Domov / Hlavná strana / Analýza / Africká populačná explózia: hrozba pre budúcnosť Európy

Africká populačná explózia: hrozba pre budúcnosť Európy

Populačný rast v Afrike

Hovoríme o problémoch s migráciou zo Sýrie a Stredného východu. Hovoríme o možnosti vstupu Turecka do Európskej únie, čím sa miliónom Turkov otvoria dvere do Európy. Napriek tomu bude mať skutočná migrácia pôvod v Afrike. Je to kontinent, ktorý si zachováva vysokú pôrodnosť napriek predpovediam, že sa zníži.

Koľko ľudí dnes žije v Afrike? Ani nie 1,3 miliardy. A do roku 2050? Nuž, o 1,3 miliardy viac. Spolu bude žiť v Afrike 2,5 miliardy ľudí. Hoci populačný rast v Európe možno prisúdiť takmer výlučne imigrácii, populácia Afriky sa zdvojnásobí vďaka tamojšej vysokej miere plodnosti. Aké to bude mať následky?

Štatistiky

Znie to šokujúco, že populácia Afriky sa zdvojnásobí behom len troch desaťročí? V roku 1980 žilo v Afrike len 477 miliónov ľudí. Porovnajte si to so súčasnými 1,2 miliardami a zistíte, že v rokoch 1980 až 2018 sa obyvateľstvo takmer strojnásobilo.

Za rovnaké obdobie sa populácia Nemecka zväčšila zo 78 miliónov na 82 miliónov. Predpoveď hovorí, že do konca storočia dosiahne obyvateľstvo Afriky 3,4 miliardy ľudí.

Predpoveď na rok 2100 je ešte pôsobivejšia. Očakáva sa, že populácia Afriky narastie o 3,2 miliardy ľudí. To číslo udáva len nárast – čo znamená, že celková populácia bude 4,5 miliardy. Očakáva sa, že do roku 2100 sa celosvetová populácia zvýši o 3,8 miliardy ľudí. To znamená, že celková populácia sa odhaduje na súčasných 7,6 miliardy plus 3,8 miliardy, čo je spolu 11,4 miliardy. Podiel Afriky na celkovej populácii vzrastie v tomto storočí zo 17 % na 40 %.

Miera plodnosti v Afrike je ohromných 4,7 dieťaťa na ženu v porovnaní so svetovým priemerom 2,5 dieťaťa na ženu. V je to úbohých 1,5 %! To znamená, že priemerná Afričanka porodí 4,7 dieťaťa – a toto je zdrojom ich populačného rastu.

Prípad Nigeru

Niger má HDP na obyvateľa len dolár na deň. Ich miera plodnosti, či už kvôli tomu, alebo napriek tomu, je viac ako 7 detí na ženu. Hoci v súčasnosti má krajina len 20 miliónov obyvateľov, do roku 2050 sa očakáva jej nárast na 72 miliónov.

Predpoveď na rok 2100 uvádza už 209 miliónov. Táto predpoveď však predpokladá, že miera plodnosti v Nigeru sa do roku 2100 zníži na 2,5 dieťaťa na ženu. Miera plodnosti však aj tak v posledných 60 rokoch zostala stabilná. Pravdepodobne to tak bolo viac než 60 rokov, ale údaje máme len po rok 1960.

Predpoveď na rok 2100 pri nezmenenej plodnosti znamená pre Niger 960 miliónov ľudí. Áno, dobre čítate. Očakáva sa, že Niger sa zo súčasných 20 miliónov dostane len za 80 rokov takmer na miliardu.

Treba povedať, že tieto predpovede sa zakladajú aj na očakávanom poklese detskej úmrtnosti a na zvýšenej očakávanej dĺžke života. Detská úmrtnosť a miera plodnosti idú ruka v ruke, samozrejme, keďže rodičia chcú predísť riziku, že všetky ich deti umrú v detstve.

Protiopatrením je jednoducho mať viacej detí. To isté platí pre chudobu, kedy rodičia majú mnoho detí ako záchrannú sieť pre starobu. Podľa tejto logiky sa 960 miliónov len v Nigeri do roku 2100, ktoré spomína článok v Guardian, zdá byť skôr neuveriteľných.

Predpoveď 72 miliónov do roku 2050 však všetky tieto premenné už berie do úvahy. Je to spoľahlivá predpoveď vykonaná samotnou OSN.

Prečo klesá miera plodnosti?

Od roku 1960 zažil svet pokles plodnosti z 5 na 2,5 dieťaťa na ženu. Z väčšej časti sa to prisudzuje nárastu bohatstva a zníženiu detskej úmrtnosti. Keďže sme zbohatli, deti už viac nepotrebujeme ako záchrannú sieť.

Navyše, keďže šanca na prežitie detí sa zvýšila, máme menej dôvodov mať ich veľa. Afrika je trocha iná. Napriek zbohatnutiu je stále chudobná. Ale je chudobná, zatiaľ čo má prístup k novoobjaveným liekom a dostáva pomoc v podobe jedla zo Západu.

Takže hoci sú stále chudobní, žijú dlhšie a menej často zomierajú v detstve. Nielen, že sa viac Afričanov dožíva staroby, ale viac z nich sa dožíva reprodukčného veku a zakladá ďalšiu generáciu.

Nie však celá Afrika je chudobná a aj tie chudobnejšie časti sú menej chudobné než boli predtým. Čo teda vysvetľuje vysokú mieru plodnosti?

Vysvetlenia sú rôzne, od kultúrneho uznania veľkej rodiny po zdržanlivosť v používaní antikoncepcie. Najpozoruhodnejším dôvodom je snáď neistota. Európski rodičia vymenili kvantitu za kvalitu. Áno, mohli by mať viacej detí, ale radšej sa zameriavajú na dve. Vďaka tomu si tie dve deti môžu dovoliť navštevovať dobré školy a dobrú starostlivosť.

V Afrike k takejto výmene nedošlo. Vzdelávacie systémy nedobehli populačnú explóziu. Budúcnosť je v ekonomickom zmysle neistá a vlády sú v mnohých krajinách nespoľahlivé. Spolu to znamená, že Afričan môže mať veľmi malú dôveru v budúcnosť. Nemajú žiadnu vieru v sociálnu bezpečnostnú sieť, ktorú by mala poskytnúť vláda a spoločnosť ako celok, preto naďalej preferujú tvorbu vlastnej bezpečnostnej siete v podobe detí.

Africká Hlava 22

To by mohlo znamenať, že Afrika je vo frustrujúcej situácii. Hlava 22, pre tých, ktorí to nevedia, je narážka na novelu s rovnakým názvom. V nej chcel protagonista opustiť armádu, ale to mohol urobiť len ak dokázal, že je šialený. Keďže chcel opustiť armádu, dokázal tým, že nie je šialený, lebo každý príčetný človek chce z vojny odísť.

A Afrika? Afrika chce znížiť svoju mieru plodnosti. Ale aby ju znížila, musí získať stabilitu a dôveru. Avšak kvôli pokračujúcej populačnej explózii vláda nedokáže udržať krok. Nezamestnanosť znižuje stabilitu.

Rast populácie tlačí na ceny bývania a pozemkov. Školský systém si nedokáže poradiť s veľkým množstvom študentov. Celkovo, systém sa pod nátlakom rozpadáva. A keďže ženy vidia, že systém sa rozpadáva, naďalej majú veľa detí.

Vyššie uvedené predpovede OSN predpokladajú, že miera plodnosti klesne. Aj so zníženou mierou plodnosti sa však populácia do roku 2050 zdvojnásobí. Ale naozaj sa táto miera zníži, ak Afrika uviazla v situácii podobnej v Hlave 22? Údaje doposiaľ ukazovali, že poklesy v africkej miere plodnosti stagnujú a celkové poklesy sú omnoho pomalšie, než sa očakávalo.

Jasnejšia budúcnosť pred nami

Od roku 2010 sa milión ľudí zo Subsaharskej Afriky presťahovalo do Európy. Prezident Európskeho parlamentu, Antonio Tajani, už varoval, že behom ďalších piatich rokov prídu milióny ďalších, ak Európa niečo nepodnikne.

Väčšina ľudí si dobre uvedomuje, že hoci sa život v Afrike zlepšil, stále nie je úžasný. A určite nie taký pohodlný ako v Európe. To je tiež dôvod, ktorý Afričania uvádzajú v súvislosti s presťahovaním sa do Európy. Zbombardovaním Líbye Európa otvorila novú trasu pre pašovanie ľudí. Krajina sa stále nachádza v stave poloanarchie, čo perfektne vyhovuje obchodníkom s otrokmi a pašerákom ľudí.

Čo by mala Európa očakávať v priebehu nasledovných desaťročí s takouto masívnou populačnou explóziou na svojej južnej hranici? Zdá sa, že OSN tento vývoj víta ako príležitosť na boj s populačným poklesom Európy. Správa Organizácie spojených národov skúma možnosť zaplnenia medzier v európskej populácii „náhradnou migráciou“ z oblastí, ktoré zažívajú populačný rast, najmä z Afriky.

Výsledkom môže byť čokoľvek od „Pevnosti Európa“ po „Euroafriku“. Prvá možnosť sa zdá byť nepravdepodobná, keďže je považovaná za morálne neprijateľnú, kým druhá možnosť bude znamenať koniec európskych sociálnych štátov a kultúry.

Podľa Emmanuela Macrona, francúzskeho prezidenta, „Fenomén migrácie, ktorému čelíme, bude historický.“ S tým môžeme súhlasiť, ale musíme podľa toho konať, aby sme zabezpečili budúcnosť Európy.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Voice of Europe

O ::prop

Pridaj komentár