Domov / Hlavná strana / História / Aká je prehistória Slovanov? Odpoveď dáva DNA – genealógia (časť II z II)

Aká je prehistória Slovanov? Odpoveď dáva DNA – genealógia (časť II z II)

slovaniaAby sme si predstavili ten časový rozsah, je to doba oveľa staršia ako východ Židov z Egypta, podľa biblických údajov. Ak sa oprieme o Tóru, vychádzali z Egypta iba pred 3 500 – 3 600 rokmi. Ak sa odrazíme od záznamov Tóry, ktorá – samozrejme – nie je presným historickým zdrojom, môžeme konštatovať, že spoločný predok Východných Slovanov žil tisíc rokov skôr od výbuchu sopky na ostrove Santorini (Thera), čo zapríčinilo zničenie minojskej civilizácie na Kréte.

Teraz môžeme začať tvoriť postupnosť udalostí našej skoršej histórie. Pred 4 800 rokmi Praslovania rodu R1a objavili sa na území Východoeurópskej Ruskej roviny, pričom nie hocijakí Praslovania. Ale menovite tí, ktorých potomkovia teraz žijú v našej dobe, počtom desiatok miliónov obyvateľov. Pred 3 800 rokmi Árijci – potomkovia týchto Praslovanov (majúci identický haplotyp s potomkami Slovanov, ako bude dokázané nižšie) postavili osídlenie ArkaimSintaštu  a Krajinu miest na južnom Urale. Pred 3 600 Árijci opustili Arkaim a preputovali do Indie. Skutočne, podľa údajov archeológov, osídlenie, ktoré je dnes nazývané Arkaim trvalo 200 rokov.

Zadržte! A odkiaľ sme zobrali to, že oni boli potomkami našich predkov Praslovanov?

Akože odkiaľ? A nie je R1a značkou rodu? Ona je tou praznačkou, ktorá sprevádza všetky haplotypy uvedené vyššie. To znamená, že podľa nej je možné určiť k akému rodu patrili tí, ktorí odišli do Indie.

Napríklad ešte pár údajov. V nedávnej práci nemeckých vedcov identifikovali haplotypov v Severnom Kazachstane – Južnom Urale ( nazýva sa to Andronovská archeologická kultúra), kde sa ukázalo, že osem z nich patria do rodu R1a, a jeden je mongoloid, rodu C. Datovanie medzi rokmi 5 500 a 1 800 rokov je mladšie. Haplotypy sú napríklad takéto:

13 25 16 11 11 14 X Y Z 14 11 32

Nerozšifrované znaky sú tu zamenené písmenami. Sú veľmi podobné na slovanské haplotypy R1a, uvedené vyššie na prvých znakoch, osobitne, ak si uvedomíme, že tieto staršie ešte nesú individuálne náhodné mutácie.

V súčasnej dobe podiel Slovanov, potomkov Árijcov haploskupiny R1a v Litve – 38%, v Lotyšsku – 41%, v Bielorusku – 50%, na Ukrajine – 45%. V Rusku je Slovanov typu R1a v priemere 48%, vzhľadom k vysokej úrovni južných Pobaľťanov na severe Ruska, no na juhu a v centre Ruska úroveň východných Slovanov dosahuje 60-75%.

Teraz o haplotype Indusov a čase života ich spoločného predka. Hneď vysvetlím – úmyselne píšem „Indusov“ a nie „Indov“, pretože Indovia vo väčšine patria k Aborigenom, Dravidom, osobitne tým z juhu Indie. Ale, Indusi vo väčšine patria k nositeľom haploskupiny R1a (!) Napísať „haplotypy Indov“ by bolo nesprávne, lebo Indijci patria do množstva skupín rodov DNA-genealógii.

V tomto slova zmysle je výraz „haplotypy Indusov“ podobný výrazu „haplotypy Slovanov“. V ňom je výraz etno-kultúrnej zložky a je to aj jeden zo znakov rodu.

Vo svojej skoršej populárnej práci o haploskupinách Slovanov a Indusov  som už písal o tom, že u Slovanov a Indusov existuje jeden a ten istý predok. Obidva národy patria do toho istého rodu R1a, len Rusov je tam asi 50-75% a Indusov 16%. Čiže ruských mužov rodu R1a 40-60 miliónov a Indusov asi 100 miliónov. V tej práci som opísal iba druh haplotypov, pričom stručne. Teraz už môžeme určiť, kedy žili spoloční predkovia východných Slovanov a Indusov. Nuž – haplotyp predkov tohto rodu Indusov je R1a.

13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 31 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16

Prakticky presne totožný ako haplotyp prapredkov Slovanov skupiny R1a. Sú identifikované dve mutácie, no prakticky mutácií tam niet. Štvrté číslo zľava pri Slovanoch je 10,46, preto je to zaokrúhlené na 10. U Indusov je 10,53, čo je zaokrúhlené na 11. V skutočnosti je to rovnaké. V skutočnosti je to rovnaké aj s priemernou mutáciou úrovne jednotky. Vek spoločného predka Indusov – 3 850 rokov. Teda o 950 rokov mladší od Slovanov.

Nakoľko rodové haplotypy Indusov i Slovanov prakticky súhlasia, ale slovanský haplotyp je o 950 rokov starší, je jasné, že Praslovania prišli do Indie a nie opačne. Stručne povedané, boli to nie Praslovania, kto tam prišli, ale Praindusi, no oni boli potomkami Praslovanov.

Ak spojíte všetky haplotypy Slovanov a Indusov, dá sa predpokladať, že majú spoločného predka, pretože rozdiely prakticky neexistujú. Spoločný predok haplotypu Slovanov a Indusov je:

13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16

Je identický haplotypu spoločnému predkovi Slovanov skupiny R1a. Čas spoločného života predka Slovanov a Indusov – pred 4 300 rokov. Je to preto, že pri spojení došlo k spriemerovaniu. Celkom zjednodušene povedané, je to preto, lebo jednoducho nie všetci došli do Indie. U tých, ktorí došli, spoločný predok už bol „mladší“. Praslovanský predok bol starší. Počas 500 rokov sa Praslovania – Árijci pozdržia v Arkaime, o ďalších 200 rokov odídu do Indie a tým Indusi začnú počítať svoj vek od spoločného predka, praslovanského, pred 3 850 rokmi. Čísla sedia.

V súčasnosti je úroveň Indijcov rodu Árijcov, R1a celkovo 16%. To je druhé miesto po najrozšírenejšej indickej haploskupiny Aborigencov haploskupiny H1 (20%). Vo vyšších kastách haploskupiny R1a predstavuje 72%. Pri tomto sa trochu pristavme.

Ako je známe, spoločnosť Indie sa delí na kasty a plemená. Základné sú štyri. Brahmani (svätci), ksatriovia (vojaci), vaysovia( obchodníci, poľnohospodári, pastieri) a shudrovia ( robotníci a sluhovia). V odbornej literatúre sa delia na indoeurópske a drávidské kasty. V každej z nich sú tri úrovne. Vyššia, strená a nízka. Plemená sa delia na indoeurópske, dravidské, barma-tibetské a austro-aziatske. Ako bolo zistené nedávno, všetka táto mužská populácia v Indii môže byť rozdelená na 15 základných haploskupín. Mongoloidnú C, iránsko-kaukazskú G, indické H, L, R2, blízkovýchodné J1, stredozemnomorskú J2, východo-azijskúO, sibírsku Q, východoeurópsku (Áriskú) R1a, západoeurópsku R1b. Napríklad, európski cigáni (nie Rómovia – pozn. prekl.), ako je známe, vyšli z Indie pred 500-800 rokmi majú v prevládajúcom počte haploskupinu H1 alebo R2.

Základná úroveň obidvoch vyšších kást, indoeurópskej, aj drávidskej, pozostáva z predstaviteľov Árijskej haploskupiny R1a. Je ich tam do 72% v indoeurópskej vyššej kaste a 29% v dravidskej vyššej kaste. Ostatní členovia vyšších kást, tvoria indickú haploskupinu R2 (16% a 10%), L(5% a 17%), H(12% a 7%), ostatní tvoria zlomky percenta.

V plemenách prevladá východoazijská skupina O a aborigénska skupina H.

V princípe, toto súhlasí so starými migračnými tokmi. Najstarší prúd pred 40-25 tisíc rokmi starých Dravidov, východných Aziatov a Australoaziatov smeroval na juh do Indie. No nevieme odkiaľ, veda to zatiaľ presne neudáva. Buď zo západu, napríklad z Mezopotámie, alebo z juhu. Ešte jeden prúd, možno nie veľký potôčik, priviedol pred 15-12 tisíc rokmi najstarších nositeľov haploskupiny R1a z východu, z južnej Sibíri, z Altaja, po ceste na západ. Potomkovia týchto najstarších R1a tiež žijú do dnes v džungliach v indických kmeňoch. Do vyšších kást sa oni nedostali. Počas mnohých tisícročí, v priemere pred 8 tisíc rokmi, druhá vlna Dravidov prišla do Indie zo Stredomoria a Blízkeho východu a priniesla so sebou začiatky poľnohospodárstva spolu s haploskupinou J2, z ktorej je do teraz vo vyšších kastách 24% a v kmeňoch do 33%. A, nakoniec, pred 3 500 rokmi nositelia haploskupiny R1a prišli do Indie z Južného Uralu pod menom Árijci. Pod týmto menom sa oni dostali aj do Indického eposu. Je zaujímavé, že samotný systém indických kást bol založený tiež asi pred 3500 rokmi.

Takže, zopakujme si znovu. Slovania a Indovia majú jedného spoločného predka materského typu R1a, ktorý žil asi pred 4 300 rokmi, ale predchodca samotných Slovanov, s tým istým genotypom, je ešte starší – asi 4 800 rokov. Jeho potomok počas 950 rokov nadviazal genealogickú líniu s Indmi, teda asi pred 3 850 rokmi, na kedy počítame začiatok osídlenia Arkaim. R1a – to boli Árijci, ktorí prišli do Indie. Prišli tam v čase ( o tom, čo ich tam priviedlo, vysvetlím neskoršie) , keď žili spoloční predkovia rodu R1a po celej Európe. Zatiaľ si vytvoríme všeobecný obraz o tom, kde oni žili skôr ako ostatní, to jest – kde bola ich pravlasť, kedy a kde sa zo svojej pravlasti presťahovali.

Plným právom ich môžeme nazvať Árijcami namiesto anonymného označenia R1a a tým viac namiesto trápneho označenia „Indoeurópania“ či „Protoindoeurópania“. Sú to Árijci, drahý čitateľ, Árijci. A samozrejme, nemali v sebe nič „indoeurópske“ dovtedy, pokým neprišli do Indie a Iránu. Svoju reč oni nezískali z Indie a Iránu, ale naopak, priniesli tam svoj vlastný jazyk. Árijský. Praslovanský. Sanskrit. Alebo protosanskrit, ak chcete.

Preklad: PhDr. Jozef Mižák, Tibor Korečko, www.protiprudu.org
Autor: Anatolij A. Kľosov, profesor chémie a biochémie Univerzity v Moskve a Harvarde, člen Akadémie vied ZSSR, vedúci vedecký pracovník

Zdroj: preformat.ru

Aká je prehistória Slovanov? Odpoveď dáva DNA – genealógia (časť I z II)

O oliolijanko

30 komentárov

 1. To je síce fajn, ale nik nemá dôkazy ako to skutočne bolo. Dovtedy sú to len rozprávky. Germánska teória si vytvorí vlastné a vlastne sa nik nikdy v ničom nezhodne. Prečo to tak je? Lebo sú to vymyslené príbehy a ich autori len dúfajú, že sa práve tá ich hypotéza možno opierajúca sa o nejaký záchytný bodík uchytí. Jedni tvrdia že sme prebrali jazyk od Drávidov, títo zasa že sme im ho doniesli my. Pokiaľ sa nebude dať cestovať časom a skutočne si to overiť nezaujatým pozorovateľom – jediný možný by bol dajaký divoch z nejakého pralesa, inak bude vždy hroziť, že to, čo bude reprodukovať príslušník istého národa bude korešpondovať s vyzdvihovaním práve jeho vlastného etnika či národa. Oficiálna teória, ktorej už ale temer nik neverí je, že sme sa vyrojili z nejakých močiarov. Ak je ale na genetický výskum aspoň aký taký spolah, tak podľa Feráka by sme tu my Slováci mali byť usadení nejaký 8 tisícročí. Tento samotný fakt už vyvracia všetky ostatné rozprávky hrajúce sa na dokonalé teórie. Otázne je tiež kde sme boli práve pred tými 8 tisícmi rokmi? To sme sa sem tiež len prisťahovali??? Ukážte mi človeka – farmára, ktorý sa len tak zoberie, opustí známych a svoju rodnú hrudu, ktorú dokonalé pozná aj so zmenami počasia a pôjde si založiť „nový“ lepší život do neistoty trebárs do iného pásma. A ujde pritom niekoľko tisíc kilometrov. Veď to odporuje logike. Navyše pred takou dobou žilo oveľa menej ľudí na planéte a všade navôkol bola „džungla“. Trebalo klčovať lesy, pripravovať si polia, stavať obydlia. Jediné čo ma napáda, čo by prinútilo zmeniť u roľníka miesto je radikálnejšia zmena klimatu, ale ani to sa nedá „uhádnuť“ keďže aj dnešné superpočítače mnohé pracujú práve na výpočtoch ohľadom krátkodobejších zmien počasia a aj tak sa málokedy „trafia“ :). Ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou žili v okolí riek to je zdá sa neodškrepiteľný a známy fakt. Ale nemuselo to byť nutne len pri veľkých riekach. Ak sa práve tá rieka (alebo skôr potok) začala pravidelne rok čo rok vylievať z brehov tak je tiež možné, že roľník zmenil bydlisko. Ale silne pochybujem, že o niekoľko sto alebo až tisíc kilometrov ďalej. Odišiel zrejme len o kúsok ďalej za kopec kde buď ešte nik nebol, alebo tam bolo nejaké redšie osídlenie. Je možné, že ľudia by také dlhé cesty mohli celkom kľudne prežiť, pretože poznali prírodu a vedeli kde a ako si nejaké to jedlo zaobstarať, ale prečo by to robili? Veď ani dnes obyčajný človek pokiaľ nemusí tak necestuje ďaleko od vlastného domu. Nesúhlasím so žiadnymi „teóriami o presúvaní národov, rás či etník“ pretože väčšinou každý má tú svoju rodnú hrudu rád a je ku krajine kde sa narodil nejako pripútaný. Z novšej histórie koľko dedín kolonisti vyhladili „v záujme vyšších cieľov“ len preto, že domorodci sa ani za nič nechceli odsťahovať? Ľudia sa pomaličky rozširovali množením sa, a keď ich už na jednej kope bolo veľa tak zasa pošli do vedľajšej doliny aby mali blízkych poruke. Takto sa postupne zaľudňovala zem a nie aby sa stále niekto niekam sťahoval. Do toho zrejme budú zapadať lúpeživé kmene ktorých buď nebavilo pracovať alebo to nevedeli, ale ani to nič nemení na fakte že roľníci sa nesťahovali. Možné to je aplikovať skôr na tie kmene, ale ak si vezmeme príklad z indiánov žijúcich v dnešných pralesoch tak ani to zrejme nepripadá do úvahy.
  Takže vyvstáva otázka kde boli prvé usadené kmene, ktoré sa postupne začali množiť a rozširovať? A následne hneď ďalšia otázka a ako sa tam vzali? To sa tam len tak vyskytli?
  Len také prosté zamyslenie jedného obyčajného človeka so sedliackym rozumom :). Ocením reakcie a diskusiu lebo táto tématika je naozaj zaujímavá.

  • No existuju aj ine dovody pre stahovanie, ako je pocasie. Napriklad ohrozenie zivota najazdnikmi. Neochota platit „vypalne“ (neviem ako to presnejsie nazvat). A navyse, treba si prestat predstavovat migraciu ako nieco, co sa stalo v priebehu roka dvoch a o tisicky kilometrov. Kludne stacilo, ak sa jedna generacia posunula o 100 km.

  • Súhlasím s mnohým čo si povedal, je to naozaj zaujímavá téma. Študujem ju už pár rokov a stále ma fascinuje. Čo som si hneď na začiatku stihol všimnúť je to ako Y-DNA markery priťahujú etnocentristov z celého sveta snažiac sa podať vlastné vysvetlenie toho čo sa stalo, aby to „sedelo ako riť na šerbli“ s ich svetonázorom. Už som videl také šialené teoretické spletence, že ma už nič nemôže prekvapiť. Najradšej mám však tie staromaďarské (napr. na tejto sa dá s chuti zasmiať http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?235037-Scythian-%28Szittya%29-Origin-of-the-Hungarian-%28Magyar%29-people)
   Žiaľ je to tak ako si načrtol. V tomto vednom odvetví sa dá naozaj len málo vedieť a jadro tvoria hypotézy opierajúce sa o vlastnú interpretáciu faktov. Treba na každú (aj od Klyosova) dívať samozrejme s nadhľadom, prirodzene zdravý skepticizmus je myslím si na mieste keď sa bavíme o takto rozsiahlej téme. Väčšinou (a aj tu) platí, že ak začnete miešať ideológiu s vedou dostanete zlú vedu so zlou ideológiou (zlou v zmysle hlúpou). Viem už dosť na to, aby som mohol povedať, že Slovania nie sú svetové superetnikum ako si mnohí radi želajú (na počudovanie sú to ľudia so Slovanskou národnosťou – kto by to bol povedal, že?), nemáme „patent“ na R1a čo je marker ktorý zmutoval v Ázií cca v roku 20 000 pred kristom a do (východnej) Európy expandoval v roku 6000 BC. Vtedy predsa ešte žiadni Germáni, Slovania či iné etniká neexistovali (môžme sa max. baviť o proto-etnikách). Boli to Indo-Európske kmene – pravda aj Slovanskí (slovenskí) predkovia ale nie výhradne len Naši. Ak by som to mal dať do kontrastu s inou haploskupinou, tak I2a je dokázateľne v Európe 2000 rokov dlhšie a je distribučne viac prítomná pri južných Slovanoch viac ako pri zvyšných, podľa tejto čudesnej logiky (R1a = Slovan) by potom nemali byť za Slovanov považovaní. Hlúposť. Národnosti boli sformované o mnoho tisícročí pozdejšie než vznikli spomínané mutácie. Po aplikácií jednoduchej logiky nemôžu byť asociované so súčasnými etnikami, ale iba s ich dávnymi predkami.

   Mne ako Slovanovi, mi nie je celkom jasné, prečo by som mal byť definovaný nejakou mutáciou, podľa mňa je to degradácia Slovanstva v najhrubšom meradle. Podľa mňa Slovana robí Slovanom jazyk a kultúra a nie nejaká mutácia kyseliny v „junk-DNA“, lenže v tomto bode mám dlhoročný konflikt s Našimi etnocentristami, ktorí túto vieru potrebujú viac ako soľ z mne neznámych dôvodov.

   • klamať cigániť je od ich mena V tomto yýzname sa dostalo slovo do slovenčiny Slovan otrok sa tak dostalo
    do západných jazykov v tomto význame V ich jazyku je cudzím slovom Samozrejme neznamená otrok Tak
    ako cigán v ich jazyku neznamená klamár

  • vždy sme neobrábali pôdu.Máme spoločných predkov s Wikingami—o Indii by som pomlčal určite nepochádzama odtiaľ,ale skór vrch dnešné Estonsko atď…omnoho podobnejšie lebky ako ázijčania.Slovanské lebky sú veľké—pleť je bledšia ako Ázijská-Indická…

  • Pán Oskár Cvengrosch má v svojich záveroch takmer úplne pravdu. História, tak ako ju poznáme je síce pre niekoho veľmi pekná a lichotivá, ale žiaľ nie je pravdivá. Niekedy ju skresľovali kronikári a historici, ale v najväčšej miere práve svetský panovníci z rôznych osobných dôvodov. Bola to najmä snaha o osobnú prestíž, potláčaním skutočných historických faktov o ich predchodcoch, vyvyšovanie svojich osobných zásluh legendami atď. Tzv. potláčanie skutočnej histórie cirkvou nepokladám za opodstatnené. Uvediem preto rukolapný dôkaz. Cirkev nemala záujem skresľovať históriu, skôr ju nepokladala, okrem histórie kresťanstva za dôležitú. O tom nepriamo svedčí aj autor Kroniky českej Václav Hájek z Libočan. Práve v tomto svojom diele ako cirkevný predstaviteľ, ktorý mal prístup k cirkevným archívom svoje dielo napísal ako ucelený komplex. Boli to práve svetskí panovníci, ktorí mu znemožnili vydať celý komplex vypísaných údajov. Tým sa stalo a to aj neskôr, že jeho dielo stratilo vynechaním niektorých období komplexnosť.

 2. Maďarmi sa ani netreba zaoberať. Sú to totiž Slovania, presnejšie Sloveni / Slováci. Dejiny prakticky nemajú tak si ich potrebujú vymýšlať a v podstate nám ich kradnúť. Ich dejepis je aspoň podľa toho čo som počul – lebo maďarsky neviem – je jedna veľká vymyslená rozprávka, ktorou vychovávajú z pokojných ľudí doslova nevraživé monštrá voči vlastným bratom. Ťažko k nim zaujať postoj. Nenávisť? Poľutovanie nad nevedomosťou? Sú to vlastne zopičení Slováci, ktorých predkov nedobrovoľne pomaďarčili. Maďarsko nám teraz krásne rastie do možného budúceho konfliktu s jedným zo svojich susedov.
  Tie výsledky haplotipov DNA viaceré veci môžu objasňovať, ale len na základe pôvodu konkrétneho človeka. Presne ako si napísal, v dávnych časoch neboli ľudia vôbec delení na nejaké rasy či etniká a tobôž nie národnosti. To posledné tu máme nejakých 200 rokov. Kto kedy a čím určil, že toto je Slovan a toto Germán? Pozrieš sa na ľudí v europe a pokiaľ Ti sami nepovedia odkiaľ pochádzajú tak nevieš či to je nemec, francúz, slovák, rus…je to furt biele. A žijeme na pomerne malom území na to, aby nabrali nejaké výraznejšie výzorové črty. Zastávam názor, že ľudia sa pomenovávali podľa toho či žili v horách, dolinách, lesoch, pri jazerách… Funguje to aj dnes u nás keď príde horniak na dolniaky a pod. S y-DNA by som preto tiež nejako neoperoval, lebo ten nám históriu nevyloží. V podstate to svedčí o tom, že sa to všetko miešalo ako aj dnes. Určite aj vtedy bolo pár cestovateľov, ktorým sa nepáčilo žiť ako roľník, ale necestovali celé kmene. A zrejme ak sa stretlo viac takýchto nespokojencov tak vytvorili tie nájazdnícke kmene podľa ktorých sú zrejme pravdepodobne pomenované temer všetky moderné národy. Veď podľa koho budú pomenovaní? Podľa čeľade roľníkov či otrokov? Skôr podľa bojovníkov, ktorí im neskôr pravdepodobne začali vládnuť. Ja rozdiel medzi Germánom či Slovanom nevidím, tak by som to najradšej takto vôbec nedelil. Navyše na území dnešného nemecka je veľa dôkazov o Slovanskom osídlení ich zeme čo tiež nabúrava teoriu o tomto podelení europy. Takže musím s tebou len a len súhlasiť, že Slovana slovanom robí hlavne jazyk a zrejme aj tá kultúra a pri pohľade na mapu tak aj miesto. Ale s tým superetnikom Slovanov by som si dovolil trošku nesúhlasiť a to z toho dôvodu, že sa prikláňam k názoru že Slovan znamenal pre anglosaský svet slave – otrok a tí predsa museli byť všade. Navyše ako som povedal, europa je celá biela a nelíšia sa ľudia od seba. Tak ako v afrike afričania a v ázii šikmookí žltí aziati. Takže podľa mňa my sme priamymi potomkami tých slave-ov, ktorí museli byť po celej europe a farmárčiť na svojich výbojných pánov. V úplne skorých dobách ale pánov nemali takže sa ani nemuseli na nikoho deliť a všetci boli len a len ľudia. Ak sa Slovania nazvali slovanmi a boli otrokmi, tak my sme zrejme jediný štát, ktorý si zachoval svoje pôvodné meno a prekvapivo si toto územie neuzurpoval pre seba nik z vedúcich kmeňov. Aj keď, keby maďarizácia začala o dve storočia skôr, tak už sme buď veľké Uhorsko hovoriace tou protoaziatčinou alebo jednoducho maďarsko so zrejme územnými nárokmi na okolité štáty Poľska a Ukrajiny a ktovie koho ešte.
  Rád by som ale vedel ako to bolo s tvorbou a rozširovaním reči. Pretože Slave-ni hovoria všetci hodne podobne, z toho logicky plynie, že otroci Slave-ni pracujúci najskôr slobodne zrejme hovorili aj na západnej časti europy tým istým alebo podobným dialektom. Takto by som to „superetnikum“ definoval, aj keď o žiadne nejaké veľké veci podľa mňa vôbec nejde. Západné štáty si nikdy nepriznajú, že ich ľudia môžu byť potomkami úplne rovnakých otrokov ako Slovania. Vždy je lepšie sa považovať za „nadľudí“ a mať byť na koho hrdí, aj keď väčšina tých vládcov utláčala obyčajný ľud.

  • Som rád, že sa zhodneme aspoň na niečom. Väčšinou registrujem presne opačnú reakciu.

   Čo sa týka superetnika. Pôvodne myslené to bolo v súvislosti s haploskupinou R1a, resp., že R1a patrí výlučne Slovanom, čo je blud. Patríme samozrejme do „rodiny“ R1a ale nie sme v nej sami a nikdy sme neboli.

   Teória odvodeniny slova „slave“ je zaujímavá, ale nepovažujem ju za pravdepodobnú, skôr si myslím, že je to presne naopak a najskôr bolo slovo „slovan“ a až potom poangličtený výraz „slav“. Anglosaský svet v prvom rade nedisponoval modernou angličtinou. To čo si niekto myslí, že bola angličtina bola v skutočnosti germánčina/škandinávčina. Moderná angličtina je v skutočnosti polatinčený severosaský dialekt a ten sa len ZAČAL formovať po nájazde Anglicka Normanmi (čiže polatinčenými germánmi) v r. 1066. Po Nórsky je otrok (to isté čo služobník/sluha) „tjener“, po latinsky „servus“ (servant). Po druhé je to skôr odvodenina od staroslovenčiny slova „sláva“, alebo „slovo“, alebo malo pôvodne iný šľachtický význam. To usudzujem z názvov Našich panovníkov. Pozrime sa na ich mená. RastiSLAV, SLAVomír, PredSLAV atď.. Tieto mená sú STARŠIE ako moderný anglický jazyk.

  • Nithus má pravdu. Bolo to tak že slovo „slave“ vzniklo zo „slovan“ (angl. slav) a slovan pokiaľ viem tak zo slova „slovo“ tým že sme rozprávali SLOVÁ a rozumeli si. A vraj sme podobným spôsobom nazvali takto Nemcov. Tým že sme im nerozumeli tak sme ich považovali za „nemých“ tak z toho slovo „nemec“. Ale zasa čo je pravdivé na tejto teórií neviem, no príde mi logická.

 3. Zdravim vsetkych. Tento preklad od Klosova je len cast jeho prace. Cital som od neho toho viac a mozem povedat, ze autor tohoto prekladu si mozno nevybral najstastnejsi clanok. Klosov pise, ze slovanske haploskupiny su R1a a I2 (I2a, I2b atd.). Samotny pojem Slovania je nestastny, pretoze spaja rozne genotypy do jedneho celku, avsak to spojenie je na baze jazyka, z coho vyplyva, ze povodny jazyk bieleho plemena su jazyky Slovanske. Dokazov k tomuto je pomerne vela. Slovanskymi jazykmi sa ani nie tak davno rozpravalo takmer v celej Europe, taky zaujimavy priklad najdete tu: http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=624. Rovnako je to i s latincinou, nemcinou, anglictinou a v neposlednom rade i s madarcinou, ktora je najmladsim jazykom v Europe (nema viac ako 250 rokov).
  Klosov vo svojich pracach okrem ineho tvrdi, ze povod R1a pochadza pravdepodobne z Balkanu, odkial sa rozsirila do Karpatskej kotliny a ostatnej Europy, vratane Ruskej roviny. Odtial sa preniesli do Indie a Azijskych stepi. Geneticky je to velmi dobre odsledovatelne na zaklade jednotlivych mutacii. Odtial, zo strednej Azie, zacali prudit nositelia R1a v niekolkych vlnach spat smerom do Europy, avsak uz sa nejdnalo o haploskupinu R1a, ale nastupnicku R1a1. Toto je velmi dobre odsledovatelne. V severskych krajinach kostrove nalezy vykazuju hploskupinu R1a (prve osidlenie europy) avsak sucasni obyvatelia Skandinavie (cca. 30 percent) maju haploskupinu R1a1, t.j. hploskupinu priselcov zo Strednej Azie. Tito priselci prenikli i do strednej Europy a mocensky obsadili uzemie az po Ryn. Do historickych analoch sa zapisali ako Germani. Len tak mimochodom, kostrove pozostatky v normanskych hroboch maju tiez haploskupinu R1a.
  Sucasna historia naraba s pojmami doslova bezhlavo, zjavne ne politicku objednavku, preto je v nej obrovsky chaos, narody sa odrazu objavuju a z nicoho nic miznu. Je to zapricinene prave touto politickou objednavkou. Myslim si, ze Klosov so svojimi „spolocnikmi“ naskrtol urcity zaujimavy smer, ktory je exaktne dolozeny jednoznacnymi dokazovymi materialmi, z ktorych vyplyva (pouzijuc sucasne nestastne pouzivane pojmy), ze to comu sa hovori „indoeuropsky“ je v skutocnosti vysostne „slovansky“. Na zaver este snad len tolko, ze blizka buducnost prinesie este nejedno zaujimave prekvamenie :).

  • Ahoj oc. Vidím, že máme rovnaké „voľnočasové aktivity“. Musím sa poďakovať za ten link o existencii takého niečoho som doteraz nevedel. Len s tou poskytnutou interpretáciou by som bol možno trochu opatrnejší. Je známe, že Švédske impérium bolo na vrchole expanzie v tejto dobe a okupovalo podstatnú časť Slovanských zemí, mimo iných aj Ruské, možno by som skúšal začať hľadať vysvetlenie tam.
   Rád by som však ujasniť niektoré údaje, ktoré ste/si napísal. Tvrdíš, že Klyosov vo svojich prácach tvrdí niečo o pôvode R1a v okolí Balkánu? To nejak nerezonuje s mojimi poznatkami od tohto človeka od ktorého som tiež čo-to už stihol prečítať. Mohol by si ma teda usmerniť kde niečo takéto tvrdí? Dokonca si to priamo odporuje s vyššie preloženým článkom (1. časť). Citujem z http://www.protiprudu.org/aka-je-prehistoria-slovanov-odpoved-dava-dna-genealogia-cast-i-z-ii/ :“Kým sa stali Slovanmi, obidva rody prešli veľmi rôznymi migračnými cestami, hoci sa tieto cesty začali zrejme na Východoeurópskej Ruskej rovine, dostali sa takmer na Južnú Sibír a potom sa rozišli rôznymi smermi. Nositelia R1a prešli na Západ po južnom geografickom oblúku z južnej Sibíri cez Tibet, Hindustan, presekli Iránsku planinu, Anatoliu (to jest súčasné Turecko), dostali sa na Balkán v čase pred 10 tisíc rokov a približne pred 5 tisíc rokmi prešli na východ na Východoeurópsku Ruskú rovinu.“ Naviac celá práca ktorej link som dal pod prvou časťou nedáva absolútne žiadny zmysel ak tvrdí niečo takéto. Nemyslel si skôr Baltik (aj keď ani to nie je celkom presné)?

   Ďalej: „V severskych krajinach kostrove nalezy vykazuju hploskupinu R1a (prve osidlenie europy) avsak sucasni obyvatelia Skandinavie (cca. 30 percent) maju haploskupinu R1a1“.
   To tiež nejak nesúhlasí.
   Prvé kostrové nálezy v Šakndinávií nemajú zaznamenanú Y-DNA a to z toho dôvodu, že tento chromozóm je takmer nemožné určiť pred viac ako 10 000 BC (už 5000 BC je kritická hranica a musíš mať veľké šťastie a kvalitne zachovanú vzorku) kvôli faktu, že sa skladá z 60 miliónov bázových párov a 1 bunka obsahuje 1 pár. Naproti tomu mtDNA je ľahšie identifikovateľná z degradovaných pozostatkov, nakoľko obsahuje 1000 mitochondrií v 1 bunke.
   Jedna z najstarších úspešne extrahovaných Y-DNA z Európy sa datuje v roku 2500-2000 pred kristom sú z Nemeckého Eulau, obsahujúc R1a1 a patrí teda do „druhej vlny“, no nie je to v Škandinávii, ale Centrálnej Európe. Nálezy v Gotlande (cca rovnaká časová os nálezu) bohužiaľ kvôli zlému stavu nemá Y-DNA, takže je Škandinávia zatiaľ len v rovine špekulácie.

   „Len tak mimochodom, kostrove pozostatky v normanskych hroboch maju tiez haploskupinu R1a.“

   Nie náhodou R1b?

 4. Čo sa týka Клёсовa (text je z pripravovanej kinhy Tajne dejiny Slovenov) urobil som voľný preklad najyujímavejších častí:

  Púť „slovanskej“ haploskupiny R1a do Európy nie je známa, no z dat DNA vieme, že táto haploskupina sa objavila v Európe po ústupe ľadovcov približne pred 12 tisíc rokmi, odrazu. Ich životným priestorom bol podľa Kľosova Balkán, odkiaľ sa rozšírili do celej Európy a spolu s haploskupinou I spoločne obývali Európu. Zhruba pred 4750 rokmi osídlili ruskú rovinu a v priebehu niekoľkých storočí obsadili územie od Baltického mora po Kaukaz. Okolo roku 2500 pred n.l. boli na Kaukaze a v roku 1600 pred n.l. už boli v Anatólii a ďalej sa rozšírili v okolitých regiónoch.
  Okolo roku 2000 pred n.l. vetva sídliaca na ruskej rovine založila kultúru andronovo a jej príslušníci dosiahli južného Uralu. Archeologické nálezy na juhu Krasnojarského kraja ukázali, že kostené pozostatky s datovaním 1800 až 1400 pred n.l. majú charakteristické mutácie haploskupiny R1a. Okolo roku 1600 pred naším letopočtom už historicky známi ako Áriovia (nositelia R1a1) opustili južný Ural a prešli do Indie. Približne v tom istom čase, Árijci Strednej Ázie, žijúci v danej oblasti minimálne už 500 rokov, prešli do Iránu. Spoločný predok Indov a Iráncov haploskupiny R1a1 žil okolo roku 2025 pred n.l.. Haploskupiny súčasných východných „slovanov“ (haploskupina R1a1) je prakticky identická s haploskupinami Indov a Iráncov až do 25 markerových dokonca i 67 markerových haplotypov, čo znamená maximálnu možnú presnosť súčasnej DNK genealógie. Na tomno základe možno potvrdiť, že Árijci z obdobia 2000 pred. n.l., nositelia haploskupiny R1a1 majú, bez akýchkoľvek pochybností, tých istých predkov ako i súčastní etnickí Rusi. V súčasnosti žije v Indii nie menej ako 100 miliónov mužov, potomkov Árijov z Ruskej roviny, ktorých predkovia vzišli z Balkánu. Do 72% vyšších kást v Indii prináleží k haploskupine R1a1.
  Títo predkovia súčasných Rusov, a tak isto mnohých Ukrajincov, Bielorusov, Litovcov, Estóncov, Tadžikov, Kirgizov, nositeľov haploskupiny R1a1 priniesli do Indie a Iránu árijský flektivný jazyk, ktorý vytvoril jazykovú previazanosť (príbuznosť) medzi Európou a Indiou-Iránom a vytvoril počiatok novej jazykovej rodiny indoeurópskych jazykov.
  Na prelome 5 a 4 tisídročia pred naším letopočtom, bol jazykom Európanov jazyk staroárijský, ktorým hovorili nielen príslušníci haploskupiny R1a1, ale pravdepodobne i príslušníci haploskupiny I.
  Zhruba v období 2500 až 2000 rokov pred naším letopočtom sa udiala v Európe obrovská prírodná kataklizma, po ktorej značná časť populácie haploskupiny R1a1 prakticky takmer vymizla a príchodzia turkojazyčná haploskupina R1b1b2 osídlila opustenú západnú Európu. V tom istom období sa rozdelila haploskupina I na dve dominantné zložky I1 a I2.
  Podľa Kľosova a jeho analýzy Y-DNA, druhé preosídlenie Európy nositeľmi R1a1 sa uskutočnilo niekdy v období od 900 až 500 pred. n.l. do polovice prvého tisícročia nášho letopočtu.
  Škandinávske haplotypy haploskupiny R1a1 sa vzhľadom k ich predkom delia na dve skupiny. Staroveká skupina, tá má spoločného predka okolo roku 2100 pred .n.l., čo je v súlade s archeologickými nálezmi, pričom sa predpokladá, že ide o nositeľov „kultúry šnúrovej keramiky“. Druhá relatívne mladá skupina má spoločného predka okolo roku 300 n.l. ± 220 rokov (približne. 4. storočie) alebo 525 ± 320 n.l. (približne 6. storočie), čo rovnako súhlasí s archologickými i historickými údajmi, aj keď tie sa začali črtať len nedávno.
  Je preukázané, že mladé škandinávske haplotypy R1a1 vykazujú maximálnu možnú zhodu zhodu s haplotypmi tej istej haploskupiny R1a1 Strednej Ázie (Kirgyzko). Spoločný predok „kirgyzskej vetvy“ a mladej „škandinávskej“ vetvy žil okolo roku 1000 pred n.l. Zhruba v tomto období sa začalo druhé osídľovanie Európy nositeľmi haploskupiny R1a1, tentokrát z Ruskej roviny.
  Zdroj: Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии, Том 3, No 1, 2010 январь, Основная загадка во взаимоотношения хиндоевропейской и тюркской языковых семей и попытка ее решения с помощю ДНК-генеалогии: соображения нелингвиста, Анатолий А. Клёсов (da sa vygugliť)

  Ohľadom „Plačevnej reči Karla 11“:
  O nej som počul už dávnejšie a snažil som sa dopracovať k originálu. Dnes je na svete toľko zmätočných informácií, že všetko treba preverovať. Na internete som „Plačevnú reč“ nenašiel, tak som vzal „útokom“ vedeckú knižnicu a im sa po 5-tich mesiacoch podarilo od Švedov z kinžnice v Upssale doslova vydrankať predmetnú „Plačevnú reč.“ Celú som ju prešiel a na základe určitých prvkov som dospel k rovnakému postoju aký majú Fomenkovi, t.j., že ani nie tak dávno sa na Severe Európy rozprávalo „slovanskými“ jazykmi. Kto neverí, nech si pozzrie staré mapy alebo švédsky slovník. Stopy sú síce nie tak zreteľné, ale sú badateľné!

  Mladé škandinávske haplotypy R1a sú historicky známi Germáni.
  Viac o Germánoch a Slovenoch nájdeš na http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=185

  Čo sa týka Normanov je toho na internete viac, stačí vygúgliť „R1a a Normans“. Zdroj, z ktorého som čerpal ja: http://www.eupedia.com/genetics/ , už tieto údaje nuvádza. Je priebežne updatopvaný a v poslednej verzii niet o Normanoch pri R1a zmienky. Možno svoje poznatky revidovali, a možno veľmi o tom nechcú hovoriť, kto ho vie.:)

  • Tak ja pre zmenu začnem od konca s tými Normanmi.
   Netvrdím, že takýto nález neexistuje, logicky by to aj sedelo vzhľadom k tomu, že sa jedná o „polatinčených“ vikingov a v Nórskych regiónoch nachádzame R1a dnes aj v nedávnej minulosti. (+dôkazy typu Somerled a pod..) Len ma zaujímali zdroje, táto otázka či nemyslíš skôr R1b bola iba detailom, nie kritikou. V Eupedii som o tom nič nenašiel ani na googli a hľadal som to dosť dlho, no ako sa vraví kto nehľadá – nájde, takže toto teraz dajme bokom.

   Škandinávske haplotypy sú aj R1a máš pravdu, to nikde nespochybňujem. V minulosti tomu tiež tak bolo. Lenže sú tam aj iné. R1b a hlavne I1.
   Tiež v centrálnej Európe (Nemecku) bola dávno prítomná aj R1b – archaická Y-DNA v kultúre zvoncových pohárikov – minuloročný nález z Kromsdorfu cca 2500 BC. Tento fakt napovedá, že staré indoeurópske kmene (resp. starí Európania) boli zmixované (v Y-DNA) a nemožno ich členiť na homogénne „národnosti“. Nevidím dôvod prečo by tomu malo byť inak len o pár kilometrov severnejšie. A už vôbec nevidím spojitosť so Slovanstvom, ktoré je definované kultúrne, jazykovo a historicky, nie haploskupinami. Áno sme s Germánmi bratranci (de facto so všetkými Európanmi) po genetickej stránke, lenže Germáni nie sú a ani nikdy neboli „Slovania“. Nikdy sa takto neoznačovali, ani ich nikto takto v minulosti neoznačil a sú na úplne inej lingvistickej vetve ako my.

   Čo sa týka Fomenka tak tu si musíš vybrať čomu chceš veriť. Mladej ľudskej histórií (vrátane mladej Zeme- tuším, že iba 1200 ročnej oprav ma ak sa mýlim), alebo starej genealógií. Tieto dve myšlienkové prúdy si sú v priamom rozpore a podľa mňa nemôžeš presadzovať obe, pretože sa vylučujú. Fomenka poznám dobre, preberal sa na starom prope už dávno (teraz na ramiannke a už čakám kým sa znova objaví artikel aj na novom prope :), no priznám sa že som od neho veľa neprečítal. Po tom mále čo áno sa neviem ubrániť dojmu, že sa jedná o ideológiu postavenú na vode hrajúcu sa pritom na odbornú vedu. Aj zvyšná vedecká obec to považuje za pseudovedu z jednoduchého dôvodu – jeho tézy sa nedajú nijako verifikovať ani falzifikovať. Každopádne ním sa teraz zaoberať nechcem, to si necháme na inokedy, teraz sa bavíme o genealógii.

   Za uvedenie zdroja ďakujem, len je pre mňa nepoužiteľný (negavarim pa rusky). Ale všimol som si kľúčovú vec ktorá bude zrejme pôvodom nedorozumenia. Rok 2010. Klyosov „updatoval“ mnohé zo svojich názorov a interpretácií vo svetle nových faktov a dôkazov ktoré sa objavili po tomto roku. Dnes si už mnohé z týchto vecí nemyslí. Holt veda.
   Pre viac aktualizované myšlienky od Klyosova odporúčam tento článok, ktorý som dal k jednotke http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=17707&ei=2i41Ue6XEsTNtAatpoCQDA&usg=AFQjCNEnr2fRI-DlsgHatF0D5zVljB1f3g&bvm=bv.43148975,d.Yms
   Už v abstrakte sa dozvieme kľúčové interpretačné body (to pre tých lenivcov čo sa im nechce :). tl;dr – Balkán nie je centrom vzniku R1a a Klyosov si to už nejaký čas nemyslí.

   • Teraz som si lepšie všimol čo bude asi zdrojom nedorozumenia. Slovíčka. V 1. článku tvrdíš, že R1a pochádza z Balkánu. Ale Kľosov tvrdí o príchode R1a cez Balkán do Európy z Ázie a nie že je Balkán centrom vzniku R1a.

 5. Nevidim žiaden rozpor. „Starý“ Kľosov hovorí:

  ….R1a do Európy nie je známa, no z dat DNA vieme, že táto haploskupina sa objavila v Európe po ústupe ľadovcov približne pred 12 tisíc rokmi, odrazu. Ich životným priestorom bol podľa Kľosova Balkán, odkiaľ sa rozšírili do celej Európy a spolu s haploskupinou I spoločne obývali Európu. Zhruba pred 4750 rokmi osídlili ruskú rovinu …..

  To „odrazu“ je z jeho pohľadu mienené, že nevie ako sa na Balkáne ocitli. Jednoducho riešil pôvod R1a od tohoto bodu.

  Nový Kľosov z Tvojho zdroja hovorí to isté:
  …..haplogroup R1a1 moved to the Russian Plain around 4800 – 4600 ybp. From there R1a1 migrated (or moved as military expeditions) to the south….

  S tým rozdielom, že už netvrdí, že sa R1a objavila v Europe nahle, ale opisuje jej postup z južnej Sibíre do Europy

  „….that haplogroup R1a arose in Central Asia, apparently in South Siberia and/or neighboring regions, around 20,000 ybp…“

  „….The whole pattern of ancient migrations of bearers of R1a1 haplotypes shows that after they

  had arrived to Europe via Asia Minor, as it is described above, between 11,000 and 8000 ybp (see below), they moved to the Russian Plain in the beginning of the 3rd millennium BC.

  It coincided time-wise with the arri- val of bearers of R1b1a2 haplotypes in Europe. From there R1a1 split into three principal streams. One stream migrated south, over the Caucasus to Anatolia, the Middle East and the Arabian Peninsula. The second stream went eastward to South Ural, the Andronovo and Sintashta archaeological cultures in the 2nd millennium BC, between 4000 and 3000 ybp, and then split into two migration paths. One went south to India as the legendary Aryans…“

  Ďalej uvádzaš „…A už vôbec nevidím spojitosť so Slovanstvom, ktoré je definované kultúrne, jazykovo a historicky, nie haploskupinami…“ … suhlas. Haploskupiny by nam mali pomoct vnimat migracne procesy a skrz to konforntovat oficialnu historiu, ktora bola aj je podriadena mocenskym zaujmom. Preto nemožno povedat, že sme s „Germanmi bratranci“. My (Slovaci) sme taki isti Germani ako Nemci a oni sú takí istí Slovania ako my. Pojem Germán, v pojmovej pozícii v akej sa nachádza dnes je výsledkom nemeckého emancipačného procesu, kedy vznikom a uznaním oficiálnej nemčiny „ako kultúrneho“ jazyka, potrebovali projektanti nemeckého národa vytvoriť nemeckú historickú identitu. Herder stvoril Germánov a Slovanov, pričom ich prvotným jediným rozlišovacím prvkom bol jazyk. V západnej Európe v období reformácie vznikali jeden „kultúrny“ jazyk za druhým a to čo v Európe ostalo, to sa začalo nazývať Slovanské, V princípe teda pojmom „Slovanské“ nemôže označovať geneticky príbuzné plemená, ale príbuzné jazykovo. Na a jazyková príbuznosť je daná svoju starovekosťou jazyka, ktorým hovorili pred reformáciou i na mnohých územiach západnej Európy.

  • 1) Súhlasím. Nie je tam rozpor s Klyosovom. Preto som sa o ďalší príspevok poopravil. Nedorozumením bude tvoj výrok z 1. príspevku:

   „Klosov vo svojich pracach okrem ineho tvrdi, ze povod R1a pochadza pravdepodobne z Balkanu“

   a Klyosovými citáciami, kde nič také netvrdí. Aj v tvojom linku predsa vraví:

   „Púť „slovanskej“ haploskupiny R1a do Európy nie je známa, no z dat DNA vieme, že táto haploskupina sa objavila v Európe po ústupe ľadovcov približne pred 12 tisíc rokmi, odrazu. Ich životným priestorom bol podľa Kľosova Balkán “

   Vraví, že púť nepoznal (r. 2010), ale že sa objavila na Balkáne pred XY rokmi. To nie je to isté ako výrok, že R1a má pôvod na Balkáne.

   2) Odkiaľ vieš, že sa na západe rozprávalo „slovansky“ pred reformáciou?
   3) Germáni majú jeden z najstarších jazykov v Európe a to isté platí pre písmo. Počul si už niečo o futharku? Ja tam veľkú podobnosť s hlaholikou nevidím.
   A Nemci tiež určite nijakú historickú identitu vytvárať nepotrebovali, majú ju dostatočne bohatú a j bez toho. Pojem Germán vznikol v Ríme v niekoľkých storočiach pred kristom. Píšu o nich historici ako Poseidonos a sú aj v Cézarových kronikách. Rimania ich jasne distingvovali od Keltov, ktorí sa s Germánmi neidentifikovali (jediný diferenciál ktorý ma v tejto dobe napadá je jazyková bariéra).

 6. Pozdravujem všetkých!

  DNA VôBEC, t. j. aj tá uložená v mužskom chromozóme Y, teda Y-DNA je dačo ako počítačový kód, čí počítačový JAZYK !!!

  V TOMTO JAZYKU DNA JE ULOŽENÁ, „VYPOVEDANÁ“ INFORMÁCIA, AJ KTO JE KOHO SYN!!!
  Ale aj opačne, kto je koho otec, dedo, pradedo, prapradedo, …

  NO, A KEĎŽE NA ÚZEMIACH, KDE DNES ŽIJÚ SLOVANI, VäČŠINA MUŽOV JE POTOMKOM
  „PRAPRA…DEDA“, U KTORÉHO SA VYSKYTLA, VYTVORILA MUTÁCIA, KTORÁ DEFINUJE,
  OZNAČUJE, „MARKERUJE“ „DYNASTIJU“ JEHO POTOMKOV nazvanú, označenú ako R1a,
  TAK TÚTO „DYNASTIU“ NAZVANÚ HAPLOSKUPINOU R1a MôŽME KĽUDNE NAZVAŤ SLOVANSKOU.

  „PROBLÉM“ nastal vtedy, keď sa rozborom Y-DNA v starých kostrách ukázalo, že potomkovia
  toho „slovanského prapra…deda“ žili V ČASOCH a na územiach, KEDY a kde podľa dnešnej
  konvencie (údajne vedeckej 🙁 ) v chápaní pojmu národ, NÁROD SLOVANI NEMAL EXISTOVAŤ.

  NA OTÁZKU EXISTENCIE NÁRODA SLOVANI „PRED JEHO OFICIÁLNOU EXISTENCIOU“ NÁM
  ODPOVEĎ DÁVA „POLITICKY“ (germanofilsky 🙁 ) NEZASLEPENÁ ETYMOLÓGIA !!!

  ETYMOLÓGIA JE JAZYKOVEDA O PôVODE SLOV JAZYKA, TEDA KÓDU,
  KTORÝ SI ĽUDIA VYTVORILI NA ODOVZDÁVANIE INFORMÁCIÍ MEDZI SEBOU,
  A SAMOZREJME NA ODOVZDÁVANIE INFORMÁCIÍ MEDZI GENERÁCIAMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ETYMOLÓGIA NEZASLEPENÁ „GERMANIZMOM“ OBJAVILA, ŽE JAZYK DAKTORÝCH
  MODERNÝCH NÁRODOV SA NEMENIL TAK RÝCHLO, AKO SA MENIL JAZYK NA ÚZEMIACH,
  KDE SA DNES HOVORÍ TZV. GERMÁNSKYMI JAZYKMI.

  BUĎME RADI, ŽE TAKÝM JAZYKOM, KTORÝ SA TISÍCROČIAMI MENIL VEĽMI MÁLO, JE NÁŠ
  SLOVENSKÝ JAZYK, KTORÝ DAL OSTATNÝM TZV. SLOVANSKÝM JAZYKOM MINIMÁLNE
  MENO !!! !!! !!!

  JE ÚŽASNÉ SLEDOVAŤ, AKO SÚ VÝPOVEDE ETYMOLÓGIE SLOVENSKÝCH SLOV
  V SÚLADE SO ZISTENIAMI GENETIKOV V PROBLEMATIKE HAPLOSKUPÍN R (1a, 1b) a I (1,2) –
  treba mať na pamäti, že haploskupiny, „dynastie“ R a I majú spoločného predka, akéhosi
  „superprapra..deda“ označeného IJK !!! !!! !!!

  VÝKRIČNÝM PRÍKLADOM STAROBYLOSTI SLOVANOV JE SKUTOČNOSŤ, ŽE SRBI „Í-čkari“
  HOVORIA SLOVANSKÝM JAZYKOM, T. J. NÁM ZROZUMITEĽNÝM JAZYKOM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Komu toto nestačí na dôkaz existencie Slovanov, hovoriacich slovanským jazykom, „pred dátumom
  oficiálneho vzniku novodobého národa Slovani“, nech číta:

  http://www.slavia.ws, ramiannka.jecool.net, http://www.sclabonia.sk, ale aj http://www.hrnko.sk !!!

  • SLOVO nám dalo jméno. SLOVO je naším poznávacím znamením podle nějž se poznáme mezi sebou. SLOVO je naše síla. SLOVO je naším kódem jež nám sděluje poznání na několika úrovních. SlLOVO zůstalo ve rčeních (Řekni jen SLOVO“…“Stačilo jen SLOVO…“ a pod.) A SLOVO bylo použito i k našemu zmatení (zotročení).
   „SLOVO BOŽÍ“ přece NENÍ žádným slovem božím ale „ná-boženstvím“ tedy něčím co si „na-boha“ jen hraje. Přesto dodnes sluhové cizího boha NIKDY NEOPOMENOU užít doplnění „slyšeli jste SLOVO boží“ neb ví, jak jsme se samotným slovem SLOVO bytostně propojení. Účel tohoto zmatení je jasný. Právě ono introdukované „slovo boží“ překrylo původní SLOVO jež nás stmelovalo a charakterizovalo, jež nám dávalo sílu kterou nešlo zlomit jinak než ji podvodem ukrást 🙂 Síla bohů tkví v síle těch kteří je ctí a následně zpětně síla uctívačů v síle bohů. Dodnes využívané ve všech oblastech kde je třeba sílu získat a donutit „masy uctívačů“ aby dobrovolně odevzdaly svoji sílu (hlas- jež vyřkne SLOVO) někomu v zájmu něčeho 🙂

 7. SLOVANIA majú vo svojej tzv. histórii veľa rozporov – to že tento článok publikovali vedci z Moskvy nemá hodnoverný charakter.

 8. Janok5, Vieš kto je Kliosov ? Harward je podla teba v Moskve? Kliosov je vedec, žijúci a pracujúci v súčasnosti v USA a má dvojité občianstvo, Ruské a USA. Genetika práveže dokladá, že Slovania nemajú „tzv. históriu“, jednoducho sme sa nevyskytli v 5.storočí n.l , ale dosť presne ukazuje náš pôvod. Slovania nie sú ľudia II. kategórie a Maďari neboli v Karpatskej kotline pred nami.

 9. K celkove zaujímavej debate si dovolím jednu poznámku. Výskum DNA je nového dáta. Nie tak dávno stálo rozšifrovanie haploskupiny jedného človeka stovky tisíc dolárov. Dnes je možné si dať urobiť (na základe slín) určenie skupiny aj na Slovensku a za prístupnú cenu. Postupne teda v databáze jednotlivých ústavov po svete pribúdajú výsledky DNA ľudí, ktorí sú zvedaví akú majú skupinu a zaplatia si to z vlastného vrecka. To by ale bolo štatisticky nedostatočné (najmä v oblastiach z chudobným obyvateľstvom by nebolo temer žiadnych údajov) a tak sa robí aj výskum dotovaný z verejných zdrojov – najmä v USA. Dnes je už viac-menej zmapovaná Európa do takej miery, že sa dajú na základe tisícov výsledkov individuálnych údajov robiť závery. No a tu je hlavný problém !
  Zaradenie ľudí do skupín (základných je cca 20 skupín, v poslednej dobe pribudli dve pre Afriku) je presné, ale čo je zatiaľ v začiatkoch to je interpretácia týchto faktov. Interpretácia výskumu DNA a využitie týchto údajov na overenie historických udalostí to je veľký prínos pre vedu o človeku. Lenže okrem výsledkov v oblasti DNA treba tu koordináciu a spoločné úsilie vedcov aj z ďalších oblastí – archeológov, historikov, lingvistov. Génia, ktorý by ovládal všetky tieto obory vedy zrejme niet a tak jediná cesta vpred je cez postupné overovanie jednotlivých čiastkových otázok, diskutovanie a aj škriepky, to všetko k vede patrí.
  Interpretácia štatistických údajov výskytu jednotlivých skupín DNA, „napasovanie“ na známe historické udalosti – to je aj pre amatérov lákavá téma, ale vystríham pred unáhlenými názormi. Kto má možnosť čítať v ruskom jazyku, odporúčam otvoriť si stránku http://www.dna-academy.ru/proceedings/
  Štefan

 10. Ing.Pilat Zdenko

  25000 ročnú históriu Slovenska vedome scvrkavate na pár tisicročí,hanbite sa velactení Slovania. . Trepete len o tom ,že tu žili opice,a naše deti to tak učíte. Pozrite sa na Gobeklitepe v Turecku kde pred 10000 rokmi dokázali „opice?“postavit 6 kruhov s cca 60timi kamennými stlpami ktorych každý vážil cca 50 ton ako tie „opice“ dokázali vylomit ,opracovať, premiestniť a postaviť kamenné kolosy vážiace 50 ton ako dve nákladné autá? Ing .Pilat Vaďovce

 11. Tak mi teda ozrejmite mam haplotyp R1b dal som si to spravit v hradec kralove ja sam sa povazujem za slovana ale moj povid je keltsky tak ako to je teraz

 12. Y-DNA a jej haploskupiny sú o histórii ludských skupín a ich migrácii. Z pohladu dnešných národov je to takmer bezvýznamné. Dokonca aj tvrdenia o bielej rase skupiny R1… sú irelevantné, pretože “ slovansku“ R1a1 majú mongolický stredoázijci a „keltskú“ majú kamerunský černoši.

Leave a Reply