Domov / Hlavná strana / Juri Lina: V znamení Škorpióna / 2. Illuminati: Triumf zrady

2. Illuminati: Triumf zrady

lina-under_sign_scorpionPočas stredajšej noci 1. mája 1776 sa v dome mladého profesora práv, Adama Weishaupta, v bavorskom meste Ingolstadt, stretli traja muži. Títo sa rozhodli založiť tajný rád na podkopanie spoločenského systému, sprvu nazývaný Orden der Perfektibilisten (rád perfectibilistov). Weishaupt na plánoch pre tento rád pracoval od roku 1770.

Medzi troma hosťami boli dvaja Weishauptovi študenti: princ Anton von Massenhausen, ktorý pomáhal vypracovať pravidlá Rádu, a Franz Xaver Zwack, zaregistovaný ako člen až 22. februára 1778. O poslednom z nich, ktorý sa neskôr skrýval pod pseudonymom Tiberius, nie je nič viac známe. Historička Nesta Webster (no v skutočnosti Julian Stern) tvrdila, že medzi zakladajúimi členmi bol francúzsky gróf Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau, člen holandskej slobodomurárskej lóže.

Všetci členovia v spojitosti so svojou prácou používali pseudonymy. Weishaupt pomenoval sám seba Spartacus, Massenhausen sa stal Ajax a Zwack Cato. Historický Porcius Cato požadoval totálne zničenie mestksého štátu Kartága. Mirabeau bol nazývaný Arcesilas, no v roku 1786 sa jeho alias zmenil na Leonidas (Nesta H. Webster, „Secret Societies and Subversive Movements“, London, 1924, s. 205). Mirabeau bol slávnym francúzskym rečníkom, ktorý sa topil v značných dlhoch. Weishaupt sa do kontaktu s Mirabeauom dostal prostredníctvom istých židovských bankárov. Mirabeau bol vydieraním dotlačený k vstupu medzi Illuminati. (Nikolai Dobrolyubov, „Secret Societies in the Twentieth Century“, St. Petersburg, 1996, s. 23.)

Mestá a oblasti, pre Illuminati dôležité, dostali staroveké mená: Ingolstadt bol nazývaný Efezom, Mníchov Aténami, Bavorsko Achájou, Viedeň Rímom, Landshut nazývali Delfami, Rakúsko Egyptom atď. Za pomoci zhabaných dokumentov sa dá zistiť, že Illuminati používali perzský kalendár, kde október bol nazývaný Meharmeh, november Abenmeh, december Adarmeh, január Dimeh, atď.

Právnik Franz X. Zwack sa po získaní doktorského titulu stal radcom kniežaťa Salma v Landshute, kam bola premiestnená značná časť archívov Illuminati.

Nedlho potom, v roku 1779, bol Rád premenovaný na Orden der Illuminaten. Ich primárnym heslom bolo: „Illuminati musia ovládať svet!“ Najprv však Adam Weishaupt chcel zjednotenie Nemecka. V roku 1779, napísal Spartacus (Weishaupt) Mariovi (Jakob Anton von Hertel) a Catovi (Zwack) list, navrhujúci zmenu mena. Zamýšľajúc nazvať sa „Bienenorden“ (Rád včiel), no nakoniec si zvolili „Orden der Illuminaten“. („Einigen Originalschriften des Illuminaten-ordens“ / „Collected Original Writings of the Illuminati Order“, Münich, 1787, s. 320.)

Illuminati („Osvietení“) sa nakoniec v Bavorsku stali mocnou a despotickou organizáciou. Medzi ich členov patril barón von Thomas Bassus, markíz Constantin Costanzo, barón Mengenhoffen, Friedrich Munter a ďalšie vplyvné osoby.

Rád bol založený na približne rovnakých princípoch ako rád jezuitov. Adam Weishaupt na vývoji vhodného systému pracoval päť rokov. Rád bol rozdelený do troch tried (jezuiti mali štyri). Prvá trieda bola pre novicov a menej osvietených (Minerval), druhá pre slobodomurárov (vrátane škótskych rytierov), a tretia, tajuplná trieda, pozostávala z kňazov, regentov, mágov a kráľa (jezuiti mali generála).

Ich cieľom bolo zaviesť Novus Ordo Seclorum: Nový Svetový Poriadok.

Kniha „V znamení Škorpióna“
Kapitola 2: „Illuminati: Triumf zrady“

Pokračovanie…

<<< Predošlá časť
Obsah

Preklad pre ::prop, christianfreeman

O ::prop

Pridaj komentár