickom vyhrať, ale píšeme tu o téme, Hitlerovi, Nemcku, histórii – lebo nám to robí radosť, môcť si slobodne povedať pravdu. Chápeme sa, nemusíš uznať, že si sa mýlil, v určitom zmysle máš samozrejme pravdu.
   Tak sa teda bavíme a občas vznikne aj niečo nové – hej, tá myšlienka, že taká ta veľká vojna nebude, iba vnútorný boj, tá sa páči aj mne (sám som prekvapený, kde sa to vzalo …. ale to sa mi stáva od detstva, takže už som s zvykol 🙂

   Takže pri tej príložitosti, keď sme tak vo forme, chcem ešte upozorniť:
   Spomínaš NS , myslíš „nacionálny socializmus“ – ale tu by som bol opatrný. Za prvé, je to len slovo, pod ktorým si každý jeden predstaví čosi úplne iné, za druhé – odráža to len „politickú“ dimenziu tej doby a tých udalostí – a to je primálo. Preto radšej používam pojem „germánska renesancia“ – zahrňuje viac a mieri k podstate. Tiež to nie je záruka ničoho, tie slová, ale aspoň to nie je tak zaťažené tisícami predsudkov, dobrých či zlých.
   Ak by si skúsil zaviesť nejaký „nacionálny socializmus“ niekde v Egypte alebo v Uruguaji, neviem neviem, či by si uspel. Dokonca ani v Taliansku asi nie, ani v Španielsku – veď sme videli. Nejde len o rasový aspekt, ale aj taký celkovo kultúrny … Ťažko to popísať, ťažko dokázať, ber to proste ako (môj) názor, respektíve ako fakt.
   Ber to tak, že ten svetonázor, ktorí tí ľudia vtedy dostali, v nich oslobodil určitý potenciál, ktorý v nich driemal. Ten je najpodstatnejší.
   Všetko ostatné … politické zriadenie, národná jednota, sociálna solidarita, sloboda atď, je len následok, síce pozitívny, ale odvodený efekt. Ak sa začne napodobňovať len ten efekt, je to ako „cargo cult“ – postaví sa papendeklové lietadlo, ale nikdy nebude lietať, ako originál.

   Toto som možno nenapísal tak podarene, ale považujem to za to najdôležitejšie v týchto veciach.
   Azda sa to dá pochopiť, ak má človek dobrú vôľu.

   • Systém by mal vyhovovať čo najlepšie naturelu daného národa. Netreba ani chodiť ďaleko – 1. Slovenská republika je toho dôkazom. Národný socializmus to nebol, napriek tomu štát viedol národ k prosperite, spravodlivosti, osobnému rozvoju. To všetko skrz cirkev, ktorá v Nemecku nemala toľko priestoru. Ale v našom geopolitickom priestore to bolo asi to najlepšie pre slovenský národ. A tu mi zostáva iba dodať jediné – ľudu je v podstate jedno, ako sa volá systém, v ktorom žijú. Hlavne aby pracoval v prospech občanov.

  • Christian Freeman

   Americky Sion? To odkedy Untermeyer zastupoval Americanov? Pokial viem, znelo to asi takto: Judea declares war on Germany…nie American Sionists alebo American Jews… co ja sa tu nedozviem, clovece…

   • Nejak tu chasku musím označiť, zjavne.ste to pochopili. Tak sa.nerobte.:) Dozvedeli.ste sa tak sa nesťažuje zbytočne.

    • Christian Freeman

     milujem, ked sa „dozvedam“ veci, ktore sice davno viem (lebo nie si jediny, kto vie citat), ale ked ti to urobi radost, tak sa budem tvarit, ze som nevedel 🙂
     A az sa naucis priznat si omyl, bude to krok v tvojom vyvoji. Lebo tuna (aj v par dalsich otazkach) si strelil capa, len mas problem si to priznat. Neboj, nikto tuna nie je neomylny, ani ja, ani ty, ani ziaden z ostatnych diskuterov.
     Takze este raz…ziaden Americky Sion..ked uz, tak predstavitel americkej zidovskej organizacie (uz si teraz nespomeniem na nazov, tusim World Jewish Congress to bol, ale googlit sa mi to teraz nechce, takze ak sa v tomto mylim, sorry).
     A kedze mam v USA plno priatelov a znamych, tak ma trosku vzdy zarazi, ako ich tuna poniektori vsetkych bezne hadzete medzi sionistov, neocons a podobne…kedze su, ako sa vravi..anything but….

     • Ocuvajte Vy trafeny cap, nepoznate srandu? Nechapete ze sa naschval takto vyjadrujem. Ved je toto tuto tunaky, monitoruvane, tak sa vyjadrujem aby to nebolo postihnutelne.
      Dobre rano.

 18. p. Svarga,
  tak ste predsa napsal niečo, čomu priznám pravdu. Chápem od začiatku Vaše myslenie a presvedčenie, ktoré plne zdielam, až na to, že v niektorých prípadoch to máte trochu z-idealizované.
  Áno, bolo by to najlepšie riešenie nielen pre Nemecko, Európu, ale pre celý svet, keby sa to bolo stalo tak, ako by sme si to obidvaja, Vy, ja a mnoho iných želali.
  Verte mi však, Hitler vedel, že so Stalinom sa nikdy nemôže dohodnúť, jednoducho preto, že to na Stalinovi až tak nezáležalo.

  Tá vojna bola naplánovaná, mnoho rokov pripravovaná a uskutočnená a dopadla presne tak, ako mala. Keď si Američania, Angličania, Rusi a všetci iní myslia, že ju oni vyhrali, tak sa tragicky mýlia.

  Som si istý, že pre váčšinu diskutérov nie je tajomstvom, kdo bol víťaz v Druhej Svetovej.

  Tu je dokumentácia:
  In the Forum of the Chicago Rabbinical Association, Rabbi S. Felix Mendelsohn, Rabbi of Temple Beth Israel, Chicago, writing of a Platform for American Jewry stated:
  “The Second World War is being fought for the defense of the fundamentals of Judaism”. (Chicago Jewish Sentinel, October 8, 1942).

  Ale toto je obzvlášť pre gójov na zapamätanie:
  Dr. Max Nussbaum, the former chief rabbi of the Jewish community in Berlin, stated on April 11, 1953 :
  “It is a remarkable fact that the Jewish people emerged from the Second World War as nothing less than a triumphant minority. The position the Jewish people occupy today in the world – despite the enormous losses – is ten times stronger than what it was twenty years ago.”

  Tu máte, odo mňa, potvrdenie toho, čo ste napísal.

  * * *
  “….trvam na predaji, Enigma sa vyvijala…”
  ano, bola predaná, však som aj napísal kým (mimo iného pred párdňami to bolo v kanadskej TV, presne ako som napísal, nie je to tym, že Poliaci sa ‘vyťahujú’)
  Angličania aby mohli Enigmu dešifrovať, muesli skonštruovať obrovskú mašinu, ktorú aj patrične nazvali “COLOSSUS”, videl som ju v TV.

  Maršal Rommel sa nikdy od Hitlera neodvrátil. Jeho osudnou chybou bolo, že a neprezradil, že ho navštívili dvaja zradcovia a odhalili mu plán atentátu na Hitlera s tým, aby sa zpojil, ale on odmietol.
  Osudné pre neho bolo, že to nepovažoval za nič seriózne a bol ticho.

  “A USA nebolo izolacionisticke nikdy, rozlisujme lud a jeho vladu.”
  Nie tak úplne. Národ, ako aj sám rozlišujete, bol proti vojne. Gangster Roosevelt a banda okolo neho však boli inej mienky. Vyprovokoval Japonsko, aby sa dostal do vojny s Nemeckom, spojencom Japonska. Jeden americký kongresman (nespomínam si meno), to povedal jasne:
  “Dostal nás tam zadnými dverami!”

  Osmoza,
  “To všetko skrz cirkev, ktorá v Nemecku nemala toľko priestoru”
  Určite viete, že raz prišiel Himmler za Hitlerom s tým, že sa v Nemecku roizširujú kadejaké ‘kresťanské’ sekty, že by sa tomu malo zabrániť.
  Hitler mu odpovedal:
  “Nechajte ich, nech si krížami rozbíjajú hlavy!”
  Mal zlikvidovať v Nemecku akýkoľvek druh kresťansta, obzvlášť po vyhlásení toho kresťanského prasaťa ‘reverenda’ Bonhofera, ktorý prehlásil:
  “Radšej zruinované Nemecko, ako Národne Socialisticke!”
  Neuveriteľný zloduch, ktorý dokonca prežil koncentrák, oni ho tam neumlčali!!

  “ľudu je v podstate jedno, ako sa volá system…”
  To im povedal aj čílsky A.Pinochet, že národ nepotrbuje demokraciu, ale zamestnanie a dobré platy!

  • To som rad, ze debata nabrala drive.
   Ano vojna bola naplanovana, dlho predtym.
   A kto bol vitaz je takisto jasne. Ciu bono ? Nam dava jasnu odpoved.
   Nakoniec AH sa spisal v testamente tieto veci, nebolo to ziadne bluzneneie sialenca.
   Sam som povedal, Stalin aj Hitler nehralipodla svojich scenarov. Takze som myslel scenar toho druheho. Stale si vsak myslim, ze to mohlo byt inak.
   Rommel sa odvratil ale nezradil. Uz mal AH ako vojaka plne zuby. Videl jeho tupost a zadubenost o vojenskom zmysle, je o tom vela dochovanych citatov. Ako vojak nezlyhal a neporusil prisahu.AH SI SVOJI M VOJ. DILETANTIZMOM ODPLASIL A ODOHNAL KVALITU. Obklopili ho ritolezi a karieristi.
   V tomto Stalin prejavil viacej mudrosti. Vid Rokosovsky, Zukov.
   Z GB sa dohodnut nedalo za ziadnych okolnosti. Iba so ZSSR. Bola moznost, mala ale bola, sGB ziadna moznost nebola. NAKONIEC sa ukazalo ze DR ziadnu vojnu nepotrebovalo. Stacilov mieri a klude pracovat. Vojnu chceli Ti co ju vyhlasili v roku 1933.

   Povedane slovami r a, na svete su dva kvalitne narody my a Nemci a jeden musi uhnut.

 19. Ved uz to v pokoji prehryznime, AH ako vojak stal za bačkoru. Mal najlepsiu armadu sveta. Ale vela krat jej to zbabral a este odvolaval najlepsich velitelov. Ved kolkych genialnych vojakov mal a stale ich odvolaval, posielal do dochodku a potom na front. Stale trval na nezmysloch , hrdinskej smrti, boja do poslednej gulky atp.
  Ved je to na smiech. Aky zmysel mal Stalingrad ? Vojensky ziaden. Teda pardon ako dosledok katastrofu. A preco? Lebo niesol meno Stalina.
  A vojaci mu to opakovali, znova a znova. Potrebujeme ist na juh. ROPA, ROPA, ROPA.
  A ON NIE, IDIOT. A ESTE CHCEL ABY SA ZA NEHO OBETOVALI.

  • Christian Freeman

   „AH ako vojak stal za backoru“…taky Degrelle by s Tebou rozhodne nesuhlasil. Asi tolko k tomu.

   • Leon Degrelle, boli s Dolfim, zalaskovany:), poznate to Keby som mal syna….
    Mne nevadi, ze frajter AH stal ako vojensky odbornik za backoru, vojak bol statocny. Rissky kancelar nemusi byt vojak, na to tam ma svojich ludi. Mne vadi to, ze si nedal poradit a chcel silou mocou velit, riadit operacie, a bolo jasne, ze od roku 42, to posral kde len mohol.

    • Christian Freeman

     tak vies, pre mna je skor podstatny a smerodajny nazor Degrelleho ako frontoveho vojaka, ako nejakeho truhlika za kompom 😀

     • No a pre mna je smerodajny rissky polny marsal, pripadne general plukovnik, ktori tieto operacie vykonaval a papuloval Dolfimu, rozhodne nie je smerodajny velitel roty.
      Ktory sa srretol s AH raz v zivote.
      ono je to tak, ze ked si ten truhlik precita ich spomienky, je mudry za compom:)))))
      Zato ked genius uveri velitelovi roty, sice hrdinovi ale roty, tak to je genius, to je jasne.

 20. A este s jednou vecou, radikane nesuhlasim. Ze obrqnna vojna nemala sancu. Praveze rok 43 ukazal, ze mala ale znova skvely AH to svojim velitelom dobabral.

 21. Christian Freeman

  velitel roty? no ak su vsetky tvoje informacie takehoto charakteru, tak sa nedivim, ze prichadzas k takym svojskym zaverom 😀

  • ano roty, snad prapor jeho maximalna hodnost bola plukovnik, velil nejakym 700 chlapom najviac. Sice znelo to honosne divizia Valonsko ale vieme ako to realne bolo. Bol to hrdina o tom ziadna, ale ziadna operacia. ber me veci ako su obdivujem ho, jasne ale predsa no.

 22. Asi ste si všimol, p. Sarga, že ja svoje argumenty vždy doložím evidnciou a mojimi zdrojmi. Vy nikdy a skutočne by som rád vedel odkiaľ Vy čerpáte Vaše.
  Hitler bol bačkora, ako stratég (za akého ho považujete a sami američania ako aj angličania ho uznávajú ako geniálneho stratéga.

  Poľsko, títo nafúkanci, ktoirí priamo plakali za vojnou s Nemekom, boli zlikvidovaní za štyri týždne. Angličania, ktorí im k tej vojne dopomohli a sa im zaručili “pmocou”, sa na nich vysrali, ako na placatý kameň.

  Namyslené Francúzsko, s ich “nedobytnou” Maginotovou Líniou, boli zlikvidovaní aj s ich anglickými spojencami za päť týždňov. Tí ‘géniovia’ neprišli ani na to, že Hitler (Rommel) jednoducho tú ich Maginotovu Líniu obíde, hore cez Belgiu.

  V Nórsku ich predbehol o 24 hodín a odohnal od Narviku, Stavangeru a Trndheimu.

  Do Ruska vošiel 22 júna 1941; poľný maršal Bock obkolesil okruh od Bialystoku po Minsk, kde padlo do zajatia 350.000 Sovietov;
  28. júna popoludní o 1:00 hod., Hitlerova sekretárka , na generálnej situačnej konferencii zaznamennala – straty nepriateľa – 3,500 lietadiel a
  1,000 tankov, z toho niekoľko ťažkých, 40 tonových….
  30 júna obkolesenie MInska bolo úplné (Army Group Center), zničených 20 sovietskych divízií, zajatých 290.000 zajatcov, 25,000 tankov a 1,400 kanónov….
  a to všetko za 8 dní!!!

  A za ďalší mesiac:
  Generál von Waldau, pobočník geberála Jeschonneka, pozbamenáva, že 30-ho júla Nemci zajali:
  • Army Group South: 162,680 zajatcov, 4,574 tankov 2,894 kanónov
  • Army Group Center: 580,910 zajatcov, 5,571 tankov 4,300 kanónov
  • Army Group North: 56,320 zajatcov, 1,880 tankov 1,200 kanónov
  (D. Irving “Hitler’s War 1939-1942”)

  A dodnes chcú svet presvedčiť, že to boli Nemci, ktorí “horúčkovite zbrojili” a ONI VŠETCI BOLI NEPRIPRAVENĺ!

  Svet ustrnul a Hitler bol, lebo to bolo všetko podľa jeho ‘diletantských’ rozkazov a jeho strategickým vedením, považovaný za najväčšieho stratéga, akého svet videl.
  Avšak Stalin mal omnoho viac lietadial a tankov, než mu bolo povedané. Keď to Hitler sám zistil, prehlásil, že keby to bol vedel, nikdy by nebol dal povel k “Barbarosse”. Bolo však už neskoro.

  Po vojne , pri študovaní jeho taktických rozhodnutí, rozkazov a strategických operácií, americkými odborníkmi, títo prehlásili, že každé Hitlerove rozhodnutie, bolo z vojenského stanoviska správne.

  Je pravdou, že nemecká výzvedná služba bola totálne neefektívna, že úplne
  mýlne informovali Hitlera o sile, avybavenosti a výzbroji SSSR a niet divu, že červeno-viazaný ‘manuál’ pre nemecký generálny štáb o Sovietskej sile, bol posmešne nazvaný “Červená opica” (Red Monkey).

  Čo sa týka Stalingradu, (keď boli Nemci už v predmestí Moskvy a Satlin už pomýšľal zdvihnúť ruky, ale nechal sa uprosiť Rooseveltom, ktorý mu prisľúbil obrovskú, všemožnú pomoc), tam hrala úlohu neuveriteľná váhavosť Japonska zaútočiť na Rusov tam na východe a zrada Dr.Sorgeho (ktorý bol mimo iné Nemec a dopisovateľ Frankurter Zeitung), ktorý prezradil Stalinovi, že Japonsko dodrží zmluvu s Ruskom a nezaútočí, čo znamenalo, že Stralin si mohol dovoliť presunúť 2 milióny vojska na nemeckú frontu, ku Stalingradu.
  Bol odhalený a Japoncami popravený.
  Japonci potom dostali horkú pirulku; Rusi na konci vojny na nich zaútočili.

  Mimo iného, hodnosť plukovníka (Degrelle), čo je jeden stupeň pod generálom, ašpiruje na viac ako veliteľa roty.
  A to nebol len Degrelle, ktorí obdivovali Hitlera, bol tam ešte Otto Skorzeny (ktorý na Monte Sasoo ukradol angličanom Mussoliniho), Günter Prien (ponorkový kapitán, ktorý potopil angličanom v ich Scapa Flow dve najväčšie bitevné lode a prvý ktorý obdržal najvyššie vyznamenaniie, Ritter Kreuz s briliantami v dubových ratolestiach), Hans Ulrich Rudel, Hans Joacim Marseille, Dr. Willi Messerschmidt a mnoho iných, odhodlaných poloižiť za neho život.
  Koniec koncom, na to bolo odhodlané celé Nemecko!

  Teda pán Svarga, musím s ľútiosťou konštatovať, že Vaše vyhodnotenie Hitlera má neúnosné trhliny.

  • Mily Sitra, nase tuzby, nase idealy by nam nemali zatemnit nase zmysly a nase mozgy. Ja predsa mozem uznat velkost cloveka ale vidiet jeho nedostatky. A u neho vidim tento nedostatok. Vojensky. A to priamo u neho. Pokial armade velili vojaci a boli to najlepsi vojaci sveta, tak Nemci slavili uspechy. Odkedy vsak znasilnoval armadu AH zacala tragedia. AFRICKE TAZENIE BOL ZACIATOK. Co tam hladali?
   Jeho neustale hadanie sa s Mansteinom, kafranie do taktiky, cielov. Nechce sa mi znova ponarat do veci ktore mi zabrali roky studia. Ostal zaver. Bol to on ktory je zodpovedny. Uznal to aj on sam. Ked povolal zo zalohy tych co poslal na dochodok!! Uz tento samotny fakt hovori vsetko.
   Lenze bolo neskoro.
   K Leonovi Degrell. Leon bol velky hrdina, velky clovek a skoda ze nedostal priestor. zacal od obycajneho vojaka a dotiahol to na plukovnika. Lenze to uz bol koniec vojny. Jeho „divizia“ bola zdecimovana, ked ju prevzal mala 623 ludi. Co je to za divizia ked od kuchara po koniara ma 623 ludi. Skratka on svoj zivot prezil, vojensky zivot prezil ako rotny. Bol to uzasny politik, filozof, genius. A bola to chyba AH, zeludi ako on nevytiahol hore.nechat ludi ako on v blate a v krvi sa brodit, ked mohli vykonat daleko, daleko viac. Pouzival ho ako pucvolu.

 23. S AH nesuhlasili Halder,Rundstedt, Guderian, Brauchitsch,Rommel, Bock.
  A SUHLASILI Lakaitel (lokaj) Keitel, Jodl, a taky podobny.
  DAKUJEM.

 24. A siel by som dalej, ludi schopnych a oddanych poslal na najhorsie miesta kde hasili nim sposobene priekaky. A este ziadal aby tam zgegli. To uz takyto nezmysel neziadal od svojich vojvodcov ani Stalin. Viem ze vtedy uz AH bol zavisly na drogach pardon vitaminoch doktora Morela.
  Ved su zname zabery filmove zabery, kde ma tremol.
  Je mi luto, verte mi ze ano.

 25. “AFRICKE TAZENIE BOL ZACIATOK. Co tam hladali?”
  Ale, ale, Vyneviete čo tam hľadal?
  Rozhodol somsa, že Vám neprezradím, lebo chcem aby ste sa podíval do tých Vašich materiálov, ktoré už roky študujete, možno to tam nájdete.
  Dám Vám však ‘hint’, dôvod bol podobný, prečo mussel ísť do Grécka.

  “S AH nesuhlasili Halder,Rundstedt, Guderian, Brauchitsch,Rommel, Bock”
  áno, keď už bolo zle, nesúhlasili…vtedy už boli všetci múdri….

  Máte pravdu, keby to bolo dopaddlo tak, ako by sme si to priali my dvaja a mnoho iných, svet by bol dnes vypadal ináč.

  • Mily Sitra, vy si pletiete pricinu a nasledok. Zmieneny pani boli mudry pred tym. Oni stali za jeho uspechmi. Oni ho varovali pred osudovymi chybqmi. To on neznasal. Skratka a strucne, pan slobodnik, zastal v dobe 1.sv.vojny, ktorabola pozicna. Ale tato bola bleskova, vojna manevrov.

   No a Afrike to bolo to iste. Rommel ako pustna liska, velitel duchov, mu to vravel, vysvetloval. Udreli sme a musime odist, rychlo !

   Ale on nie , treba udrzat pozicie:))))))
   A v Afrike nemali co hladat, Talianom nepomohli a invazii nezabranili.
   Dvaja jeho marsali umreli v dosledku vzdusneho utoku stihacky, trapne, trapne, trapne. Fakt uz dost o nom.

   • Neviem skade máš svoje informácie. Pokiaľ viem ja, tak práve Hitler kázal Rommelovi obmedziť operácie a ten mal iba pomôcť Talianom v Afrike stabilizovať a udržať pozície. To Rommel útočil ako zbesilý napriek Hitlerovym rozkazom. Odporúčam knihu Davida Irvinga: Rommel púštna líška.

    • Ale ved to su bezne zname veci. Ano Rommel utocil ako besny, ved ano, to bolo to najlepsie. O tom je predsa vojna. Sam to potvrdzujete. Manevrovat, menit pozicie, utocit z necakanych smerov. Rommel vedel ze inak neuspeje, chcel vsak stiahnut Afrikakorps, vedel ze tam nema co ziskat iba prehrat. Ved preto ho Hitler vymenil. Sk9ncilo to ako predpoklal debaklom. Rommel videl ze Hitler je amater. No a Atlanticky val. To bol vrchol. To sa nedalo ubranit bez krytia zo vzduchu, bez tankov. Samotneho Rommela rozstrielali. Co sa na to da povedat?

     • Útočiť je možno dobré, ale Rommel také rozkazy nemal. Hitler v Afrike nechcel bojovať, Rommel nemal útočiť a mal byť najmä morálnou oporou. Nesplnil tieto Hitlerove rozkazy. Teda to bolo naopak – Hitler hovoril stiahnime sa a držme pozície (Afrika naozaj nemala byť miestom veľkých vojenských operácií), Rommel napriek tomu útočil. Samozrejme je to komplikovanejšie, situácia sa menila, ale vo všeobecnosti si držali obaja práve takéto názory. Rommel nikdy nehovoril (pokiaľ viem) o stiahnutí sa z Afriky, kým mu netieklo do topánok, aj to vďaka tomu, že precenil svoje možnosti. Naopak, žiadal stále nové a nové posily.

     • Hitler chcel udrzat Afriku aby zabranil vylodenie v Taliansku. A v tom bola chyba, niektori vravia ze tym oddialil obsadenie Talianska.
      Podla mna tam mal iba udriet. Uz vtedy ho kritizoval Manstein. Robil si z neho srandu.
      Skutocne sa mu rehotal. Hitler ho nenavidel ale musel byt ticho bol to jeho najlepsi vojak.

     • Rommel bol moderny vojak, predbehol dobu. Sucinnost vojsk. Manever, ustup , utok. On a Manstein geniovia vojny. Rommel bol lojalny. Manstein mal k H., prezieravy vztah. On bol presvedceny o Hitlerovej hluposti. Aj to jasne sformuloval. H. NAM PR3HRAL VOJNU.

     • Takže ty vlastne naznačuješ (ak dobre chápem), že Nemecko by bez Hitlera vyhralo vojnu proti Británii, USA a ZSSR…

     • Nie, ja som citoval Mansteina !
      DR nemohla vyhrat takuto vojnu. Nie proti obvrovskym zdrojom USA a ZSSR. To je nemozne. Myslim si vsak, ze DR nemusela bojovat so ZSSR. A ze mala porazit GB. Vsetky sily proti GB.
      A tam skoncit ale to je keby……. A uz ked bojovali mal tonechat na vojakov. Toto tvrdim!! Nedopadlo by to tak smutne. A my by sme tu nemali komancov 40 rokov.

     • Svarga, musíš si uvedomiť, že ani jeden nemecký generál po vojne nemohol vydať knihu: „Hitler – vojenský génius“.
      Alebo myslíš, že ak aj by chcel si takto robiť ťažkosti, tak by mohol?

      Takisto si musíš uvedomiť, že bez ohľadu na reálnu pravdu, ktorá je pre nás neistá, opakuješ vlastne oficiálnu protinemeckú propagandu. To je isté, a to stojí za zamyslenie v tom zmysle, že či sa nemýliš. Zlý despota opovrhuje dobrými šikovnými generálmi. Heh.

      Večné doťahovačky, či a čo zavinil hlavný velitel a čo armáda, generáli či dokonca vojsko – to už tu bolo u všetkých historických udalostí. To je ako hádka, či bolo skôr vajce alebo sliepka.

    • A este si neodpustim, vtip. Dve veci su zbytocne muzske bradavky a talianska armada. Tolko o pomoci talianom. Ved ti tam len prekazali.

 26. Otázka bola “Čo tam hľadal?” Na tú ste neodpovedal a mňa nič iné nezaujíma.
  Správna by bola otázka “čo tam hľadali Taliani”? O ostatnom, teda o boji, víťzstvách či porážkach v Afrike, je zbytočné debatovať.
  V decembri britské jednotky z Egypta zaútočili na Talianov, zahnali ich do Lýbie (odkiaľ chceli Taliani zaútočiť na B ritov a obsadiť Suzský kanál) a zajali 38,000 Talianov a štyroch Mussoliniho generálo. Britské straty niečo viac ako 100 mužov!!
  Preto tam mussel vojsť Hitler, zachrániť týchto Mussoliniho pajácov!

  * * *
  28 októbra 1940, ráno o 5:30 Mussoliniho vojská vošli do Grécka.
  Pred Hitlerom to tajil, za odplatu, že Hitler mu neoznámil útok na Nórsko a hlavne na Rumunsko, kde mal byť spolu-účastník v tejto akcii.
  Hitler ho odrádzal od útoku na Grécko a žiadal ho, aby aspoň počkal do prezidentských volieb v USA a aj to len v prípade, keď si bude istý, že Briti sa chystajú do Grécka vtrhnúť.
  Hitler bol nesmierne rizhnevaný, keď mu Mussolini oznámil pri stretnutí vo Florencii okolo 11 hod. v nemčine: “Führer-wir marsch¬ieren!”
  Deň po stretnutí vo Florencii, Briti pristáli na Kréte a 3-ho novembra prvé britské jedotky pristáli na gréckej pôde pri Aténach.
  A Taliani začali dostávať výprask.
  Napriek tomu, že Jodl prehlásil, že sa nič neplánuje, behom týždňa Hitler bol nútebý dať rozkaz Wehrmachtu pripraviť ofenzívu proti récku, odľahčiť tlak na Talianov. Samozrejme to si hneď vyžadovalo vojsť do Juhoslávie a zaťaženie aj na západnej fronte prinieslo už aj prvé porážky.
  Niet divu, že Hitler lamentoval:
  “nikdy sme nemali šťastie s týmito Latino rasami”!
  V auguste roku 1934 Hindenburg varoval Hitlera pred Talianmi.
  Umierajúci Kancelár mu povedal: ”Teraz, pán Hitler, neverte Talianom”.
  Napadol Abesíniu. Napaddol Albániu. Všade utrpel porážku za porážkou. V Albánii mali Grréci prevahu 2ku1.
  A všade ho Hitler mussel ísť zachraňovať.
  Ten vtip, ktorý ste uviedol na konci, je veľmi dobrý a pádny.

  • A musime si oddelit dve veci a nejak sa nam to v debate vyjadrit nedari. Ja povazujem AH za politika ale nie za vojaka. Preto stale prizvukujem, ze nemal sa co pliest vojakom do prace. O tom je tento problem. Tam som ho prehlasil za nulu a amatera. A vtom je asi deliaca rovina nejde o natahovanie . Debatovat o AH ako o vojakovi je rovnake ako debata o skladatelovi, ktory nepozna noty!!!
   Ja jednoducho ani neuvazujem o AH za vojaka. Nic o to nevedel.

   Dalsia cast je politika. Aj tam robil chyby, vazne chyby ale mal aj obrovske vystupy. Nespochybnitelne.

 27. Talianov mal nechat svojmu osudu. Im sa nedalo pomoct. Bola to ich vojna. Mohol sa od nich distancovat.

Pridaj komentár