Domov / Hlavná strana / Komentáre / Ako zvrátiť bielu genocídu – koncept praktických a mierumilovných riešení

Ako zvrátiť bielu genocídu – koncept praktických a mierumilovných riešení

Mnoho ľudí je frustrovaných kvôli situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzajú naši ľudia. Masová imigrácia z Tretieho sveta na Západ si začína vyberať svoju daň. Nie len ekonomicky a pokiaľ ide o bezpečnosť, ale čo je najdôležitejšie, demograficky, keďže vidíme, že sa stávame menšinou vo vlastných krajinách, čo je podľa medzinárodného Dohovoru OSN o prevencii a trestania zločinu genocídy definované ako genocída. Napokon, aby sme niečo vyriešili, musíme to najprv pochopiť.

V tomto článku si dávame za cieľ predstaviť praktické a mierumilovné riešenia tejto výzvy. Majte však na pamäti, že v prvom rade je dôležité pochopenie vážnosti situácie, v ktorej sme. Ak budeme pokračovať v ceste, ktorou nás viedla a stále vedie protibelošská mentalita, výsledkom bude biela genocída.

Budúcnosť pre každého

Je možné zastaviť bielu genocídu a čo by sa stalo, keby sme ju začali odvracať? Čo urobiť s imigrantmi, ktorí tu už sú? A ako by odvracanie bielej genocídy v skutočnosti vyzeralo?

Vyzeralo by to tak, že Pakistanci by žili v Pakistane, Číňania by žili v Číne, Afričania v Afrike a Arabi by žili s Arabmi v arabských krajinách. Keď o tom takto uvažujeme – bolo by to skutočne neľudské? Len ak máte negatívny a predpojatý názor na Tretí svet.

Výsledok tohto by mohol vyzerať ako nejaký stereotypný, politicky korektný obrázok rozdielnych rás a rozdielnych kultúr koexistujúcich v rôznych krajinách. Takže keby ste videli Zem z vesmíru, videli by ste diverzitu rás a kultúr. Napokon, byť donútený zmiešať sa dokopy v taviacom kotli neprospieva globálnej diverzite (keby protibelosi neboli protibelochmi a skutočne verili tomu čo hovoria ohľadom diverzity, podporili by nás).

Hoci naším zámerom nie je zamerať sa na zachovanie napríklad čínskej kultúry, keďže sa chceme zamerať na budúcnosť našich ľudí, želáme Ázijčanom, Afričanom a Arabom to najlepšie pri budovaní veľkej kultúry pre svojich ľudí. Nakoniec, budúcnosť pre našich ľudí nevylučuje budúcnosť pre ostatných ľudí.

Ako to zvrátiť?

Pokiaľ ide o praktický aspekt, nie je to o tom, že by nám chýbala technológia na vybudovanie múrov a hradieb, aby sme zabránili masívnym množstvám imigrantov prekročiť naše hranice, alebo že by nám chýbali prostriedky diaľkovej dopravy, ktoré by im pomohli vrátiť sa do svojich domovských krajín keby to skutočne chceli. V uplynulých desaťročiach sme mali migračnú vlnu do Západného sveta a v desaťročiach pred nami by sme si vedeli predstaviť migračnú vlnu opačným smerom. Vážne to nie je o nič komplikovanejšie.

Samozrejme, to, čo ľuďom bráni v túžbe zvrátiť bielu genocídu nie je nedostatok praktických prostriedkov na uskutočnenie niečoho takého, sú to psychologické prekážky, ktoré v súvislosti s tým ľudia majú.

Takže je dôležité uvedomiť si, že výzvy, ktoré tu sú, nie sú v skutočnosti praktické ale psychologické.

Aké sú psychologické prekážky?

Mnohí ľudia majú dojem, že biela genocída sa nedá zvrátiť, či už preto, že je „príliš neskoro/zašlo to príliš ďaleko“, alebo že by bolo „príliš neľudské urobiť to.“

Pokiaľ ide o túto druhú pripomienku, už sme vysvetlili, že budúcnosť pre našich ľudí nevylučuje budúcnosť pre ostatných ľudí, a že by nebolo neľudské, keby Ázijčania žili v Ázii alebo Afričania v Afrike a tak ďalej. Umožniť budúcnosť všetkým ľuďom nie je neľudské, ale odopretie budúcnosti našim ľuďom určite je.

Ostaté prekážky, ktoré v súvislosti s týmto ľudia môžu mať by mohli zahrňovať otázky ako: čo urobiť s imigrantmi, ktorí tu už žijú? Čo ak sa asimilovali a integrovali a hovoria našimi rodnými jazykmi a vyrástli tu?

Všetci sme počuli politicky korektné argumenty v prospech imigrácie. Ľudia, ktorí si hovoria „antirasisti“ (t.j. antibelosi) používajú všetky druhy argumentov, aby ospravedlnili politiku, ktorá vedie ku bielej genocíde. Čo je ale dosť smiešne, tieto argumenty fungujú obojsmerne – ak predpokladáme, že sú pravdivé.

Napríklad, často sa hovorí, že imigrácia posilňuje našu ekonomiku. Niektorí antibelosi tvrdia, že my v bielych krajinách by sme finančne profitovali z toho, keby sme pritiahli vysoko vzdelaných ľudí z Tretieho sveta. Že ich potrebujeme kvôli zdravotnej starostlivosti a pracovnej sile, keďže našim krajinám vraj chýbajú v tejto súvislosti zdroje. Ale ak sú títo ľudia dobrí pre našu ekonomiku, potom by s najväčšou istotou boli dobrí pre ekonomiku vo svojej krajine pôvodu, ktorá môže byť vo väčšej ekonomickej núdzi.

Pokiaľ ide o imigrantov, ktorí tu už žijú, keď sme začali túto politiku masovej imigrácie, povedali nám, že to s novými ľuďmi a kultúrami bude vzrušujúce. Preto, nebolo by pre nich tiež vzrušujúce, keby zažili novú krajinu alebo krajinu svojho pôvodu? Nakoniec, ak sa im podarilo integrovať alebo asimilovať do našich krajín, potom sa určite budú dať opätovne integrovať alebo asimilovať vo svojich domovských krajinách.

Dajme tomu, že často počujeme, že dôvod, prečo by sa nemali vracať do svojich domovských krajín je, že by bolo kruté nútiť ich, najmä keď vezmeme do úvahy, že mnohí ľudia stále pomýlene veria, že by sa vrátili na miesto vojny a chudoby.

Ak je však toto naozaj niekoho názor na celú Afriku a zvyšok Tretieho sveta, potom by dotyčný alebo dotyčná mala popracovať na svojich predsudkoch. Človek uvažujúci týmto spôsobom démonizuje celý Tretí svet, keďže vojna nie je v celej Afrike a je mnoho dobrých miest na život, ktoré nie sú prevažne biele.

Takže vidíte, čo bolo povedané v prospech migrácie do bielych krajín sa dá rovnako použiť v prospech migrácie z bielych krajín. Ak tieto politicky korektné vyhlásenia nie sú pravdivé, potom nám klamali.

Myslite na to, že nie všetci ľudia, ktorých môže znepokojovať odvracanie bielej genocídy, sú vedome antibelochmi, jednoducho nechcú mať pocit, že musia byť „nevyhnutne zlí“. Aby sme zmenili zmýšľanie ľudí, musíme zmeniť spôsob ich uvažovania. Že nie je neľudské, aby Ázijčania žili v Ázii, Afričania v Afrike alebo Arabi v arabských krajinách. Budúcnosť pre našich ľudí nevylučuje budúcnosť pre ostatných ľudí. Umožniť každému národu, aby mal budúcnosť, nie je neľudské, ale odopretie budúcnosti našich ľudí je.

Je morálne nesprávne alebo morálne správne chcieť budúcnosť pre vlastných ľudí? Väčšina ľudí by súhlasila, že je to morálne správne.

Otázkou potom je, prečo by imigranti alebo ľudia, ktorí si hovoria „antirasisti“ nesúhlasili? Prečo by to nemali byť schopní vidieť z našej perspektívy? Keďže nebelosi sú ľudia ako my, prečo by nemali byť schopní cítiť empatiu?

V akom časovom horizonte sa to dá zvrátiť?

Keďže biela genocída je morálne nesprávna a jej zvrátenie je vskutku možné praktickými a mierumilovnými riešeniami, jediná otázka ktorá zostáva je, ako rýchlo by sa biela genocída mala zvrátiť?

Migrácia, ktorú sme mali do Európy, trvala niekoľko desaťročí, takže by sa mala dať zvrátiť za niekoľko desaťročí. Samozrejme, tento proces by sa mohol udiať aj rýchlejšie, možno v časovom horizonte 10 až 15 rokov, skutočne je to len otázka diskusie, keďže je možných viacero možností.

Musíme si zapamätať, že technológia a dopravné prostriedky sa zlepšujú a zlepšujú každý rok. Pred 100 rokmi bola cesta z Afriky do Anglicka dlhá. Ale v dnešnom svete sa taká cesta dá podniknúť jediným letom v lietadle. Svet sa stáva navzájom viacej prepojeným.

Budúce výsledky

Niektorí ľudia veria, že veľká vojna medzi rasami, alebo nejaký druh zrážky civilizácií v blízkej budúcnosti sú neodvratným výsledkom súčasnej politiky masovej imigrácie a jej následkov. My však neveríme, že takýto výsledok je nevyhnutný a ani dobrý pre kohokoľvek. Naproti tomu veríme, že praktické a mierumilovné riešenia na tieto problémy sú nie len možné, ale že je to tá najlepšia cesta vpred.

Keby Afričania mohli vybudovať veľkú kultúru pre svojich ľudí v Afrike, tvrdil by som, že by to určite bol uprednostňovaný výsledok. Podobne aj rôzne národy v Ázii budujúce veľké kultúry pre svojich ľudí v Ázii a tak ďalej. Chceme budúcnosť pre našich ľudí a rozumieme tiež, že ostatní ľudia chcú to isté pre svojich ľudí. Ako už bolo spomenuté skôr, toto by malo za následok globálnu diverzitu, o ktorej mnohí ľudia hovoria, že sa im páči. Keby tomu naozaj verili, podporili by nás.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: This is Europa

O ::prop

Pridaj komentár