Domov / Hlavná strana / Čítanie / 2.4. Iluminati ako infiltrátori

2.4. Iluminati ako infiltrátori

lina-under_sign_scorpionIlluminati sa voľne pohybovali v mnohých tajných spoločnostiach tej doby, využívajúc liberálnu ideológiu slobodomurárstva ako návnady pre tých, ktorí jeho skutočné zámery nepoznali. „Všetci Illuminati sú slobodomurári, ale zďaleka nie všetci slobodomurári sú Illuminati“, uviedli vo svojich výpovediach z apríla 1785 mníchovskí profesori Cosandey a Renner.

Iba menšine bolo umožnené získať najvyššie stupne zasvätenia. Iba týchto pár poznalo skutočné zámery rádu. Cosandey a Renner, spolu s ďalšími pár svedkami, tvrdili, že „o zámere sa neustále hovorilo“, no bez akéhokoľvek vysvetlenia, o čo vlastne ide. Tí, ktorí patrili k nižším stupňom („užitoční idioti“) mali iba poslúchať, bez pochopenia prečo.

Weishauptov plán na zmocnenie sa moci bol dômyselne jednoduchý. Formovači verejnej mienky (kňazi, spisovatelia, verejní činitelia), sa mali stať poslušnými nástrojmi a následne – Weishauptovými slovami – “obklopiť vládcov”. Ako “poradcovia” mali ovplyvňovať politické rozhodnutia v prospech cieľov Illuminati. Pri vstupe do Rádu noví bratia prisahali: “Nikdy nezneužijem svoju pozíciu alebo post proti inému bratovi.“

Táto skorumpovaná skupinová lojalita sa však netýkala bratov ako jednotlivcov, boli iba nástrojmi neviditeľných sil v Ráde. Ľahko sa dalo postaviť proti akémukoľvek bratovi, ak si to „zámer“ (tzn. Weishaupt sám) vyžadoval.

A tak bratia na nižšých stupňoch hierarchie boli nútení každý mesiac poskytovať informácie (na pripravených formulároch) o svojom konaní a o konaní svojich spoločníkov (tzv. Quibus licet).

Vodcovia Rádu spracovávali informácie z týchto “spovedí”, ktoré potom mohli použiť proti vzodoritým bratom. Weishaupt taktiež Illuminati nabádal ku krádežiam či kopírovaniu tajných a vládnych dokumentov. Rád tieto dokumenty potreboval pre svoje revolučné aktivity, ale taktiež sa snažil, aby bratia stratili akékoľvek pocity lojálnosti voči zavedenému poriadku neustále ho zrádzajúc. Náboženstvo, nacionalizmus, vlastenectvo, lojálnosť k vládcovi, rodinné putá – všetky tieto pocity mali byť nahradené jedinou silnou lojálnosťou voči snahám Illuminati. Odídenec od Rádu, Joseph Utzschneider, profesor na vojenskej akadémii v Mníchove, odhalil, že neustále kázanie proti vlasti ho znechutilo natoľko, že Rád opustil.

Supranacionálna socialistická moc, na ktorú Illuminati ašpirovali, bola zosumarizovaná v koncepte Novus Ordo Seclorum (Nový Svetový Poriadok). Niektoré z hlavných bodov tohto programu boli:

1. Potlačenie všetkých náboženstiev, vrátane spoločenstiev a doktrín, ktoré sa nedajú podrobiť a stať sa nástrojmi illuminátstva.

2. Potlačenie všetkých pro-národných pocitov – a dlhodobejšie – zrušenie všetkých národov a zavedenie illuminátskeho sveto-štátu.

3. Postupný prevod všetkého súkromného a národného majetku do rúk Illuminati.

Metódy, ktorými sa tieto ciele mali dosiahnuť, boli nové daňové zákony, ktoré mali illuminátski úradníci zaviesť. Weishauptove pôvodné plány taktiež zahŕňali progresívnu daň z príjmu (takže nejde o žiaden nový vynález!) a ešte drastickejšiu daň z dedičstva.

Aj Karl Marx vo svojom “Komunistickom manifeste” požadoval vysokú progresívnu daň z príjmu. Úmyslom bolo oslabenie spoločnosti.

4. Všetko prenikajúca špionáž a systém očierňovania s “kontrolujúcimi bratmi” ako prototypom. Symbolom tohto bolo vševidiace oko, oko v pyramíde, čo bol symbol moci Illuminati.

A nakoniec:

5. Globálne morálne pravidlo, úplná štandardizácia vôle, túžob a ašpirácií všetkých ľudí v rámci “jednej vôle”, vôle Illuminati.

Illuminati jednoducho chceli zrušiť všetky formy vlády, vlastenectva, náboženstva a rodiny, aby nakoniec zaviedli svetovládu.

Počestní ľudia by nikdy pre takýto odporný program nekonali, preto boli “normálni” Illuminati sýtení frázami o láske, charite a podobne, čo dnes nazývame “ideológiou”. Čim vyššie jednotlivec postupoval, tým boli členovia primitívnejší. Čím primitívnejší jednotlivci, tým nižšie ich ideály.

Illuminati preto využívali rôzne druhy idelógií (nihilizmus, liberalizmus, fašizmus), prípadne ich sami vymýšľali (marxizmus, komunizmus, socializmus), zatiaľ čo sami boli od akejkoľvek ideológie nezávislí.

Veľká sovietska encyklopédia z roku 1933 publikovala značné množstvo informácií o Adamovi Weishauptovi a Illuminati, ale po danom roku sú tieto heslá bezvýznamné.

16. júla 1782 sa na zámku Mayera Amschela Rothschilda vo Wilhelmsbade uskutočnila konferencia, na ktorej slobodomurári a Illuminati vytvorili úplnú alianciu. Vedúce tajné spoločnosti týmto začali užšie spolupracovať s Illuminati. Weishaupt tým získal nie menej než tri milióny nástrojov, s ktorými mohol narábať. Postupom času mali Illuminati priniesť smrť a utrpenie stovkám miliónov ľudí.

Na slobodomurárskej konferencii vo Wilhelmsbade sa zrodilo rozhodnutie zavraždiť francúzskeho kráľa Louisa XVI. a švédskeho kráľa Gustava III. (Charles de Hericault, „La Revolution“, s. 104.) Iniciatíva na tejto konferencia bola židovská. (A. Cowan, „The X Rays in Freemasonry“, London, 1901, s. 122.)

Na spomínanej konferencii sa učinilo rozhodnutie zavraždiť aj rakúskeho cisára Leopolda. Ten bol otrávený 1. marca 1792 židovským slobodomurárom Martinowitzom. V tom istom mesiaci bol zavraždený švédsky kráľ Gustavus III..

V roku 1778 sa slobodomurári stretli v Lyone, aby prediskutovali blížiacu sa revolúciu. Ďalšie kongresy sa konali v Paríži v roku 1785 a 1787 a vo Frankfurte nad Mohanom (kde sa nachádzala Rothschildova banka) v roku 1786.

Illuminati sa snažili získať kontrolu nad tlačou a začali presadzovať svojich infiltrátorov ako “expertov”. Rád sa taktiež snažil ovplyvňovať školy.

V roku 1800 boli Illuminati aktívni vo Švédsku, Rakúsku, Rusku a mnohých iných krajinách. Tri roky predtým profesor John Robison vydal podrobné odhalenie illuminátskeho sprisahania vo svojej knihe „Proofs of a Conspiracy“ (London, 1797).

Anglický básnik Percy Bysshe Shelley bol sprvu propagandou Illuminati pmýlený, napriek Weishauptovmu vcelku jasnému vyjadreniu, že zámerom Illuminati bolo konať neúnavne, až kým “vodcovia a národy zmiznú bez použitia násilia zo Zeme, ľudstvo sa stane jednou veľkou rodinou a svet sídlom pre rozumných ľudí”. Shelley sa však neskôr dostal k výtlačku knihy abbé Barruela „Memoirs Illustrating of History of Jacobinism“, vydanej v roku 1798.

Táto kniha odhalila – s pomocou istých bavorských dokumentov, sprisahanie illuminátskych Židov.

Shelley bral tieto odhalenia vážne a danú knihu odporúčal svojim priateľom. Začal považovať Illuminati za stelesnené zlo a Leighovi Huntovi, nebojácnemu spisovateľovi, navrhol založenie spoločnosti, ktorej členovia by stáli proti “nepriateľom slobody spoločnosti”. Shelley následne neprestával sledovať machinácie Illuminati za politickým dianím.

Američania Thomas Jefferson a Alexander Hamilton sa s Weishauptovým učením oboznámili v 90. rokoch 18. storočia. Jefferson a Hamilton otvorili slobodomurárske lóže v Spojenských Štátoch pre európskych Illuminati, napriek mnohým varovným hlasom. Medzi týchto protestujúcich patril John Quincy Adams, ktorý sa neskôr stal prezidentom (1825). Ten v liste plukovníkoviWilliamovi L. Stoneovi odhalil, ako Jefferson využil slobodomurársky rád na podkopanie spoločnosti.

Illuminati sa pomstili prekazením Adamsovho znovuzvolenia.

Adams bol vystavený zákernej ohováračskej kampani zo strany národnej tlače, ktorá v tom čase už bola ovládaná Illuminátmi.

Adams sa taktiež snažil vydať knihu odhaľujúcu Illuminati, no jej rukopis bol ukradnutý.

Kapitán William Morgan, ktorý dosiahol v slobodomurárstve vysoký stupeň zasvätenia a mal v ráde ústrednú pozíciu, našiel vo svojej Batavia Lodge No. 433 v Batavii (štát New York) pár strašných tajomstiev Illuminati. Odhalil ciele Illuminati a cestoval po USA, aby slobodomurárske lóže pred nimi varoval. V roku 1826 vysvetľoval, že bolo jeho povinnosťou varovať verejnosť pred tajnými plánmi Illuminátov.

Morgan chcel odhaliť tienisté aktivity slobodomurárskej elity v knihe, na ktorú podpísal dohodu s vydavateľom – plukovníkom Davidom C. Millerom. Kniha „Freemasonry Exposed“ (Odhalené slobodomurárstvo) bola vydaná v roku 1826.

To priviedlo členov znepokojených lóží na pokraj nervového zrútenia. V tom čase existovalo v USA okolo 50 tisíc slobodomurárov.

Po vydaní spomínanej knihy opustilo svoje lóže 45 tisíc slobodomurárov, takmer 2000 lóží bolo zatvorených. Mnohé zo zvyšných lóží svoje aktivity skončilo. Len v štáte New York existovalo okolo 30 tisíc slobodomurárov, Po vydaní Morganovej knihy klesol počet členov na 300. (William J. Whalen, „Christianity and American Freemasonry“, 1987, s. 9.)

S úlohou zavraždiť Morgana bol do Ameriky vyslaný anglický Illuminatus Richard Howard. Spolu so štvoricou ďalších Morgana uniesli a utopili v jazere, s úmyslom ostatných slobodomurárov zastrašiť a priviesť k poslušnosti. (Michael di Gargano, „Irish and English Freemasons and their Foreign Brothers“, London, 1878, s. 73.)

Vo svojej knihe „Roosevelt’s Communist Manifesto“ (New York, 1955, s. 24) americký historik Emanuel M. Josephson odhalil, že iluminátska Columbia Lodge bola založená v New Yorku v roku 1785. Jej prvým vedúcim predstaviteľom bol guvernér DeWitt Clinton, nasledovaný Clintonom Rooseveltom. V roku 1786 bola vo Virgínii založená iluminátska lóža a jej hlavou sa stal Thomas Jefferson. Keď bol Weishaupt odhalený v Bavorsku, Jefferson ho hájil ako „nadšeného ľudomila“. Počas krátkej doby otvorili Illuminati v Amerike pätnásť nových lóží.

Thomas Jefferson urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby konečne bola iluminátska pyramída akceptovaná Kongresom a celonárodne schválená 15. septembra 1789.

V roku 1789 vydavateľ, štátnik a vedec Benjamin Franklin (1706-1790), sám slobodomurár, požadoval, aby sa Spojené štáty americké bránili pred židovskou imigráciou a vplyvom s pomocou ústavy, keďže Židia sa stali štátom v štáte. Táto požiadavka bola odmietnutá, Dávidova hviezda sa namiesto toho stala symbolom vojska a polície v Amerike.

George Washington, ktorý sa stal slobodomurárom v roku 1752 ako dvadsaťročný, sa taktiež snažil oponovať dielu Illuminati v Amerike potom, čo sa v roku 1796 presvečil, že pre národ predstavujú hrozbu. Vzhľadom na to Weishaupt pripravil plány na jeho zavraždenie, ak by sa Washington ukázal ako príliš veľký problém. (Neal Wilgus, „The Illuminoids“, New York, 1978, s. 33.)

David Pappen, prezident Harvard University, 19. júla 1798 taktiež učinil vyhlásenie s varovaním voči Illuminati, o čosi neskôr ho nasledoval Timothy Dwight, prezident Yale University.

Na tomto základe Henry Dana Ward, Thurlow Weed a William H. Seward vytvorili v USA v roku 1829 anti-slobodomurársku stranu. Táto strana sa zúčastnila prezidentských volieb v roku 1832 no v roku 1840 už bola mimo hry…

Weishaupt, podobne ako Niccolo Machiavelli (1469-1527) vo florentskej republike, veril, že moc mala patriť výhradne istým vyvoleným – všetci ostatní boli nezodpovední niktoši. Vo svojej posmrtne vydanej knihe “Vládca” (1532), Machiavelli obhajoval zavedenie neobmedzenej diktatúry.

Kniha “V znamení Škorpióna”

Pokračovanie…

Obsah

Preklad pre www.protiprudu.org, christianfreeman

O ::prop

6 komentárov

 1. Chcel som sem pridat material o tom co vsetko ovladaju ale asi je ten odkaz scenzurovany.
  NO VLASTNIA UZ VSETKO A TO VSADE ,, CHALANI ILLUMINATI,,.
  Aj toho poskoka Putina v cetne celeho Ruska . I o tom svedci ten material . Budem hladat na inom zdroji. MOC ZAUJMAVE.https://www.youtube.com/watch?v=P8OotTGs9qs

 2. Pani ucitelka, hovori. Poviem pismenko deticky a Vy poviete slovo.
  Napriklad. Pismenko P.
  MORICKO sa prihlasi. PATKAN.
  No spravne sa hovori potkan.
  PISMENKO T.
  Moricko sa hlasi. Tri patkane!
  Spravna sa hovori potkan a je to na p a nie T.
  DETICKY A TERAZ Ž!
  Moricko: Žeby 4 Patkaňe?

 3. Dobroslav Dobrotka

  Asi je to len náhoda, že kniha „V znamení škorpióna“, z ktorej je tento príspevok, sa prestala na stránkach propu zverejňovať a v kníhkupectvách, a to ani internetových, ju vôbec nedostať. Presne v réžii iluminátov!

  • no, ako by som Ti to… normalne by sa dalo napisat, ze si idiot, a vystihovalo by to podstatu veci uplne presne, ale dam Ti teda vysvetlenie ako prekladatel: Vies, tak ako aj poniektori ini tuna, ktori prispievaju svojimi prekladmi (napr. Aman), robime to nezistne, zadarmo a na ukor svojho volneho casu. A kedze aj nase zivoty (teda moj urcite) ma nejake priority (napr. praca a osobny zivot) a nejake uskalia (lebo nie furt ma clovek cas a chut), tak sa aj tvoria preklady.
   Ale uprimne, za normostranu prekladu je momentalne tusim nejakych 7 eur. beruc do uvahy, ze len 3. kapitola ma nejakych cca 40 normostran (to teraz len odhad, nenormovanych ma 31), ak by si chcel prispiet 280 eurami na chod Propu, ver tomu, ze si to dam ako prioritu a za, no, nech nejem, 2 dni a bude 3. kapitola online len tak bude fucat.
   Inymi slovami – ak chcete veci zadarmo, tak si musite pockat, kedy si to mozeme dovolit. Mna totiz dobry pocit z toho, ze clanok na Prope precita x citatelov, nezivi. Takze najprv je moja praca, ktora ma zivi, potom moj zivot (nech uz je, aky je) a az potom zaluby (ku ktorym prekladanie patri). Ziadni Illuminati, skratka normalny zivot.
   Pochopili sme sa?
   A ak nevies na nete hladat, je to tvoj problem. To, ze kniha sa kupit da, je jedna vec. Ze jej cena je mastna, to je uz ina debata…

Leave a Reply