Domov / Hlavná strana / Nezaradené / Ako rozoznať, že žijete v tyranii

Ako rozoznať, že žijete v tyranii

Poznámka prekladateľa. Aj keď ide o príspevok z amerického uhla pohľadu, pevne verím, že si i slovenský čitateľ nájde v týchto pár bodoch niečo, čo dobre pozná aj z fungovania našej „vlády“.

Tyrania je dôležitým fenoménom fungujúcim na určitých princípoch, podľa ktorých sa dá v svojich ranných štádiách rozoznať. Ak sú ľudia oduševnení, pripravení a oddaní slobode, vystúpia proti tyranii skôr, než sa pevne zakorení. Metódy používané na zvrhnutie ústavného poriadku a nastolenie tyranie sú dobre známe. Napriek tomuto povedomiu je však prekvapivé, ako tí, ktorí nemajú žiaden záujem na zavedení tyranie, môžu tieto metódy prijať za svoje a napriek svojim najlepším zámerom tyraniu nastoliť. Tyrania nemusí byť plánovaná. Tyrani môžu klamať sami seba, ako i každého okolo. Toto je 16 znakov, že žijete v tyranii, alebo k nej smerujete.

1. Kontrola informácií a verejnej mienky: Tá začína zadržiavaním informácií a vedie k vydávaniu informácií falošných alebo zavádzajúcich. Vláda dokáže rozvíjať ministerstvá propagandy pod rôznymi názvami. Zvyčajne ich nazýva „verejnými informáciami“ či „marketingom“.

2. Volebné podvody na zabránenie zvoleniu reformátorov: Nezáleží na tom, ktorý z kandidátov je zvolený, ak sa nemôže nominovať žiaden skutočný reformátor, a keď novinári poznajú výsledky volieb predtým, než je ich možné skutočne poznať, potom sa hlasy nesčítavajú poctivo.

3. Nepatričný oficiálny vplyv na súdy a poroty: Nie-náhodný výber poroty, vylučovanie tých, ktorí oponujú zákonu, vylúčenie poroty z vypočutia právneho argumentu, vylučovanie súkromných žalobcov z prístupu k veľkej porote, a bránenie stranám a ich advokátom používať efektívne argumenty a spochybňovať vládu.

4. Uzurpovanie si nedelegovaných právomocí: To sa obvykle vykonáva získavaním si verejnej podpory na vyriešenie nejakého problému, alebo na redistribúciu bohatstva v prospech podporovateľov dominantnej frakcie, ale rýchlo vedie k potláčaniu práv menšín a jednotlivcov.

5. Snaha o vládny monopol nad účinnosťou a použitím ozbrojených síl: Prvými znakmi sú snahy o registráciu či obmedzenie vlastníctva a použitia strelných zbraní, spočiatku pod pláštikom „ochrany“ verejnosti, ktoré, keď v skutočnosti vedie k zvýšenej miere zločinnosti, poskytuje základ pre ďalšie snahy o odzbrojenie, týkajúce sa väčšieho množstva ľudí a ďalších zbraní.

6. Militarizovanie represívnych zložiek: Vyhlásenie „vojny proti zločinu“, ktorá sa stáva vojnou proti občianskym slobodám. Príprava vojenských jednotiek pre vnútornú policajnú službu.

7. Infiltrácia a rozvrat občianskych združení, ktoré môžu byť zdrojom reforiem: Vnútorná špionáž a sledovanie je len začiatok. Znakom je prenasledovanie ich vodcov na základe falošných obvinení.

8. Obmedzovania investigatívcov a spoločenských kontrolórov: Keď sú ohrozovaní ľudia, ktorí sa snažia odhaliť protiprávne konanie na vysokých postoch, ide o znak, že Systém je nielen prehnitý korupciou, ale že korupcia prešla cez prah k aktívnej tyranii.

9. Použitie zákona na potlačenie konkurenčného zápasu: To začína získaním podpory dominantnej frakcie uplácaním svojich priaznivcov a potláčaním ich konkurentov, no vedie k zapojeniu sa samotných štátnych predstaviteľov do nelegálnych aktivít a použitu zákona na potlačenie nezávislých konkurentov. Dobrým príkladom je obchod s drogami.

10. Rozvracanie vnútorných kontrol: To zahŕňa vymenovanie do kľúčových pozícií osoby, ktoré sa dajú kontrolovať svojimi sponzormi, a ktorí sú potom nútení konať protiprávne. Najhorším spôsobom je vymenovávanie sudcov, ktorí následne podporujú protiústavné činy iných štátnych úradov.

11. Vytvorenie triedy štátnych úradníkov, nachádzajúcich sa nad zákonom: To je indikované zrušením obvinení za nesprávne konanie voči osobám, ktoré „nasledujú rozkazy“.

12. Zvyšovanie závislosti ľudu na vláde: Klasickým prístupom k dominancii nad ľudom je najprv im vziať všetko, čo majú, a potom ich nútiť prispôsobiť sa požiadavkam vládcov, aby svoj majetok dostali späť.

13. Zvyšujúca sa verejná nevedomosť o ich povinnostiach a neochota ich vykonávať: Keď sa ľudia vyhýbajú záležitostiam, ako sú voľby a služba v domobrane a v porotách, tyrania nie je veľmi ďaleko.

14. Použitie umelo vytvorených udalostí na vyvolanie podpory ľudu: Teroristické činy, z ktorých sú obviňovaní politickí oponenti, okamžite nasledujú dobre pripravené návrhy na zvýšenie právomocí a rozpočtov pre represívne orgány. Niekedy označované ako sprisahanie ríšskeho snemu (Reichstag).

15. Premena práv na privilégiá: Požadovanie licencií a povolení na vykonávanie toho, čo vláda nemá v právomoci obmedzovať, s výnimkou patričného porocesu, v ktorom bremeno dokazovania spočíva na jej pleciach.

16. Politická korektnosť: Mnohí, ak nie dokonca väčšina ľudí, sú náchylní k zapojeniu sa do represívnych akcií voči neobľúbeným názorom alebo správaniu, dláždiac tak cestu k dominancii tyranskej vlády.

Autor: Jon Roland

Preklad: Rudolf Schütz

O ::prop

Pridaj komentár